ANA SƏHİFƏ / YAZARLAR

MUSA YAQUB -70

XALQININ ŞAİRİ

69162    |   2007-05-05 06:48
Şriftin ölçüsü:
A+ Böyütmək
A+ Balacalaşdır


   
   Mənim düşüncələrimə görə qələmlə yaşayan, çörəyi ağ vərəqdən, ürək pıçıltılarından və halalca qanından çıxan hər kəsin ömrü dediyi, yazdığı sözün ömrü qədərdir. Bax, elə bu mənada 70 ilin kürəyini yerə vuran Musa Yaqubun ömrünü hesablamaq zənnimcə o qədər də asan məsələ deyil. Çünki hər sözüylə, hər misrasıyla Allahın verdiyi ömrünə xalqının sevgi ömrü də calanır və beləcə uzanır Musa Yaqub ömrü... Və hələ yüz illər boyu da uzanacaqdır.
   
   Və bir də Musa Yaqub Azərbaycan təbiətinin, Azərbaycan mənəviyyatının, əxlaqının ən pak hislərini şair qələminin işığında o qədər məharətlə, ilahi sevgi ilə tərənnüm edir ki, ona vurulmamaq, onunla nəfəs-nəfəsə qalmamaq, onunla can bir olmamaq qeyri mümkündür. Bax, bu yerdə yadıma rəhmətlik Süleyman Rüstəmin özünün 70 illik yubileyində oxuduğu şer düşür. O şerdə bir misra vardı":Yeddinin yanından sıfırı pozun". Mənə elə gəlir ki, Musa Yaqub haqqında söz deyib, onu sevən xalqına hansısa bir yolla təqdim etməyə cəhd göstərməkdənsə elə "Yüz yaşa, Musa müəllim!" - deyib şerləri ilə oxucularımızı baş-başa qoymaq daha gözəl olardı.
   
   Qəzetimiz və oxucularımız adından Sizi təbrik edirik, ustad!
   
   BU ?ÜLÜN...
   
   
   
   Elə pardaxlanıb, elə açılıb,
   
   Elə işıqlanıb, elə saçılıb
   
   Bu gülün dünyadan xəbəri yoxdur.
   
   Ya bir sərt baxışdan, bir aldanışdan,
   
   Yalandan, riyadan xəbəri yoxdur.
   
   
   
   Büllur ləçəyindən nur tökülür ki,
   
   Elə fərəhlənir, elə gülür ki,
   
   Bu gülün kədərdən xəbəri yoxdur.
   
   Bir qəfil əmrdən, nakam ömürdən,
   
   Heç gəldi-gedərdən xəbəri yoxdur.
   
   
   
   Bahar həvəsindən gəlib heyrətə,
   
   Elə qurşanıb ki, ilk məhəbbətə,
   
   Bu gülün xəzandan xəbəri yoxdur.
   
   Taledə tərsinə qələm tutandan,
   
   Ayrılıq yazandan xəbəri yoxdur.
   
   
   
   Hələ yanağında kəpənək zəri,
   
   İnandırmaq olmaz bu bəxtəvəri,
   
   Bu gülün özündən xəbəri yoxdur,
   
   Bəxtin tərs üzündən xəbəri yoxdur
   
   Amma nə yaxşı ki, yoxdur xəbəri.
   
   
   
   QALMAZ OLDUMU?
   
   
   
   O göz hanı yollarıma dikilmiş,
   
   O yol hanı mənzilinə çəkilmiş.
   
   O görüş ki, mən quş olub uçardım,
   
   O vüsal ki, sən gül olub açardın...
   
   
   
   Könlüm daha uçmayacaq oldumu?
   
   Sənin gülün açmayacaq oldumu?
   
   Dəniz boyu, dərə boyu, dağ boyu,
   
   Orda yaşar xatirəmiz qol-boyun.
   
   
   
   ?öy zəmiydi, lalələrin alıydı,
   
   Yaz çəməni səndən ötrü xalıydı.
   
   O yer bizdən soraq almaz oldumu?
   
   ?ül çəmənlər bizə qalmaz oldumu?
   
   
   
   O duyğu ki, bizdən ötrü qol-qanad,
   
   O sevda ki, bizimləydi hər saat.
   
   O həsrət ki, könlümü göynədərdi,
   
   Şirin-şirin sən çəkərdin bu dərdi.
   
   
   
   O dərd bizi göynətməzmi bir daha,
   
   Hicran bizi söylətməzmi bir daha?
   
   O küləklər bir də elə əsəydi,
   
   O dünya ki, bizdən ötrü təzəydi.
   
   
   
   Şehotunun yanar zümrüd qaşları,
   
   ?üllərimiz tökər hicran yaşları.
   
   O çiçəklər saraldımı, soldumu?
   
   Əvvəl olan indi axır oldumu?
   
   
   
   O gözlər ki, tək mənimçün gülərdi,
   
   O könül ki, təkcə səni bilərdi,
   
   O taleyin qisməti ki, varıydı,
   
   Keçdiyimiz sevgi cığırlarıydı,
   
   O məhəbbət cığırları bitdimi?
   
   Ot bitirib, üz gətirib itdimi?
   
   ?ələn gəldi, gedən daha getdimi?
   
   
   
   SƏNİN ÜÇÜN
   
   
   
   Sən mənim könlümü oxşa, əzizim,
   
   O əziz günlərə bir də qayıdaq.
   
   Mən də bir meh olub saçında əsim,
   
   Sevgi duyğumuzu yenə ayıldaq.
   
   Yanıma qəfləti gəlişlərinlə,
   
   Sevindir özünə ərk elə məni.
   
   Könlümü göynədən gedişlərinlə
   
   Ayrılıq dərdinə qərq elə məni.
   
   
   
   Burax tərsliyini, ver qərarını,
   
   Oxşa mən yorğunun ruhunu bir az.
   
   Azalt ürəyimin ağrılarını,
   
   Çoxalt gözlərimin nurunu bir az.
   
   Di qaytar ömrümə o ilkin yazı,
   
   Bir də pöhrələnim, bir də vurulum.
   
   Bir sevgi damcısı - almaz parçası
   
   Axıb ürəyinə orda durulum.
   
   
   
   Dursun hüzurunda sevgi sualım,
   
   Cavabım olarsa, qoy səndən olsun.
   
   Səninlə ərisin dərdi-məlalım,
   
   Əzabım olursa, qoy səndən olsun.
   
   Sən Allah, elə bil bir mənəm, bir sən...
   
   Qurtaraq bu ağır biganəlikdən.
   
   
   
   Nə deyim boş əsən yellərimizə?!
   
   Barı könlümüzə, əllərimizə,
   
   Qoy ki, gözümüzə, tellərimizə,
   
   Bir sevgi həyatı bəxş edə bilək
   
   Onu bəxtimizə nəqş edə bilək.
   
   O xoş duyğuları qaldır ayağa,
   
   Sən o incikliyi, gileyi ərit.
   
   
   
   Mən də gözlərinə olum sadağa,
   
   Bahar ol qar düşən güneyi ərit.
   
   Bəlkə məlhəm oldu sevgi ağrıma,
   
   Ver, ver əllərini basım bağrıma.
   
   Sənindir ixtiyar, sənindir izin,
   
   ?ir mənim könlümə, könlümdə isin.
   
   Sən özün rəva bil könlümü oxşa,
   
   Ömrümü, könlümü, gülümü oxşa.
   
   Oxşa, əllərinlə, gülüm açılsın,
   
   Oxşa, dillərinlə, könlüm açılsın.
   
   
   
   HARA ?EDİR?
   
   
   
   Bu məngənə kiminkidir
   
   Bu sıxhasıx hara gedir?
   
   Rəyasətlər kürsüsünə
   
   Bu çıxhaçıx hara gedir?
   
   Şah dövründən, xan dövründən,
   
   Bu yıxhayıx hara gedir?
   
   Sahibkarlar yarışında
   
   Bu yığhayığ hara gedir?
   
   ?ödənçilər basıb yeyir,
   
   Bu tıxhatıx hara gedir?
   
   ?ələn nəsil borc içində
   
   Bir az qalıq hara gedir;
   
   Balinalar dəryasında bölüb durub
   
   Çayda balıq hara gedir?
   
   Yerin üstü hasar-hasar,
   
   Yerin altı buruq-buruq
   
   hara gedir?
   
   Pay içində payı yoxsa
   
   Çoban-çuluq hara gedir?
   
   Aman millət, aman millət,
   
   Tülküsü bic, qurdu qanıq
   
   hara gedir?
   
   Ah, şairlər, vay şairlər,
   
   Dili kəsik, bağrı yanıq
   
   hara gedir?
   
   
   
   APARIR MƏNİ
   
   
   
   Nə bilim əvvəllər belə deyildim;
   
   Uyuşa bilmirəm bu seyrangaha.
   
   Ağaca, yamaca, qayaya, dağa.
   
   Uyuşa bilmirəm, bilmirəm daha.
   
   Təbiətin qədri bilinməyəndə,
   
   Könlümdən bu dərdlər silinməyəndə.
   
   Alıb insan dərdi aparır məni.,
   
   Şərin yaman dərdi aparır məni.
   
   
   
   Allah, ruzi dolu bu zəmiyə bax,
   
   Elə bir qarşımda məbədgah durur.
   
   Uyuşa bilmirəm bu zəmiyə də,
   
   Hər sünbül üstündə bir tamah durur.
   
   Alıb tamah dərdi aparır məni,
   
   İnsanın öz nəfsi üstə vurnuxan
   
   Min bir günah dərdi aparır məni.
   
   
   
   Tamahla, ha vuruş, əlləş aparır,
   
   Elə bil gülənlər güləş aparır,
   
   Alıb insan dərdi aparır məni.,
   
   İsnişə bilmirəm bala, pətəyə,
   
   Daha yoxdu meylim çəmən-çiçəyə.
   
   Durub bal sözümü, çiçək sözümü,
   
   Bənövşə sözümü, kövrək sözümü,
   
   Ürəklər nazilib eşitməyəndə
   
   Alıb nadan dərdi aparır məni.
   
   
   
   Qayada qalıram soyuq aparır,
   
   Dəryada qalıram qayıq aparır -
   
   Alıb insan dərdi aparır məni.,
   
   İsnişə bilmirəm qələm - kağıza,
   
   Özüm də bilmirəm könlüm nə yaza,
   
   Daha hansı sözüm yerinə düşər?
   
   Min ildir əlləşir, tər tökür qələm,
   
   Bu qayda, bu qanun, bu söz, bu kəlam -
   
   Elə bil heç nəyi eşitmir bəşər.
   
   Şerlə deyirsən, şeri eşitmir,
   
   Mehrlə deyirsən, mehri eşitmir.
   
   Elə bil bir adam xeyri eşitmir.
   
   Şairi, aqili almır vecinə -
   
   Qaçıram dünyanın birbaş küncünə,
   
   Qalıram arada lap huş aparır,
   
   Qaçsam xarabada bayquş aparır -
   
   Alıb insanın dərdi aparır məni;
   
   Aparır, aparır qayıtmaq olmur.
   
   
   
   KÖHNƏ DOSTLARA
   
   
   
   Hardan düşdü aramıza soyuqlar,
   
   Damcı döydü deşildi daş oyuqlar.
   
   Ayrılıqlar, aman bu ayrılıqlar!
   
   Köhnə dostlar, gəlin təzə dost olaq.
   
   
   
   Loxmamızı yarı bölüb yeyərdik,
   
   Bir-birinin köynəyini geyərdik.
   
   Süfrəmizi daş üstündə göyərtdik
   
   Köhnə dostlar gəlin təzə dost olaq.
   
   
   
   Tay-tuşların başqa kefi var idi.
   
   Hər evin öz qonaq evi var idi.
   
   Xanəmizin məclis şefi var idi.
   
   Köhnə dostlar gəlin təzə dost olaq.
   
   
   
   Candan çıxsın bu mənafe azarı
   
   ?əl təzədən sahmanlayaq bazarı
   
   Yolumuzdan alıb gedər hasarı
   
   Köhnə dostlar gəlin təzə dost olaq.
   
   
   
   Tərifçilər başımızı piyləyər,
   
   Sonra gəlib gülümüzü iyləyər.
   
   Paxıl yoxsa bağ çəpəri neyləyər
   
   Köhnə dostlar gəlin təzə dost olaq.
   
   
   
   Qoy yaltaqlar bezib qalsın arxada,
   
   Rahat yesin pendirini qarğa da
   
   Durna içsin dovqasını qalğada
   
   Köhnə dostlar gəlin təzə dost olaq.
   
   
   
   ?ünəş vursun şərin rəngi qaçılsın
   
   Köhnə tağda tumurcuqlar açılsın
   
   Quculmayan boyunlar da quculsun,
   
   Köhnə dostlar gəlin təzə dost olaq.
   
   
   
   SONRA ?ƏLƏCƏK
   
   
   
   Bu millət yolunda ömür qoyanlar,
   
   Məni anlayanlar, könül duyanlar,
   
   Dilində Allahın kəlamı olan,
   
   Üzümə minnətsiz salamı olan
   
   Mənim adamlarım sonra gələcək,
   
   
   
   Hələ bu adamlar mənimki deyil.
   
   Ölkənin ovsarı kimin əlində?!
   
   Dolanış bazarı kimin əlində?!
   
   Nədir başçıların qəsdi-qərəzi,
   
   Yox, mənimki deyil bu daş-tərəzi.
   
   Bu xörəyin duzu mənimki deyil,
   
   Mənim seçki qutum sonra gələcək,
   
   
   
   Düz əllər qədrimi sonra biləcək,
   
   Hələ bu adamlar mənimki deyil.
   
   Vicdan zəlzələsi qopur içimdə,
   
   Bu nə şəriətdir, bu nə cəmiyyət,
   
   Bu nə kəmiyyətdir ölçü-biçimdə?!
   
   Mənafe oyunu düşüb irəli
   
   Min bir fırıldaq var tək bir seçimdə,
   
   Yox, belə seçimlər mənimki deyil.
   
   Ölçü-ülgüclərim sonra gələcək,
   
   
   
   Üstünə ədalət möhrü vurulmuş
   
   Halal bölgülərim sonra gələcək;
   
   Hələ bu adamlar mənimki deyil.
   
   Yuvaları ququ quşları tutub,
   
   Mozalan yuvası öküz gönündə
   
   Bütün ağacları əsməcə tutub,
   
   Mişar qabağında, balta önündə
   
   ?əlib harayına kimsə yetəcək,
   
   Mənim ağaclarım sonra bitəcək
   
   
   
   Hələ bu ağaclar mənimki deyil.
   
   Belə nəfsi aclar mənimki deyil.
   
   Mənim adamlarım sonra gələcək,
   
   Durub mən yaşayan vaxta güləcək.
   
   
   
   İNSANLARA MƏKTUB
   
   
   
   Bu nə bəhsəbəsdir, bu nə vurhavur,
   
   Siyasət top atıb dünyanı tutur,
   
   Tamahlar böyüyür dəryanı udur -
   
   Bu harın adamlar, yarımadamlar,
   
   Bu haram adamlar öldürdü bizi.
   
   Əhli-hal adamlar,
   
   Halal adamlar,
   
   Biz necə düz qalaq tərsinə içində?
   
   bu hirsin içində, nəhsin içində,
   
   Bu nəfsin içində necə yaşayaq?
   
   Bulluddan dolumuz başabaş yağır,
   
   Yerdən savaş çıxır, göydən daş yağır -
   
   Bu dolu adamlar, tufan adamlar,
   
   Bu yaman adamlar öldürür bizi;
   
   Bənövşə adamlar,
   
   Şüşə adamlar,
   
   Bu təlaş içində, bu daş içində
   
   Bu savaş içində necə yaşayaq?
   
   İlkin yaz istisi aldatdı bizi,
   
   Neçin çiçək açdıq, neçin gül açdıq?...
   
   Təzədən tozanaq, təzədən sazaq,
   
   Təzədən havanın bozardı üzü -
   
   Bu şaxta adamlar, sazaq adamlar
   
   Tozanaq adamlar öldürür bizi,
   
   Ay çiçək adamlar,
   
   Kövrək adamlar,
   
   Bəs bizi aldadan yazın içində
   
   Ayazın içində, bozun içində,
   
   Bu buzun içində necə yaşayaq?...
   
   Simurq quşları da öldü dünyanın -
   
   Bəs zülmət quyuda Məlikməmmədi,
   
   Mehri, məhəbbəti necə yaşadaq?...
   
   Mehriban adamlar,
   
   İnsan adamlar!... ə
   
   
   
   


YAZARIN ARXİVİ

2018-11-18 : DOYMUŞ MƏHLUL
2018-10-23 : YARIMÇIQ MƏKTUB
2018-09-21 : ÜMİD KƏNDİRİ
2018-09-14 : ÖMÜR YARPAQLARI
2018-09-08 : ŞUNURLULAR
2018-09-06 : Təzyiq yazısı
2018-09-05 : AYLI BİR GECƏ
2018-07-31 : HAVALI YAZI
2018-02-01 : "O SÖZƏCƏN..."
2017-12-15 : İLĞIM
2017-11-27 : «QABİL»
2017-11-24 : VAXT GÜNAHKARI
2017-09-27 : "BAYILDAN BAYIRA"
2017-08-29 : KİŞİ TİTULU
2017-08-11 : OVQAT YARADAN…
2017-07-29 : İSTƏK...
2017-07-28 : SÖZ HEYKƏLİ
2017-07-25 : BU DA 27–di!
2017-07-14 : "QALIN" ADAMLAR
2017-06-09 : GÜNAHIM NƏDİ?
2017-06-06 : "SNAYPER QIZ"
2017-05-26 : HAVADAKI ADAM
2017-05-05 : BAKI KÖÇKÜNÜ
2017-03-31 : SOY… QIRIM…
2017-03-01 : MÜŞFİQ TUFANI
2017-02-14 : "YADA DÜŞDÜ"
2017-02-10 : ÖMÜR QIRIQLARI
2017-02-03 : YAŞ HƏDDİ
2017-01-27 : NEKROLOQ
2017-01-19 : BİTMƏYƏN AĞRI
2017-01-06 : SON XƏBƏRDARLIQ
2016-12-16 : ALLAHIN İŞİ
2016-09-09 : BİR HECALI SÖZ
2016-08-13 : MƏKTUB
2016-08-12 : HAVA
2016-08-12 : MƏKTUB…
2016-07-01 : CƏNAB NAZİR
2016-06-17 : ÜMİD KƏNDİRİ
2016-04-29 : NİŞANÇI
2016-04-09 : ŞUŞANIN YOLU...
2016-04-08 : ŞUŞANIN YOLU...
2016-03-11 : MART OVQATI
2015-12-19 : MÜQƏDDƏS AMAL
2015-12-12 : YANIQ SƏS
2015-11-13 : Tofiq Abdinlə
2015-11-13 : ÜZ SUYU
2015-10-31 : SEÇİM ANI…
2015-09-12 : İNSANLIQ
2015-08-27 : YADDAŞ YAZISI
2015-08-19 : "AZƏRBAYCAN"
2015-07-10 : İLĞIM
2015-06-18 : DOST GEDİB…
2015-06-17 : "SAAT SƏSİ"
2015-05-06 : "AZƏRBAYCAN"
2015-04-22 : "YADA DÜŞDÜ"
2015-03-18 : "ADİ QƏŞƏM"
2015-02-28 : HAVALANMIŞ ADAM
2015-02-14 : SENSASİYA
2015-02-12 : BACI DOST OLARSA
2015-02-07 : YARPIZ SÖHBƏTİ
2015-01-16 : YAŞAYAN RUH
2015-01-10 : XAŞ + XAŞ
2015-01-09 : "QƏLƏM SƏSİ"
2014-12-27 : SAXTA BABA
2014-12-26 : SAXTA BABA
2014-12-20 : ŞUNURLU ADAMLAR
2014-12-16 : ELNURUN KİTABI
2014-12-11 : RUH ADAMI
2014-11-29 : NAXIŞLI ADAM
2014-11-20 : HƏYATIMDAKI ADAM
2014-11-15 : DİQQƏT TALONU
2014-11-14 : "QUM SAATI"
2014-11-12 : STATUS - KVO
2014-11-08 : BİR ƏTƏK DAŞ
2014-11-04 : PAMBIQLI QULAQLAR
2014-10-29 : "ƏDƏBİ HƏYAT"
2014-10-11 : AŞ QARASI
2014-10-04 : ZİNDAN UŞAQLARI
2014-09-03 : "YADA DÜŞDÜ"
2014-08-23 : İÇİMDƏKİ TOY
2014-07-18 : Kimsə yoxdu...
2014-07-05 : KİŞİ
2014-06-21 : ÜZ SUYU
2014-06-14 : TANISAM UTANACAQ
2014-05-24 : DİŞ ÇÖPÜ
2014-04-26 : QURU ADAM
2014-03-20 : İynə boyu yazı
2014-03-15 : LƏNƏTLƏNMİŞ
2014-01-25 : ÖZGƏ PALTARI
2013-12-21 : İSİNİŞMƏ...
2013-11-09 : QANADLI GÜNLƏR
2013-07-27 : DOST GEDİB...
2013-07-20 : PALAZA BÜRÜN...
2013-07-13 : YARIMÇIQ YAZI...
2013-05-08 : RUHUMUZUN ÜNVANI
2013-05-04 : "MAYOVKASIZ" MAY
2013-01-19 : DİRƏDÖYMƏ...
2012-12-20 : ATILAN İLK ADDIM
2012-12-08 : ÖGEY ANA
2012-12-07 : ŞAD XƏBƏR:
2012-11-27 : CANLI TARİX
2012-11-24 : SƏNSİZ
2012-11-16 : ÜMİD VERMƏK
2012-11-14 : SƏNSİZ
2012-10-13 : "BİZİM DÜNYA"
2012-08-18 : ADSIZ GÜNAHLAR
2012-06-23 : DON JUAN
2012-06-15 : ONDAN HAMIYA
2012-06-14 : RÜSTƏM KAMAL
2012-02-25 : DOLABDAKI ÜRƏK
2012-02-04 : BİR QIŞ NAĞILI
2012-01-07 : DİQQƏT QITLIĞI
2011-12-31 : SOVQAT
2011-12-17 : NƏFƏSLİK...
2011-11-12 : DOLAB
2011-08-27 : BİR SEVGİ DRAMI
2011-07-22 : SÖZÜN GÜNÜ
2011-07-16 : SİRLİ ZƏNG
2011-07-02 : İLİN YARISI
2011-06-11 : GÖRÜŞ YERİ
2011-05-28 : KÜT BIÇAQ
2011-04-30 : SATILIR
2011-04-23 : QAÇIRILAN QIZ
2011-04-16 : TƏNHA KİŞİ
2011-04-09 : GÖYDƏNDÜŞMƏ
2011-03-19 : AYDINLIQ
2011-03-15 : FRANSIZCA
2011-02-23 : 55-ə ÇATMADIN
2011-02-19 : Bu da bir il
2011-01-29 : GÖZMUNCUĞU
2011-01-22 : HƏYATIN BİR ANI
2011-01-08 : BAŞLANĞIC
2010-12-31 : BU DA İLİN SONU
2010-12-25 : CAN AĞRISI
2010-11-06 : SEÇİLƏN
2010-10-30 : YARALI DURNA
2010-09-18 : PƏRAKƏNDƏ YAZI
2010-07-31 : Axtarış
2010-07-02 : ÜMİD SORAĞINDA
2010-05-01 : DÜYÜNÇƏ
2010-04-17 : CƏRRAH BIÇAĞI
2010-02-20 : DÖZÜM MƏQAMI
2010-01-30 : AYRILIQ ANI
2010-01-16 : SEÇİM ANI
2009-12-12 : SÜKUTLA SÖHBƏT
2009-11-27 : BƏRAƏT KAĞIZI
2009-11-21 : KÖLGƏLƏR...
2009-10-31 : YARPAQ TÖKÜMÜ
2009-10-10 : CAVABSIZ SUALLAR
2009-09-12 : BİR AN
2009-08-22 : HƏFTƏMİN ACISI
2009-06-20 : XOCALI TOYU
2009-06-06 : UZUN BİR GÜN...
2009-05-23 : VAXTINDA
2009-05-02 : AĞLAYAN BULUDLAR
2009-03-14 : "BƏXTƏVƏRLİK"
2009-03-07 : ANAMA MƏKTUB...
2009-02-28 : ADİ RİYAZİYYAT
2009-01-31 : CAN AĞRISI
2009-01-24 : "ƏZABSIZ ANLAR
2009-01-10 : BƏHANƏ
2008-12-31 : Bazarlıq
2008-12-13 : DƏLİ ADAM
2008-12-06 : FAYDASIZ QAZINTI
2008-11-22 : PULUN VAR?
2008-11-15 : QALXANIN ENMƏSİ
2008-10-18 : ÖMRÜN BİR ANI
2008-10-11 : PAYIZ YAĞIŞLARI
2008-09-28 : MƏKTUBLAŞMA
2008-09-06 : QAYNAR QAZAN
2008-08-30 : ERA
2008-08-23 : OVCUMDA YANAN OD
2008-08-02 : QARIŞIQ YAZI
2008-07-12 : QƏFLƏT YUXUSU
2008-06-28 : ƏRKƏSÖYÜN
2008-06-07 : BAŞ AĞRISI
2008-05-17 : QURUMUŞ GÜLLƏR
2008-04-19 : DAŞ
2008-03-20 : ATHAAT
2008-02-02 : PASİBAN
2008-01-12 : AMERİKA AYISI
2007-12-06 : XƏBƏRDARLIQ
2007-11-24 : QALMAQAL
2007-11-23 : ÇÖKHAÇÖK
2007-11-22 : QIZDIRICI...
2007-11-03 : QOYUN BƏXTİ...
SON XƏBƏRLƏR
2020-05-29


VİDEOƏDALƏT BU GÜN
Redaktor seçimi
FOTOREPORTAJ
GÜNÜN SİTATI
SORĞU
Dövlət xəstəxanaları pulludu, yoxsa pulsuz?

Pullu (89.23%)
Pullsuz (10.77%)

ÇOX OXUNAN
GÜNÜN LƏTİFƏSİ

İki qonşu olur: biri hamıya pislik edən, bir neçə villanın sahibi, gününü eyş-işrətdə keçirən, Allahı, peyğəmbəri tanımayan bir məmur. O birisi də Allahı, peyğəmbəri tanıyan, xoş xasiyyətli müəllim.

Bir gün Allahı, peyğəmbəri tanımayan məmur ölür. İki-üç aydan sonra müəllim də ölür.

İnkir-minkir müəllimi sorğulayır, görürlər yaxşı adamdı, amma onun da günahları var. Deyirlər:

- Davay, cəhənnəmə.

Bir söz demədən gedir girir cəhənnəmə.

Bir az fırlanmış görür ki, məmur qonşusu oturub stolun başında, böyür-başında da əyanları. Məmurun başında da dəfnə çələngi. Yaxınlaşıb deyir:

- Qonşu, o dünyanı qatıb-qarışdırdın, min günaha batdın, cəhənnəmdə də stolun başında oturmusan, yanında da əyanların, başında da dəfnə çələngi.

Məmur deyir:

- Ə, yaxşı bax, məni ağaca keçiriblər, başımda çiçəkləyib.

digər lətifələr
ARXİV
FACEBOOK