ANA SƏHİFƏ / YAZARLAR

KOR ARVAD

25450    |   2013-03-08 00:33
Şriftin ölçüsü:
A+ Böyütmək
A+ Balacalaşdır

Əllərilə nəyisə axtarırdı. Ancaq axtardığını tapa bilmirdi. Çünki gözləri tamamilə tutulmuşdu. Həyətə də çıxanda elə Allah ümidinə qalır, nəvələrindən kimsə köməyinə çatsaydı bir neçə addım yeriyərdi. Elə ki, köməyinə çatan olmurdu, əlindən tutan yoxuydu, bax onda Bacıxanım arvadın ən ağır anları başlayırdı. Bu dəfə də bayıra çıxanda nə nəvələri ona kömək elədi, nə də evdəki gəlin...

Arvad bir-iki addım irəliləyib, yıxıldı! İstədi ayağa qalxsın, qalxa bilmədi. Tərs kimi də axşamdan yağan yağış da kəsməmişdi. Yağışın kəsməyindən asılı olmayaraq, Bacıxanım arvad inadından dönməyib, qonşusugilə getmək istəyirdi. Qonşusugilə də elə-belə getmirdi. Evdəkilərin əlindən başını götürüb qaçırdı. Nə oğlu ona gün verib, işıq verir, nə də gəlini rahatlıq verirdi. Onun yıxıldığını görən qonşuluqda yaşayan Əhməd kişi çəpəri adlayıb onların həyətlərinə tərəf irəlilədi. Gördü ki, Bacıxanım arvadın üst-başı başdan-ayağa palçıq içindədi. Palçığa batmayan bircə başındakı yaylığıydı...

...Yerdə yıxılı vəziyyətdə qalan Bacıxanım arvadı Əhməd kişi qolundan tutub ayağa qaldırdı. Sonra da dedi:

- Ay Bacıxanım xala, məgər evdəkilər qırılıb! Bir adam yoxdu, sənin qolundan tutub çölə çıxarsın!

Bacıxanım arvad ağlaya-ağlaya:

- Bunların heç birisi mənə yiyə durmur. Oğlum Cavadsa arı atıb, namusu yeyib, arvadağızın biridir. Səkinə nə desə, onu da eləyir. İndi Səkinə deyir ki, qoy Bacıxanım arvad palçığa patıb ölsün! Oğlum da buna bir şey demir.

Əhməd kişi:

- İlin-günün bu vaxtı hara gedirsən?

- Sizə gəlirdim, - deyə Bacıxanım arvad dilləndi. - Artıq başımı itirmişəm və evə də qayıtmaq istəmirəm. Ev deyil ey, elə bil cəhənnəmdi! Elə gün olmaz ki, Cavad arvadı ilə ağız-ağıza verib ağbirçək vaxtımda məni urvatdan salmasınlar. Vallah, day bezmişəm?!

Bacıxanım arvad bu sözləri deyəndən sonra hönkür-hönkür ağladı. Əhməd kişi onu ayağa qaldırıb, öz evlərinə gətirdi. Dedi ki, mən sənin oğlun, heç ora qayıtma! Anama necə baxıram, sənə də elə baxajam...

Yaşı 80-ni haqlamış arvad Əhmədin bu təsəllisindən çox sevindi. Sevindi ki, bu yağışlı və palçıqlı gündə nə oğlunun üzünü görəcək, nə də gəlininin. Bacıxanım arvadın nəvələri də ona gün verib, işıq vermirdi. Çünki anaları öyrətmişdi ki, bu arvad ölməyincə, bizim evdə heç vaxt sakitlik olmayacaq!

İki gündən çox Bacıxanım arvad Əhmədgildə qala bilmədi. Elə hər dəfə çəpərdən boylananda nəvələrini görürdü. Nəvələrini də görəndə kövrəlir və uşaq kimi ağlayırdı. Cavadın arvadı Səkinə uşaqlara yasaq eləmişdi ki, nənələrinin yanına getməsin. Səkinə uşaqların qulağını o qədər doldurmuşdu ki, nəvələri nənələrini görəndə üzlərini çevirirdilər.

Kəndin ağsaqqalı Əliş kişi Bacıxanım arvadın oğlu Cavada bir sifariş göndərdi. Sifariş də bundan ibarət idi ki, Cavad kəndin ağsaqqalının yanına gəlməli və onunla görüşməli idi. Çünki kənddə belə məsələlər olanda ilk növbədə elin ağsaqqalı Əliş kişi kimdə günah olardısa, onu yanına çağırar, tənbeh edər və öyüd-nəsihət verərdi. Əliş kişinin adını eşidəndə Cavad tez yerindən qalxdı və onlara tərəf üz tutdu...

Əliş kişi çəpərin qırağındakı qara daşın üstündə oturub, qəlyanına tənbəki doldururdu. Baş barmağı ilə tənbəkiləri əzib qəlyanı yandırdı. Bir də gördü ki, Cavad onun qarşısında dayanıb.

Cavad:

- Əliş əmi, məni cağırtdırmısan?!

- Hə, səni çağırtdırmışam. Ə, utanmırsan, neçə övladın var, uşaqların var, nənənə gün verib, işıq vermirsən...

Əliş kişi nənə deyəndə Cavadın anası Bacıxanım arvadı nəzərdə tuturdu. Qəlyanı axıra qədər sümürən Əliş kişi yenidən Cavadı tənbeh etdi:

- Adam da gözləri tutulmuş anasına bu qədər zülm eləyər?! Anandan qorxmursan, qorxmursan, heç olmasa, Allahdan qorx! Bax sənə axırıncı dəfə deyirəm: bir də o arvadı incitsən, səni salacam əlimdəki bu ağacın altına. O qədər çırpacam ki, ta ağlın başına gələnəcən...

Cavad:

- Ay Əliş əmi, vallah bizdə günah yoxdur. Arvad qocalıb, ağlını itirib. Elə gündə evdə dava salır...

Əliş kişi:

- Cavad, vaxt olacaq, sən də qocalacaqsan və aglını itirəcəksən. Bax onda övladların səni yola verməlidir. İndi sən ananı bu vəziyyətdə saymırsansa, gör onda gələcəkdə nələr baş verə bilər. Bilmirəm, o arvadın qəlbini qırmayın. Özü də arvad Əhmədgildədir. Get, nənəni Əhmədgildən götür, apar evinizə. O ipə-sapa yatmayan arvadının da cilovun bir az çək! Kişi deyilsən?!

Cavad:

- Əliş əmi, sənin sözün bizim üçün qanundur. Amma bir məsələ var. Vallah, yenə nənəm evə çatan kimi, bir oyun çıxaracaq, bir vur-çatlasın eləyəcək ki, qonşular tamaşaya gələcək.

Əliş kişi:

- Sənə dedim axı, arvadağız olma! Get, nə deyirəm, onu da elə!..

Bacıxanım arvad yaxşı insan idi. Bütün qonşular onun sadələyindən və səmimiyyətindən danışırdı. Ancaq hər iki gözü tutulandan sonra arvadın xasiyyəti bambaşqa olmuşdu. Yəni arvad hər şeyə əsəbiləşir, hətta radionun səsi bərkdən gələndə belə hirslənərdi. Amma oun çoxları başa düşürdü. Çünki qonşular bilirdi ki, Bacıxanım arvad qabaqlar belə deyildi. Elə ona görə də hamı onu yola verirdi. Bircə, onu yola verməyən oğlu və gəlini idi...

Cavad Əhmədgilə gedib anasını evlərinə aparmaq istədi. Ancaq Bacıxanım arvad getmək istəmirdi.

Bacıxanım arvad:

- A Cavad, mən bu döşümdən sənə süd vermişəm, doqquz ay qarnımda saxlamışam. Nə çətinliklə səni və qardaşını böyütmüşəm. Sənsə məni bir yad qızına satmısan. Nolar, qoca olanda, nolar kor olanda, axı mən sənin ananam?! Hərəniz bir axmıra vurusunuz. Gəlin bir axmıra vurur, sən də bir axmıra. Bax belə olanda, mənim ürəyim partlayır...

Cavad:

- Nənə, sənin də günahın var. Axı sən də hər şeyin başına niyə ip sarıyıb fırladırsan?!

Bacıxanım arvad:

- Oğul, mən hər sözün başına ip sarıyıb fırlatmıram. Elə şey var görürəm, dözə bilmirəm. Bax onda danışıram. Danışanda da deyirsiniz ki, arvad ağlın itirib, sayıqlayır. Düzdür, mənim gözlərim görmür, amma hələ ki, ağlım başımdadır.

Cavad:

- A nənə, dur gedək evə, ondan sonra özün bilərsən, nə eləyirsən!

Cavad anasının qolundan tutub Əhmədgildən evlərinə sarı getdi. Anası yanlarını basa-basa yavaş addımlarla çox çətinliklə yeriyirdi. Arvad özü getsə də, ürəyi getmirdi. Bilirdi ki, yenə evdə söz-söhbətlər, dava-dalaş başlayacaq. Elə-belə də oldu. O evə gedən axşamı yenidən böyük bir dava yarandı. Yenə günahı Bacıxanım arvadın üstünə atırdılar. Bacıxanım arvad çox ağır günlər yaşayırdı.

Bəzən elə olurdu ki, evdən çıxıb gəlib tövlədə yatırdı. Oğlu Cavad nə qədər yalvarsa da, evə qayıtmırdı. Deyirdi ki, mən inəyin, camışın və qoyun-quzunu yanında özümü daha rahat hiss eləyirəm, nəinki evdə. Amma oğul, bil mənə nə zülm eləmisən, qabağına çıxacaq. Mənim gözüm tutulub, ayağının altına alırsan, amma vaxt gələcək, sənin də uşaqların səni ayaqlarının altına alacaqlar...

Tövlədə gecələyən Bacıxanım arvad elə orda da keçinmişdi. Səhər gəlib gördülər ki, Bacıxanım arvad qoyun-quzuların arasında gözlərini yumub və tərpənmir. Arvadın ölümü ildırım surəti ilə kəndə yayıldı. Xəbəri eşidəndə Əliş kişi barmağını dişlədi:

- Bu oğraş Cavad arvadı ilə bacara bilməyib anasını tövləyə atıb. Arvad da yəqin buna dözməyib, ürəyi partlayıb.

Amma Cavad Bacıxanım arvadı tövləyə atmamışdı. Bacıxanım arvad evdən-eşikdən bezib özü tövləyə getmişdi və ürəyinə dammışdı ki, tövlədə də öləcək...

Cavadın yaşı 60-ı haqlamışdı. 60 yaşı keçəndə onun da hər iki gözü tutuldu. Bu dəfə də onun oğlanları Cavadın anasına elədiklərini onu başına gətirdilər. Elə gün olmazdı ki, Cavadı söyməsinlər və döyməsinlər. Cavad indi başa düşdü ki, çox böyük günahlar eləyib və anasının qarğışı onu tutub. Cavad onu da başa düşdü ki, anası Bacıxanım arvadı yad qızı Səkinəyə satdı. Cavad hər şeyi başa düşmüşdü. Ancaq hər şey çox gec idi.

Çünki oğlanları o axşam olmazdı ki, bir dava salmasın və Cavadı evdən çölə qovmasınlar. Axırda Cavad da tövləyə gəldi və mal-heyvanla bir yerdə yatdı. Cavadın pis günləri çox uzun sürdü. Beş ildən sonra o da xəstələnib, dünyasını dəyişdi...

Kəndin ağsaqqalı Əliş kişi dedi ki, mən nə qədər çalışsam da Cavadı haqqın yoluna qaytara bilmədim. Anasının üzünə ağ olan, onu ayağı altına salan oğlun da axırı belə olmalıydı. Heç Cavadın yas mərasiminə də çox adam gəlməmişdi. Çünki kimi dindirirdin deyirdi ki, anasına gün verib, işıq verməyən adamın yasında bizim nə işimiz var. Onun meyiti yerdə qalmadı. Qonum-qonşular "eldən ayıbdır" deyib, onu son mənzilə yola saldılar və ehsan verdilər. Çünki ehsanı oğlanları da vermirdi. Elə qonşusu Əhməd kişi yas məclisini təşkil eləmişdi...

FAİQ QİSMƏTOĞLU

[email protected]İmza:

YAZARIN ARXİVİ

2018-11-24 : ONLUQ QIZIL
2017-12-15 : O BİR QAYA
2017-12-13 : PARTAPART...
2017-12-05 : UNA NƏ QATAQ?
2017-11-28 : O BALACA UŞAQ
2017-11-22 : QALXIN, OTURAQ!
2017-11-08 : O, BİR NUR İDİ
2017-08-31 : DUZSUZ ADAMLAR
2017-08-28 : İSRAFÇILIQ
2017-08-18 : MÜBARƏK ÖLÜM
2017-08-11 : AY İŞIĞI
2017-07-07 : NƏNƏ VƏ NƏVƏ
2017-06-23 : MÖCÜZƏ
2017-06-06 : ÖLDÜR MƏNİ...
2017-05-23 : ÖLMƏYƏN ÜMİD
2017-05-12 : QARA QOÇ
2017-03-30 : NANKOR OĞUL
2017-03-17 : TUT QURUSU…
2017-02-03 : ÖLÜ XORTLADI…
2017-01-06 : BU ÜRƏKLƏ…
2016-12-09 : SÖZÜN ƏTRİ
2016-11-05 : O YAZ YAĞIŞI...
2016-11-04 : O YAZ YAĞIŞI…
2016-10-15 : AĞ YUXU
2016-07-09 : ÇİNAR AĞACI
2016-04-23 : ŞEYTAN AĞACI
2016-03-08 : BALACA PADŞAHLAR
2016-02-20 : KÖPƏYƏ EHSAN
2016-01-16 : DÜNYA MALI...
2015-11-14 : EŞŞƏK SÜDÜ
2015-08-22 : ZƏRBƏ
2015-07-04 : AĞACLAR QURUYUR
2015-06-13 : QORXMA, OĞUL!
2015-06-02 : ALAÇATI...
2015-05-16 : BİR KƏLMƏ...
2015-05-15 : ARXAYA BAXANDA...
2015-05-01 : ENDİRİMLƏR...
2015-04-11 : YAZ YAĞIŞI
2015-04-03 : BOLLUQ OLACAQ?
2015-03-20 : ELÇİLİK
2015-03-14 : DƏYİRMAN DAŞI
2015-03-05 : "BARI NAXÇIVAN"
2015-02-14 : FALA BAXIRAM
2015-01-24 : GÖZƏL ÖLÜM
2015-01-16 : QARA ÇÖRƏK
2015-01-15 : QARA ÇÖRƏK
2014-12-31 : SƏBRLİ OLSAN...
2014-12-20 : KİRVƏ
2014-12-13 : DİLİN BƏLASI
2014-12-06 : CƏHALƏT QUYUSU
2014-11-29 : LOTU
2014-09-27 : SƏBR ELƏ
2014-09-25 : BELƏ TOY OLAR?!
2014-09-20 : BÖYÜK GÜNAHLAR
2014-09-13 : KÜPƏ
2014-09-06 : BEŞ CANAVAR
2014-09-03 : SU QITLIĞI...
2014-08-16 : BÖYÜK DAYAQ
2014-08-12 : LAQEYDLİK
2014-08-09 : SOYUQ ADAMLAR...
2014-08-02 : TÖHMƏT
2014-07-19 : YALAN...
2014-06-07 : ÇƏTİN GÜN
2014-05-28 : EHSAN
2014-05-17 : ƏLDƏN QALAN...
2014-03-08 : Təmiz adam
2014-03-01 : Qarınotaranlar
2014-02-28 : Yağmurlu hava...
2014-02-22 : GÜN KEÇDİ...
2014-02-08 : TOY GECƏSİ...
2014-01-25 : TAMAH
2014-01-18 : XƏCALƏT TƏRİ
2014-01-11 : YAĞIŞ...
2013-12-28 : DÖNÜŞ
2013-11-23 : SƏDR ATI
2013-11-16 : YURD YERİ...
2013-11-02 : PAXIL
2013-09-07 : BAŞ REDAKTOR
2013-08-31 : CADUGƏR
2013-08-17 : KOBRA
2013-08-03 : POÇTALYON
2013-07-27 : AYRILIQ...
2013-07-20 : SÖZGƏZDİRƏN
2013-07-13 : SƏNGƏR
2013-07-06 : QUDURĞAN
2013-06-22 : DƏMİRÇİ
2013-06-15 : GOPÇU KİŞİ
2013-05-25 : QOHUMLUQ
2013-05-18 : HƏSRƏT YAĞIŞI
2013-05-11 : ƏRİK AĞACI
2013-05-04 : AYRILIQ
2013-04-27 : ELÇİLİK
2013-04-20 : İLDIRIM
2013-04-13 : GÜN İŞIĞI
2013-04-06 : DÖYÜŞ
2013-03-30 : EHSAN
2013-03-20 : YARMARKA OYUNU...
2013-03-16 : ÜRƏK DÖZSƏ...
2013-03-08 : KOR ARVAD
2013-03-02 : YALTAQ
2013-02-23 : ZƏHRİMAR
2013-02-16 : SÖNƏN OCAQ
2013-02-02 : DÜYÜN
2013-01-26 : VƏZİFƏ
2013-01-19 : MƏRDİMAZAR
2012-12-22 : QORXU
2012-12-15 : TƏNHA QOCA...
2012-12-08 : ÜZÜK
2012-11-27 : GÖZ DƏYİB...
2012-11-27 : QAN DAVASI...
2012-09-15 : GECƏYARISI QƏTL
2012-08-18 : GÖZ YAŞI...
2012-08-04 : DAŞ HASARLAR...
2012-06-15 : TOY...
2012-06-02 : DURULAN DÜNYA...
2012-05-12 : KÖÇ...
2012-04-28 : POÇT QUTUSU...
2012-04-07 : ÜNVANSIZ EŞQ
2012-03-03 : ZƏHƏR TULUĞU
2012-02-18 : POLKOVNİK...
2012-02-11 : YALANÇININ...
2011-12-31 : Bir ovuc torpaq
2011-12-24 : DÜZ SÖZ...
2011-12-17 : O DÜNYALIQ...
2011-12-10 : QUTUDA İLAN...
2011-12-03 : ARTIQ TAMAH...
2011-10-22 : DƏRİN QUYU...
2011-08-13 : PARTLAYIŞ...
2011-08-06 : OD İÇİNDƏ...
2011-07-23 : AĞ DÜNYA...
2011-05-07 : QARA EYNƏK...
2011-04-30 : HAQSIZLIQ
2011-04-23 : MÜBARİZƏ...
2011-04-16 : GÜNAH...
2011-02-12 : HARINLIQ...
2010-12-31 : ATƏŞFƏŞANLIQ
2010-11-06 : BAHALIQ
2010-08-28 : DƏLƏDUZLUQ...
2010-07-10 : BƏDNƏZƏR
2010-06-12 : ÇƏTİN GÜN
2010-03-13 : YOLUNU AZANLAR...
2010-02-27 : YASİN PULU
2010-02-20 : ÇİY SÜD
2010-02-13 : YANAR ÜRƏK...
2010-01-09 : YAD QIZI
2009-12-31 : DÜNYA QOPUR
2009-12-19 : UZUN GECƏ...
2009-11-07 : ADAM OL...
2009-10-24 : QURDUN PAYI...
2009-08-15 : DƏLİXANA
2009-06-06 : NADAN
2009-05-09 : BUZ BALTASI
2009-05-02 : PULSUZLUQ
2008-10-30 : ÇİY SÜD
SON XƏBƏRLƏR
2020-07-10


VİDEOƏDALƏT BU GÜN
Redaktor seçimi
FOTOREPORTAJ
GÜNÜN SİTATI
SORĞU
Dövlət xəstəxanaları pulludu, yoxsa pulsuz?

Pullu (88.89%)
Pullsuz (11.11%)

ÇOX OXUNAN
GÜNÜN LƏTİFƏSİ

Siyasətçi ilə dolu bir avtobus seçki kampaniyası üçün kənd-kənd gəzirlərmiş. Avtobus böyük bir fermanın yanından keçərkən avtobus sürücünün diqqətsizliyindən dərəyə aşır.

Fermer qaçaraq gəlir və gecə qurda-quşa yem olmasın deyə cəsədləri basdırmağa başlayır.

Ertəsi gün polis sorğu üçün fermaya gəlir.

Fermerdən soruşur:

- Deməli, avtobusdakı bütün siyasətçiləri basdırdın. Hamısının ölü olduğundan əminsən?

Fermer cavab verir:

- Bəziləri yaşadıqlarını iddia elədilər, amma siyasətçiləri bilirsiniz də, necə yalan danışırlar. Amma məni aldada bilmədilər.
digər lətifələr
ARXİV
FACEBOOK