SON DƏQİQƏ:

Günahkarın günahsızlığı

  27184   |  
Şriftin ölçüsü  

Mənim düşüncəmə və hətta belə demək mümkünsə inancıma görə, həyatı mənalı edən şərtlərdən biri də qarşılıqlı anlaşma, qarşılıqlı diqqət və səmimiyyətdi. Yəni insan bir varlıq olmaq etibarı ilə qarşısındakına anlayış göstərirsə, hətta sevmədiyi insana belə etika xatirinə normal yanaşmağı bacarırsa, bu həm böyüklükdü, həm də özünün kimliyini büruzə vermək, göstərmək. Çox təəssüf ki, bugünkü cəmiyyətdə o qədər mizan-tərəzi pozulub ki, azacıq maddi durumu diqqət çəkən birisi özünün əxlaqını da, insanlığını da tamam unudur və qarşısındakına loru dildə desəm, yuxarıdan aşağı elə baxır ki, heç dəvə də nalbəndə elə baxmayıb və baxmaz da!!!

Amma başqasından cibindəki beş manatı ilə fərqlənən insan siyahısında adı gedən adamcığaz isə min dəfələrlə özündən dəyərli, özündən şəxsiyyətli, özündən dünya görüşlünü, əxlaqlını tapdalayıb üstündən keçmək istəyir. Çünki onu havalandıran həmin o beş manatdı. Cibindəki düşüb itsə, o, bütünlüklə yumuşaq desək, həşəratın səviyyəsinə enəcək. Bir az da yumuşaq desək, o qədər cildlərə, maskalara bürünəcək ki, onun kimliyi, nəliyi belə heç kim üçün maraq doğurmayacaq. Çünki o, özü öz taleyini müəyyənləşdirib qərarını veribdi. Ona görə də anlayışlı, diqqətli, səmimi olmaq normaları da elə normal insanlar üçün müəyyənləşib, yazılıbdı. Bax mən də bu adi, həm də normaya çevrilən şərtlərin içərisində yaşamağın həyatı necə mənalı etdiyini zaman-zaman müşahidə etmişəm və görmüşəm ki, məhz anlayışlı adamların arasında özümü nə qədər rahat və nə qədər də güvənli hiss edirəm. Çünki çevrəmdəki ürəyimcə olan adamlar, insanlardı. Və sizlərin də belə bir çevrədə, belə bir nöqtədə olmağınızı təbii ki, öz ürəyimin ölçüləri ilə dəyərləndirib bir az da sizə yaxınlaşmağa həmişə cəhd etmişəm. Lakin...

Bəli, biz nədənsə hər hansı bir durumu, nöqsanı qiymətləndirmək, ona münasibəti ifadə etmək istəyəndə daha çox zamanı qınayırıq, zamanı ittiham edirik. Və hətta özümüzdən bir qarğış da icad etmişik. Əsəblərimizi cilovlaya bilməyəndə deyirik "zəmanəniz dağılsın!". Amma heç, nə özümüz özümüzə, nə zəmanə bizə sual vermir ki, axı niyə, mənim günahım nədi? Təbii ki, bu məqamda hardansa ağlıma şeytanın balası ilə söhbəti gəlib düşür. Amma bu da mənə haqq vermir ki, zəmanəni qınayım. Ən azından ona görə ki, bu zəmanənin ən kiçik, heç mikroskop altında görünməyən hissəciklərindən biri də Mənəm, Sənsən, Odu! Deməli, zəmanəyə aid günahlarda bizim də payımız var. Ya biz yerimizdə deyilik, ya da yerimiz bizdə deyil. Ona görə də istənilən ittihamı səsləndirəndə onun parametrlərini götür-qoy etmək, ölçüb-biçmək lazımdır ki, sonra dizinə-başına döyməyəsən, sonrakı peşmançılığı yaşamayasan...

Təbii ki, bax bütün bu dediklərim, ifadə etdiklərim mənim yazımın əsas qayəsini, yəni anlayışa və diqqətə aid düşüncələrimi təqdim etmək üçündür. Bir növü bu körpüdən keçib həmin o dediyim mövzuya tərəf getmək istəyimdi. Mövzuya tərəf gedən yolu açmaq isə o qədər də asan deyil. Çünki mövzunun adı - yəni anlayış və səmimiyyətin özü həm də mənim fikirlərimin, düşüncələrimin o mahiyyətini, o ruhunu ifadə etməli, onu bütünlüklə açıb göstərməlidi, ona xidmət etməlidi. Birmənalı şəkildə mənim iç dünyamla çöl dünyam, mövcudluğumla yaşamım bütün parametrləri ilə sərgilənməlidi. Oxucu görməlidi, duymalıdı, hətta əli ilə toxunub hiss etməlidi ki, yazılanla yazan bir bütövlükdü, bir tamlıqdı. Sadəcə biri yazır, biri də yazılanı özündə daşıyır...

Hə, bütün bu qarmaqarışıq, bir az da pafos hopmuş fikirlərin içərisində mən anlayışla səmimiyyətə söykənib etiraf etmək istəyirəm ki, sözün bütün mənalarında özümü duyğulara, xüsusilə sənə aid olan duyğulara elə kökləmişəm ki, o duyğuları məndən, o kökdən qoparsalar, mən də olmayacam. Çünki köklənmək kökün özünün tələbidi. Deməli, mən sadəcə köklənməmişəm, həm də kökün özünə çevrilmişəm. Ona görə də:


Üfürərək bu külün

Qorunu od edirəm...

Mən bir dəli sevgini -

Özümə ad edirəm...


Sənli günlərim yazdı

Ürəyim səndən yazdı...

Hər gün görüşmək azdı -

Mən bundan dad edirəm...


Şəkillərə baxıram

Gözümə an yığıram...

Gedib hara çıxıram -

Nələri yad edirəm?!


Qəm taxtını devirib

Canı qəmdən sivirib...

Bir salavat çevirib -

Ruhumu şad edirəm!..


***

Hə, qarşıda bir neçə gün qalıb. İstəsəniz barmaqsayı da deyə bilərəm. İstəməsəniz adını çəkərəm. Yəni bütün hallarda mövzu həmin o günün güclü cinsə nə qədər önəmli olduğunu xatırlatmaq mahiyyətini daşıyır. Mən hiss etdirmək istəyirəm ki, qarşıda qalan bu bir neçə gün əslində bizlərin, yəni güclü cinsin toparlanmasına bir fürsətdi, götür-qoy etmək üçün bir zaman kəsiyidi. Və biz də bu fürsətdən, bu zaman kəsiyindən təbii ki, təkcə istəyimizə görə yox, həm də imkanımıza görə yararlanmalıyıq. Çünki bu gün istəyi ilə imkanı üst-üstə düşən güclü cinsin nümayəndələri yetərsay təşkil etmir və boyundan yuxarı da atlanıb onurğasını sındırmaq o qədər də yaxşı hal deyil. Ən yaxşısı elə cibinə və boyuna görə hərəkət etməkdi. Onda olanı, gerçəyi qəbul edəcəklər...

Uzun müddətdir ki, öz-özümə çək-çevir edirəm. Yəni ələyib ələkdən keçirməyə çalışıram. Mən hardasa müəyyən mənada qardaş Türkiyədə Analar günü adını, təqdimatını və yaxud formatını qəbul etmək istəyirəm. Lakin digər xanımları, xüsusilə qız çocuqları düşünəndə bir az tərəddüd edirəm. Ona görə 8 Mart təqdimatını müəyyən qədər uğurlu sayıram. Lakin bunun hər ikisinin içərisində mənə həm doğma gələn, həm də qəbul etmədiyim ayrı-ayrı nüanslar da var. Belə ki, Analar günü ifadəsi çox uğurlu tapıntıdı. Amma onun bir günə sığışdırılması mənə görə doğru deyil. Çünki düşünən, anlayışlı, diqqətli olan istənilən insanın anasız günü yoxdu və kiminsə anasız gününün olmasını heç arzu etmirəm. Hətta dünyasını dəyişən analarımız da ruhən hər gün bizimlə bir yerdədi. 8 Martın da günlərin içində fərqlənməsi uğurludu. Ancaq o günün mənə çatmayan bir tərəfi də sırf qadınlar günü kimi təqdim olunmasıdı. Məni doğru qəbul edin, bizim qız cocuqlarımız bəs nə olsun? Məgər bu bayramdan, bu gündən onlara pay düşmür?

Bax, bütün bunları düşünə-düşünə bir qərar qəbul etmək, bir ortaq məxrəcə gəlmək mənə nə qədər çətin olsa da, hətta bilgisayar yazarımızla mövzu barədə mübahisə etsək belə, mən özlüyümdə bu günü Zərif Cinsin günü kimi qəbul edirəm. Kim mənimlə razılaşır və yaxud da razılaşmır, canı sağ olsun. Əsas odur ki, mən necə duyuram, necə düşünürəm məsələnin mahiyyətinə də o cür münasibətimi ifadə edirəm. Demək istəyirəm ki, dünyanı təkcə gözəllik yox, həm də zərif cinsin güclü cinsə olan ölçüsüz sevigisi xilas edəcəkdi. Bu elə bir sevgidi ki, mənə görə o, yerin cazibə qüvvəsindən dəfələrlə artıqdı. Və bu bütün ölçüləri aşıb keçən sevgi sözü də qanadlandırır... istedadı da üzə çıxarır... qaranlıq dünyaya işıq da saçır... Hətta:


Ürəyimdə sən hamıdan üstəsən

Bu ürəkdən öz payını istə sən!

Daldalanmaq, ya qorunmaq istəsən -

Kirpiyimin çətirinə gəl, sığın!..


Gözlərinlə say ləçəyin tər gülün

Dodağınla dodağımın dər gülün...

Sən oxşamaq istədiyin hər gülün -

Çəkinmədən ətirinə gəl sığın!


Diqqət yetir bu səsə, bu sədaya

Od salmısan ürək adlı odaya!

Təkcə sənə aid olan adaya -

Əbülfətin xətirinə gəl, sığın!


***

Heç kim günahdan sığortalanmayıb, heç kim də günahlarını yumaq üçün öz sığortasını təqdim etmək gücündə deyil. Üstəlik də günahsızlıq anlayışı yalnız bir ünvana aiddi. Ona görə də o ünvanın verdiyi, bağışladığı və yaxud da alnımıza yazdığı hər nədisə biz sənli-mənli onu öz duyğularımızla, öz düşüncəmizlə və nəhayət öz əxlaqımızla cilalayıb elə yaşamalı, elə təqdim etməliyik ki, ondan bir başqası zərər görməsin. Yəni bizim mövcudluğumuz başqa bir kimsəninsə mövcudluğunu sual altına salmasın. Elə bu yerdə çox sevdiyim bir filmimizi, "Bəyin oğurlanması" filmini xatırlayıram. Orada çox işıqlı, çox oturuşmuş, sözün bütün mənalarında Azərbaycan tamaşaçısının, kinosunun və teatrının yaddaşına yazılmış rəhmətlik Yaşar Nurinin bir frazası tez-tez yaddaşımda təzələnir. Etiraf edim ki, bu çox uğurlu bir tapıntı, uğurlu bir deyimdi. Ssenari müəllifi fikrin alt qatını tamaşaçıya çatdırmaq üçün onu çox dəqiq tapıbdı. Qız atası İsrafilin rolunu canlandıran Yaşar Nuri deyir: "Siz deyən xoşbəxt ailə gələcəyin başqa bir xoşbəxt ailəsini dağıda bilər".

Bax, bu prizmadan baxanda şəxsən mən az qala bütün özümü dərk etdiyim zaman kəsiyini bir-birinə vururam, altını üstünə çevirirəm. Harda kimin xoş anına, xoş saatına mane ola biləcək hansısa bir hərəkətimi, bir addımımı tapıb ortaya çıxarmaq istəyirəm. Şükürlər olsun ki, (bu özünü reklama görə oxucudan üzr istəyirəm - Ə.M.) belə bir halla qarşılaşmıram. Deməli, hələ ki, nə özüm, nə duyğularım, nə hərəkətlərim kiminsə xoşbəxt bugününə, gələcəyinə kölgə salmır, mane olmur. Əksinə, mənə içimin pıçıldadığına görə duyğularım, sevgi etiraflarım, kimlərinsə azacıq da olsa çırağına neft tökür, onun daha gur, daha alovlu yanıb işıq saçmasına yardımçı olur. Bu da onu göstərir ki, ürəyinin, dilinin, gözünün dediyini, istədiyini olduğu kimi ürəyinlə, gözünlə, dilinlə səsləndirib etiraf etməlisən. Və həyatın ən böyük ədaləti və ən böyük gerçəyi də məhz bu etirafdan keçir. Özü də o ana qədər ki, onu etiraf edənlə, o etirafı qəbul edən bir nöqtədə anlaşır, bir nöqtədə vahidləşir, eyniləşir. Çünki:


Günahlandırmaq,

günahkar saymaq

sonra da

için-için

ürəyin

qabığını soymaq

hər işdən

asan...

amma

özünü

güzgüdə görmək

özünü

özünlə

bərabər bölmək

günahkarla

ittihamçını

qarşılaşdırıb

gerçəyi bilmək -

asandan da asandı

təbii ki,

istək

içdən olsa!

ay məni

kipriyindən asan

hansıdı

daha asan...


Hə, yazının əvvəlində də, ortasında da, sonunda da yəqin hiss etdiniz, hər şey, hər məqam sevgini önə çəkirdi. Diqqəti, duyğuları, anlayışı qabardırdı. Deməli, bu da onu göstərir ki, bu yazı dolayısı ilə sevənlər üçün Analar gününü, sevənlər gününü və nəhayət ananı, sevgini, bütün xanımları özündə birləşdirən zərif cinsin gününü diqqətə təqdim etməyə yönəlmişdi. Mən içimdən gələn bir istəklə o günü qabartmağa çalışdım və istədim ki, bu yazı obrazlı desək, sözlə, duyğuyla varlı olan qarşı cinsin bayram təbriki kimi qarşılansın, oxunsun. Və zərif cins də burdakı müəyyən kədərli, müəyyən incik notları diqqətə almasın. Ən azından ona görə ki, istər bayram, istər də digər günlərdə biz hamımız bu zamanın içindəyik. Və bu zaman bizim boyumuza biçildiyi kimi, bizi də öz boynuna biçibdi. Biz ondan ən yaxşı halda bir iynə boyu uzaqlaşa bilərik. Qalan bütün hallarda biz elə hamımız sevginin xidmətindəyik, sevginin qulluğundayıq. Axı bizi yaşadan odu!


Əbülfət MƏDƏTOĞLU

Dosta Göndər :

  

SON XƏBƏRLƏR

2021-03-01

Video

Yazarlar

MARAQLI

DÜNYA

ƏDALƏT BU GÜN
February: 27, 25, 23, 20, 18, 16, 13, 11, 09, 06,

Redaktor seçimi

FOTOREPORTAJ

GÜNÜN SİTATI

SORĞU

Azərbaycanlılarla ermənilər birlikdə yaşaya bilərmi?

ÇOX OXUNAN

GÜNÜN LƏTİFƏSİ

Bayaq görürəm qonşu Şakir kişi sevinclidir.

Mən:

— Nə olub, Şakir dayı, nəyə sevinirsən?

Şakir:

— Tezliklə Bakıdan Ukraynaya təyyarə qalxacaq, ona sevinirəm.

Mən:

— Bu yaşda təkcə təyyarə qalxmaqla iş düzəlmir e, dayı.

Şakir əsəbi halda:

— Sən də adamın yarasını deşməsən dura bilmirsən də.

ARXİV

TƏQVİM

FACEBOOK