ANA SƏHİFƏ / YAZARLAR

"SƏHRA GÜLLƏRİ"

Şair Məmməd Dəmirçioğluna və onun 60 yaşına

28485    |   2011-06-18 07:59
Şriftin ölçüsü:
A+ Böyütmək
A+ Balacalaşdır

Hələ uşaqlıq illərimdən həsəd apardığım bir neçə sənət sahibi olub. Bu sənətlər bəziləri üçün bəlkə də mənasız, gülünc görünüb. Amma mən özümdən asılı olmadan kəndimizin poçtalyonuna elə heyranlıqla baxırdım ki, sanki dünyanın ən gözəl insanına baxırdım. Müharibə veteranı, həm də əlil olan bu kişi isə qəzet-jurnal dolu çantasını güclə çiynində daşıya-daşıya həyətlərin arası ilə keçir və doqqazlara çatanda ev sahibini ucadan çağırırdı, bu səsi də hamı tanıyırdı. Bəzən də kiminsə, səsin dalınca gələcəyini gözləməyən qoca poçtalyon qəzet-jurnalı qapının küncündən bir yerə keçirib, çıxıb gedirdi. Amma məktub, teleqramm gətirəndə isə dayanıb ev sahibini gözləyirdi. Xüsusən əsgər məktublarını valideynlərə çatdıranda onun da necə sevindiyini müşahidə etmək mümkün idi. Hə, bir də yaşlı insanların pensiyalarını gətirirdi poçtalyon. İndiki kimi yadımdadı, nənəm də yazıb-oxumaq bilmədiyindən pensiya kartına ya barmaq basırdı, ya da bizlərdən birini çağırırdı ki, a bala, o kağıza bir cızma-qara eləyin. Sonra da pensiyasından bir manat götürüb verirdi poçtalyona və deyirdi, özünə papiros alarsan.
   
   Mən bu poçtalyona qəzet-jurnalları hamıdan əvvəl oxuduğuna görə heyran olmuşdum. Çünki bu kişi kənd poçtuna gələn qəzetləri əvvəlcə çeşidləyirdi, sonra da onların hamısını gözdən keçirib məlumatları yığırdı çilədanına, yəni yaddaşına. Qarşısına çıxana da deyirdi ki, bəs "Azərbaycan" jurnalında filankəsin romanı çıxıb, "Ulduz"da da filankəsin yaxşı şeirləri var oxuyarsan...
   
   Bax, mən də elə istəyirdim ki, hamıdan tez qəzet-jurnalları oxuyum və hamıdan da əvvəl o məlumatları yalnız mən bilim. Deyəsən yazı-pozuya meylimin bir səbəbi də həmin o poçtalyon olmuşdu. Sonra həyat mənim də səmtimi müəyyənləşdirdi. Mən poçtalyon olmasam da, günümüzün yazı-pozusundan, qələm adamlarından xəbər tutdum, bir çoxlarını üzbəüz tanıdım, bir çoxlarını dost, həmkar, ustad saydım.
   
   Və...
   
   Azərbaycan adlanan məmləkətdə eyni adı daşıyan maraqlı imza sahibləri var. Məsələn, adı Məmməd olan və özü də Məmməd kimi tarixə düşən şairlərimizi göz önünə gətirəndə təbii ki, öncə Məmməd Araz xatırlanır, sonra Məmməd İsmayıl... Məmməd Aslan...Sonra sıralanır bu Məmmədlər və bu sırada Məmməd Dəmirçioğlunun yeri və sözü görünür. O yerin, o sözün ki, onun haqqına bir kimsə iddia edə bilməz.
   
   Bir dəfə Məmməd İlqarla oturub Məmmədlərdən danışırdıq. Şair qardaşım Məmmədlərin çoxunun fikir dünyasının oxşar və fərqli cəhətlərini özünəməxsus şəkildə çözdü. Və mənim yadımda qalan bir məqam oldu. Sən demə, Məmməd Dəmirçioğlu sözlə heykəl qoyduğu kimi, heykəllə də söz yarada bilirmiş. Bunun sübutunu axtarmağa ehtiyac yoxdur. Eləcə Məmməd Dəmirçioğlunun poeziyasını göz önünə gətirmək məncə, kifayətdir. Çünki bu sözlərin, bu fikirlərin hər biri ayrı-ayrılıqda gözəl bir heykəltaraş, bir memar yaradıcılığının bariz nümunəsidir. Özü də elə bir nümunəsi ki, oxuduqca söz həm ürəyində əriyib ruhuna qarışır, həm də gözünün önündə daş heykəllərə çevrilir...danışan heykəllərə!..
   
   
   
   Son varağa,
   
   daş kitaba düzüldüm
   
   Sözdən-sözə,
   
   dildən-dilə yol gəldim
   
   Zülüm-zülüm
   
   qayalardan süzüldüm
   
   Qətrə-qətrə,
   
   gilə-gilə yol gəldim.
   
   
   
   Sevə-sevə
   
   eşq yolunda hallandım
   
   Nəğmə-nəğmə
   
   dodaqlarda ballandım
   
   Şırıl-şırıl haqqa sarı
   
   yollandım
   
   Seldən-selə,
   
   eldən-elə yol gəldim.
   
   
   
   Mən o yolun işığını neçə illər bundan öncə gözlərimə köçürmüşəm. Ağappaq bir işıq - süd rəngində... Və görmüşəm ki, o işıq adamın gözlərindən ürəyinə, ürəyindən isə bütün varlığına hopur. Hopduqca da adam özü də aydınlaşır, işığa qərq olur, canından ağrı-acı azalır, dilindən acı söz qaçaq düşür, dünya gözündə ilğım yox, həqiqi bir cənnət olur. Və :
   
   
   
   Bu dünya bir ilğım imiş
   
   O başı bu başı divar
   
   Hara vardım mənim deyil
   
   Nəyə baxdım sahibi var.
   
   Hə, qardaş, bu dünyada hər şeyin sahibi var. Təbii ki, biz bəndələrin yaradanı elə onun ən böyük və əbədi sahibidi. Həmin SAHİB isə bizlərə bağışladığı bu dünyada nələrə isə sahib çıxmaq haqqı verib. Biz yazı-pozu adamları sözə, qələmə, bir də özümüzün uydurub özümüzü aldadan ilğımlara, xəyallara sahib çıxmışıq. Ona görə də bu sahiblik içimizdə bir ümidə çevrilib - bizi yaşadan ümidə.
   
   
   
   Başı havalı sözmüşəm
   
   Odur ki, belə dözmüşəm
   
   Elə bilməyin ölmüşəm
   
   Ümid verin bir az mənə.
   
   
   
   Bax, özün öz dilinlə etiraf edirsən, bəlkə də car çəkib deyirsən kar qulaqlara, duyğusuz ünvanlara səslənirsən. Bildirirsən ki, sizdən heç nə istəmirəm bir damcı ümiddən savayı. Təki o ümidi verin mənə. Verin ki, o ümid məni yaşatsın.
   
   
   
   Sevgidən kam alış - tamah
   
   Allaha yalvarış - tamah
   
   Hər günahda
   
   varmış tamah -
   
   Günahdı məni yaşadan.
   
   
   
   Doğrudan da sözün gücü var, sözün təsir imkanı var və bir də sözün maqnit cazibəsi var. Necə ki, sənin şeirində mən bunları görürəm, duyuram, yaşayıram. Və öz-özümə deyirəm ki, sən sözü ürəyinin odunda körükləyib, elə ürəyində də zindan üstə qoyulmuş nizə kimi döyəcləyib istədiyin hala salırsan və sonra da Dəmirçioğlu məharəti ilə həmin oxu, həmin nizəni tuşlayırsan oxucu ürəklərinə və deyirsən ki:
   
   
   
   Yollar üstündə bitmişəm
   
   Solmaqdı, bitməkdi peşəm
   
   Olub yuxuya getmişəm
   
   İnşallah, ölüb - ayıllam.
   
   
   
   Qardaş, doğrudan-doğruya şeirin aurasında, şeirin ahəngində, həzinliyində ölüb-dirilmək mümkündü. Özü də şeirə canla, qanla, bir sözlə, təpədən dırnağa vurğun olanda, bağlı olanda bu daha asan olur. Səndə isə bu asan iş həm də sözün bütün mənalarında elə bil ki, Tanrı diktəsidi, Tanrı vergisidi. Sən özün də özündən xəbərsiz göylərə qaldırdığın sözün içində yatıb-oyanırsan, ölüb-dirilirsən. Gözünü açanda da görürsən ki:
   
   
   
   Gəldim gördüm bu dünyanı
   
   Rəngi qaradan ağacan
   
   Torpaqdan, sudandı canı
   
   Boyu dərədən dağacan.
   
   
   
   Hər kəs bu dünyanı öz arşını ilə ölçür, öz baxış bucağında görür, öz qiymətini verir, öz alacağını umur. Amma sən deyirsən ki, bütün rənglərinə və vücuduna bələd olduğum bu dünyada bir son da var. O sonu da yalnız Tanrı müəyyənləşdirir, Allah bilir. Çünki:
   
   
   
   Pozulmaz Allah bölümü
   
   Birdi sevinci, zülümü
   
   Ölümdən qabaq ölümü
   
   Bilmək dünyanın sonudu.
   
   
   
   Və yaxud da:
   
   
   
   Bu ocaqlar bir də yanar
   
   Közümüzü tapa bilsək
   
   Mələklər biz özümüzük
   
   Özümüzü tapa bilsək.
   
   
   
   Məmməd Dəmirçioğlu, şeirlərini oxuduqca sözdən-sözə, misradan-misraya, səhifədən-səhifəyə elə bil ki, "Gözəlləmələr" üstündə, "Yanıq Kərəmi" havasında yol gəlirəm. Gözümün qabağına Ədalətin "Tütək səsi" filmində havalandırdığı "Ruhani" canlanır və özümdən-sözümdən çıxıb gedirəm. Və gedə-gedə də məndən öndə gedənləri də görürəm. Onlardan biri də sənsən. Səni oynadan, səni özündən alan o ilham, o hava, o duyğu, o ilahi pıçıltı məni də səsləyir. Və həmin an sənin şeirlərindən bir bənd də durur mənimlə üz-üzə:
   
   
   
   Bir gözəl məni ovladı
   
   Gözü oynada-oynada
   
   Oldum Füzuli övladı
   
   Sözü oynada-oynada.
   
   
   
   Bəli, söz dünyası sərhədsiz, söz özü isə bütün mənalarda hüdudsuz bir varlıq, bir duyğu, bir pıçıltı, bir reallıqdı. Çünki dünyanın harasında olmasından asılı olmayaraq, səni tərpədə bilən sözü yaza bilirsənsə, eşidə bilirsənsə, bundan gözəl heç nə yoxdu, bundan güclü heç nə yoxdu. Bundan böyük, bundan əbədiyaşar elə bunun özüdü. Bax, insanı yaşadan da o sözün sirri-xuda olması, Tanrı dərgahında yer tutması, mələk çöhrəli, pəhlivan güclü və bir də şəlalə, lilpar kimi səsli-küylü lal - bal olmasıdı. Axı:
   
   
   
   Hər zərrəsi müəmmadı
   
   Allahı sirri saxlayır
   
   Bir gündə min savab eylə
   
   Qəzadan biri saxlayır.
   
   
   
   Dəmirçioğlu, mən sənin "Səhra gülləri"ni təkrar-təkrar oxudum. Bu kitabda müxtəlif dərgilərdə, mətbuat səhifələrində qarşılaşdığım şeirlərinlə bir də baş-başa qaldım. Dünyadan nakam getmiş şair qardaşımız Akif Səmədi də xatırladım. Sizin ona, onun sizə olan böyük dostluq bağlantılarınızı ürəyimdən keçirdim və gördüm ki, əslində sizin mənə yazdığınız "İpək könüllü, uca ruhlu şair qardaşım" müraciəti sizin lap boyunuza biçilib. Çünki siz sözün içində olan adamsınız... Çünki siz sözün memarısınız... Çünki siz sözün dəmirçisisiniz...Çünki siz sözün əkib-becərənisiniz... Və bir də siz sözü sazınızla bərabər sinə üstünə qaldıran gözəl şair qardaşımızsınız!..
   
   Məmməd Dəmirçioğlu, 60 yaş şair üçün bəlkə də 600 ildi, bəlkə də 6000 il. 60 yaş bir memar üçün bəlkə də 60 ay, 60 il, 600 il və yaxud da 6000 ildi. Deyə bilmərəm, çünki ömrü Tanrı verir. Sözə isə ömrü şair, yəni sözü yaradan bağışlayır. Ona görə sənin 60 yaşının qapını döydüyü bu gündə mənə elə gəldi ki, sənlə 600 il əvvəl hardasa görüşmüşük. Ola bilsin ki, bu görüşümüz dünən olub, yaxud da biz sabah görüşəcəyik. Amma onu bilirəm ki, mən səhra gülləri yox, Qarabağ güllərini sənin 60 yaşına bir çələng kimi toplayıb, gətirmək istəyirdim. Amma düşmən imkan vermədi, o güllər əsirlikdədi. Amma söz verirəm ki, sənin ən azı növbəti doğum gününə mütləq Qarabağdan bir qom Xarı bülbül gətirəcəm və deyəcəm ki:
   
   - Şair Dəmirçioğlu, Xarı bülbüllə şeirləşə bilərsənmi?!.
   
   
   
   
   
   


YAZARIN ARXİVİ

2018-11-18 : DOYMUŞ MƏHLUL
2018-10-23 : YARIMÇIQ MƏKTUB
2018-09-21 : ÜMİD KƏNDİRİ
2018-09-14 : ÖMÜR YARPAQLARI
2018-09-08 : ŞUNURLULAR
2018-09-06 : Təzyiq yazısı
2018-09-05 : AYLI BİR GECƏ
2018-07-31 : HAVALI YAZI
2018-02-01 : "O SÖZƏCƏN..."
2017-12-15 : İLĞIM
2017-11-27 : «QABİL»
2017-11-24 : VAXT GÜNAHKARI
2017-09-27 : "BAYILDAN BAYIRA"
2017-08-29 : KİŞİ TİTULU
2017-08-11 : OVQAT YARADAN…
2017-07-29 : İSTƏK...
2017-07-28 : SÖZ HEYKƏLİ
2017-07-25 : BU DA 27–di!
2017-07-14 : "QALIN" ADAMLAR
2017-06-09 : GÜNAHIM NƏDİ?
2017-06-06 : "SNAYPER QIZ"
2017-05-26 : HAVADAKI ADAM
2017-05-05 : BAKI KÖÇKÜNÜ
2017-03-31 : SOY… QIRIM…
2017-03-01 : MÜŞFİQ TUFANI
2017-02-14 : "YADA DÜŞDÜ"
2017-02-10 : ÖMÜR QIRIQLARI
2017-02-03 : YAŞ HƏDDİ
2017-01-27 : NEKROLOQ
2017-01-19 : BİTMƏYƏN AĞRI
2017-01-06 : SON XƏBƏRDARLIQ
2016-12-16 : ALLAHIN İŞİ
2016-09-09 : BİR HECALI SÖZ
2016-08-13 : MƏKTUB
2016-08-12 : HAVA
2016-08-12 : MƏKTUB…
2016-07-01 : CƏNAB NAZİR
2016-06-17 : ÜMİD KƏNDİRİ
2016-04-29 : NİŞANÇI
2016-04-09 : ŞUŞANIN YOLU...
2016-04-08 : ŞUŞANIN YOLU...
2016-03-11 : MART OVQATI
2015-12-19 : MÜQƏDDƏS AMAL
2015-12-12 : YANIQ SƏS
2015-11-13 : Tofiq Abdinlə
2015-11-13 : ÜZ SUYU
2015-10-31 : SEÇİM ANI…
2015-09-12 : İNSANLIQ
2015-08-27 : YADDAŞ YAZISI
2015-08-19 : "AZƏRBAYCAN"
2015-07-10 : İLĞIM
2015-06-18 : DOST GEDİB…
2015-06-17 : "SAAT SƏSİ"
2015-05-06 : "AZƏRBAYCAN"
2015-04-22 : "YADA DÜŞDÜ"
2015-03-18 : "ADİ QƏŞƏM"
2015-02-28 : HAVALANMIŞ ADAM
2015-02-14 : SENSASİYA
2015-02-12 : BACI DOST OLARSA
2015-02-07 : YARPIZ SÖHBƏTİ
2015-01-16 : YAŞAYAN RUH
2015-01-10 : XAŞ + XAŞ
2015-01-09 : "QƏLƏM SƏSİ"
2014-12-27 : SAXTA BABA
2014-12-26 : SAXTA BABA
2014-12-20 : ŞUNURLU ADAMLAR
2014-12-16 : ELNURUN KİTABI
2014-12-11 : RUH ADAMI
2014-11-29 : NAXIŞLI ADAM
2014-11-20 : HƏYATIMDAKI ADAM
2014-11-15 : DİQQƏT TALONU
2014-11-14 : "QUM SAATI"
2014-11-12 : STATUS - KVO
2014-11-08 : BİR ƏTƏK DAŞ
2014-11-04 : PAMBIQLI QULAQLAR
2014-10-29 : "ƏDƏBİ HƏYAT"
2014-10-11 : AŞ QARASI
2014-10-04 : ZİNDAN UŞAQLARI
2014-09-03 : "YADA DÜŞDÜ"
2014-08-23 : İÇİMDƏKİ TOY
2014-07-18 : Kimsə yoxdu...
2014-07-05 : KİŞİ
2014-06-21 : ÜZ SUYU
2014-06-14 : TANISAM UTANACAQ
2014-05-24 : DİŞ ÇÖPÜ
2014-04-26 : QURU ADAM
2014-03-20 : İynə boyu yazı
2014-03-15 : LƏNƏTLƏNMİŞ
2014-01-25 : ÖZGƏ PALTARI
2013-12-21 : İSİNİŞMƏ...
2013-11-09 : QANADLI GÜNLƏR
2013-07-27 : DOST GEDİB...
2013-07-20 : PALAZA BÜRÜN...
2013-07-13 : YARIMÇIQ YAZI...
2013-05-08 : RUHUMUZUN ÜNVANI
2013-05-04 : "MAYOVKASIZ" MAY
2013-01-19 : DİRƏDÖYMƏ...
2012-12-20 : ATILAN İLK ADDIM
2012-12-08 : ÖGEY ANA
2012-12-07 : ŞAD XƏBƏR:
2012-11-27 : CANLI TARİX
2012-11-24 : SƏNSİZ
2012-11-16 : ÜMİD VERMƏK
2012-11-14 : SƏNSİZ
2012-10-13 : "BİZİM DÜNYA"
2012-08-18 : ADSIZ GÜNAHLAR
2012-06-23 : DON JUAN
2012-06-15 : ONDAN HAMIYA
2012-06-14 : RÜSTƏM KAMAL
2012-02-25 : DOLABDAKI ÜRƏK
2012-02-04 : BİR QIŞ NAĞILI
2012-01-07 : DİQQƏT QITLIĞI
2011-12-31 : SOVQAT
2011-12-17 : NƏFƏSLİK...
2011-11-12 : DOLAB
2011-08-27 : BİR SEVGİ DRAMI
2011-07-22 : SÖZÜN GÜNÜ
2011-07-16 : SİRLİ ZƏNG
2011-07-02 : İLİN YARISI
2011-06-11 : GÖRÜŞ YERİ
2011-05-28 : KÜT BIÇAQ
2011-04-30 : SATILIR
2011-04-23 : QAÇIRILAN QIZ
2011-04-16 : TƏNHA KİŞİ
2011-04-09 : GÖYDƏNDÜŞMƏ
2011-03-19 : AYDINLIQ
2011-03-15 : FRANSIZCA
2011-02-23 : 55-ə ÇATMADIN
2011-02-19 : Bu da bir il
2011-01-29 : GÖZMUNCUĞU
2011-01-22 : HƏYATIN BİR ANI
2011-01-08 : BAŞLANĞIC
2010-12-31 : BU DA İLİN SONU
2010-12-25 : CAN AĞRISI
2010-11-06 : SEÇİLƏN
2010-10-30 : YARALI DURNA
2010-09-18 : PƏRAKƏNDƏ YAZI
2010-07-31 : Axtarış
2010-07-02 : ÜMİD SORAĞINDA
2010-05-01 : DÜYÜNÇƏ
2010-04-17 : CƏRRAH BIÇAĞI
2010-02-20 : DÖZÜM MƏQAMI
2010-01-30 : AYRILIQ ANI
2010-01-16 : SEÇİM ANI
2009-12-12 : SÜKUTLA SÖHBƏT
2009-11-27 : BƏRAƏT KAĞIZI
2009-11-21 : KÖLGƏLƏR...
2009-10-31 : YARPAQ TÖKÜMÜ
2009-10-10 : CAVABSIZ SUALLAR
2009-09-12 : BİR AN
2009-08-22 : HƏFTƏMİN ACISI
2009-06-20 : XOCALI TOYU
2009-06-06 : UZUN BİR GÜN...
2009-05-23 : VAXTINDA
2009-05-02 : AĞLAYAN BULUDLAR
2009-03-14 : "BƏXTƏVƏRLİK"
2009-03-07 : ANAMA MƏKTUB...
2009-02-28 : ADİ RİYAZİYYAT
2009-01-31 : CAN AĞRISI
2009-01-24 : "ƏZABSIZ ANLAR
2009-01-10 : BƏHANƏ
2008-12-31 : Bazarlıq
2008-12-13 : DƏLİ ADAM
2008-12-06 : FAYDASIZ QAZINTI
2008-11-22 : PULUN VAR?
2008-11-15 : QALXANIN ENMƏSİ
2008-10-18 : ÖMRÜN BİR ANI
2008-10-11 : PAYIZ YAĞIŞLARI
2008-09-28 : MƏKTUBLAŞMA
2008-09-06 : QAYNAR QAZAN
2008-08-30 : ERA
2008-08-23 : OVCUMDA YANAN OD
2008-08-02 : QARIŞIQ YAZI
2008-07-12 : QƏFLƏT YUXUSU
2008-06-28 : ƏRKƏSÖYÜN
2008-06-07 : BAŞ AĞRISI
2008-05-17 : QURUMUŞ GÜLLƏR
2008-04-19 : DAŞ
2008-03-20 : ATHAAT
2008-02-02 : PASİBAN
2008-01-12 : AMERİKA AYISI
2007-12-06 : XƏBƏRDARLIQ
2007-11-24 : QALMAQAL
2007-11-23 : ÇÖKHAÇÖK
2007-11-22 : QIZDIRICI...
2007-11-03 : QOYUN BƏXTİ...
SON XƏBƏRLƏR
2020-05-28


VİDEOƏDALƏT BU GÜN
Redaktor seçimi
FOTOREPORTAJ
GÜNÜN SİTATI
SORĞU
Dövlət xəstəxanaları pulludu, yoxsa pulsuz?

Pullu (89.23%)
Pullsuz (10.77%)

ÇOX OXUNAN
GÜNÜN LƏTİFƏSİ

İki qonşu olur: biri hamıya pislik edən, bir neçə villanın sahibi, gününü eyş-işrətdə keçirən, Allahı, peyğəmbəri tanımayan bir məmur. O birisi də Allahı, peyğəmbəri tanıyan, xoş xasiyyətli müəllim.

Bir gün Allahı, peyğəmbəri tanımayan məmur ölür. İki-üç aydan sonra müəllim də ölür.

İnkir-minkir müəllimi sorğulayır, görürlər yaxşı adamdı, amma onun da günahları var. Deyirlər:

- Davay, cəhənnəmə.

Bir söz demədən gedir girir cəhənnəmə.

Bir az fırlanmış görür ki, məmur qonşusu oturub stolun başında, böyür-başında da əyanları. Məmurun başında da dəfnə çələngi. Yaxınlaşıb deyir:

- Qonşu, o dünyanı qatıb-qarışdırdın, min günaha batdın, cəhənnəmdə də stolun başında oturmusan, yanında da əyanların, başında da dəfnə çələngi.

Məmur deyir:

- Ə, yaxşı bax, məni ağaca keçiriblər, başımda çiçəkləyib.

digər lətifələr
ARXİV
FACEBOOK