ANA SƏHİFƏ / YAZARLAR

TORPAĞI ŞƏRƏFLƏNDİRƏN İNSAN

O, eldən getdi

29419    |   2010-11-20 11:08
Şriftin ölçüsü:
A+ Böyütmək
A+ Balacalaşdır

Həyat insana bəzən müəllimlik edir, bəzən düşmənçilik, bəzən isə elə-belə yola verir. Bax, bu üç məqamda insan da həyata qiymət verməyə çalışır. Kimi onu dərk edir, kimi onunla cihada çıxır, kimi də onunla əylənir. Amma yenə də bu üç məqamda udanla uduzanı müəyyənləşdirmək müşkülə çevrilir. Çünki həyat daimi olduğundan insan onun son münasibətini, son qərarın görüb eşidə bilmir. Bu son münasibəti, son qərarı isə dünyasını dəyişəndən sonra həyat da, onun çevrəsi də, hətta onu istəməyənlər də aşkar və yaxud pünhan şəkildə dilə gətirirlər...
   
   Bu yerdə yadıma mərhum xalq şairimiz Cabir Novruz düşür. Əgər xatırlayırısınızsa onun kövrək misralarının bir ünvanı da belə idi: Sağlığında qiymət verin insanlara!
   
   Təəssüf ki, biz ən müqəddəs insana belə heç vaxt sağlığında layiq olduğu qiyməti verməmişik. Füzulini 9 axçalıq təqaüdlə, Məmməd Arazı ömrünün sonuna yaxın pafoslu yazılar və telefikilərlə mükafatlandırmışıq. Adi əmək adamı, hansı ki, alın təri ilə torpaq suvarıb, əl qabarı ilə tikib-qurub, nümunə göstərib, eli-obanı, torpağı şərəfləndirib... Əvəzində isə ən yaxşı halda payına bir "sağ ol" düşüb. Və bu insan da ancaq ömrünü-gününü sərf etdiyi xidmətləri davam etdirməklə, yanıb-yaşamaqla məşğul olub. Nə o "sağ ol"a, nə də hansısa bir titula doğru can atmayıb. Çünki onun həyat qayəsi yalnız yaratmaq, yalnız insanlara və məmləkətə xidmət olub. Daha gözünə özgə heç nə görünməyib.
   
   Öncə sözümə həyatdan başladım. Bu da təsadüfi deyil. Çünki nə varsa, nəyi görmək istəyiriksə, onu mütləq həyatla, zamanla, yaşayışla bağlayırıq, əlaqələndiririk. Qazananda da, itirəndə də ilk yadımıza düşən yenə həyat, yenə zaman olur. Mən bu yazını yazmağa başlayanda İsa müəllimin həyat yolunu öyrənməyə və bu yolun enişindən-yoxuşundan bilgilər əldə etməyə çalışdım. Doğrudu, onu cəmi bircə dəfə görmüşdüm, o da sovet dönəmində. Çalışdığı "Təşviqatçı" jurnalının xətti ilə Bərdədə ezamiyyətdə olanda onunla Pambıqtəmizləmə zavodunda qarşılaşmışdım. İsa müəllim onda zavoda rəhbərlik edirdi. Səmimi qarşılamağı, ürəklə görülən işlərdən danışmağı və mən də səmimi etiraf edim ki, qonağa layiqli süfrə açmağının şahidi olmuşdum. Elə onun haqq dünyasına qovuşması barədə xəbəri eşidən də ilk yadıma düşən məhz həmin tanışlıq oldu. O tanışlığın işığında da başladım İsa Bayram oğlu Ağayevin həyat yolunu gözdən keçirməyə.
   
   Yadıma şair dostum mərhum Vahid Əlifoğlunun misraları düşdü. Vahid yazırdı:
   
   
   
   Tale bizdən küsdü,
   
   atam
   
   Salamını kəsdi, atam
   
   Bu torpağın üstü, atam-
   
   Hamının ölkəsi deyil...
   
   
   
   Hə, torpağın üstü insanlarla gözəldi və torpağın üstünü şərəfləndirən də elə insanlardı. Qurub-yaratmaqları ilə, açdığı izlərlə, keçdiyi yollarla... Bu izlərdən, bu yollardan birinin də başlanğıcı Bərdədəki Xəsili kəndindən başlayır. 1935-ci ildə bu kəndin sakini Bayram kişinin ailəsində İsa adlı bir oğul dünyaya göz açıb. Hamı kimi kənd həyatının ağrı-acısını, çətinliklərini, müharibə dövrünün üzüntülərini yaşaya-yaşaya böyüyüb, orta məktəbi bitirib. Əvvəl Ağdamda texnikumda təhsil alıb, sonra Kənd Təsərrüfatı İnstitutunu bitirib. Özü də oxuduğu illərdə də zəhmətdən, torpaqdan uzaq düşməyib. Ona görə də həmişə göz önündə olub, həmişə diqqət mərkəzində dayanıb. Yaşıdları, həmkəndliləri ona baxıb, ondan öyrənib, ondan yaxşılıqları və yaxşılığın sirlərini mənimsəyiblər.
   
   1967-ci ildə Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun mexanikləşdirmə fakultəsində təhsilini başa vurub və həmin ildə rayondakı istehsalat birliyində baş mühəndis kimi fəaliyyət göstərməyə başlayıb. Gənc yaşından rəhbər vəzifəyə gətirilən İsa Bayram oğlu iki ildən sonra rayonun böyük təsərrüfatlarından sayılan Cəfər Cabbarlı adına kolxozun sədri seçilib. Beləcə başlayıb onun el-oba, təsərrüfat ağsaqqalı, rəhbəri olmaq yolu. Zəhmətkeşliyi, təsərrüfatın dilini bilməyi onu həmişə rayon və respublika rəhbərliyinin diqqət mərkəzində yer tutmasına xüsusi bir səbəb olubdu. Yəni İsa Bayram oğlu istər rəhbərlik etdiyi müxtəlif kolxozlarda, idarə-müəssisələrdə, hətta müstəqillik zamanında çalışdığı Xəsili bələdiyyəsinin sədri vəzifəsində də həmişə uğur qazanmağa cəhd göstərib və buna da nail olub. Onun barəsində söz düşəndə həmyerliləri də, onu Bərdənin hüdudlarından kənarda tanıyanlar da birmənalı olaraq vurğulayıblar ki, İsa müəllim qarşısına qoyduğu məqsədə çatmaq üçün heç vaxt yorulmaqdan, usanmaqdan ehtiyat etməyib. Əksinə, gecəni gündüzə qatmağı, hətta sabahın da işini bu gün görməyi daha vacib, daha zəruri sayıbdı. Doğrudu, həmin zamanda İsa Ağayev "Qırmızı Əmək Bayrağı" və "Şərəf nişanı" ordenləri ilə təltif olunmuşdu. Bu onun böyük əməyinə çox kiçik bir qiymət idi.
   
   Şair dostum Vahid Əlifoğlunun şeirlərində belə bir məqam da var:
   
   
   
   Çürütdülər yerdə məni
   
   Gecdi, göydən nə yağacaq?
   
   Kim əkəcək bir də məni
   
   Bir də məni kim doğacaq...
   
   
   
   Bu misraları da elə-belə xatırlamıram. Çünki insanın dünyaya bir dəfə gəldiyi barədə çoxlu sayda fikirlər var. Amma belə bir inam da var ki, insan cismən dünyasını dəyişir, ruh isə yaşayır. Bu mənada bir dəfə əkilib-doğulan insan göydən nə yağır yağsın, həmişə evində, elində, obasında anılır, xatırlanır, yaşayır... onun ruhu ocağının başından, gəzib-dolandığı yerlərdən uzaq getmir.
   
   Həyat öz sərt sınaqları ilə insanı əzsə də, sıxıb suyunu çıxartsa da, amma onu ruhən məhv edə bilmir. Görünür elə Allahın ən böyük və güclü varlıq kimi yaratdığı, ən dəyərli kəşfi olan insan ona görə də ömrünün sonuna kimi torpağa səcdə edir, torpağa doğru əyilir. Əyilir ki, onu çiyinlərinə qaldırsın. Məncə bizi torpağa ona görə tapşırırlar ki, biz bu torpağı çiyinlərimiz üstündə saxlayaq. Ona qarışanda onu bir ovuc artıraq...
   
   Bəli, Bərdədə, Xəsili kəndində bir itki yaşandı, bir el ağsaqqalı, bir sayılıb-seçilən, sözü ilə, gəlişi ilə küsülüləri barışdıran, el dilində desək, qan yatıran İsa Bayram oğlu Ağayev dünyasını dəyişdi. Bu, cismani dəyişmək idi. O alın təri ilə suvardığı torpağı yorğan kimi üstünə çəkəndə bəlkə də bu gəlimli-gedimli dünyada ilk dincliyini, ilk istirahətini tapdı. Çünki o, ancaq işləmək, ancaq əkib-becərmək, qurub-yaratmaq, bir sözlə, torpağa nəfəs vermək üçün yaşayırdı. Elə nəfəs verdiyi torpaq da onu ən doğma bir varlıq kimi, ən əziz bir adam kimi aldı qoynuna. Bəlkə də bu təmas cismlə torpağın sözün böyük mənasında baş-başa verib yenidən bu dünya üçün, bu dünyanın Xəsili kəndi üçün və bütövlükdə onu tanıyıb onu sevənlər üçün yeni bir bərəkətli, uğurlu, barlı-bəhərli həyatın başlanğıcı idi...
   
   Mən belə düşünürəm. Çünki mənim inancıma görə, torpaqla qovuşan, torpaq, zəhmət adamları torpağı ikinci dəfə bu cür sevgi ilə, bu cür qol-boyun olmaqla şərəfləndirir, ucaldır. Təbii ki, bu ucalığı bilzlər görürük, bizlər dəyərləndirir, bizlər seyr edir, bizlər vəsf edirik. necə ki, böyük Səməd Vurğun yazmışdı:
   
   
   
   Ölüm sevinməsin qoy
   
   Ömrümü vermir bada
   
   Xalq qədrini canından
   
   Daha artıq bilənlər
   
   Şirin bir xatirə tək
   
   Qalacaqdır dünyada
   
   Sevilərək yaşayıb
   
   Sevilərək ölənlər...
   
   
   
   Sevib şərəfləndirdiyin, alın tərinlə suvardığın torpaq sənin üçün inşallah rahat olar,İsa Bayram oğlu Ağayev! Allah sənə rəhmət eləsin!


YAZARIN ARXİVİ

2018-11-18 : DOYMUŞ MƏHLUL
2018-10-23 : YARIMÇIQ MƏKTUB
2018-09-21 : ÜMİD KƏNDİRİ
2018-09-14 : ÖMÜR YARPAQLARI
2018-09-08 : ŞUNURLULAR
2018-09-06 : Təzyiq yazısı
2018-09-05 : AYLI BİR GECƏ
2018-07-31 : HAVALI YAZI
2018-02-01 : "O SÖZƏCƏN..."
2017-12-15 : İLĞIM
2017-11-27 : «QABİL»
2017-11-24 : VAXT GÜNAHKARI
2017-09-27 : "BAYILDAN BAYIRA"
2017-08-29 : KİŞİ TİTULU
2017-08-11 : OVQAT YARADAN…
2017-07-29 : İSTƏK...
2017-07-28 : SÖZ HEYKƏLİ
2017-07-25 : BU DA 27–di!
2017-07-14 : "QALIN" ADAMLAR
2017-06-09 : GÜNAHIM NƏDİ?
2017-06-06 : "SNAYPER QIZ"
2017-05-26 : HAVADAKI ADAM
2017-05-05 : BAKI KÖÇKÜNÜ
2017-03-31 : SOY… QIRIM…
2017-03-01 : MÜŞFİQ TUFANI
2017-02-14 : "YADA DÜŞDÜ"
2017-02-10 : ÖMÜR QIRIQLARI
2017-02-03 : YAŞ HƏDDİ
2017-01-27 : NEKROLOQ
2017-01-19 : BİTMƏYƏN AĞRI
2017-01-06 : SON XƏBƏRDARLIQ
2016-12-16 : ALLAHIN İŞİ
2016-09-09 : BİR HECALI SÖZ
2016-08-13 : MƏKTUB
2016-08-12 : HAVA
2016-08-12 : MƏKTUB…
2016-07-01 : CƏNAB NAZİR
2016-06-17 : ÜMİD KƏNDİRİ
2016-04-29 : NİŞANÇI
2016-04-09 : ŞUŞANIN YOLU...
2016-04-08 : ŞUŞANIN YOLU...
2016-03-11 : MART OVQATI
2015-12-19 : MÜQƏDDƏS AMAL
2015-12-12 : YANIQ SƏS
2015-11-13 : Tofiq Abdinlə
2015-11-13 : ÜZ SUYU
2015-10-31 : SEÇİM ANI…
2015-09-12 : İNSANLIQ
2015-08-27 : YADDAŞ YAZISI
2015-08-19 : "AZƏRBAYCAN"
2015-07-10 : İLĞIM
2015-06-18 : DOST GEDİB…
2015-06-17 : "SAAT SƏSİ"
2015-05-06 : "AZƏRBAYCAN"
2015-04-22 : "YADA DÜŞDÜ"
2015-03-18 : "ADİ QƏŞƏM"
2015-02-28 : HAVALANMIŞ ADAM
2015-02-14 : SENSASİYA
2015-02-12 : BACI DOST OLARSA
2015-02-07 : YARPIZ SÖHBƏTİ
2015-01-16 : YAŞAYAN RUH
2015-01-10 : XAŞ + XAŞ
2015-01-09 : "QƏLƏM SƏSİ"
2014-12-27 : SAXTA BABA
2014-12-26 : SAXTA BABA
2014-12-20 : ŞUNURLU ADAMLAR
2014-12-16 : ELNURUN KİTABI
2014-12-11 : RUH ADAMI
2014-11-29 : NAXIŞLI ADAM
2014-11-20 : HƏYATIMDAKI ADAM
2014-11-15 : DİQQƏT TALONU
2014-11-14 : "QUM SAATI"
2014-11-12 : STATUS - KVO
2014-11-08 : BİR ƏTƏK DAŞ
2014-11-04 : PAMBIQLI QULAQLAR
2014-10-29 : "ƏDƏBİ HƏYAT"
2014-10-11 : AŞ QARASI
2014-10-04 : ZİNDAN UŞAQLARI
2014-09-03 : "YADA DÜŞDÜ"
2014-08-23 : İÇİMDƏKİ TOY
2014-07-18 : Kimsə yoxdu...
2014-07-05 : KİŞİ
2014-06-21 : ÜZ SUYU
2014-06-14 : TANISAM UTANACAQ
2014-05-24 : DİŞ ÇÖPÜ
2014-04-26 : QURU ADAM
2014-03-20 : İynə boyu yazı
2014-03-15 : LƏNƏTLƏNMİŞ
2014-01-25 : ÖZGƏ PALTARI
2013-12-21 : İSİNİŞMƏ...
2013-11-09 : QANADLI GÜNLƏR
2013-07-27 : DOST GEDİB...
2013-07-20 : PALAZA BÜRÜN...
2013-07-13 : YARIMÇIQ YAZI...
2013-05-08 : RUHUMUZUN ÜNVANI
2013-05-04 : "MAYOVKASIZ" MAY
2013-01-19 : DİRƏDÖYMƏ...
2012-12-20 : ATILAN İLK ADDIM
2012-12-08 : ÖGEY ANA
2012-12-07 : ŞAD XƏBƏR:
2012-11-27 : CANLI TARİX
2012-11-24 : SƏNSİZ
2012-11-16 : ÜMİD VERMƏK
2012-11-14 : SƏNSİZ
2012-10-13 : "BİZİM DÜNYA"
2012-08-18 : ADSIZ GÜNAHLAR
2012-06-23 : DON JUAN
2012-06-15 : ONDAN HAMIYA
2012-06-14 : RÜSTƏM KAMAL
2012-02-25 : DOLABDAKI ÜRƏK
2012-02-04 : BİR QIŞ NAĞILI
2012-01-07 : DİQQƏT QITLIĞI
2011-12-31 : SOVQAT
2011-12-17 : NƏFƏSLİK...
2011-11-12 : DOLAB
2011-08-27 : BİR SEVGİ DRAMI
2011-07-22 : SÖZÜN GÜNÜ
2011-07-16 : SİRLİ ZƏNG
2011-07-02 : İLİN YARISI
2011-06-11 : GÖRÜŞ YERİ
2011-05-28 : KÜT BIÇAQ
2011-04-30 : SATILIR
2011-04-23 : QAÇIRILAN QIZ
2011-04-16 : TƏNHA KİŞİ
2011-04-09 : GÖYDƏNDÜŞMƏ
2011-03-19 : AYDINLIQ
2011-03-15 : FRANSIZCA
2011-02-23 : 55-ə ÇATMADIN
2011-02-19 : Bu da bir il
2011-01-29 : GÖZMUNCUĞU
2011-01-22 : HƏYATIN BİR ANI
2011-01-08 : BAŞLANĞIC
2010-12-31 : BU DA İLİN SONU
2010-12-25 : CAN AĞRISI
2010-11-06 : SEÇİLƏN
2010-10-30 : YARALI DURNA
2010-09-18 : PƏRAKƏNDƏ YAZI
2010-07-31 : Axtarış
2010-07-02 : ÜMİD SORAĞINDA
2010-05-01 : DÜYÜNÇƏ
2010-04-17 : CƏRRAH BIÇAĞI
2010-02-20 : DÖZÜM MƏQAMI
2010-01-30 : AYRILIQ ANI
2010-01-16 : SEÇİM ANI
2009-12-12 : SÜKUTLA SÖHBƏT
2009-11-27 : BƏRAƏT KAĞIZI
2009-11-21 : KÖLGƏLƏR...
2009-10-31 : YARPAQ TÖKÜMÜ
2009-10-10 : CAVABSIZ SUALLAR
2009-09-12 : BİR AN
2009-08-22 : HƏFTƏMİN ACISI
2009-06-20 : XOCALI TOYU
2009-06-06 : UZUN BİR GÜN...
2009-05-23 : VAXTINDA
2009-05-02 : AĞLAYAN BULUDLAR
2009-03-14 : "BƏXTƏVƏRLİK"
2009-03-07 : ANAMA MƏKTUB...
2009-02-28 : ADİ RİYAZİYYAT
2009-01-31 : CAN AĞRISI
2009-01-24 : "ƏZABSIZ ANLAR
2009-01-10 : BƏHANƏ
2008-12-31 : Bazarlıq
2008-12-13 : DƏLİ ADAM
2008-12-06 : FAYDASIZ QAZINTI
2008-11-22 : PULUN VAR?
2008-11-15 : QALXANIN ENMƏSİ
2008-10-18 : ÖMRÜN BİR ANI
2008-10-11 : PAYIZ YAĞIŞLARI
2008-09-28 : MƏKTUBLAŞMA
2008-09-06 : QAYNAR QAZAN
2008-08-30 : ERA
2008-08-23 : OVCUMDA YANAN OD
2008-08-02 : QARIŞIQ YAZI
2008-07-12 : QƏFLƏT YUXUSU
2008-06-28 : ƏRKƏSÖYÜN
2008-06-07 : BAŞ AĞRISI
2008-05-17 : QURUMUŞ GÜLLƏR
2008-04-19 : DAŞ
2008-03-20 : ATHAAT
2008-02-02 : PASİBAN
2008-01-12 : AMERİKA AYISI
2007-12-06 : XƏBƏRDARLIQ
2007-11-24 : QALMAQAL
2007-11-23 : ÇÖKHAÇÖK
2007-11-22 : QIZDIRICI...
SON XƏBƏRLƏR
2020-06-06


VİDEOƏDALƏT BU GÜN
Redaktor seçimi
FOTOREPORTAJ
GÜNÜN SİTATI
SORĞU
Dövlət xəstəxanaları pulludu, yoxsa pulsuz?

Pullu (89.39%)
Pullsuz (10.61%)

ÇOX OXUNAN
GÜNÜN LƏTİFƏSİ

İki qonşu olur: biri hamıya pislik edən, bir neçə villanın sahibi, gününü eyş-işrətdə keçirən, Allahı, peyğəmbəri tanımayan bir məmur. O birisi də Allahı, peyğəmbəri tanıyan, xoş xasiyyətli müəllim.

Bir gün Allahı, peyğəmbəri tanımayan məmur ölür. İki-üç aydan sonra müəllim də ölür.

İnkir-minkir müəllimi sorğulayır, görürlər yaxşı adamdı, amma onun da günahları var. Deyirlər:

- Davay, cəhənnəmə.

Bir söz demədən gedir girir cəhənnəmə.

Bir az fırlanmış görür ki, məmur qonşusu oturub stolun başında, böyür-başında da əyanları. Məmurun başında da dəfnə çələngi. Yaxınlaşıb deyir:

- Qonşu, o dünyanı qatıb-qarışdırdın, min günaha batdın, cəhənnəmdə də stolun başında oturmusan, yanında da əyanların, başında da dəfnə çələngi.

Məmur deyir:

- Ə, yaxşı bax, məni ağaca keçiriblər, başımda çiçəkləyib.

digər lətifələr
ARXİV
FACEBOOK