ANA SƏHİFƏ / YAZARLAR

YARALI DURNA

Sevgiləri payızdan qoruyun

74886    |   2010-10-30 06:23
Şriftin ölçüsü:
A+ Böyütmək
A+ Balacalaşdır

Son vaxtlar qədim bir mahnını yaman tez-tez dinləyirəm. Elə əlimə fürsət düşən kimi beş dəqiqə fələkdən vaxt oğurlayan kimi həmin o qədim mahnını maqnitofon lentini səsləndirirəm. Dinlədikcə də təkcə xəyalım yox, hiss eləyirəm ki, həm də ruhum məndən çox-çox uzaqlara qanadlanıb gedir. Elə yerlərə gedir ki, onun qapısının ağzında adamın gözünə girəcək qədər böyük hərflərlərlə yazılıb:
   
   - GİRİŞ QƏTİ QADAĞANDIR!!!
   
   Amma neyləyim ki, təbiətən bir az duyğusalam, bir az söz adamıyam, bir az ruh adamıyam, bir az göylərə, xəyallara meylliyəm. Bax, elə bu bir azlar da mənim ruhumu xəyalıma qatıb aparır bu yerlərdən həmin mahnının qanadlarında...
   
   
   
   Sən haralısan, haralı durna,
   
   Ovçu əlindən yaralı durna.
   
   
   
   Bəli, bu dünya yaralı durnalarla yaman öyünür. Və bir də ona görə öyünür ki, o durnaları bu dünyanın namərdləri yaralayırlar elə dünyanın gözləri qarşısında...
   
   Hələ uşaq vaxtlarından payızın son ayında kəndimizin üstündən keçib gedən və ən çox da gecənin qaranlığında köçüb gedən durnaların qatarına...onların gedərkən oxuduqları o qəmli mahnıya özümdən asılı olmayaraq bir heyranlıqla qulaq asardım. Və mənə elə gələrdi ki, bu durnalar bir də geri qayıtmayacaq, bu uçuş bir də bizim kəndimizin üstündən bir dairə cızmayacaq, qatarın önündə gedən durnanın qanadlarının şaqqıltısı bir də eşidilməyəcək.
   
   Kəndimiz dağın lap yuxarı döşündə olduğundan durnalar bir az aşağıdan uçurdular. Onları əməlli-başlı görmək, saymaq mümkün olurdu...beləcə uçub gedirdilər və mənim ağlımı da, düşüncələrimi də özləri ilə alıb aparırdılar. Durna qatarlarını belə seyr etdiyimi görən dinə bağlı nənəm həmişə deyərdi ki, durnaya güllə atmazlar! Durnaya güllə atan gülləyə tuş gələr!
   
   Nədənsə bu sözlər ilişib qalmışdı ağlımda. Kiminsə durnaya qarşı tüfəngə əl atmasını görəndə yüyürdüm üstünə ki, olmaz, özünü günaha batırma!... Mənə gülənlər də olurdu, mənə qəribə baxanlar da. Amma mən durnalara olan o sevgimi, inamımı yaşadırdım içimdə. Sonralar bir mahnı da eşitdim, o da yaddaşıma yazıldı. Mahnının sözləri belə idi:
   
   
   
   Köçür durna qatarı
   
    O baharda dönəcək...
   
   
   
   Hə, heç bilmirəm hardan düşdü yadıma bu mahnılar, nədən düşdü... Dayanın, bir az səbrli olun...hə, xatırladım, indi payızın sonudu... indi bizim kəndimizin üstündən yəqin ki, o durna qatarları ötüb gedir. Orta məktəbdə bizə öyrədirdilər ki, köçəri quşlar isti ölkələri axtarır...Köçəri!!! Görəsən niyə köçəri? Bəlkə də bizim köçümüz də onunla bağlıdı. Bəlkə də bizim sevgimiz də o köçə söykənir, özünə isti yuva axtarır, isti yer gəzir. Doğrudanmı belədir? İnanmaq istəyirəm, amma bacarmıram. Mənim aləmimdə sevginin bir yurdu, bir qibləsi, bir ünvanı olur. O ünvanı üşütmək də, isitmək də onun haqqıdı!.. Eh...
   
   
   
   At oynadır qəm hələ
   
   Dəməm gülüm, dəm hələ...
   
   Sən ağlını cəm elə -
   
   Qayıt, yolun yarsından...
   
   
   
   Fikrim ala buludda
   
   Mənə gülür bulud da!
   
   Sevə-sevə unut da-
   
   Qayıt, yolun yarısından...
   
   
   
   Ağrı ovur didəmi
   
   Bitmir canın sitəmi
   
   Özün korla siftəni-
   
   Qayıt yolun yarısından...
   
   
   
   ***
   
   Payızda adətən hava bir az ürəksıxan olur, bir az niskil gətirir, bir az adamı kövrəldir... Kövrələ-kövrələ qayıdıb boylanırsan üzü geri. Baxırsan, baxırsan, amma keçib gəldiyin bütün yol görünmür axı. Çünki o bir düz xətt deyil axı başlanğıcını görəsən. O qədər dolanbacları, o qədər dərə-təpəsi, o qədər döngələri var ki... Əlini qoyursan gözlərinin üstünə baxırsan, baxırsan... O yerə qədər baxırsan ki, o yer sənə görünür. O yer sənə nəyisə xatırladır, o yer sənə nəyisə deyir, nəyisə pıçıldayır və sən də həmin o görünənin ətəyindən tutub çözməyə çalışırsan - bir düyünçə yumağı çözən kimi...
   
   Ola bilsin ki, yaşın təsiridi, ola bilsin də zamanın. Lap ola bilər ki, daxili tələbatın, ehtiyacın, quruluşun, bir sözlə, varlığın istəyidir. Cisminə hakim olan ruh belə istəyir. O istək isə sadə olduğu qədər də çətindi. Çünki arxada qalan heç nəyi dönüb götürmək, təzədən eyni cürə yaşamaq bu dünyada hələ heç kəsə nəsib olmayıb. İnsan itirəndə, əhəmiyyət verməyib yanından keçəndə və sonra nəyi itirdiyini və nəyə əhəmiyyət vermədiyini anlayanda daxili bir sarsıntı keçirir. Elə bir duruma düşür ki, onu yalnız hər kəsin özü anlaya bilir, özü ifadə edə bilir. Başqası onu o cür yazıb, rəsmə köçürüb ortaya qoya bilməz...
   
   Bu günlərdə yaşadığım Motodrom ərazisində bir çinar ağacına rast gəldim. Özü də Xan çinar. Doğrusu, neçə ildir ki, burada yaşayıram, mən o ağacın varlığını görüb duymamışdım. Təsadüfdən gördüm. Səbəb də ayaqlar altına düşmüş çinar yarpaqları, xəzəllər oldu. Heç fikir vermisiniz, çinarın xəzəli və onun saralmış yarpaqları bütün başqa ağacların yarpaqlarından, xəzəlindən fərqlənir. Əl içi boyda olan bu yarpaqlar dünyada mövcudluğu qeydə alınmış bütün rəngləri özündə əks etdirir. Görünür bu da onun Xan çinar olması ilə bağlıdır. O söyüd ağacı deyil ki, yarpaqları büzüşüb saralıb tökülsün. O axı Xan çinardı!!!
   
   Təbiətşünaslar ola bilsin ki, mənim təsvirimi bəyənməsinlər, razı qalmasınlar. Amma neyləyim, mən indiki anda Xan çinarın xəzəlini bu cür görürəm, bu cür qəbul edirəm. Yadıma Zəngilandakı o məşhur və möhtəşəm meşə düşür - Çinar meşəsi... Yəqin yenə o dağ çayı axıb keçir o meşənin içərisindən... yəqin yenə çinar xəzəlləri tökülür o lal axan suların sinəsinə. Axı indi dağ çayları hələ özündən çıxmayıb, qoruyur o saiktliyini, süstlüyünü. Bir oğul istəyirəm əlləri ilə çayın üzərinə yorğan kimi sərilmiş çinar xəzəllərini aralayıb doyunca o sudan içsin...
   
   Bizdə, yəni Qarabağda sızqa bulaqların üstünə tökülən bu yarpaqları su süzənə, hətta balaca stəkana çevirib o suyu bir dizimizi yerə atıb, bir ovcumuzun içində içirdik. Lilpar suyu deyirdik ona. İçirdik, içirdik doymurduq lilpar suyundan... Deyəsən payız bu yazının damarına bir az nisgil qatdı. Amma neyləyim, aşıq gördüyünü çağıran kimi mən də dağları, meşələri, çayları, lilparları görmüşəm. Və bir də görmüşəm ki, o lilparların suyunu içib, o dağların havasını udan və o Xan çinarların pıçıltısına ən gözəl musiqi kimi qulaq asanlar heç vaxt ürəklərinə, istəklərinə qarşı getmirlər. Çünki o paklıq, o təmizlik imkan vermir. Təəssüf ki, indi dünya da demək olar ki, hər şey, elə sevgilər də oyuncağa çevrilib. Ona görə də qorunan sevgilərə, yaşanan sevgilərə hərə bir cür baxır...
   
   
   
   didiklə ürəyimi
   
   nanə yarpğı kimi...
   
   sonra topla keç üstən-
   
   düşmən topağı kimi...
   
   
   
   hisslərimə acıma
   
   mən onlara əsirəm...
   
   acıyanda ömrümdən-
   
   günlərimi kəsirəm!..
   
   
   
   ötüb gedən anlara
   
   məndən qalan soyuq kül...
   
   mən düşən gümanlara-
   
   istəyirsən ağla, gül?!
   
   
   
   didiklə ürəyimi
   
   ağrıdıqca qan udsun...
   
   sən ki, sevmədin məni
   
   qoy torpaq da unutsun!..
   
   
   
   ***
   
   Nə isə... Bu dünya bütün nöqsanları ilə yaşamağa və yaşatmağa bir meydandı. Kimi gülə-gülə, kimi də boynu bükük bənövşələr kimi özünə sığınıb gözdən, könüldən uzaq bir şəkildə bu meydanda yer tutur. Amma o qədər də böyük bir fərqi yoxdu, istəyir gül, istəyir boynunu bük. Onsuz da meydan birdi və biz hamımız o meydanda həm oyunçuyuq, həm də tamaşaçı. Ən maraqlısı odur ki, bir-birimizlə oynayan da bizik, bir-birimizə əl çalanda...
   
   İndi payızın durna qatarları köçüb gedir...indi xəzəl yağışı başlayır...indi payız toyları da çalınır...indi sevgilərin də hardasa bir göy qurşağı kimi payız havası, payız görüntüsü gəlib keçir. Amma nə qədər gücünüz var qoruyun sevgiləri payızda, qoruyun... Durnalar köçüb- qayıdacaq... çinarlar bir də yarpaqlayacaq... amma ürəklərdə həmin o sevgi elə həmin o ilk məqamda olduğu kimi bir də puçurlamayacaq. Qoruyun sevgiləri payızdan!..


YAZARIN ARXİVİ

2018-11-18 : DOYMUŞ MƏHLUL
2018-10-23 : YARIMÇIQ MƏKTUB
2018-09-21 : ÜMİD KƏNDİRİ
2018-09-14 : ÖMÜR YARPAQLARI
2018-09-08 : ŞUNURLULAR
2018-09-06 : Təzyiq yazısı
2018-09-05 : AYLI BİR GECƏ
2018-07-31 : HAVALI YAZI
2018-02-01 : "O SÖZƏCƏN..."
2017-12-15 : İLĞIM
2017-11-27 : «QABİL»
2017-11-24 : VAXT GÜNAHKARI
2017-09-27 : "BAYILDAN BAYIRA"
2017-08-29 : KİŞİ TİTULU
2017-08-11 : OVQAT YARADAN…
2017-07-29 : İSTƏK...
2017-07-28 : SÖZ HEYKƏLİ
2017-07-25 : BU DA 27–di!
2017-07-14 : "QALIN" ADAMLAR
2017-06-09 : GÜNAHIM NƏDİ?
2017-06-06 : "SNAYPER QIZ"
2017-05-26 : HAVADAKI ADAM
2017-05-05 : BAKI KÖÇKÜNÜ
2017-03-31 : SOY… QIRIM…
2017-03-01 : MÜŞFİQ TUFANI
2017-02-14 : "YADA DÜŞDÜ"
2017-02-10 : ÖMÜR QIRIQLARI
2017-02-03 : YAŞ HƏDDİ
2017-01-27 : NEKROLOQ
2017-01-19 : BİTMƏYƏN AĞRI
2017-01-06 : SON XƏBƏRDARLIQ
2016-12-16 : ALLAHIN İŞİ
2016-09-09 : BİR HECALI SÖZ
2016-08-13 : MƏKTUB
2016-08-12 : HAVA
2016-08-12 : MƏKTUB…
2016-07-01 : CƏNAB NAZİR
2016-06-17 : ÜMİD KƏNDİRİ
2016-04-29 : NİŞANÇI
2016-04-09 : ŞUŞANIN YOLU...
2016-04-08 : ŞUŞANIN YOLU...
2016-03-11 : MART OVQATI
2015-12-19 : MÜQƏDDƏS AMAL
2015-12-12 : YANIQ SƏS
2015-11-13 : Tofiq Abdinlə
2015-11-13 : ÜZ SUYU
2015-10-31 : SEÇİM ANI…
2015-09-12 : İNSANLIQ
2015-08-27 : YADDAŞ YAZISI
2015-08-19 : "AZƏRBAYCAN"
2015-07-10 : İLĞIM
2015-06-18 : DOST GEDİB…
2015-06-17 : "SAAT SƏSİ"
2015-05-06 : "AZƏRBAYCAN"
2015-04-22 : "YADA DÜŞDÜ"
2015-03-18 : "ADİ QƏŞƏM"
2015-02-28 : HAVALANMIŞ ADAM
2015-02-14 : SENSASİYA
2015-02-12 : BACI DOST OLARSA
2015-02-07 : YARPIZ SÖHBƏTİ
2015-01-16 : YAŞAYAN RUH
2015-01-10 : XAŞ + XAŞ
2015-01-09 : "QƏLƏM SƏSİ"
2014-12-27 : SAXTA BABA
2014-12-26 : SAXTA BABA
2014-12-20 : ŞUNURLU ADAMLAR
2014-12-16 : ELNURUN KİTABI
2014-12-11 : RUH ADAMI
2014-11-29 : NAXIŞLI ADAM
2014-11-20 : HƏYATIMDAKI ADAM
2014-11-15 : DİQQƏT TALONU
2014-11-14 : "QUM SAATI"
2014-11-12 : STATUS - KVO
2014-11-08 : BİR ƏTƏK DAŞ
2014-11-04 : PAMBIQLI QULAQLAR
2014-10-29 : "ƏDƏBİ HƏYAT"
2014-10-11 : AŞ QARASI
2014-10-04 : ZİNDAN UŞAQLARI
2014-09-03 : "YADA DÜŞDÜ"
2014-08-23 : İÇİMDƏKİ TOY
2014-07-18 : Kimsə yoxdu...
2014-07-05 : KİŞİ
2014-06-21 : ÜZ SUYU
2014-06-14 : TANISAM UTANACAQ
2014-05-24 : DİŞ ÇÖPÜ
2014-04-26 : QURU ADAM
2014-03-20 : İynə boyu yazı
2014-03-15 : LƏNƏTLƏNMİŞ
2014-01-25 : ÖZGƏ PALTARI
2013-12-21 : İSİNİŞMƏ...
2013-11-09 : QANADLI GÜNLƏR
2013-07-27 : DOST GEDİB...
2013-07-20 : PALAZA BÜRÜN...
2013-07-13 : YARIMÇIQ YAZI...
2013-05-08 : RUHUMUZUN ÜNVANI
2013-05-04 : "MAYOVKASIZ" MAY
2013-01-19 : DİRƏDÖYMƏ...
2012-12-20 : ATILAN İLK ADDIM
2012-12-08 : ÖGEY ANA
2012-12-07 : ŞAD XƏBƏR:
2012-11-27 : CANLI TARİX
2012-11-24 : SƏNSİZ
2012-11-16 : ÜMİD VERMƏK
2012-11-14 : SƏNSİZ
2012-10-13 : "BİZİM DÜNYA"
2012-08-18 : ADSIZ GÜNAHLAR
2012-06-23 : DON JUAN
2012-06-15 : ONDAN HAMIYA
2012-06-14 : RÜSTƏM KAMAL
2012-02-25 : DOLABDAKI ÜRƏK
2012-02-04 : BİR QIŞ NAĞILI
2012-01-07 : DİQQƏT QITLIĞI
2011-12-31 : SOVQAT
2011-12-17 : NƏFƏSLİK...
2011-11-12 : DOLAB
2011-08-27 : BİR SEVGİ DRAMI
2011-07-22 : SÖZÜN GÜNÜ
2011-07-16 : SİRLİ ZƏNG
2011-07-02 : İLİN YARISI
2011-06-11 : GÖRÜŞ YERİ
2011-05-28 : KÜT BIÇAQ
2011-04-30 : SATILIR
2011-04-23 : QAÇIRILAN QIZ
2011-04-16 : TƏNHA KİŞİ
2011-04-09 : GÖYDƏNDÜŞMƏ
2011-03-19 : AYDINLIQ
2011-03-15 : FRANSIZCA
2011-02-23 : 55-ə ÇATMADIN
2011-02-19 : Bu da bir il
2011-01-29 : GÖZMUNCUĞU
2011-01-22 : HƏYATIN BİR ANI
2011-01-08 : BAŞLANĞIC
2010-12-31 : BU DA İLİN SONU
2010-12-25 : CAN AĞRISI
2010-11-06 : SEÇİLƏN
2010-10-30 : YARALI DURNA
2010-09-18 : PƏRAKƏNDƏ YAZI
2010-07-31 : Axtarış
2010-07-02 : ÜMİD SORAĞINDA
2010-05-01 : DÜYÜNÇƏ
2010-04-17 : CƏRRAH BIÇAĞI
2010-02-20 : DÖZÜM MƏQAMI
2010-01-30 : AYRILIQ ANI
2010-01-16 : SEÇİM ANI
2009-12-12 : SÜKUTLA SÖHBƏT
2009-11-27 : BƏRAƏT KAĞIZI
2009-11-21 : KÖLGƏLƏR...
2009-10-31 : YARPAQ TÖKÜMÜ
2009-10-10 : CAVABSIZ SUALLAR
2009-09-12 : BİR AN
2009-08-22 : HƏFTƏMİN ACISI
2009-06-20 : XOCALI TOYU
2009-06-06 : UZUN BİR GÜN...
2009-05-23 : VAXTINDA
2009-05-02 : AĞLAYAN BULUDLAR
2009-03-14 : "BƏXTƏVƏRLİK"
2009-03-07 : ANAMA MƏKTUB...
2009-02-28 : ADİ RİYAZİYYAT
2009-01-31 : CAN AĞRISI
2009-01-24 : "ƏZABSIZ ANLAR
2009-01-10 : BƏHANƏ
2008-12-31 : Bazarlıq
2008-12-13 : DƏLİ ADAM
2008-12-06 : FAYDASIZ QAZINTI
2008-11-22 : PULUN VAR?
2008-11-15 : QALXANIN ENMƏSİ
2008-10-18 : ÖMRÜN BİR ANI
2008-10-11 : PAYIZ YAĞIŞLARI
2008-09-28 : MƏKTUBLAŞMA
2008-09-06 : QAYNAR QAZAN
2008-08-30 : ERA
2008-08-23 : OVCUMDA YANAN OD
2008-08-02 : QARIŞIQ YAZI
2008-07-12 : QƏFLƏT YUXUSU
2008-06-28 : ƏRKƏSÖYÜN
2008-06-07 : BAŞ AĞRISI
2008-05-17 : QURUMUŞ GÜLLƏR
2008-04-19 : DAŞ
2008-03-20 : ATHAAT
2008-02-02 : PASİBAN
2008-01-12 : AMERİKA AYISI
2007-12-06 : XƏBƏRDARLIQ
2007-11-24 : QALMAQAL
2007-11-23 : ÇÖKHAÇÖK
2007-11-22 : QIZDIRICI...
SON XƏBƏRLƏR
2020-07-04
2020-07-03


VİDEOƏDALƏT BU GÜN
Redaktor seçimi
FOTOREPORTAJ
GÜNÜN SİTATI
SORĞU
Dövlət xəstəxanaları pulludu, yoxsa pulsuz?

Pullu (88.57%)
Pullsuz (11.43%)

ÇOX OXUNAN
GÜNÜN LƏTİFƏSİ

İki qonşu olur: biri hamıya pislik edən, bir neçə villanın sahibi, gününü eyş-işrətdə keçirən, Allahı, peyğəmbəri tanımayan bir məmur. O birisi də Allahı, peyğəmbəri tanıyan, xoş xasiyyətli müəllim.

Bir gün Allahı, peyğəmbəri tanımayan məmur ölür. İki-üç aydan sonra müəllim də ölür.

İnkir-minkir müəllimi sorğulayır, görürlər yaxşı adamdı, amma onun da günahları var. Deyirlər:

- Davay, cəhənnəmə.

Bir söz demədən gedir girir cəhənnəmə.

Bir az fırlanmış görür ki, məmur qonşusu oturub stolun başında, böyür-başında da əyanları. Məmurun başında da dəfnə çələngi. Yaxınlaşıb deyir:

- Qonşu, o dünyanı qatıb-qarışdırdın, min günaha batdın, cəhənnəmdə də stolun başında oturmusan, yanında da əyanların, başında da dəfnə çələngi.

Məmur deyir:

- Ə, yaxşı bax, məni ağaca keçiriblər, başımda çiçəkləyib.

digər lətifələr
ARXİV
FACEBOOK