ANA SƏHİFƏ / YAZARLAR

ŞAM İŞIĞINDAKI YAZI

Ölümü sevdirdin mənə...

58319    |   2014-09-27 00:34
Şriftin ölçüsü:
A+ Böyütmək
A+ Balacalaşdır

BAXIŞ BUCAĞI

Bütün baş verənlər nədənsə qaynaqlanır, nəyəsə söykənir, nəyinsə üzərində durur. Bu təbii bir qanundu. Yəni, əgər bulud dolmasa, yağış yağmadığı kimi, torpaq olmasa onun üzərində toxum da cücərə bilməz. Düzdür, bəzən deyirlər ki, daş üzərində də ot bitir. Amma bunu deyənlər unudurlar ki, daş da torpağın üzərindədir, o da torpaqdan nəm çəkir. Və deməli bütün olanlar və olmuşlar bax bu səbəblərin canlı əksidi, ifadəsidi...
Mən özümü anlayıb oxuduğum kitablardan baş çıxarmağa çalışdığım gündən bu ana qədər sadə bir formada ifadə etsəm, kifayət qədər üzlər də görmüşəm, badələr də içmişəm. Həmin gördüyüm üzlərin, eşitdiyim sözlərin səbəblisi də olub, səbəbsizi də. Mən də baş sınıdırıb səbəbi və yaxud da səbəbsizliyi axtara-axtara bir də baxıb görmüşəm ki, yaş 55-i adlayıb ötüb. Necə deyərlər, yarım əsrin 50-ni çoxdan fələyin əlinə tapşırmışam. Fərqinə varmamışam ki, bu illərin dəyirmanında üyünən ömür payı kiməsə, nəyəsə bir damla su qədər yararlı olub, yoxsa yox?! Əgər kimsə bu illəri mənasız saysa buna həqiqətən üzüləcəyim labüddü... Axı mən az-çox ruh adamı, söz adamıyam...
Bəli, neçə gündü ki, iç dünyamda bir qalmaqal yaşanır. Özüm özümlə, özüm ətrafımla, özüm hətta nə vaxtsa gördüyüm yuxularımla əməlli-başlı üz-üzə gəlmişəm. Kənardan müşayiət edən olsa, bu qarşılaşmanın yumruq davasına çevriləcəyinə şübhə edə bilməz. Çünki durum eyniylə belədir...
Hə, deməli məni özümlə, ətrafımla, yuxularımla üz-üzə qoyan səbəb bəlli, amma bu bəlli olanın hər kəs tərəfindən qəbul edilməyən gerçəklikdir. Elə bir gerçəklik ki, onu görməmək mümkün deyil.
Lakin hərənin öz bazış bucağı, hərənin öz yanaşma tərzi olduğundan mənim gördüyümü ya kimlərsə görmür, ya da görmək istəmir. Bu da sonda həmin o qarşıdurmaya gətirib çıxarır, onu qaçılmaz edir...
Deməli, mən dərk edib anladığım gerçəkliyin içərisində olum-ölümlə yanaşı bir həyat eşqi də, lap elə bir həyatın özü də var. O həyat hər kəsə verilir. Özü də onu bəxş edən böyük Tanrıdı. Onun izni olmadan o həyata sahib olmaq və yaxud o həyatı tərk etmək mümkün deyil. Lakin hisslər, duyğular adama güc gələndə şəxsən mənə elə gəlir ki, bu həyat mənim imtahan verdiyim yer, sınaqdan keçdiyim ünvan, dərdlərimin dəyirmanında üyündüyüm məkandı. Ona görə də sadə şəkildə desəm, uşaq kimi cırnıyıram, inciyirəm, küsürəm, hətta əlimi başıma, dizimə çırpıram. Sanki bununla bu həyatın mənim üçün nə olduğunu, necə olduğunu özümdən qovmaq, uzaqlaşdırmaq istəyirəm. Təəsüf ki, mümkün olmur. Səbəbi də bəllidir. Bunu əvvəldə xatırlatmışdım. Bildirmişdim ki, həyatı verən də, alanda böyük Yaradandı. Mən də bir bəndə olaraq onun iradəsinə tabeyəm. Onun alına yazdığı taleyi yaşamalı, yükü sona qədər çəkməliyəm...
Mən bu düşüncələrimə min dəfə haqq qazandırmışam, min dəfə də onları yazılı vərəq kimi cırıb atmışam, küləklərə sovurmuşam. Lakin heç nə dəyişməyib. Bu dəyişməmənin səbəbini elə indiki durumumda, indiki döyüş meydanında anlayıram. Onu da sən anladırsan - öz varlığınla, öz hərəkətlərinlə, öz pıçıltılarınla...

Mən
bir bəndə olaraq
Allahın yaratdığı
hamını
çox istədim...
hamıdan da
çox səni...
hamıdan çox
istədiyim -
bir mələk olaraq
hamıdan da
daha çox
torpağa
istətdi məni! -
həmişəlik onun
olmağım üçün...

***
İllər öncə yaddaşıma bir naxış düşmüşdü. Elə bir naxış ki, əvvəl onu silməyə gücüm çatmadı, sonra da ona elə öyrəşdim ki, əlim gah qalxmadı, ürəyim gəlmədi onu silməyə. Beləcə, o naxış mənim təkcə yaddaşımın yox, həm də ömürlüyümün naxışına çevrildi...
Bəzən deyirlər ki, filankəsin naxışı gətirib... filankəs naxışlı adamdı... filankəsin naxışı var və sairə. Bilmirəm, bu deyim mənə də aiddi yoxsa yox, ancaq ona tam əminəm ki, Allah məni sözlə, qələmlə naxışlayıb. Məhz o sözün, o qələmin gücünə söykənib böyük Səməd Vurğun demişkən, az-az uydurub ürəyimin yükünü yüngülləşdirirəm. Bu yüngülləşmə təbii ki, ömrü uzatmır. Bu sadəcə ömrü bir az mənalı edir, onun rənglərini, çalarlarını dəyişir. Bax, mənim dəqiqləşdirdiym bu gerçəklik son illərdə daha çox əlimdən tutur. Bu bəlkə də yaşla da bağlıdır. Axı yavaş-yavaş çəliyə öyrəşmək lazımdır - əl ağacını deyirəm. Bu əl ağacı nə qədər yerə bərk söykənsə, dirəş göstərsə, onda büdrəyiş də az olar... Deyəsən bir az filosofluq etdim, üzrlü sayın. Lakin yenə həmin fikirdə qalıram ki, qələm və söz ondan yararlanan hər kəs üçün bir xilas vasitəsi, bir yaşam vasitəsi, bir güvənc vasitəsidi...
Hə, mən həyatımın yaddaşıma vurduğu həmin o naxışın işığında illər öncə düşündüklərimin bəhrəsini dərə-dərə sözümü şaxələndirir, sözümün ləkini genişləndirirəm. Əvvəl eni-boyu bir qarış olan o ləklər indi mənim üçün bir tarlaya, bir çəmənzara, bir ormana çevrilib. Təbii ki, mənim öz nəzərlərim, mənim öz yanaşmam söz dünyamda rahatlığımı təmin etdiyi kimi, qayğılarımı da bol edib.
Və dərdlərin sınaq ünvanı kimi mən bu ərazidə, yəni söz dünyamda heç kimdən çəkinmədən, heç kimdən gizlənmədən ağ vərəqlərlə kor-kobud qələmlə öz divarımı hörürəm - söz divarıdı bu! O divardan boylananda ilk öncə gözüm səni axtarır, könlüm səni səsləyir və nə yaxşı ki, gözümə də, könlümə də hamıdan doğma, hamıdan əziz olan sən görünürsən. Amma...
Mən
bu günə qədər
nə yaşadımsa
hər anı üçün
sənə borcluyam...
Sən
bu günə qədər
nə yaşadınsa
hər anı üçün
Tanrıya minnətdarsan...
Mən
həyatımın
hər anını,
mənasını,
hətta canımı -
səndə tapdım...
Sən
həyatının
hər anını,
canını

bu həyatın mənasını -
Tanrıda!..
Deməli,
mən səni sevəndə
həyatın,
hər anın,
canım olanda -
Tanrını da sevmişəm!...
Amma sən
Tanrıdan özgə
kimsəni sevməmisən -
bunu indi bilmişəm...

***
Bilgisayara düşüncələrimi diktə etdikcə arabir əlimdəki vərəqlərə diqqət yetirirəm. Çünki söylədiklərimin hamısı o vərəqlərə şam işığında köçmüşdü. Və mən də onu əziz bir yadigar kimi öncə büküb dəftərimin arasında saxladım, sonra pencəyimin qoltuq cibinə qoyub bir neçə gün özümlə gəzdirdim. Dəfələrlə açıb baxdım. Nəyin yerində olub-olmadığını bilmək istədim. Ancaq qərar verə bilmədim. Ona görə də sizə təqdim etdim. Düşündüm ki, ən yaxşı hakim elə sizlərsiniz. Çünki siz sözə vaxt ayırıb diqqət yetirəndə onu da, müsahibini də şərəfləndirirsiniz. Allah şərəfinizi və ömrünüzü davamlı, tükənməz etsin. Nə isə...
Hə, yazımın əvvəlində xatırlatdığım kimi əsası, səbəbi, bünövrəsi olmayan heç nə yoxdu. Hər şey bir dayaq nöqtəsinə söykənib. Bütün dayaqların ən möhkəmi torpaqdı. Mən də Allahın qəlbinə səpdiyi sözləri, duyğuları, fikirləri üstündə dayandığım torpağa söykənib, dayaqlanıb vərəqlərə köçürürəm. Necə alınır, necə oxunur, onu mənə demək çətindi. Çünki ağacın bütün meyvələri eyni boy biçimdə, eyni görkəmdə olmadığı kimi, bütün yazılar da eyni ürəkdən qidalanıb eyni ürəkdə çiçəkləsə də, kağız üzərinə köçəndə bir-birini təkrarlamır. Hərəsinin öz gözəlliyi, öz qüsurları olur...
Bax indi yazdığım yazının gözəlliyini mən özüm üçün çoxdan kəşf etmişəm. Amma qüsurlarını siz görüb biləcəksiniz, siz xatırladacaqsınız. Ən azı ona görə ki, bugünə qədər kiminsə öz ayranına turş dediyni eşitməmişəm. Olub kimsə ayranına turşməzə deyib, amma turş deməyib. Deməli, mən də Allahın lütfü ilə sahib olduğum söz və iç dünyamın əzəli və əbədi sakini olan sənə nə qədər cəhd etsəm də, heç türşməzə də deyə bilmirəm. Çünki sən varsan və hər şeysən!
Təəsüf ki, bu yanaşma birtərəflidi. Mən varam, amma hər şey deyiləm. Bunun da səbəbləri bəllidi. Ən başlıca səbəb sənin xəyal, mənim gerçək olmağımdı. Bax, bu gerçəkliyin içərisində ən çox güvəndiym də sınaq yeri olduğum kədərlərdi. Mən o kədərlərlə daha güclüyəm, daha dözümlüyəm. Çünki Tanrı dərdi dərd çəkənə verir, özü də sevə-sevə dərdi çəkənə!!!

Kədərdən ödül aldım,
Xeyirli olsun, canım...
Bu ödülün ayağı -
Sehirli olsun, canım...

Gün payını əridib
İl payını kiridib...
Səni kədər yeridib -
Mehrli olsun, canım...

Sevinci aldım satın
Oldu qolum, qanadım!
Hər günüm, hər saatım -
Şeirli olsun, canım!

Özümün özümə təsəlli üçün yazıb təkrar-təkrar ürəyimdə pıçıldadığım bu misralar həyatımın görünən tərəfidi. Amma neyləyim ki, onu ancaq görmək istəyənlər görə bilir! Bilmirəm, heç soruşmuram da, sən də görmək istəyirsənmi?...
YAZARIN ARXİVİ

2018-11-18 : DOYMUŞ MƏHLUL
2018-10-23 : YARIMÇIQ MƏKTUB
2018-09-21 : ÜMİD KƏNDİRİ
2018-09-14 : ÖMÜR YARPAQLARI
2018-09-08 : ŞUNURLULAR
2018-09-06 : Təzyiq yazısı
2018-09-05 : AYLI BİR GECƏ
2018-07-31 : HAVALI YAZI
2018-02-01 : "O SÖZƏCƏN..."
2017-12-15 : İLĞIM
2017-11-27 : «QABİL»
2017-11-24 : VAXT GÜNAHKARI
2017-09-27 : "BAYILDAN BAYIRA"
2017-08-29 : KİŞİ TİTULU
2017-08-11 : OVQAT YARADAN…
2017-07-29 : İSTƏK...
2017-07-28 : SÖZ HEYKƏLİ
2017-07-25 : BU DA 27–di!
2017-07-14 : "QALIN" ADAMLAR
2017-06-09 : GÜNAHIM NƏDİ?
2017-06-06 : "SNAYPER QIZ"
2017-05-26 : HAVADAKI ADAM
2017-05-05 : BAKI KÖÇKÜNÜ
2017-03-31 : SOY… QIRIM…
2017-03-01 : MÜŞFİQ TUFANI
2017-02-14 : "YADA DÜŞDÜ"
2017-02-10 : ÖMÜR QIRIQLARI
2017-02-03 : YAŞ HƏDDİ
2017-01-27 : NEKROLOQ
2017-01-19 : BİTMƏYƏN AĞRI
2017-01-06 : SON XƏBƏRDARLIQ
2016-12-16 : ALLAHIN İŞİ
2016-09-09 : BİR HECALI SÖZ
2016-08-13 : MƏKTUB
2016-08-12 : HAVA
2016-08-12 : MƏKTUB…
2016-07-01 : CƏNAB NAZİR
2016-06-17 : ÜMİD KƏNDİRİ
2016-04-29 : NİŞANÇI
2016-04-09 : ŞUŞANIN YOLU...
2016-04-08 : ŞUŞANIN YOLU...
2016-03-11 : MART OVQATI
2015-12-19 : MÜQƏDDƏS AMAL
2015-12-12 : YANIQ SƏS
2015-11-13 : Tofiq Abdinlə
2015-11-13 : ÜZ SUYU
2015-10-31 : SEÇİM ANI…
2015-09-12 : İNSANLIQ
2015-08-27 : YADDAŞ YAZISI
2015-08-19 : "AZƏRBAYCAN"
2015-07-10 : İLĞIM
2015-06-18 : DOST GEDİB…
2015-06-17 : "SAAT SƏSİ"
2015-05-06 : "AZƏRBAYCAN"
2015-04-22 : "YADA DÜŞDÜ"
2015-03-18 : "ADİ QƏŞƏM"
2015-02-28 : HAVALANMIŞ ADAM
2015-02-14 : SENSASİYA
2015-02-12 : BACI DOST OLARSA
2015-02-07 : YARPIZ SÖHBƏTİ
2015-01-16 : YAŞAYAN RUH
2015-01-10 : XAŞ + XAŞ
2015-01-09 : "QƏLƏM SƏSİ"
2014-12-27 : SAXTA BABA
2014-12-26 : SAXTA BABA
2014-12-20 : ŞUNURLU ADAMLAR
2014-12-16 : ELNURUN KİTABI
2014-12-11 : RUH ADAMI
2014-11-29 : NAXIŞLI ADAM
2014-11-20 : HƏYATIMDAKI ADAM
2014-11-15 : DİQQƏT TALONU
2014-11-14 : "QUM SAATI"
2014-11-12 : STATUS - KVO
2014-11-08 : BİR ƏTƏK DAŞ
2014-11-04 : PAMBIQLI QULAQLAR
2014-10-29 : "ƏDƏBİ HƏYAT"
2014-10-11 : AŞ QARASI
2014-10-04 : ZİNDAN UŞAQLARI
2014-09-03 : "YADA DÜŞDÜ"
2014-08-23 : İÇİMDƏKİ TOY
2014-07-18 : Kimsə yoxdu...
2014-07-05 : KİŞİ
2014-06-21 : ÜZ SUYU
2014-06-14 : TANISAM UTANACAQ
2014-05-24 : DİŞ ÇÖPÜ
2014-04-26 : QURU ADAM
2014-03-20 : İynə boyu yazı
2014-03-15 : LƏNƏTLƏNMİŞ
2014-01-25 : ÖZGƏ PALTARI
2013-12-21 : İSİNİŞMƏ...
2013-11-09 : QANADLI GÜNLƏR
2013-07-27 : DOST GEDİB...
2013-07-20 : PALAZA BÜRÜN...
2013-07-13 : YARIMÇIQ YAZI...
2013-05-08 : RUHUMUZUN ÜNVANI
2013-05-04 : "MAYOVKASIZ" MAY
2013-01-19 : DİRƏDÖYMƏ...
2012-12-20 : ATILAN İLK ADDIM
2012-12-08 : ÖGEY ANA
2012-12-07 : ŞAD XƏBƏR:
2012-11-27 : CANLI TARİX
2012-11-24 : SƏNSİZ
2012-11-16 : ÜMİD VERMƏK
2012-11-14 : SƏNSİZ
2012-10-13 : "BİZİM DÜNYA"
2012-08-18 : ADSIZ GÜNAHLAR
2012-06-23 : DON JUAN
2012-06-15 : ONDAN HAMIYA
2012-06-14 : RÜSTƏM KAMAL
2012-02-25 : DOLABDAKI ÜRƏK
2012-02-04 : BİR QIŞ NAĞILI
2012-01-07 : DİQQƏT QITLIĞI
2011-12-31 : SOVQAT
2011-12-17 : NƏFƏSLİK...
2011-11-12 : DOLAB
2011-08-27 : BİR SEVGİ DRAMI
2011-07-22 : SÖZÜN GÜNÜ
2011-07-16 : SİRLİ ZƏNG
2011-07-02 : İLİN YARISI
2011-06-11 : GÖRÜŞ YERİ
2011-05-28 : KÜT BIÇAQ
2011-04-30 : SATILIR
2011-04-23 : QAÇIRILAN QIZ
2011-04-16 : TƏNHA KİŞİ
2011-04-09 : GÖYDƏNDÜŞMƏ
2011-03-19 : AYDINLIQ
2011-03-15 : FRANSIZCA
2011-02-23 : 55-ə ÇATMADIN
2011-02-19 : Bu da bir il
2011-01-29 : GÖZMUNCUĞU
2011-01-22 : HƏYATIN BİR ANI
2011-01-08 : BAŞLANĞIC
2010-12-31 : BU DA İLİN SONU
2010-12-25 : CAN AĞRISI
2010-11-06 : SEÇİLƏN
2010-10-30 : YARALI DURNA
2010-09-18 : PƏRAKƏNDƏ YAZI
2010-07-31 : Axtarış
2010-07-02 : ÜMİD SORAĞINDA
2010-05-01 : DÜYÜNÇƏ
2010-04-17 : CƏRRAH BIÇAĞI
2010-02-20 : DÖZÜM MƏQAMI
2010-01-30 : AYRILIQ ANI
2010-01-16 : SEÇİM ANI
2009-12-12 : SÜKUTLA SÖHBƏT
2009-11-27 : BƏRAƏT KAĞIZI
2009-11-21 : KÖLGƏLƏR...
2009-10-31 : YARPAQ TÖKÜMÜ
2009-10-10 : CAVABSIZ SUALLAR
2009-09-12 : BİR AN
2009-08-22 : HƏFTƏMİN ACISI
2009-06-20 : XOCALI TOYU
2009-06-06 : UZUN BİR GÜN...
2009-05-23 : VAXTINDA
2009-05-02 : AĞLAYAN BULUDLAR
2009-03-14 : "BƏXTƏVƏRLİK"
2009-03-07 : ANAMA MƏKTUB...
2009-02-28 : ADİ RİYAZİYYAT
2009-01-31 : CAN AĞRISI
2009-01-24 : "ƏZABSIZ ANLAR
2009-01-10 : BƏHANƏ
2008-12-31 : Bazarlıq
2008-12-13 : DƏLİ ADAM
2008-12-06 : FAYDASIZ QAZINTI
2008-11-22 : PULUN VAR?
2008-11-15 : QALXANIN ENMƏSİ
2008-10-18 : ÖMRÜN BİR ANI
2008-10-11 : PAYIZ YAĞIŞLARI
2008-09-28 : MƏKTUBLAŞMA
2008-09-06 : QAYNAR QAZAN
2008-08-30 : ERA
2008-08-23 : OVCUMDA YANAN OD
2008-08-02 : QARIŞIQ YAZI
2008-07-12 : QƏFLƏT YUXUSU
2008-06-28 : ƏRKƏSÖYÜN
2008-06-07 : BAŞ AĞRISI
2008-05-17 : QURUMUŞ GÜLLƏR
2008-04-19 : DAŞ
2008-03-20 : ATHAAT
2008-02-02 : PASİBAN
2008-01-12 : AMERİKA AYISI
2007-12-06 : XƏBƏRDARLIQ
2007-11-24 : QALMAQAL
2007-11-23 : ÇÖKHAÇÖK
2007-11-22 : QIZDIRICI...
2007-11-03 : QOYUN BƏXTİ...
SON XƏBƏRLƏR
2020-05-29
2020-05-28


VİDEOƏDALƏT BU GÜN
Redaktor seçimi
FOTOREPORTAJ
GÜNÜN SİTATI
SORĞU
Dövlət xəstəxanaları pulludu, yoxsa pulsuz?

Pullu (89.23%)
Pullsuz (10.77%)

ÇOX OXUNAN
GÜNÜN LƏTİFƏSİ

İki qonşu olur: biri hamıya pislik edən, bir neçə villanın sahibi, gününü eyş-işrətdə keçirən, Allahı, peyğəmbəri tanımayan bir məmur. O birisi də Allahı, peyğəmbəri tanıyan, xoş xasiyyətli müəllim.

Bir gün Allahı, peyğəmbəri tanımayan məmur ölür. İki-üç aydan sonra müəllim də ölür.

İnkir-minkir müəllimi sorğulayır, görürlər yaxşı adamdı, amma onun da günahları var. Deyirlər:

- Davay, cəhənnəmə.

Bir söz demədən gedir girir cəhənnəmə.

Bir az fırlanmış görür ki, məmur qonşusu oturub stolun başında, böyür-başında da əyanları. Məmurun başında da dəfnə çələngi. Yaxınlaşıb deyir:

- Qonşu, o dünyanı qatıb-qarışdırdın, min günaha batdın, cəhənnəmdə də stolun başında oturmusan, yanında da əyanların, başında da dəfnə çələngi.

Məmur deyir:

- Ə, yaxşı bax, məni ağaca keçiriblər, başımda çiçəkləyib.

digər lətifələr
ARXİV
FACEBOOK