ANA SƏHİFƏ / YAZARLAR

BİR ÖMRÜN CİZGİLƏRİ

Onu gec tanısam da...

41535    |   2016-07-13 09:44
Şriftin ölçüsü:
A+ Böyütmək
A+ Balacalaşdır

Öncə etirafdan başlayım. Jurnalistikamızda dəst-xətti, yeri olan çox hörmətli Vasif Quliyev onu mənə təqdim edəndə bir anlıq duruxdum. Çünki Vasif müəllim məndən soruşdu ki, Telman müəllimi tanıyırsan? Sonra soyadını da dedi. Təbii ki, soyadı mənə nələrisə xatırlatdı. Amma tanımadığım üçün həqiqətən, utandım. Və bu etirafı da ona görə edirəm ki, mən yazmağa başladığım yazının qəhrəmanı, əslində, hamının tanımalı olduğu bir insandır. Çünki onun işi, onun xidmətləri məni, səni, bütün Azərbaycanı dünyaya təqdim edir, dünyaya tanıdır. Deməli, mənim də, sənin də ən azından vətəndaş borcumdu ki, Telman Əhməd oğlu Ağdamskini tanısın. Və elə burdan da yazıya başlayıram...

Adətən, tariximizdən, mədəniyyətimizdən, incəsənətimizdən söz düşəndə Azərbaycan səhnəsi göz önünə gəlir və bu səhnədə ilk dəfə qadın rolunda çıxış edən şəxs xatırlanır. Bu, Leyli rolunun ifaçısı Əhməd Ağdamskidi. Mənə elə gəlir ki, onun təkcə bu cəsarətli addımı tariximizə möhür vurub, özü də sənət möhuru. Və artıq neçə onilliklər ötüb, keçib, amma o möhür öz yerində, öz sabitliyində qalmaqdadır. Və maraqlıdır ki, Əhməd Ağdamski Şuşa, Ağdam, bütövlükdə Qarabağ mədəniyyətinin daşıyıcılarından biri kimi yaşayış yerini dəyişmək zorunda qalanda da o əlaqələrdən, o bağlantılardan uzaq düşmədi. O özüylə səsini də, xidmətlərini də, qabiliyyətini də Ağdaşa götürüb gəldi. Burda da onu şaxələndirdi, onu genişləndirdi və Azərbaycanın bu güşəsində də öz imzasını hər kəsə təkrar sevdirdi. Üstəlik, Əhməd Ağdamski Ağdaşda qurduğu yuvada övladlar böyütdü. O övladlar bu nəslin, bu soyun çırağını bir az da gur yandırdı, onun işığını bir az da artırdı.

Doğrudur, mahiyyət baxımından ata Ağdamski incəsənətin, mədəniyyətin fədaisi idi. Övladlar isə elmin, yəni, təbiətlə, ekologiyayla, bütövlükdə elektronikayla, atomla, bir sözlə, yeni zamanın qarşıya qoyduğu bir sahəylə ünsiyyət qurmuşdular. Ona qədər isə Ağdaşda Əhməd Ağdamskinin evində böyüyən övladların biri, yəni, 1936-cı ilin avqust ayının 6-da dünyaya gələn Telman Ağdamskini böyük və mənalı bir ömür yolu gözləyirdi. Bu yolun əvvəli Ağdaşdakı orta məktəbin 1-ci sinfindən başlayırdı. Maraqlıdır ki, musiqinin, incəsənətin içərisində böyüyən Telman Əhməd oğlu bu sənətin fərqinə varır, ona diqqət yetirir, amma içində rahatlıq tapa bilmirdi. Üstəlik, onun hər yay atasıyla istirahətə getdiyi Ağdam, Şuşa düşüncələri də öz qoynuna alırdı və səbirsizliklə yay tətilini gözləyirdi. Tətildən qayıdanda özüylə bir Qarabağ havası, Qarabağ ruhu da götürüb gəlirdi Ağdaşa. Və burda yaşıdlarıyla birlikdə o ruhu, o gördüklərini bölüşür və bu bölüşmədə özünün içindən gələnlər də, arzuları da pərvazlanırdı. Sanki doğulduğu yerlə soykökünün bağlı olduğu yerin dayaqları onu öz üzərində ucaldırdı. Axı bu bağlılıq təsadüf təşkil etmirdi. Yəni, bu bağlılığın kökündə Əhməd Ağdamski ilə yanaşı, ana xətti, rəhmətlik Rəhilə xanımın aid olduğu Axundovlar dururdu. Həmin Axundovların Azərbaycanda nüfuzu, yeri məlum idi. Hətta məktəbli uşaqlar da bilirdi ki, Süleyman Sani Axundovun qan qohumu Rəhilə xanım necə bir nəslin təmsilçisidi. Bax, bu cür nigahdan doğulan Telman Əhməd oğlu öz xəyallarının qoynunda olarkən sanki həyatında bir şimşək çaxdı, sanki hər şey yuxu donundan çıxıb gerçəkləşməyə başladı. Bunun səbəbkarı isə onun oxuduğu məktəbə yenicə müəllim təyin olunmuş Murday Abdullayev idi. Məktəbə kimya müəllimi kimi təyinat almış bu müəllim elə ilk dərsdən Telmanın diqqətini çəkdi, ürəyinə qəribə toxumlar səpdi. Zaman keçdikcə Telman Əhməd oğlu hiss etdi ki, o toxumlar cücərir və o, daha çox kimyaya bağlanmağa başlayır. İndi müsiqi onu sadəcə dincəldir, rahatlayır, kimya isə onu coşdurur, ona qol-qanad verirdi. Və bunun da səbəbkarı göz önündə idi. O da həmin o səbəbkar olan müəlliminin dediklərini söz-söz yaddaşına yazırdı, onun dilindən eşitdiklərini öz biliyinə çevirirdi. Bu da artıq onun özünü də müəlliminə sevdirməyə başlamışdı.

Bu gənc müəllim hiss edirdi ki, dərs dediyi sinifdə gələcəyin kimyaçısı yetişir. Zaman göstərdi ki, müəllim təxminində yanılmayıb. O, həqiqətən, günlərin bir günü orta təhsilini başa vurdu və üz tutdu universitetin kimya fakültəsinə. Elə elmin ağır yolları da həmin gündən, həmin andan başladı.
1953-cü ildə bitirdiyi orta məktəblə vidalaşanda o, atasıyla birlikdə sonuncu dəfə Şuşaya getdi. Ata-oğul məhz həmin il son dəfə Şuşada dincəldilər. Növbəti il ata Haqq dərgahına qovuşdu. Onun şuşalı-ağdamlı illəri bundan sonra digər qohumları ilə, doğmaları ilə birlikdə reallaşdı. Təbii ki, bu, onun ata nisgilinə sadəcə səpilən bir damla su idi. Axı Əhməd Ağdamski kimi bir atanı itirmək o qədər də dözüləcək ayrılıq deyildi. Və...

Bəli, Telman Əhməd oğlu 1958-ci ildə kimya ixtisasına yiyələnsə də, ondan bir il öncə artıq AMEA-nın Kimya Problemləri İnstitutunda laborant kimi əmək fəaliyyətinə başlamışdı. Ona görə də indi onun aldığı diplom, əslində, biliyini, iş qabiliyyətini rəsmiləşdirən bir sənəd idi. Və bu diplom sadəcə sübut edirdi ki, Telman Ağdamski bir kimyaçı kimi çiyninə götürdüyü yükün anlamını mükəmməl bilir. Ona görə də həmin institutda o, həm aspirant, həm kiçik elmi işçi olaraq özünü təsdiq etdi və bu təsdiq olunmadan böyük elmi uğurlara bir tranplin kimi istifadə edərək göstərdi ki, bəli, o, bu elmin sirlərini bilir və bu sirlərin çözümündə onun imzası mütləqdir.

Həyat sübut etdi ki, Telman Ağdamski öz ürəyinin səsinə qulaq asıb ardınca getdiyi elmin bütün dolanbaclarını cəsarətlə, bütün çətinlikləri diz altına almaqla aşmaq gücündədi. Ona görə ki, onun aid olduğu söykök, onun güvəndiyi səcərə, onun təmsil etdiyi ünvan və bir də onun inadkarcasına mənimsədiyi biliklər ona bu haqqı veribdi. Çox qısa zamandan sonra Telman Ağdamski ADP-nun "Analitik və fiziki kimya" kafedrasının dosenti, sonra professoru kimi işləməyə başladı. Hətta o, 9 ilə yaxın bir müddətdə həmin universitetin kimya fakültəsinin dekanı oldu. Bütün bunlar, bəlkə də, bir vəzifə, bir elmi sahənin nəzəriyyəsini öyrətmək baxımından nə qədər maraqlı idisə, onun ikinci qatı, yəni, Telman müəllimin özünün elmi araşdırmaları, dünya arenasına çıxması tamam başqa bir aləm idi. Məhz bu aləm təkcə Telman müəllimə aid deyildi, o bütün Azərbaycana məxsus idi. Çünki o, Azərbaycan vətəndaşı, Azərbaycan alimi kimi bütün elmi simpoziumlarda, konfranslarda, dünyanın böyük elm ocaqlarında iştirak edirdi. Ən maraqlısı bu idi ki, Telman müəllim öz sahəsi üzrə artıq dünyada tanınıb qəbul olunmuşdu. Ona görə də 1985-2001-ci illərdə Telman müəllim kimya elementlərinin iki sahəsi üzrə beynəlxalq simpoziumlarda iştirak etmişdi. Onun İsveçrədə, 

Yunanıstanda, Avstriyada, Portuqaliyada, Almaniyada, Yaponiyada, Kanada da, Amerikada onun etdiyi çıxışlar, xüsusilə, korbon-4 oksidinin tətbiqinə dair irəli sürdüyü fikirlər, məruzələr böyük maraq doğurmuş və həmin beynəlxalq konfransların tezislərində dərc olunmuşdu. Üstəlik, bir məqamı da xatırlatmaq lazımdır ki, Telman Əhməd oğlu Ağdamskinin öz sahəsi üzrə elmi-pedaqoji fəaliyyəti 14 dərs vəsaitində, 2 dərslikdə, 150-yə qədər elmi əsərdə öz əksini tapmışdı. Bunlar artıq professor Telman Ağdamskinin həmkarlarının istinad etdiyi mənbələrdi. Yəni, digər kimya mütəxəssisləri, aspirantları, bu sahə üzrə araşdırma aparanlar bir mənbə kimi professor Teman Ağdamskiyə üz tuturlar. Deməli, azərbaycanlı alimin imzaladığı elmi uğurlar dünyaya göstərdi ki, bu ölkə həm də özünün elmi-pedaqoji potensialı ilə də dünyaya səviyyəsinə çıxmaq gücündədi. Yeri gəlmişkən, onu da xatırladım ki, Telman müəllimin həyatında çox qəribə nüanslar olubdu. O nüanslardan biri onu kimya elminin ünvanına istiqamətləndirən orta məktəb müəllimi ilə bağlıdır. Belə ki, Telman Ağdamski günlərin bir günü öz müəllimindən, yəni, Muraday Abdullayevdən imtahan götürdü. İndi o, müəllim yerində əyləşmişdi. Onun müəllimi isə tələbə kimi onun suallarına cavab verirdi. Bu, həyatın qəribə bir mənzərəsidir. Həmin imtahandan sonra Telman müəllimin verdiyi qiymət onun müəlliminin gələcək namizədlik adının xeyir-duası oldu. Elə bu faktın davamı kimi onu da xatırladım ki, müəyyən zaman kəsiyindən sonra doktorluq dissertasiyasını müdafiə edən Telman müəllim zala göz yetirəndə ön cərgədə oturmuş müəllimini gördü. İndinin özündə də həmin faktı dilə gətirən Telman müəllimin üzündə bir şagirdin müəllimə güvəncini ifadə edən cizgiləri görmək mümkündü.

Mən kimya elmləri doktoru, professor, əməkdar müəllim Telman Ağdamski ilə söhbət edərkən anladım ki, bu insan təkcə özünün elmi uğurları ilə deyil, həm də yetirmələri ilə fəxr edir. Və mənim tələbələrlə bağlı suallarımı cavablandırarkən Telman müəllim bildirdi ki, bu gün akademik Vaqif Abbasov, professor Mütəllim Abbasov, professor Almaz Tağıyeva, general Əli Nağıyev, ictimai xadim Abdin Fərzəliyev və digərləri ilə bağlı məqamları gözümün önünə gətirəndə onların tələbəlik illəri, o illərdəki maraqları, coşquları, inadkarlıqları məndə həm nostalji hisslər yaradır, həm də qürur verir. Çünki mən onların müəllimi olmuşam. O ki qaldı bugünün tələbələrinə, onlardan bütünlüklə razı deyiləm. Çünki elmi-texniki inkişaf onları, deyəsən, bir az tənbəlləşdirib. Ona görə də elmin dərinliklərinə getməyə o qədər də həvəs göstərmirlər. Amma içərilərində təbii ki, inadkarları, oxumaq, araqşdırma aparmaq istəyənləri də var. Düşünürəm ki, məhz bu cür övladlarımızın timsalında Azərbaycanın gələcəyi daha uğurlu, daha möhtəşəm olacaq.

Mən yazımın əvvəlində xatırlatdım ki, Əhməd Ağdamskinin ocağında böyüyən övladlar atalarından fərqli olaraq elm yoluna üz tutmuşdular. İndi həmin məqama bir də qayıdıram. Çünki Telman müəllimin qardaşı Məmməd Ağdamski geoloqdu. Onun yerin qatları ilə bağlı apardığı araşdırmalar, bu sahəyə verdiyi töhfələr də yetərincədi. Amma Telman müəllimin nəvəsi Həsən, deyəsən, genetik olaraq Əhməd Ağdamskinin səsini özünə köçürüb. Çünki Niyazi adına uşaq Musiqi Məktəbinin 4-cü sinfində oxuyan Həsən Cəlilov öz məlahətli səsiylə Telman müəllimi həmişə kövrəldir. Doğrudur, o, fleyta üzrə təhsil alır. Amma səs də ki, öz yerində. Və...

Bəli, avqust aynını 6-da Telman Əhməd oğlu Ağdamskinin 80 yaşı tamam olacaq. Mən gec tanıyıb, haqqında sonradan məlumatlar topladığım Telman müəllimin həyat yolunun bütün cizgilərini bu yazıda ifadə etməyə cəhd etsəm də, alınmadı. Çünki onun fəaliyyəti, onun elmi uğurları bir yazıya sığan deyil. Onun elmi bağlantıları, onun pedaqoji fəaliyyəti, onun bir ata, bir baba kimi ailədəki yeri, nəhayət, onun bir vətəndaş kimi ictimai çəkisi ayrı-ayrılıqda onlarca yazıya kifayət edər. Düşünürəm ki, bu gözəl insanın, bu dəyərli alimin həyat yolu hələ çox qələm adamlarını, o cümlədən, mənim özümü də yenidən onunla həmsöhbət olmağa səsləyəcək. Bu, onun haqqıdır. Mənim isə borcum o haqqın yanında olmaqdı. İndi isə 2016-cı il avqustun 6-da 80 yaşı tamam olan professor Telman Əhməd oğlu Ağdamskiyə "yubileyiniz mübarək olsun!" deyirəm.

Əbülfət MƏDƏTOĞLUİmza:

YAZARIN ARXİVİ

2018-11-18 : DOYMUŞ MƏHLUL
2018-10-23 : YARIMÇIQ MƏKTUB
2018-09-21 : ÜMİD KƏNDİRİ
2018-09-14 : ÖMÜR YARPAQLARI
2018-09-08 : ŞUNURLULAR
2018-09-06 : Təzyiq yazısı
2018-09-05 : AYLI BİR GECƏ
2018-07-31 : HAVALI YAZI
2018-02-01 : "O SÖZƏCƏN..."
2017-12-15 : İLĞIM
2017-11-27 : «QABİL»
2017-11-24 : VAXT GÜNAHKARI
2017-09-27 : "BAYILDAN BAYIRA"
2017-08-29 : KİŞİ TİTULU
2017-08-11 : OVQAT YARADAN…
2017-07-29 : İSTƏK...
2017-07-28 : SÖZ HEYKƏLİ
2017-07-25 : BU DA 27–di!
2017-07-14 : "QALIN" ADAMLAR
2017-06-09 : GÜNAHIM NƏDİ?
2017-06-06 : "SNAYPER QIZ"
2017-05-26 : HAVADAKI ADAM
2017-05-05 : BAKI KÖÇKÜNÜ
2017-03-31 : SOY… QIRIM…
2017-03-01 : MÜŞFİQ TUFANI
2017-02-14 : "YADA DÜŞDÜ"
2017-02-10 : ÖMÜR QIRIQLARI
2017-02-03 : YAŞ HƏDDİ
2017-01-27 : NEKROLOQ
2017-01-19 : BİTMƏYƏN AĞRI
2017-01-06 : SON XƏBƏRDARLIQ
2016-12-16 : ALLAHIN İŞİ
2016-09-09 : BİR HECALI SÖZ
2016-08-13 : MƏKTUB
2016-08-12 : HAVA
2016-08-12 : MƏKTUB…
2016-07-01 : CƏNAB NAZİR
2016-06-17 : ÜMİD KƏNDİRİ
2016-04-29 : NİŞANÇI
2016-04-09 : ŞUŞANIN YOLU...
2016-04-08 : ŞUŞANIN YOLU...
2016-03-11 : MART OVQATI
2015-12-19 : MÜQƏDDƏS AMAL
2015-12-12 : YANIQ SƏS
2015-11-13 : Tofiq Abdinlə
2015-11-13 : ÜZ SUYU
2015-10-31 : SEÇİM ANI…
2015-09-12 : İNSANLIQ
2015-08-27 : YADDAŞ YAZISI
2015-08-19 : "AZƏRBAYCAN"
2015-07-10 : İLĞIM
2015-06-18 : DOST GEDİB…
2015-06-17 : "SAAT SƏSİ"
2015-05-06 : "AZƏRBAYCAN"
2015-04-22 : "YADA DÜŞDÜ"
2015-03-18 : "ADİ QƏŞƏM"
2015-02-28 : HAVALANMIŞ ADAM
2015-02-14 : SENSASİYA
2015-02-12 : BACI DOST OLARSA
2015-02-07 : YARPIZ SÖHBƏTİ
2015-01-16 : YAŞAYAN RUH
2015-01-10 : XAŞ + XAŞ
2015-01-09 : "QƏLƏM SƏSİ"
2014-12-27 : SAXTA BABA
2014-12-26 : SAXTA BABA
2014-12-20 : ŞUNURLU ADAMLAR
2014-12-16 : ELNURUN KİTABI
2014-12-11 : RUH ADAMI
2014-11-29 : NAXIŞLI ADAM
2014-11-20 : HƏYATIMDAKI ADAM
2014-11-15 : DİQQƏT TALONU
2014-11-14 : "QUM SAATI"
2014-11-12 : STATUS - KVO
2014-11-08 : BİR ƏTƏK DAŞ
2014-11-04 : PAMBIQLI QULAQLAR
2014-10-29 : "ƏDƏBİ HƏYAT"
2014-10-11 : AŞ QARASI
2014-10-04 : ZİNDAN UŞAQLARI
2014-09-03 : "YADA DÜŞDÜ"
2014-08-23 : İÇİMDƏKİ TOY
2014-07-18 : Kimsə yoxdu...
2014-07-05 : KİŞİ
2014-06-21 : ÜZ SUYU
2014-06-14 : TANISAM UTANACAQ
2014-05-24 : DİŞ ÇÖPÜ
2014-04-26 : QURU ADAM
2014-03-20 : İynə boyu yazı
2014-03-15 : LƏNƏTLƏNMİŞ
2014-01-25 : ÖZGƏ PALTARI
2013-12-21 : İSİNİŞMƏ...
2013-11-09 : QANADLI GÜNLƏR
2013-07-27 : DOST GEDİB...
2013-07-20 : PALAZA BÜRÜN...
2013-07-13 : YARIMÇIQ YAZI...
2013-05-08 : RUHUMUZUN ÜNVANI
2013-05-04 : "MAYOVKASIZ" MAY
2013-01-19 : DİRƏDÖYMƏ...
2012-12-20 : ATILAN İLK ADDIM
2012-12-08 : ÖGEY ANA
2012-12-07 : ŞAD XƏBƏR:
2012-11-27 : CANLI TARİX
2012-11-24 : SƏNSİZ
2012-11-16 : ÜMİD VERMƏK
2012-11-14 : SƏNSİZ
2012-10-13 : "BİZİM DÜNYA"
2012-08-18 : ADSIZ GÜNAHLAR
2012-06-23 : DON JUAN
2012-06-15 : ONDAN HAMIYA
2012-06-14 : RÜSTƏM KAMAL
2012-02-25 : DOLABDAKI ÜRƏK
2012-02-04 : BİR QIŞ NAĞILI
2012-01-07 : DİQQƏT QITLIĞI
2011-12-31 : SOVQAT
2011-12-17 : NƏFƏSLİK...
2011-11-12 : DOLAB
2011-08-27 : BİR SEVGİ DRAMI
2011-07-22 : SÖZÜN GÜNÜ
2011-07-16 : SİRLİ ZƏNG
2011-07-02 : İLİN YARISI
2011-06-11 : GÖRÜŞ YERİ
2011-05-28 : KÜT BIÇAQ
2011-04-30 : SATILIR
2011-04-23 : QAÇIRILAN QIZ
2011-04-16 : TƏNHA KİŞİ
2011-04-09 : GÖYDƏNDÜŞMƏ
2011-03-19 : AYDINLIQ
2011-03-15 : FRANSIZCA
2011-02-23 : 55-ə ÇATMADIN
2011-02-19 : Bu da bir il
2011-01-29 : GÖZMUNCUĞU
2011-01-22 : HƏYATIN BİR ANI
2011-01-08 : BAŞLANĞIC
2010-12-31 : BU DA İLİN SONU
2010-12-25 : CAN AĞRISI
2010-11-06 : SEÇİLƏN
2010-10-30 : YARALI DURNA
2010-09-18 : PƏRAKƏNDƏ YAZI
2010-07-31 : Axtarış
2010-07-02 : ÜMİD SORAĞINDA
2010-05-01 : DÜYÜNÇƏ
2010-04-17 : CƏRRAH BIÇAĞI
2010-02-20 : DÖZÜM MƏQAMI
2010-01-30 : AYRILIQ ANI
2010-01-16 : SEÇİM ANI
2009-12-12 : SÜKUTLA SÖHBƏT
2009-11-27 : BƏRAƏT KAĞIZI
2009-11-21 : KÖLGƏLƏR...
2009-10-31 : YARPAQ TÖKÜMÜ
2009-10-10 : CAVABSIZ SUALLAR
2009-09-12 : BİR AN
2009-08-22 : HƏFTƏMİN ACISI
2009-06-20 : XOCALI TOYU
2009-06-06 : UZUN BİR GÜN...
2009-05-23 : VAXTINDA
2009-05-02 : AĞLAYAN BULUDLAR
2009-03-14 : "BƏXTƏVƏRLİK"
2009-03-07 : ANAMA MƏKTUB...
2009-02-28 : ADİ RİYAZİYYAT
2009-01-31 : CAN AĞRISI
2009-01-24 : "ƏZABSIZ ANLAR
2009-01-10 : BƏHANƏ
2008-12-31 : Bazarlıq
2008-12-13 : DƏLİ ADAM
2008-12-06 : FAYDASIZ QAZINTI
2008-11-22 : PULUN VAR?
2008-11-15 : QALXANIN ENMƏSİ
2008-10-18 : ÖMRÜN BİR ANI
2008-10-11 : PAYIZ YAĞIŞLARI
2008-09-28 : MƏKTUBLAŞMA
2008-09-06 : QAYNAR QAZAN
2008-08-30 : ERA
2008-08-23 : OVCUMDA YANAN OD
2008-08-02 : QARIŞIQ YAZI
2008-07-12 : QƏFLƏT YUXUSU
2008-06-28 : ƏRKƏSÖYÜN
2008-06-07 : BAŞ AĞRISI
2008-05-17 : QURUMUŞ GÜLLƏR
2008-04-19 : DAŞ
2008-03-20 : ATHAAT
2008-02-02 : PASİBAN
2008-01-12 : AMERİKA AYISI
2007-12-06 : XƏBƏRDARLIQ
2007-11-24 : QALMAQAL
2007-11-23 : ÇÖKHAÇÖK
2007-11-22 : QIZDIRICI...
SON XƏBƏRLƏR
2020-07-06
2020-07-05


VİDEOƏDALƏT BU GÜN
Redaktor seçimi
FOTOREPORTAJ
GÜNÜN SİTATI
SORĞU
Dövlət xəstəxanaları pulludu, yoxsa pulsuz?

Pullu (88.57%)
Pullsuz (11.43%)

ÇOX OXUNAN
GÜNÜN LƏTİFƏSİ

İki qonşu olur: biri hamıya pislik edən, bir neçə villanın sahibi, gününü eyş-işrətdə keçirən, Allahı, peyğəmbəri tanımayan bir məmur. O birisi də Allahı, peyğəmbəri tanıyan, xoş xasiyyətli müəllim.

Bir gün Allahı, peyğəmbəri tanımayan məmur ölür. İki-üç aydan sonra müəllim də ölür.

İnkir-minkir müəllimi sorğulayır, görürlər yaxşı adamdı, amma onun da günahları var. Deyirlər:

- Davay, cəhənnəmə.

Bir söz demədən gedir girir cəhənnəmə.

Bir az fırlanmış görür ki, məmur qonşusu oturub stolun başında, böyür-başında da əyanları. Məmurun başında da dəfnə çələngi. Yaxınlaşıb deyir:

- Qonşu, o dünyanı qatıb-qarışdırdın, min günaha batdın, cəhənnəmdə də stolun başında oturmusan, yanında da əyanların, başında da dəfnə çələngi.

Məmur deyir:

- Ə, yaxşı bax, məni ağaca keçiriblər, başımda çiçəkləyib.

digər lətifələr
ARXİV
FACEBOOK