ANA SƏHİFƏ / YAZARLAR

QİYAMƏT

22214    |   2010-04-10 00:15
Şriftin ölçüsü:
A+ Böyütmək
A+ Balacalaşdır

Ömrümün bu çağında da nağıllara inanıram. Lap ən bəsitinə də, ən ağlasığmazına da maraqla qulaq asır, zövq alıram. Baxmayaraq ki, nağılları çox zaman yalanlarla yanaşı tuturlar, inanılması çətin olan söhbətləri eşidəndə "hamısı nağıldı" deyib etinasızlıqla əl yellədirlər. Mənsə, nağıllara ona görə inanıram ki, onlarda deyilənlərin, arzulananların hamısı həyata keçib. Uçan xalçalar haqqında xəyallar da, sehrli güzgü haqqında istəklər də gerçəkləşib. (Bircə şafaverici almalar haqqında deyilənlər nağıl olaraq qaldı. Dünyamızı bir günə qoyduq ki, indi almaların özünə şəfa verən lazımdı)g
   
    Nağıllar dünyamızın ilkinliyidi. Yer üzünün hələ təmiz, saf çağlarının yadigarı, bakirəliyini itirməmiş insan zəkasının məhsuludu. İnamın sarsılmadığı, ümidlərin qanadlarının qırılmadığı çağların bizə qədər gəlib çatan dadlı meyvəsidi. Bu nağıllarda nə hikmət varsa, uşaq da onu danışanda dönüb yaşlı olur, ağıllanır, sifəti müdriklərə məxsus ifadə alır. Böyüklərsə əksinə, nağıl dinləyəndə uşaqlaşır, saflaşırlar sanki. Bir zaman eşidib inandıqlarını, xəyalıynan yatıb yuxularında gördüklərini indi balacaların dilindən eşitmək çox sehrli, cazibəli bir şeydi məncəg
   
   Uşaqların coşub ipə-sapa yatmayan vaxtlarında, onları heç nəynən sakitləşdirmək mümkün olmayanda deyirəm: bilirsiniz, nə var, yaxşısı budu, siz mənə nağıl danışın. O dəqiqə sakitləşirlər. Bir görəsiniz, sifətləri necə ciddiləşir, qayğılanır. Diqqətlə qulaq asdığını görəndə bütün bildiklərini danışmaq istəyirlər. Onlara qulaq asanı özlərindən biliksiz saymaları necə də zövqverici, başqatan, çəkdiklərini unutdurandı, İlahi! Ancaq onların bildikləri bizim eşitdiyimiz, oxuduğumuz nağıllardan deyil. Nağıllara disklərdə baxırlar və bu nağıllarda Ağ atlı oğlan, Göyçək Fatma, Cırtdan, Məlikməmməd yoxdu. Bizim vaxtımızda bu nağılların böyrünə Zoluşkanı, Qırmızı papağı, Qozbel atı da qoşmuşdular. Andersenin, Ekzüperinin qəhrəmanlarını da tanıyıb sevirdik. İndikilərsə Şreki, Hörümçək adamı, Vatmanı üstün tuturlar. Deyəsən, daha analar körpələrinə layla çalmadığı kimi, nənələr də nəvələrinə nağıl danışmırlarg
   
   Siyasətçilər nə hoqqalardan çıxırlar-çıxsınlar, dünyanın bütün nağılları bir-birinə oxşayır. Hamısında sevgi var, xeyirxahlıq var, qaranlıq, əzablı yollarla da olsa işığa çıxmaq ümidi varg
   
   
   
   ***
   
   Üçüncü sinifdə oxuyan bacım oğlu dinozavrlar haqqında baxdığı diski nağıl kimi danışır. Bu nağılda dinozavrlar bir-birlərinə deyirlər: yer üzünə qəribə bir məxluq gəlib, deyir ki, bu torpağın hamısını şumlayacam. Biri də var, uzun saçlı, gözəl üzlüdü, yaxşı səsi var. Amma dəlidig
   
   Balaca nağılçı məni biliksiz saysa da, onu dinləyə-dinləyə sanki ibtidailəşmiş şüurumla dərk edirəm ki, söhbət ulu babamızdan və nənəmizdən gedir. Amma dinozavrlar niyə rişxəndlə danışsınlar ki? O Kişi yer üzünə ali məramnan gəlmişdi, daha doğrusu, göndərilmişdi. O da ilk gəlişindən qolunu çırmalayıb işə başlamışdı. Torpağı şumlayıb əkəcəkdi, gül-çiçək bitirəcək, bağ-bostan salacaqdı. Vəhşi heyvanları, quşları əhliləşdirib adamların xeyrinə sərf edəcəkdi. Dünyaya çoxlu oğul-qız bəxş edəcəkdi. Elədi də. Deyirlər, doqquz yüz il yaşasa da, özünə elə bir balaca daxma qaraltmışdı ki, yatanda ayaqları bayırda qalırdı. Yaxşı da eləyib. Ağıllı adammışg İlk insanın ev-eşik nəyinə gərəkdi ki,.. Elə bütün yer üzü onun öz evi deyildimi? Bəşər nəslini yaradacaq adama o balaca daxma da artıqdı hələg
   
    Həvva nənəmiz də böyründə. Uzun saçlı, gözəl üzlü. Dilində də gözəl nəğmələr. Görəsən, o nəğmələrdə nələr tərənnüm olunurdu? Yəqin ki, sevgi, Günəş, bir də torpaqg Dünyanın ilk qadını, ilk kişinin sevgilisi özgə nələrdən oxumalıydı ki? Dəliliyinə də təəccüblənməyin. Uzunsaçlının ağlı həmişə topuğunda olub. Bir də ki, adama həmişə ağıl gərək olmur hagGözəlliklə heç uyuşmur ağıl. Yanaşı düşdülərmi, biri digərini mütləq məhv edəcək. Gözəl olanın ağıl nəyinə lazımdı? Onsuz da kişilər ağıllı qadınları sevmirlərg
   
    Hər nə isəg Onlar dünyaya qoşa göndərilmişdilər. Başqa cür ola da bilməzdi. Qovulduqları cənnəti tək yarada bilməzdilər yer üzündə. Ancaq övladları onları peşiman elədilər. Qardaş o biri qardaşı öldürdü. Və bünövrəsindən qurulmağa deyil, dağılmağa doğru getməyə üz qoydu bu dünya. Bir yandan qurdular, bir yandan dağıtdılar. Tikdilər-sökdülər, sökdülər-tikdilər. Tikə-tikə, dağıda-dağıda bu dünyanın bir gün həmişəlik dağılacağından danışmağa başladılar. Yolundan azanları Qiyamət gününün xofuynan qorxutdular. Yenə də hər kəs bildiyini elədi. Qorxuzan da, qorxudulan da bildiyini dədəsinə vermədig
   
   ***
   
    Qiyamətin yaxınlaşması barədə söhbətlər ötən əsrin axırlarından, təzə əsrin başlanğıcından bir az da artıb. Keçən əsrin sonunda yer üzünün müxtəlif guşələrində, o cümlədən, ölkəmizdə zəlzələlərin fəallaşdığı diqqəti çəkirdi. Üstəlik, astronomlar 2000-ci ilin mayında planetlərin paradı olacağını xəbər vermişdilər. Yadımdadır, o zamankı qəzetlərdən biri bu xəbəri birinci səhifədə iri qırmızı hərflərlə yazmışdı: "2000-ci ilin mayında dünya dağılacaqmı?" Adamları vahimə bürümüşdü. Şayiələr baş alıb gedirdi. Nə qədər təlaşlansan da arabir soyuq başla düşünməli olursan: doğrudanmı, hər şey bu qədər bəsitdi? Doğrudanmı, kainat bu qədər qeyri-sabit, dəyişkəndi? Yaşı milyon illərlə ölçülən dünyamız bir andaca məhv ola bilərmi? Bu dünyanı yaradan bu qədərmi səriştəsizdi? Yox, min dəfə yox! Dünyamızın çox nəhəng düzəni var. Amma deyəsən, yer kürəsi neçə əsrdən bir öz "dizayn"ını dəyişməyi sevir. Vulkanlar püskürüb dağlar, dərələr yaranır, çaylar məcrasını dəyişir, yeni təbii su hövzələri Üzə çıxır. Elə bizim dağlar gözəli Göy-gölümüz belə "dizayn"ın məhsulu deyilmi?
   
    Əvvəllər bu söhbətlərə din xadimləri rəvac verərdilərsə, indi incəsənət adamları da canfəşanlıqla bu işə qoşulublar. Xüsusən kino işçiləri daha ayrı-ayrı fantastik filmlərlə kifayətlənməyib, bu dəfə lap dünyanın sonunu təsvir edən bir ekran əsəri yaradıblar. Qəribədir, ən qədim zamanlardan üzü bəri mədəniyyətin bütün sahələrində gələcəyə inam, xoşbəxt ömürlərə, firavan həyata, bol ruzi-bərəkətə, sülhə, qardaşlığa, haqqa, ədalətə, xeyirxahlığa, humanizmə çağırışlar əsas yer tutub. Şair də, bəstəkar da, rəssam da insanları ancaq yaxşı işlərin arxasınca getməyə səsləyiblər. Bəs, indi nə olub? Yer üzündə müharibələr də olub, təbii fəlakətlər də. Ancaq insanlar heç zaman bu qədər ümidsizləşməyiblər. Hər şeyin sonunda bir işıq, açıq qapı, xilas yolu görməyi bacarıblar. Bu gün isə daha belə şeylər gözə görünmür. Daha çox pul qazanmaq naminə hər şeyə əl atılır- hətta dünyamızın sonuna da. Deyirlər, insanların böyük əksəriyyəti eyni şey barədə düşünürsə, o şey mütləq baş verir. Deməli, beyinlərin enerjisi olacaqlara təsir edib onu daha da tezləşdirə bilər? Biz ki, bu qədər qara fikirlərlə yaşayırıq, Günəşimizi də bir gün qaraldarıq yəqin. Uca göylərə ünvanlanan düşüncələrimiz işıqlı, xoş niyyətli, halal ruzi-bərəkət diləkli olsa, daha xoş nəticələr hasil olmazmı?
   
   
   
   ***
   
   Etiraf edirəm, dünyanın sonunu düşünmək çox kədərli, həm də təəssüfləndirici bir hissdi. Bunu heç nəynən müqayisə eləmək mümkün deyil. Lap uşaqlıqdan bir neçə dəfə Günəşin tutulmasını müşahidə eləmişəm. Əirafda nə varsa, bozarıb qaralmağa başlayır. Elə soyuq meh əsir ki, adamın damarlarında qanı donur, yay olsa belə, sanki səni şaxta vurur. Deməli, bu çox çəksə, həyat sönər, bütün canlılar məhv olar. Milyon illərdən bəri bəşər nəslinin qurub-yaratdığı hər şey yox olar. Misir ehramları da, Tac-Mahal da, İçəri Şəhər dəg Homerdən üzü bəri, Nizamidən, Şekspirdən bu yana insan zəkasının bütün inciləri kainatın boşluğuna gömülər. "2012" filmi tamaşaçıda məhz bu ürəkdonduran düşüncələri oyadır. Nuhun gəmisi haqqında rəvayətlərə dönə-dönə qulaq asmayanımız yoxdu. Bu rəvayət insanda həyata, yaşamağa, qurtuluşa inamı artırıb həmişə. Yer üzünü su basanda Nuh peyğəmbər bütün canlıları öz gəmisinə yığıb xilas etmişdi. Biz o əfsanəvi gəmidə xilas olanların nəsli olduğumza inanmışıq. Bu filmdəki gəmi isə ümidin son sığınacağıdı. Həm də bü sığınacaq hamı üçün deyil. Bax, burası tamamilə səmimidi. Biz dünyanın axırına-Qiyamət gününə bu sifətdə, bu əxlaqda gəlib çıxmışıq. Özümüzü tanımaqçın, tanıyıb utanmaqçın, nəticə çıxarmaqçın əla mənzərələr var bu filmdə. Baxdıqca dəhşətə gəlirsən. Çox az adamın sifətində mərhəmət, şəfqət görünür. Düşünürsən ki, bəlkə bizdən də əvvəl neçə dəfə beləcə dağılıb, sonra yenidən yaranıb du dünya. Biz neçənci sivilizasiyada yaşayırıq, görəsən? Yəqin hər dəfə dünya dağılanda ən pislər- pullular, xudpəsəndlər, eqoistlər xilas olub ki, yeni yaranan dünyanın da ilk sakinləri onların nəsli olub. Və get-gedə insanlar da belə azğınlaşıb, qəddarlaşıblarg
   
   
   
    ***
   
    Yox, belə olmaz! Belə ola bilməz! Bu dünyanı yaradan Ulu Qüvvə belə etinasız ola bilməz! Odur, bax, Günəş qızılı tellərini qara kölgənin caynağından xilas edib sənə gülümsəyir, insan oğlu! Sən yaşayacaqsan! Sən əbədisən! Amma bu olanlardan bir ibrət götür! Bu, Uca Yaradanın bir sınağı, sənə xəbərdarlığıdı bəlkəg


YAZARIN ARXİVİ

2015-01-10 : ƏN UZUN GECƏ
2014-11-15 : QIRMIZI İP
2014-07-12 : GEC OLMAYAN
2014-07-05 : SAMAN ÇÖPÜ
2014-06-21 : GÜNAHSIZ
2014-06-14 : GÜNAHSIZ
2014-06-07 : GÜNAHSIZ
2014-05-31 : GÜNAHSIZ
2014-05-24 : GÜNAHSIZ
2014-05-17 : GÜNAHSIZ
2014-05-09 : GÜNAHSIZ
2014-05-03 : GÜNAHSIZ
2014-04-26 : GÜNAHSIZ
2014-03-15 : SONUNCU YARPAQ
2014-03-08 : MONMARTR, 18-40
2014-03-01 : Marsa da uçsaq
2014-02-22 : DƏRD ZİRVƏSİ
2014-02-15 : GEC DƏ OLSA...
2014-01-25 : GÜNDƏLİK
2014-01-18 : XİLASKAR
2013-10-12 : NƏNNİ
2013-09-21 : PAYIZ GƏLİR...
2013-08-17 : ADSIZ DUYĞULAR
2013-08-03 : ƏHYA GECƏLƏRİ
2013-07-06 : Sən dönsən...
2013-06-22 : KÖYNƏK
2013-05-25 : ÖZGƏ DƏRDİ
2013-02-09 : AĞILDAN BƏLA
2013-01-26 : DARIXAN ADAMLAR
2013-01-19 : DƏLİLİK ZAMANI
2013-01-12 : ƏSKİ YARALAR
2012-12-01 : SUSUZ DƏNİZ
2012-09-22 : GƏLDİN...
2012-09-15 : BİR QUCAQ SABAH
2012-09-08 : ANGEDONİYA
2012-08-18 : "DÜBEYTİ"
2012-06-30 : O TƏNHA AĞAC...
2012-06-02 : AĞ QARANQUŞ
2012-02-18 : HARMONİYA
2012-01-14 : QONŞU QIZ
2011-12-31 : TƏLƏSİRİK...
2011-12-10 : AYAQYALIN
2011-11-19 : XƏZAN YELİ
2011-10-15 : TƏSƏLLİ
2011-08-06 : DƏYİRMAN
2011-07-16 : ÇOX AZ ŞEY
2011-06-25 : SAVAŞIN 70 YAŞI
2011-05-14 : "QARA QUTU"
2011-03-19 : VƏDƏ KÜLƏYİ
2011-03-05 : KİŞİSİZ...
2011-02-26 : YAZA NƏ QALDI?!.
2011-02-19 : ADİ HƏYAT
2010-12-31 : İL KEÇDİ...
2010-11-06 : İMTİNA
2010-08-21 : KİBRİT FALI
2010-07-24 : YEL DƏYİRMANI
2010-05-08 : XİLASKAR
2010-04-10 : QİYAMƏT
2010-03-20 : XINAYAXDI
2010-02-27 : BOŞLUQ
2010-01-09 : KARVAN GETDİ...
2009-12-26 : YUXU KİMİ...
2009-12-19 : DARIXANDA...
2009-12-12 : İMTAHAN
2009-12-05 : QUYU
2009-10-17 : ELDƏN AYRI...
2009-10-10 : GÖZÜ YOLDA...
2009-10-03 : TARAZLIQ
2009-09-26 : ...YALVARMA!
2009-09-12 : İLĞIM
2009-09-05 : BİR STƏKAN ÇAY
2009-08-08 : QIRMIZI
2009-08-01 : SƏKKİZ SAAT
2009-07-11 : AĞIRLIQ
2009-04-25 : SIĞINACAQ
2009-04-11 : SÖZ VAXTI
2009-02-14 : ÜÇÜNCÜ YOLÇU
2009-01-31 : BİXƏBƏR
2009-01-24 : QIRMIZI VƏ QARA
2009-01-17 : BAŞQA ADAM
2009-01-10 : 3 SAATLIQ NƏFƏS
2008-12-31 : QUM SAATI
2008-12-13 : QURBANSIZ
2008-11-22 : CİDDİ MÖVZU
2008-11-15 : ÜMİD VƏ QORXU
2008-11-01 : AĞ YOL
2008-10-18 : AG VƏ QARA
2008-10-11 : KÜTLƏ
2008-09-20 : TƏSƏLLİ
2008-09-06 : YAZIQLIQ
2008-08-23 : ATA EVİ
2008-08-02 : ÇAY PULU
2008-07-05 : YADDAŞ AĞRISI
2008-06-14 : ÇƏRÇİVƏ
2008-04-19 : SÖZ ARDINCA...
2008-03-30 : İRƏVANLILAR
2008-03-20 : YAZA ÇIXDIQ...
2008-03-08 : UTANCAQ
2008-02-23 : BOZ AY
2007-12-15 : DARIXAN ADAMLAR
2007-12-01 : BİZƏ QALSA...
2007-11-24 : İŞIQSIZ DÜNYA
2007-10-27 : ETİRAF
2007-10-06 : GÜNLƏR VARDI...
SON XƏBƏRLƏR
2020-06-06
2020-06-05


VİDEOƏDALƏT BU GÜN
Redaktor seçimi
FOTOREPORTAJ
GÜNÜN SİTATI
SORĞU
Dövlət xəstəxanaları pulludu, yoxsa pulsuz?

Pullu (89.39%)
Pullsuz (10.61%)

ÇOX OXUNAN
GÜNÜN LƏTİFƏSİ

İki qonşu olur: biri hamıya pislik edən, bir neçə villanın sahibi, gününü eyş-işrətdə keçirən, Allahı, peyğəmbəri tanımayan bir məmur. O birisi də Allahı, peyğəmbəri tanıyan, xoş xasiyyətli müəllim.

Bir gün Allahı, peyğəmbəri tanımayan məmur ölür. İki-üç aydan sonra müəllim də ölür.

İnkir-minkir müəllimi sorğulayır, görürlər yaxşı adamdı, amma onun da günahları var. Deyirlər:

- Davay, cəhənnəmə.

Bir söz demədən gedir girir cəhənnəmə.

Bir az fırlanmış görür ki, məmur qonşusu oturub stolun başında, böyür-başında da əyanları. Məmurun başında da dəfnə çələngi. Yaxınlaşıb deyir:

- Qonşu, o dünyanı qatıb-qarışdırdın, min günaha batdın, cəhənnəmdə də stolun başında oturmusan, yanında da əyanların, başında da dəfnə çələngi.

Məmur deyir:

- Ə, yaxşı bax, məni ağaca keçiriblər, başımda çiçəkləyib.

digər lətifələr
ARXİV
FACEBOOK