ANA SƏHİFƏ / YAZARLAR

MİSRALANMIŞ AL-ƏLVAN İŞIQLAR

Zəlimxan Yaqubun oxucuların üzünə açdığı qapı

28332    |   2011-04-01 23:13
Şriftin ölçüsü:
A+ Böyütmək
A+ Balacalaşdır

Hərdən adama elə gəlir ki, o hər şeyi bilir və hamını da çox gözəl tanıyır. Hətta bir az da ifrata varıb düşünür ki, onun görüb bildiyi qədər heç kim bilmir və görmür. Bunun içərisində bir özündən razılıq, bir də insanın mənsub olduğu gendən, xalqdan gələn məqamlar var. Yəni "ot kökü üstə bitər" deyiblər. Bax, bu anlamda insan, xüsusilə Azərbaycan insanı başqalarından çox fərqlənir. Deyəsən bir az qəliz danışdım, qəliz yazdım. Amma içimdən gələni yazmaq, demək üçün suyu bulandırmağa üstünlük verdim ki, durulduqca onun şəffaflığı, onun göz nuru kimi, gün işığı kimi gərəkliyi ortaya çıxsın...
   
   Xalq şairi Zəlimxan Yaqubu təqdim etməyə ehtiyac yoxdu. Oxucu onun özünü də, sözünü də elə özü qədər, sözü qədər də tanıyır. Bir-birinə calanıb zəncirvari uzanıb gedən fikirlərinin, misralarının, duyğularının, istəklərinin, odunun-alovunun, ürəyinin səsinin, hərarətinin, bir sözlə, varlığının məziyyətlərini bildiyi qədər də sevir və sevdiyi qədər də Zəlimxan Yaqubun poeziyasına, özünə, sözünə, fikir dünyasına vurğundu. Bu vurğunluq Zəlimxan Yaqubun haqdan halalı olan bir paydı, bir vergidi, bir ərməğandı... Bax, bütün bunların içərisində Zəlimxan Yaqub haqqında nəsə demək, təzə nəsə axtarmaq, təzə nəsə görmək özü də elə Zəlimxan Yaqubun şeirlərinə bürünüb söz-söz, misra-misra, bənd-bənd, şeirlərlə yol getməkdi. Elə bir yol ki, o yolun əvvəli Zəlimxan sözüdü, sonu Zəlimxan sözüdü, əvvəli Zəlimxan Yaqubdu, sonu Zəlimxan Yaqubdu.
   
   Heç bir mübaliğəsiz, heç bir bənzətməsiz içimdən gələn tam səmimiyyətlə etiraf edim ki, Azərbaycan poeziyasında xalqın doğrudan da özünün şairi saydığı beş-üç söz adamının sırasında yerini tutan Zəlimxan Yaqub təpədən-dırnağa sözdən misraya qədər oturuşmuş, hopmuş, heykəlləşmiş bir Azərbaycan şairidi, bir xalq şairidi, bir el aşığıdı, bir el sənətkarıdı. Və mən də onu bu qədər tanıyıb sevdiyim üçün hər misrasının, hər sözünün işığından tutub saatlarla yol gedirəm, özü də gözüyumulu. Bilirəm ki, bu yolda mənə badalaq gələn olmayacaq, məni arxadan vuran olmayacaq. Çünki burda gizli işlər yoxdu, burda xudpəsəndlik yoxdu. Burda bir Allah sevgisi var, Allah vergisi var, Tanrı işığı var. Tanrı işığında da gedilən yol həmişə ağappaq olur - süd kimi...
   
   Yəqin ki, sevənləri, vurğunu olanlar Zəlimxan Yaqubun ədəbi yaradıcılığından, onun poetik üfüqlərindən xəbərdardı. Mən də xalq şairmizin, ustadım Zəlimxan Yaqubun hər təzə sözünü, hər təzə misrasını, hər təzə kitabını həsrətlə gözləyə-gözləyə, sevgi ilə oxuya-oxuya həm bir qürur yaşayıram, həm də sözün, şeirin sirlərinə valeh oluram. Bax, elə buna görə də ustadımın yeni çıxan kitablarnı səbirsizliklə gözləyir, onların dünyaya gəlişinə sevindiyim qədər də mütaliəsindən xüsusi ləzzət alıram...
   
   Açığını deyim ki, dəfələrlə evində qonaq olduğum ustadım şeirlərindən, poemalarından, hətta oxucunun hələ xəbəri olmadığı, mürəkkəbi qurumamış şeirlərinin ilk dinləyicisi olaraq xoş anlar yaşamaq mənim payıma çox düşüb. Hər dəfə də xalq şairimizin müəyyən məsələlərə toxunarkən iş otağında, stolunun bir küncündə və yaxud da kitab rəfində yer almış qalın bloknota istinad edərək söylədiyi fikirlər məndə maraq yaratdığı qədər də şairimizin hansı xəzinələrə kəmənd atdığını da diqqətimdən yayındırmamışdı. Lakin heç vaxt ağlıma gəlməmişdi ki, günlərin birində böyük ustadım təqdimatında işıq üzü görəcək "Zəlimxan Yaqub. Düşüncələrin simfoniyası" kitabı ilə baş-başa qalacağıq.
   
   Bəli, bu günlərdə "Vətən" nəşriyyatı xalq şairi Zəlimxan Yaqubun "Düşüncələrin simfoniyası" adlanan qeydlər toplusunu oxuculara təqdim edib. Böyük tirajla və çox poliqrafik cəhətdən məharətlə hazırlanmış bu kitabın ön sözü yerində xalq şairimizin oxuculara ünvanlanan ilk cümləsində deyilir: "Əziz oxucular! Sizə təqdim olunan bu kitab şəxsi yaradıcılığımın deyil, ömrüm boyu mütaliə etdiyim, qeydlər götürdüyüm, sevə-sevə həm vərəqlərə, həm də yaddaşıma köçürdüyüm kitablardan gələn dahilərin, dühaların yaratdığı zəngin və tükənməz söz, fikir xəzinəsindən say-seçmə ipə-sapa düzülən incilərdi..."
   
   Mən bu sözlərlə başlanan kitabı çox qısa bir müddətdə təkrar-təkrar oxudum və qarşımda sözün bütün mənalarında ucu-bucağı görünməyən, eni-boyu bilinməyən, dərinliyi, hündürlüyü ölçüyə gəlməyən bir dünya açıldı, bir aləm canlandı, bir sirlərlə naxışlanmış, fikirlərlə cilalanmış, bir ucu buludlardan o yanda, bir ucu yerin dərinliklərindən də dərində olan söz kəhkəşanı yarandı. Öz-özümə düşündüm ki, doğrudan da ilahi söz, ilahi kəlam çox qüdrətli imiş. O qüdrəti dərk etmək, o qüdrətə tapınmaq, o qüdrətə sığınmaq, istinad etmək və nəhayət onun içində yaşayıb ona qaynayıb-qarışmaq hər əliqələmlinin, hər "yazaram" deyib ortaya düşənin, qarğı atını aşağı-yuxarı çapmaqla öyünənin işi deyil. Burdan baş açmaq, bu dünyaya üz tutub onun sakininə çevrilmək üçün bütün mənalarda söz adamı, şair olmalısan.
   
   Oxuyuram "Düşüncələr simfoniyası"nı. Qarşımda dünyanın tanıyıb, sevib dəyərləndirdiyi Nizaminin, Hötenin, Taqorun, Lermontovun, Belinskinin, Şekspirin, Balzakın, Güntəkinin, Cek Londonun, Servantesin, Hüqonun, Mark Tvenin, Heminqueyin, Əbdürrəhman Caminin, Çingiz Aytmatovun, Ordubadinin, Tolstoyun, Radi Fişin, Nəsib Fazil Qısakürəkin, Cəfər Cabbarlının, Puşkinin, Nerudanın, Çernışevskinin, Dostoyevskinin, Drayzerin, daha kimlərin, kimlərin bir-birindən dəyərli, bir-birindən mükəmməl, bir-birindən samballı, bir-birindən işıqlı və mənalı fikirləri ilə qarşılaşıram. Və dərhal da ağlıma gəlir ki, bu qədər fikirləri oxumaq, mütaliə etmək, onları vərəqə və yaddaşa yazmaq, onlara istinad etmək, onlardan bəhrələnmək, onları özününküləşdirmək, şeirləşdirmək yalnız xalqın şairinin, yalnız fitri və böyük istedad sahibi olan insanın gücü daxilindədi. Bu gücü da Tanrı Zəlimxan Yaquba verib.
   
   Təsəvvür edin ki, kitabın ön səhifələrindəki fikirlərin çəkisi və vəzni ilə sonuncu fikir və vəzn arasında gözlə görünməyən, amma ağılla dərk edilib fəhm olunan bir körpü var- fikir körpüsü, müdriklik körpüsü. Məsələn, Taqorun dediyi kimi:
   
   
   
   Yalan qüdrət olar
   
   ancaq heç vaxt həqiqətə çevrilə bilməz.
   
   
   
   Və yaxud:
   
   
   
   O şey ki, doğmadır, səmimidir, sadədir
   
   o şeyi təbəssümlə bağrına bas.
   
   
   
   Və yaxud Cek Londonun söylədiyi:
   
   
   
   Canlı bir qadın ürəyi nədir ki, mənim məhəbbətim daşları da əridər.
   
   
   
   Məncə sevginin gücünü və fikrin möhtəşəmliyini bu iqtibasda səsləndirildiyi kimi dilə gətirmək üçün yalnız və yalnız ilahi sevginin sahibi olmalısan. Elə bir sevginin ki, o sevgi son zirvə nöqtəsi olsun.
   
   Zəlimxan müəllimin sevə-sevə qeydlər etdiyi və kitab şəklində bizə ünvanladığı fikirlərin arasında Ə.Caminin fikirləri:
   
   
   
   Arvadın işinə o qədər səbrli olma ki, qeyrət səddinə ziyan düşsün.
   
   
   
   Və yaxud Servantesin:
   
   
   
   Müharibədə alınan yaralar
   
   insanı şərəfsiz deyil,
   
   şərəfli edir.
   
   
   
   Hüqonun:
   
   
   
   Heç bir şeyi olmayanın
   
   Başının üstündə Allahı var.
   
   
   
   Və yaxud:
   
   
   
   Hamıdan qüvvətli olan Tanrı hər zaman bizim üstümüzdədir
   
   
   
   fikirləri təkcə düşündürmür, həm də düşündüyündən nəticə çıxarmağa səsləyir. Təbii ki, bu böyük fikirlərin az-çox səsləşən formaları bizim xalq deyimlərimizə, atalar sözlərimizdə qarşımıza çıxır. Amma gəlin etiraf edək ki, qadınla bağlı deyilən, Allahı başımızın üstündə görməyimizi xatırladan fikirlər bizim mentalitetimizə daha çox uyğun gəlir.
   
   Mən vərəqləri çevirirəm. Hər çevrilən vərəqdə sanki neçə-neçə hiss, duyğu, istək, arzu, düşüncə, bir sözlə, qalaq-qalaq kitabların yazıb deyə biləcəyi hikmətlər oxunur, yaddaşa köçür. Etiraf edim ki, mənim bu deyimlərin, bu böyük dünyanın içərisində daha çox yaddaşıma köçürdüyüm məqamlar sevgi ilə, vətənlə, insanla bağlı olan məqamlar idi. Və Servantesin bir fikrini özümdən asılı olmadan bir neçə dəfə təkrarlayıram:
   
   
   
   Sevgi yoxluğundan ölmək dəhşətdir.
   
   
   
   Və yaxud:
   
   
   
   Sevən və iztirab çəkən qəlb ülvidir.
   
   
   
   Və yaxud:
   
   
   
   Dünyada bircə nəfər də olsa sevən adam tapılmasaydı - Günəş sönərdi.
   
   
   
   Yenə oradan:
   
   
   
   Həqiqi sevgi səhər şəfəqi kimi işıqlı,
   
   qəbir kimi laldır.
   
   
   
   Böyük hikmətlərlə baş-başa qaldığım məqamda özümdən asılı olmayaraq, mən də qeydlər aparmağa başlayıram. Və bu qeydlərimin sırasında E.Voyniçin fikirləri önə keçir:
   
   
   
   Arvad cavan olanda ona kişi lazımdı.
   
   
   
   Və yaxud:
   
   
   
   O şey ki, mümkün deyil, onun öhdəsindən gəlmək olmaz.
   
   
   
   Növbəti söz işığı Nerudaya aiddi. Mən bu böyük yazarın fikirlərini vərəqə köçürürəm:
   
   
   
   Şairin gördüyü işi onun şəxsi işidir. Amma, bu iş bütün insanlar üçün görülür.
   
   
   
   Bu fikirləri isə şərqin son dərəcə böyük söz sahibi olan Cəvahirləl Nehruya aiddir:
   
   
   
   Biz asanlıqla əldə etdiklərimizin qədrini az bilirik.
   
   
   
   Və yaxud:
   
   
   
   Ailə xatirinə bir adamı, icma xatirinə ailəni, ölkə xatirinə icmanı, Ruh xatirinə bütün bir aləmi qurban ver.
   
   
   
   Çernışevskinin Rusiya tarixində, bütövlükdə inqilablar tarixində xidmətləri danılmazdı və onun əsərlərində ifadə etdiyi böyük fikirlər həmişə diqqəti çəkibdi. Amma Zəlimxan müəllimin "Nə etməli" əsərindən seçib altını cızdığı fikirləri xüsuslə adamın ruhuna, düşüncələrinə ilham verir. Məsələn:
   
   Ölməyə hazır ol, sevgisiz öpüş vermə.
   
   
   
   Və yaxud:
   
   
   
   Adaxlına necə baxırdın, arvadına da elə bax. Sən ona belə baxsan, toyunuzdan doqquz il sonra da o sənin ürəyində gəlinlikdə oyatdığı şairanə duyğular oyadacaq.
   
   
   
   Dostoyevskinin "Cinayət və cəza" əsərindən ustadın altını cızdığı fikirlər içərisində:
   
   
   
   Sən mənə yalan de, ancaq öz ağlınla yalan de. Onda mən səni öpərəm də.
   
   
   
   Və yaxud:
   
   
   
   Adamın öz ağlı ilə yalan deməsi yad bir adamın ağlı ilə doğru deməsindən yaxşıdır.
   
   
   
   Və yaxud:
   
   
   
   Öz ağlınla yalan desən sən insansan, özgəsinin ağlı ilə doğru deyəndə isə sən ancaq quşsan.
   
   
   
   Türk yazıçısı Nezihe Arazın "Eşq peyğəmbəri" əsərindən:
   
   
   
   Ağıl sevginin izahında acizdir. Sevginin və aşiqliyin gerçəyini yenə ancaq sevgi deyə bilər.
   
   
   
   Ruminin:
   
   
   
   Məzar həbsxana deyil, canın həbsdən qurtarmasıdır.
   
   
   
   Marağalı Əvhədi:
   
   
   
   Bütün dünyanın sərxoşları ayıldı, amma bizim sərxoşlar hələ də ayılmamışdır.
   
   
   
   Və nəhayət yaradıcılığını həmişə mütaliə etdiyim N.F.Qısakürəkdən:
   
   
   
   Cəmiyyət öz daxili dünyasında yatır, amma yuxusunu şairlər görür, yozur.
   
   
   
   Bəli, çox qısa bir iqtibaslar gətirdiyim bu kitab indi mənim yazı masamın üzərində bir sirdaşa, bir dosta çevrilib. Bu sirdaşı, bu dostu mənə və mənim kimi oxuculara xalq şairimiz ərməğan edib. Zənnimcə, düşünmək qabiliyyəti olan hər kəsə bu Zəlimxan müəllimin açdığı bir üfüq, göstərdiyi bir sonsuz aləmdi. Bu aləmin hər zərrəsi işıqdı. Ürəkləriniz heç vaxt işıqsız olmasın. Sizə isə ustad, bəxş etdiyiniz işığa və yaradıcılığınızın bu rəngarəng məqamlarına görə (əslində bu Sizin yaradıcılığınızda yeni bir ünvandı! - Ə.M.) təşəkkür edirik.
   
   


YAZARIN ARXİVİ

2018-11-18 : DOYMUŞ MƏHLUL
2018-10-23 : YARIMÇIQ MƏKTUB
2018-09-21 : ÜMİD KƏNDİRİ
2018-09-14 : ÖMÜR YARPAQLARI
2018-09-08 : ŞUNURLULAR
2018-09-06 : Təzyiq yazısı
2018-09-05 : AYLI BİR GECƏ
2018-07-31 : HAVALI YAZI
2018-02-01 : "O SÖZƏCƏN..."
2017-12-15 : İLĞIM
2017-11-27 : «QABİL»
2017-11-24 : VAXT GÜNAHKARI
2017-09-27 : "BAYILDAN BAYIRA"
2017-08-29 : KİŞİ TİTULU
2017-08-11 : OVQAT YARADAN…
2017-07-29 : İSTƏK...
2017-07-28 : SÖZ HEYKƏLİ
2017-07-25 : BU DA 27–di!
2017-07-14 : "QALIN" ADAMLAR
2017-06-09 : GÜNAHIM NƏDİ?
2017-06-06 : "SNAYPER QIZ"
2017-05-26 : HAVADAKI ADAM
2017-05-05 : BAKI KÖÇKÜNÜ
2017-03-31 : SOY… QIRIM…
2017-03-01 : MÜŞFİQ TUFANI
2017-02-14 : "YADA DÜŞDÜ"
2017-02-10 : ÖMÜR QIRIQLARI
2017-02-03 : YAŞ HƏDDİ
2017-01-27 : NEKROLOQ
2017-01-19 : BİTMƏYƏN AĞRI
2017-01-06 : SON XƏBƏRDARLIQ
2016-12-16 : ALLAHIN İŞİ
2016-09-09 : BİR HECALI SÖZ
2016-08-13 : MƏKTUB
2016-08-12 : HAVA
2016-08-12 : MƏKTUB…
2016-07-01 : CƏNAB NAZİR
2016-06-17 : ÜMİD KƏNDİRİ
2016-04-29 : NİŞANÇI
2016-04-09 : ŞUŞANIN YOLU...
2016-04-08 : ŞUŞANIN YOLU...
2016-03-11 : MART OVQATI
2015-12-19 : MÜQƏDDƏS AMAL
2015-12-12 : YANIQ SƏS
2015-11-13 : Tofiq Abdinlə
2015-11-13 : ÜZ SUYU
2015-10-31 : SEÇİM ANI…
2015-09-12 : İNSANLIQ
2015-08-27 : YADDAŞ YAZISI
2015-08-19 : "AZƏRBAYCAN"
2015-07-10 : İLĞIM
2015-06-18 : DOST GEDİB…
2015-06-17 : "SAAT SƏSİ"
2015-05-06 : "AZƏRBAYCAN"
2015-04-22 : "YADA DÜŞDÜ"
2015-03-18 : "ADİ QƏŞƏM"
2015-02-28 : HAVALANMIŞ ADAM
2015-02-14 : SENSASİYA
2015-02-12 : BACI DOST OLARSA
2015-02-07 : YARPIZ SÖHBƏTİ
2015-01-16 : YAŞAYAN RUH
2015-01-10 : XAŞ + XAŞ
2015-01-09 : "QƏLƏM SƏSİ"
2014-12-27 : SAXTA BABA
2014-12-26 : SAXTA BABA
2014-12-20 : ŞUNURLU ADAMLAR
2014-12-16 : ELNURUN KİTABI
2014-12-11 : RUH ADAMI
2014-11-29 : NAXIŞLI ADAM
2014-11-20 : HƏYATIMDAKI ADAM
2014-11-15 : DİQQƏT TALONU
2014-11-14 : "QUM SAATI"
2014-11-12 : STATUS - KVO
2014-11-08 : BİR ƏTƏK DAŞ
2014-11-04 : PAMBIQLI QULAQLAR
2014-10-29 : "ƏDƏBİ HƏYAT"
2014-10-11 : AŞ QARASI
2014-10-04 : ZİNDAN UŞAQLARI
2014-09-03 : "YADA DÜŞDÜ"
2014-08-23 : İÇİMDƏKİ TOY
2014-07-18 : Kimsə yoxdu...
2014-07-05 : KİŞİ
2014-06-21 : ÜZ SUYU
2014-06-14 : TANISAM UTANACAQ
2014-05-24 : DİŞ ÇÖPÜ
2014-04-26 : QURU ADAM
2014-03-20 : İynə boyu yazı
2014-03-15 : LƏNƏTLƏNMİŞ
2014-01-25 : ÖZGƏ PALTARI
2013-12-21 : İSİNİŞMƏ...
2013-11-09 : QANADLI GÜNLƏR
2013-07-27 : DOST GEDİB...
2013-07-20 : PALAZA BÜRÜN...
2013-07-13 : YARIMÇIQ YAZI...
2013-05-08 : RUHUMUZUN ÜNVANI
2013-05-04 : "MAYOVKASIZ" MAY
2013-01-19 : DİRƏDÖYMƏ...
2012-12-20 : ATILAN İLK ADDIM
2012-12-08 : ÖGEY ANA
2012-12-07 : ŞAD XƏBƏR:
2012-11-27 : CANLI TARİX
2012-11-24 : SƏNSİZ
2012-11-16 : ÜMİD VERMƏK
2012-11-14 : SƏNSİZ
2012-10-13 : "BİZİM DÜNYA"
2012-08-18 : ADSIZ GÜNAHLAR
2012-06-23 : DON JUAN
2012-06-15 : ONDAN HAMIYA
2012-06-14 : RÜSTƏM KAMAL
2012-02-25 : DOLABDAKI ÜRƏK
2012-02-04 : BİR QIŞ NAĞILI
2012-01-07 : DİQQƏT QITLIĞI
2011-12-31 : SOVQAT
2011-12-17 : NƏFƏSLİK...
2011-11-12 : DOLAB
2011-08-27 : BİR SEVGİ DRAMI
2011-07-22 : SÖZÜN GÜNÜ
2011-07-16 : SİRLİ ZƏNG
2011-07-02 : İLİN YARISI
2011-06-11 : GÖRÜŞ YERİ
2011-05-28 : KÜT BIÇAQ
2011-04-30 : SATILIR
2011-04-23 : QAÇIRILAN QIZ
2011-04-16 : TƏNHA KİŞİ
2011-04-09 : GÖYDƏNDÜŞMƏ
2011-03-19 : AYDINLIQ
2011-03-15 : FRANSIZCA
2011-02-23 : 55-ə ÇATMADIN
2011-02-19 : Bu da bir il
2011-01-29 : GÖZMUNCUĞU
2011-01-22 : HƏYATIN BİR ANI
2011-01-08 : BAŞLANĞIC
2010-12-31 : BU DA İLİN SONU
2010-12-25 : CAN AĞRISI
2010-11-06 : SEÇİLƏN
2010-10-30 : YARALI DURNA
2010-09-18 : PƏRAKƏNDƏ YAZI
2010-07-31 : Axtarış
2010-07-02 : ÜMİD SORAĞINDA
2010-05-01 : DÜYÜNÇƏ
2010-04-17 : CƏRRAH BIÇAĞI
2010-02-20 : DÖZÜM MƏQAMI
2010-01-30 : AYRILIQ ANI
2010-01-16 : SEÇİM ANI
2009-12-12 : SÜKUTLA SÖHBƏT
2009-11-27 : BƏRAƏT KAĞIZI
2009-11-21 : KÖLGƏLƏR...
2009-10-31 : YARPAQ TÖKÜMÜ
2009-10-10 : CAVABSIZ SUALLAR
2009-09-12 : BİR AN
2009-08-22 : HƏFTƏMİN ACISI
2009-06-20 : XOCALI TOYU
2009-06-06 : UZUN BİR GÜN...
2009-05-23 : VAXTINDA
2009-05-02 : AĞLAYAN BULUDLAR
2009-03-14 : "BƏXTƏVƏRLİK"
2009-03-07 : ANAMA MƏKTUB...
2009-02-28 : ADİ RİYAZİYYAT
2009-01-31 : CAN AĞRISI
2009-01-24 : "ƏZABSIZ ANLAR
2009-01-10 : BƏHANƏ
2008-12-31 : Bazarlıq
2008-12-13 : DƏLİ ADAM
2008-12-06 : FAYDASIZ QAZINTI
2008-11-22 : PULUN VAR?
2008-11-15 : QALXANIN ENMƏSİ
2008-10-18 : ÖMRÜN BİR ANI
2008-10-11 : PAYIZ YAĞIŞLARI
2008-09-28 : MƏKTUBLAŞMA
2008-09-06 : QAYNAR QAZAN
2008-08-30 : ERA
2008-08-23 : OVCUMDA YANAN OD
2008-08-02 : QARIŞIQ YAZI
2008-07-12 : QƏFLƏT YUXUSU
2008-06-28 : ƏRKƏSÖYÜN
2008-06-07 : BAŞ AĞRISI
2008-05-17 : QURUMUŞ GÜLLƏR
2008-04-19 : DAŞ
2008-03-20 : ATHAAT
2008-02-02 : PASİBAN
2008-01-12 : AMERİKA AYISI
2007-12-06 : XƏBƏRDARLIQ
2007-11-24 : QALMAQAL
2007-11-23 : ÇÖKHAÇÖK
2007-11-22 : QIZDIRICI...
2007-11-03 : QOYUN BƏXTİ...
SON XƏBƏRLƏR
2020-05-29


VİDEOƏDALƏT BU GÜN
Redaktor seçimi
FOTOREPORTAJ
GÜNÜN SİTATI
SORĞU
Dövlət xəstəxanaları pulludu, yoxsa pulsuz?

Pullu (89.23%)
Pullsuz (10.77%)

ÇOX OXUNAN
GÜNÜN LƏTİFƏSİ

İki qonşu olur: biri hamıya pislik edən, bir neçə villanın sahibi, gününü eyş-işrətdə keçirən, Allahı, peyğəmbəri tanımayan bir məmur. O birisi də Allahı, peyğəmbəri tanıyan, xoş xasiyyətli müəllim.

Bir gün Allahı, peyğəmbəri tanımayan məmur ölür. İki-üç aydan sonra müəllim də ölür.

İnkir-minkir müəllimi sorğulayır, görürlər yaxşı adamdı, amma onun da günahları var. Deyirlər:

- Davay, cəhənnəmə.

Bir söz demədən gedir girir cəhənnəmə.

Bir az fırlanmış görür ki, məmur qonşusu oturub stolun başında, böyür-başında da əyanları. Məmurun başında da dəfnə çələngi. Yaxınlaşıb deyir:

- Qonşu, o dünyanı qatıb-qarışdırdın, min günaha batdın, cəhənnəmdə də stolun başında oturmusan, yanında da əyanların, başında da dəfnə çələngi.

Məmur deyir:

- Ə, yaxşı bax, məni ağaca keçiriblər, başımda çiçəkləyib.

digər lətifələr
ARXİV
FACEBOOK