ANA SƏHİFƏ / YAZARLAR

"DAHA MƏNƏ SEVGİ ŞEİRİ YAZMA..."

Bu misranın müəllifi Firdovsi Fahralıdı

12423    |   2014-10-31 02:59
Şriftin ölçüsü:
A+ Böyütmək
A+ Balacalaşdır

Hər dəfə dəyərli insanlardan, cəmiyyətdə, elmi ictimaiyyət arasında sevilən adamların ya bir ismarıcını, ya bir tapşırığını, ya da hər hansı bir ərkini alanda, eşidəndə daxilən rahat oluram. Düşünürəm ki, deməli, mən də hardasa bir yer tuturam və o yer də həmin o dəyər verən insanlar üçün görünəndi. Bax, bu mənada özümə çox mərhəm bildiyim və şəxsiyyətini, yaradıcılığını əziz tutduğum professor Qəzənfər Paşayevin adıma göndərdiyi əl boyda məktub və onunla birlikdə imzasını tanımadığım bir müəllifin kitabı mənim üçün bir növü sürpriz oldu. Təbii ki, professor Qəzənfər Paşayev göndərdiyi həmin kitabın səviyyəsinə, dəyərinə bələd idi. Və mənim o kitabı elə-belə gözdən keçirməyim və yaxud da mütaliə etməyim müəyyən mənada maraqlı oldu. Çünki təqdimat özü artıq ona məndə maraq yaratmışdı. Mən də həmin təqdimatdan sonra fürsət tapdıqca adıma gəlmiş kitabı gözdən keçirməyə başladım. İlk qənaətim bu oldu ki, kitabda işıqlı, maraqlı fikirlər, misralar yer alıb. Sadəcə, bu kitab oxucu üçün, ədəbi ictimaiyyət üçün geniş mənada təqdim olunmadığından söz sərrafları, ədəbi tənqid hələki kitaba heç bir münasibət bildirməyib. Ola bilsin ki, mən bu fikrimdə yanılıram. Ancaq şəxsən mən bu kitabla bağlı mətbuatda heç bir yazıya rast gəlməmişəm.
Bax, bütün bunlardan sonra üzərimə götürdüyüm missiyanın bir növü fərqinə vardım və anladım ki, kitabla bağlı ifadə edəcəyim hər bir söz oxucuya da, müəllifə də müəyyən impuls verəcək. Yəni kitab həm oxucusunun onu axtarmasına, həm də müəllifin yeni yaradıcılıq uğurlarına stimul olacaq. Beləliklə, masanın üzərindəki "Daha mənə sevgi şeiri yazma..." adlı kitabın ilk səhifəsini açıram. "Təfəkkür" nəşriyyatında işıq üzü görmüş bu kitabın redaktoru filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Sahib İbrahimlidi. Bir neçə fəsildən ibarət olan bu kitab poeziya çələngidi və şeirlərin əksəriyyətində saf duyğular, xüsusilə sevgi notaları önə çəkilib. Müəllif Firdovsi Fahralı şeirlərinin böyük əksəriyyətini məhəbbət notları üzərində kökləyib və onun misralarında bəlli duyğu özünəməxsus bir tərzdə oxucuya çatdırılıb. Məsələn:

Deyirdin ümmanda təkcə gəminəm,
Eşqinə, sevginə tamam əminəm.
Ölsəm torpağınam, qalsam səninəm,
Tuti dilin necə yalan danışdı.
Nə canım o candı, nə yaş o yaşdı.

Bu şeir parçasından göründüyü kimi, bütün aşiqlərin ən çox dilə gətirdikləri, məktublarında, görüşlərində bəyan etdikləri "ölsəm torpağınam, qalsam səninəm" deyimi poetik fikrə çevrilib. Yəni digər misralar onun tamlığına demək olar ki, özül olub. Bax, bu da müəllifin xalq arasında dolaşan, aşiqləri, məşuqləri tanıdan bir deyimə biçib geyindirdiyi şeir donudu. Bu geyimin içərisində həmin o ifadə daha mənalı, daha obrazlı, daha səmimidi. Və yaxud:

Daş tapsam da qoymamışam sapanda,
Taqət qalmayıbdı ürəkdə, canda.
Sarsılıram dönüb geri baxanda
Uşaqlığım, cavanlığım gedibdi.
Bu misralarda da yaşlı nəslin etirafı özünü büruzə verir. Yəni insan ömrünün müəyyən bir çağında artıq arxada qalanlar üçün qədrini, dəyərini bilmədikləri üçün bir köks ötürür, ah çəkir. Doğrudur, həm folklorumuzda, həm poeziyamızda həm yaşla, xüsusilə qocalıqla bağlı kifayət qədər nümunələr var. Amma Firdovsi müəllimin bu bənddəki özünəməxsus ifadəsi onu həm də kəndlə, torpaqla, atdığı sapandla birlikdə göz önündə canlandırır, hardan-hara gəldiyi özü-özlüyündə bəlli olur.
Elə "Aftoportret" şeirində də müəllif bir növü özü özünü oxucuya tanıdır və şeir dili ilə, poeziya imkanları hesabına ifadə olunan bu təqdimat özü-özlüyündə maraq doğurur. Məsələn:

Firdovsi, beləcə doluram yaşa,
Hələ payızdayam, gedirəm qışa.
Yavaş-yavaş ömrü vururam başa,
Daim bir qərarda qala bilmirəm,
Dəyişib başqa cür ola bilmirəm.

- söyləyən şair həmin o məqama qədər oxucuya bildirir ki:

Gündə neçə dəfə pozulur halım
Azalır təmkinim, sönür əhvalım.
Bilmirəm nə edim, bir təbdə qalım,
Daim bir qərarda qala bilmirəm,
Dəyişib başqa cür ola bilmirəm.

Barəsində söhbət açdığım kitabda müəllifin dostlara, doğmalara ünvanlanmış şeirləri də yer alıb. Həmin şeirləri də oxuduqca həm ünvan sahibləri, həm də o ünvana söz çələngi bağışlayan müəllifin qarşılıqlı səmimiyyəti ortaya çıxır. Aydın şəkildə görünür ki, bu misraların hər biri sevgi ilə, təmənnasız yazılıb. Məsələn:

Yaxşı günlər qabaqdadı,
Şirin sözlər dodaqdadı.
Qohum-qardaş soraqdadı,
Yüz yaşını da görək,
Doxsan yaşın mübarək!
Bu misralar müəllifin Koroğlu Kərimoğluna ithaf etdiyi şeirdəndi. Onun Kəlbəcərin tanınmış söz-sənət adamlarına ünvanladığı misralar da diqqəti çəkir.
Məsələn:

Balaları gülə-gülə yatıran,
Hıçqırığı ürəyində batıran.
Bu dağların o üzünü itirən,
Sücaət də yoxdu, Bəhmən də yoxdu.

Və yaxud:

Sızlayır telli saz, sızlayır sənsiz,
Qalıb ayrım eli çölsüz-çəmənsiz.
Heyf, Vətənoğlu öldü vətənsiz,
Kəlbəcər də yoxdu, Bəhmən də yoxdu.

Oxuculara təqdim etdiyim "Daha mənə sevgi şeiri yazma..." kitabı barəsində qeydlərim zənnimcə, bu kitaba bir növü xeyir-duadı. Sadəcə bir şeyi istərdim ki, müəllif öz səmimi misralarının arxasında daha böyük poetik uğurlara doğru addımlasın.YAZARIN ARXİVİ

2018-11-18 : DOYMUŞ MƏHLUL
2018-10-23 : YARIMÇIQ MƏKTUB
2018-09-21 : ÜMİD KƏNDİRİ
2018-09-14 : ÖMÜR YARPAQLARI
2018-09-08 : ŞUNURLULAR
2018-09-06 : Təzyiq yazısı
2018-09-05 : AYLI BİR GECƏ
2018-07-31 : HAVALI YAZI
2018-02-01 : "O SÖZƏCƏN..."
2017-12-15 : İLĞIM
2017-11-27 : «QABİL»
2017-11-24 : VAXT GÜNAHKARI
2017-09-27 : "BAYILDAN BAYIRA"
2017-08-29 : KİŞİ TİTULU
2017-08-11 : OVQAT YARADAN…
2017-07-29 : İSTƏK...
2017-07-28 : SÖZ HEYKƏLİ
2017-07-25 : BU DA 27–di!
2017-07-14 : "QALIN" ADAMLAR
2017-06-09 : GÜNAHIM NƏDİ?
2017-06-06 : "SNAYPER QIZ"
2017-05-26 : HAVADAKI ADAM
2017-05-05 : BAKI KÖÇKÜNÜ
2017-03-31 : SOY… QIRIM…
2017-03-01 : MÜŞFİQ TUFANI
2017-02-14 : "YADA DÜŞDÜ"
2017-02-10 : ÖMÜR QIRIQLARI
2017-02-03 : YAŞ HƏDDİ
2017-01-27 : NEKROLOQ
2017-01-19 : BİTMƏYƏN AĞRI
2017-01-06 : SON XƏBƏRDARLIQ
2016-12-16 : ALLAHIN İŞİ
2016-09-09 : BİR HECALI SÖZ
2016-08-13 : MƏKTUB
2016-08-12 : HAVA
2016-08-12 : MƏKTUB…
2016-07-01 : CƏNAB NAZİR
2016-06-17 : ÜMİD KƏNDİRİ
2016-04-29 : NİŞANÇI
2016-04-09 : ŞUŞANIN YOLU...
2016-04-08 : ŞUŞANIN YOLU...
2016-03-11 : MART OVQATI
2015-12-19 : MÜQƏDDƏS AMAL
2015-12-12 : YANIQ SƏS
2015-11-13 : Tofiq Abdinlə
2015-11-13 : ÜZ SUYU
2015-10-31 : SEÇİM ANI…
2015-09-12 : İNSANLIQ
2015-08-27 : YADDAŞ YAZISI
2015-08-19 : "AZƏRBAYCAN"
2015-07-10 : İLĞIM
2015-06-18 : DOST GEDİB…
2015-06-17 : "SAAT SƏSİ"
2015-05-06 : "AZƏRBAYCAN"
2015-04-22 : "YADA DÜŞDÜ"
2015-03-18 : "ADİ QƏŞƏM"
2015-02-28 : HAVALANMIŞ ADAM
2015-02-14 : SENSASİYA
2015-02-12 : BACI DOST OLARSA
2015-02-07 : YARPIZ SÖHBƏTİ
2015-01-16 : YAŞAYAN RUH
2015-01-10 : XAŞ + XAŞ
2015-01-09 : "QƏLƏM SƏSİ"
2014-12-27 : SAXTA BABA
2014-12-26 : SAXTA BABA
2014-12-20 : ŞUNURLU ADAMLAR
2014-12-16 : ELNURUN KİTABI
2014-12-11 : RUH ADAMI
2014-11-29 : NAXIŞLI ADAM
2014-11-20 : HƏYATIMDAKI ADAM
2014-11-15 : DİQQƏT TALONU
2014-11-14 : "QUM SAATI"
2014-11-12 : STATUS - KVO
2014-11-08 : BİR ƏTƏK DAŞ
2014-11-04 : PAMBIQLI QULAQLAR
2014-10-29 : "ƏDƏBİ HƏYAT"
2014-10-11 : AŞ QARASI
2014-10-04 : ZİNDAN UŞAQLARI
2014-09-03 : "YADA DÜŞDÜ"
2014-08-23 : İÇİMDƏKİ TOY
2014-07-18 : Kimsə yoxdu...
2014-07-05 : KİŞİ
2014-06-21 : ÜZ SUYU
2014-06-14 : TANISAM UTANACAQ
2014-05-24 : DİŞ ÇÖPÜ
2014-04-26 : QURU ADAM
2014-03-20 : İynə boyu yazı
2014-03-15 : LƏNƏTLƏNMİŞ
2014-01-25 : ÖZGƏ PALTARI
2013-12-21 : İSİNİŞMƏ...
2013-11-09 : QANADLI GÜNLƏR
2013-07-27 : DOST GEDİB...
2013-07-20 : PALAZA BÜRÜN...
2013-07-13 : YARIMÇIQ YAZI...
2013-05-08 : RUHUMUZUN ÜNVANI
2013-05-04 : "MAYOVKASIZ" MAY
2013-01-19 : DİRƏDÖYMƏ...
2012-12-20 : ATILAN İLK ADDIM
2012-12-08 : ÖGEY ANA
2012-12-07 : ŞAD XƏBƏR:
2012-11-27 : CANLI TARİX
2012-11-24 : SƏNSİZ
2012-11-16 : ÜMİD VERMƏK
2012-11-14 : SƏNSİZ
2012-10-13 : "BİZİM DÜNYA"
2012-08-18 : ADSIZ GÜNAHLAR
2012-06-23 : DON JUAN
2012-06-15 : ONDAN HAMIYA
2012-06-14 : RÜSTƏM KAMAL
2012-02-25 : DOLABDAKI ÜRƏK
2012-02-04 : BİR QIŞ NAĞILI
2012-01-07 : DİQQƏT QITLIĞI
2011-12-31 : SOVQAT
2011-12-17 : NƏFƏSLİK...
2011-11-12 : DOLAB
2011-08-27 : BİR SEVGİ DRAMI
2011-07-22 : SÖZÜN GÜNÜ
2011-07-16 : SİRLİ ZƏNG
2011-07-02 : İLİN YARISI
2011-06-11 : GÖRÜŞ YERİ
2011-05-28 : KÜT BIÇAQ
2011-04-30 : SATILIR
2011-04-23 : QAÇIRILAN QIZ
2011-04-16 : TƏNHA KİŞİ
2011-04-09 : GÖYDƏNDÜŞMƏ
2011-03-19 : AYDINLIQ
2011-03-15 : FRANSIZCA
2011-02-23 : 55-ə ÇATMADIN
2011-02-19 : Bu da bir il
2011-01-29 : GÖZMUNCUĞU
2011-01-22 : HƏYATIN BİR ANI
2011-01-08 : BAŞLANĞIC
2010-12-31 : BU DA İLİN SONU
2010-12-25 : CAN AĞRISI
2010-11-06 : SEÇİLƏN
2010-10-30 : YARALI DURNA
2010-09-18 : PƏRAKƏNDƏ YAZI
2010-07-31 : Axtarış
2010-07-02 : ÜMİD SORAĞINDA
2010-05-01 : DÜYÜNÇƏ
2010-04-17 : CƏRRAH BIÇAĞI
2010-02-20 : DÖZÜM MƏQAMI
2010-01-30 : AYRILIQ ANI
2010-01-16 : SEÇİM ANI
2009-12-12 : SÜKUTLA SÖHBƏT
2009-11-27 : BƏRAƏT KAĞIZI
2009-11-21 : KÖLGƏLƏR...
2009-10-31 : YARPAQ TÖKÜMÜ
2009-10-10 : CAVABSIZ SUALLAR
2009-09-12 : BİR AN
2009-08-22 : HƏFTƏMİN ACISI
2009-06-20 : XOCALI TOYU
2009-06-06 : UZUN BİR GÜN...
2009-05-23 : VAXTINDA
2009-05-02 : AĞLAYAN BULUDLAR
2009-03-14 : "BƏXTƏVƏRLİK"
2009-03-07 : ANAMA MƏKTUB...
2009-02-28 : ADİ RİYAZİYYAT
2009-01-31 : CAN AĞRISI
2009-01-24 : "ƏZABSIZ ANLAR
2009-01-10 : BƏHANƏ
2008-12-31 : Bazarlıq
2008-12-13 : DƏLİ ADAM
2008-12-06 : FAYDASIZ QAZINTI
2008-11-22 : PULUN VAR?
2008-11-15 : QALXANIN ENMƏSİ
2008-10-18 : ÖMRÜN BİR ANI
2008-10-11 : PAYIZ YAĞIŞLARI
2008-09-28 : MƏKTUBLAŞMA
2008-09-06 : QAYNAR QAZAN
2008-08-30 : ERA
2008-08-23 : OVCUMDA YANAN OD
2008-08-02 : QARIŞIQ YAZI
2008-07-12 : QƏFLƏT YUXUSU
2008-06-28 : ƏRKƏSÖYÜN
2008-06-07 : BAŞ AĞRISI
2008-05-17 : QURUMUŞ GÜLLƏR
2008-04-19 : DAŞ
2008-03-20 : ATHAAT
2008-02-02 : PASİBAN
2008-01-12 : AMERİKA AYISI
2007-12-06 : XƏBƏRDARLIQ
2007-11-24 : QALMAQAL
2007-11-23 : ÇÖKHAÇÖK
2007-11-22 : QIZDIRICI...
SON XƏBƏRLƏR
2020-07-14


VİDEOƏDALƏT BU GÜN
Redaktor seçimi
FOTOREPORTAJ
GÜNÜN SİTATI
SORĞU
Dövlət xəstəxanaları pulludu, yoxsa pulsuz?

Pullu (88.89%)
Pullsuz (11.11%)

ÇOX OXUNAN
GÜNÜN LƏTİFƏSİ
Çili diktatoru Pinoçet bir gün görünüşünü tanınmaz halda dəyişərək kinoteatra gedir. Heç kim onu tanımır. Işıqlar sönür,film başlayır. Filmin bir səhnəsində Pinoçetin bir görüntüsü ekrana gəlir. Kinoteatrdakı hər kəs ayağa qalxıb alqışlayır və Pinoçetin lehinə şüarlar səsləndirir. Bu hal Pinoçetin çox xoşuna gəlir. Yanındakı adam Pinoçetə doğru əyilərək deyir:

-Dostum, kinoteatr mülki polislə doludur. Bu şərəfsiz üçün özünü asdırmağa dəyməz. Ayağa qalx, sən də alqışla.
digər lətifələr
ARXİV
FACEBOOK