ANA SƏHİFƏ / YAZARLAR

... "BU, ELŞAD SƏFƏRLİDİR"

24637    |   2013-01-10 11:18
Şriftin ölçüsü:
A+ Böyütmək
A+ Balacalaşdır

Bu gün Azərbaycanın oxucu camiyəsində kifayət qədər özünü tanıtmış, öz yerini müəyyənləşdirmək gücünü ortaya qoymuş imza sahibləri var. Doğrudur, oxucu həmişə təzə imza, təzə söz sorağında olur. Bu da zamanla, inkişafla, xüsusi olaraq ədəbiyyata yönəlik baxışlarla əlaqəlidir. Yəni oxucu geniş informasiya şəbəkələrinə malik olduğundan indi bir kitabın, bir şairin, bir imzanın, bir ədəbi mühitin içərisində yatıb qalmır. Ona gələn bu bol informasiyanın içərisində çeşidləmək, yaxşını-pisi fərqləndirmək, xüsusi olaraq sözə yeni münasibət bəsləmək imkanı qazanır. Kəsəsi, internetin bir düyməsi hesabına dünyanın istənilən nöqtəsində çapdan çıxmış və mürəkkəbi qurumamış istənilən dəbli məhsulu oxumaq, onunla tanış olmaq indi uşaq oyunu kimi çox sadə və əlçatandır.

Bax, bu mənada Azərbaycan oxucusu da hər gün qarşılaşdığı imzalara məhz həmin o texnikanın verdiyi imkanların bucağından baxır. Belə olduğu halda da söz adamı kimi, söz sahibi kimi, sözü yaradan və təqdim edən yazıçı-şair kimi oxucuya çatmaq nə qədər asandırsa, oxucunun diqqətini çəkmək, oxucunun yaddaşında qalmaq o qədər çətindir. Konkret ifadə etsək, oxucunu qazanmaq və oxucunun olmaq bu gün müşkül məsələlərdən biridir. Təbii ki, burada təqdimatın, təbliğin də böyük rolu var. Bunu unutmaq olmaz.

Bu günlərdə Lənkərandan ünvanıma göndərilmiş bir kitab və onun barəsindəki səmimi fikirlərlə tanış oldum. Kitabın müəllifi 80-ci illər ədəbi nəslinə mənsub olan Elşad Səfərlidir. Müəllifin aftoqrafı ilə mənə göndərilən "Bu, Elşad Səfərlidir" kitabına qələm dostum Qardaşxan Fərzi öz ürək sözlərini də əlavə edərək ünvanıma çatdırıb. Təbii ki, mən bu dəyərli hədiyyəni bir oxucu marağı ilə gözdən keçirdim, kitabla yaxından tanış oldum. Onun ayrı-ayrı bölmələrdəki şeirlərini karandaşla işarələdim və sonra baxıb gördüm ki, mənim fikirlərimlə dostum Qardaşxan Fərzinin fikirləri demək olar ki, üst-üstə düşür. Ona görə də bu iki fikri birləşdirmək və ikimizin "Bu, Elşad Səfərlidir" kitabına oxucu münasibətini birlikdə təqdim etmək razılığına gəldik...

80-ci illər ədəbi nəslinə mənsub olan Elşad Səfərli Lənkəranda yaşayır və burada da yazıb-yaradır. Bu günə qədər bir xeyli kitabların işıq üzü görməsi sevincini yaşayıb və bu gün də şeirlər və poemalardan ibarət olan "Bu, Elşad Səfərlidir" kitabı onu son illər yaradıcılığının bir növ toplusudur. Kitaba yazıçı-publisist, pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru Allahverdi Eminov ön söz yazıb. Allahverdi müəllim ön sözü çox qəti bir hökmlə başlayıb:

- Elşad Səfərli şairdir - böyük hərflə - poeziya onu ilhama gətirmişdir - mütaliəsi yox.

Bəli, elə ilk sözdən, ilk fikirdən sözün bütün mənalarında "Elşad Səfərli şairdir!" - hökmü oxucunu özünə çəkir. O oxucunu ki, onun Elşad Səfərli yaradıcılığı barəsində ya bilgisi yoxdur, ya da onu çox az oxuyubdur. Məhz bu təqdimatla oxucunu kitaba çəkən Allahverdi Eminov Elşad Səfərlinin demək olar ki, yaradıcılığına kifayət qədər gur bir işıq saçıb. İstər onun ayrı-ayrı şeirlərini, istər poemalarını necə deyərlər, yüz dəfə sağdan, soldan, altdan, üstdən çözüb səpələyib oxucunun gözləri qarşısına. Hər misranın, hər fikrin arxasında dayanan gücü, hikməti, mənanı elə ustalıqla şərh edib ki, oxucu Elşad Səfərli yaradıcılığından rahatca bəhrələnə bilsin.

Bax, bu mənada Elşad Səfərlinin kitabdakı şeirlərinin çox böyük əksəriyyəti öz fikir yükü ilə, öz yanaşma tərzi ilə diqqəti çəkir. Məsələn, əgər söhbət Qarabağdan, bu problemin çözümündən gedirsə, onu bu cür sadə və lokanik ifadə etmək yalnız Elşad Səfərliyə məxsusdur:

vaxtsa gedir...

vaxt gözləmir,

sükut də bir xoş vəd vermir.

vaxt çoxdan bizə işləmir,

vaxt düşmənin tərəfində...

Həqiqətən də az qala əsrin dörddəbiri qədər yaşı olan Qarabağın işğal dərdi hələ də çözülmür ki, çözülmür. Bizim itirdiyimiz vaxtı düşmən tapıb, qazanıb. Və yaxud başqa bir şeirində Elşad Səfərli bugünkü durumu, daha doğrusu, cəmiyyətdəki müəyyən cırlaşmanı, insanlardakı laqeydlik hisslərini, etinasızlığı cır armuda müraciət etməklə çox konkret bir formada diqqətə çatdırır:

Bugünkü sənətə cır məhsul qatan

Şairlər bilirəm duyar fikrimi:

Bu gün şeirimizin kölgəsi altda

Belələri bitib cır armud kimi.

Doğrudan da cəmiyyətdəki etinasızlıq, laqeydlik oxucunu da bürüyüb, oxucu da cəmiyyətin bir parçası kimi ona sırınan, ona zorla satılan cır armudları almağa, ən azı ona toxunmağa məcbur qalıbdı.

Elşad Səfərli poeziyasında özünəməxsus yanaşma, təqdimat xüsusilə diqqəti çəkəndir. Yəni şair söz qıtlığı yaşamır, ona təsir edən, onu ilhamlandıran hər şeyə öz baxışıyla diqqət yetirir. Məsələn:

yaz fəslidir...

gülün gülü,

çiçəyin çiçəyi açılır.

gülə, çiçəyə baxdıqca

insanın ürəyi açılır...

Təbiətin gül mövsümünü, təbiətin oyanışını balaca bir şeirdə özünəməxsus cizgilərlə işarələmək artıq Allahverdi Eminovun dediyi kimi, şairin məharətidir, qabiliyyətidir. Həmin fikirlərin davamı olaraq demək yerinə düşər:

Ürəyim şirincə sızıldayırdı

Özüm öz yaramı mən qanatmışdım.

Arı yuvasıydı xatirələrim

Arı yuvasına çöp uzatmışdım.

Və yaxud:

Vəhdət sevgisində "Mən" sözü yoxdur

Daim "Sən"i anıb bil, "Sən" demişəm.

Tale bu sevgidən qurban istədi

Bircə onda qurban "mən-mən" demişəm.

Bax, bu şeir nümunələri göstərir ki, Elşad Səfərli təkcə bir şair kimi yox, həm də bir duyğu adamı kimi ürəyində olanlar, ürəyini verdiklərinə qarşı nə qədər səmimi və həssasdır. Onun "Yalnız sevgi" şeirinin birinci bəndindəki fikirlər də dediklərimizi bir daha təsdiq edir. Şair yazır:

Sən mənim ömrümdə tale yazımsan

Taledən yazılan çətin pozula.

Ürəyim telefon dəftəri deyil

Gündə kimlərinsə adı yazıla.

Bu günün sevgi şouları adamları çaş-baş salsa da, şair dostumuzun saf və səmimi etirafı o şouları üstələyir, onlara qalib gəlir. Hətta onun sevgi ilə bağlı xatirə dolu ilahi pıçıltıları da qələbəsini bir az da möhkəmlədir, bir az da əzəmətli edir.

Kəndin bulaq yolu...

axşam düşəndə

Dolardı cüt gəzən qaraltılarla

Bu sevda yolunu keçmişəm mən də

Bir zaman ilahi pıçıltılarla.

Elşad Səfərlinin kitabındakı sonetlər, poemalar özü-özlüyündə ayrıca bir yazının ayrıca bir müzakirənin açılmasını istəyir. Çünki onların hər birində yığcam və konkret, həm də oxucunu bir növ ovcunda saxlayan ifadə tərzləri, yanaşmalar var. Kitaba son söz yazmış şair Ağacəfər Həsənli vurğulayır ki, Elşad Səfərli "bölgədə yaşayan ölkə şairi"di! Bu, Ağacəfər Həsənlinin fərdi yanaşması olsa da, əslində Elşad Səfərli öz yaradıcılığı ilə bölgəni çoxdən ölkəyə çevirə bilib. Bax, bu uğura görə qələm dostumuzu ürəkdən təbrik edir, ona yeni-yeni yaradıcılıq uğurları arzu edirik.

Qardaşxan FƏRZİ

Əbülfət MƏDƏTOĞLU


İmza:

YAZARIN ARXİVİ

2018-11-18 : DOYMUŞ MƏHLUL
2018-10-23 : YARIMÇIQ MƏKTUB
2018-09-21 : ÜMİD KƏNDİRİ
2018-09-14 : ÖMÜR YARPAQLARI
2018-09-08 : ŞUNURLULAR
2018-09-06 : Təzyiq yazısı
2018-09-05 : AYLI BİR GECƏ
2018-07-31 : HAVALI YAZI
2018-02-01 : "O SÖZƏCƏN..."
2017-12-15 : İLĞIM
2017-11-27 : «QABİL»
2017-11-24 : VAXT GÜNAHKARI
2017-09-27 : "BAYILDAN BAYIRA"
2017-08-29 : KİŞİ TİTULU
2017-08-11 : OVQAT YARADAN…
2017-07-29 : İSTƏK...
2017-07-28 : SÖZ HEYKƏLİ
2017-07-25 : BU DA 27–di!
2017-07-14 : "QALIN" ADAMLAR
2017-06-09 : GÜNAHIM NƏDİ?
2017-06-06 : "SNAYPER QIZ"
2017-05-26 : HAVADAKI ADAM
2017-05-05 : BAKI KÖÇKÜNÜ
2017-03-31 : SOY… QIRIM…
2017-03-01 : MÜŞFİQ TUFANI
2017-02-14 : "YADA DÜŞDÜ"
2017-02-10 : ÖMÜR QIRIQLARI
2017-02-03 : YAŞ HƏDDİ
2017-01-27 : NEKROLOQ
2017-01-19 : BİTMƏYƏN AĞRI
2017-01-06 : SON XƏBƏRDARLIQ
2016-12-16 : ALLAHIN İŞİ
2016-09-09 : BİR HECALI SÖZ
2016-08-13 : MƏKTUB
2016-08-12 : HAVA
2016-08-12 : MƏKTUB…
2016-07-01 : CƏNAB NAZİR
2016-06-17 : ÜMİD KƏNDİRİ
2016-04-29 : NİŞANÇI
2016-04-09 : ŞUŞANIN YOLU...
2016-04-08 : ŞUŞANIN YOLU...
2016-03-11 : MART OVQATI
2015-12-19 : MÜQƏDDƏS AMAL
2015-12-12 : YANIQ SƏS
2015-11-13 : Tofiq Abdinlə
2015-11-13 : ÜZ SUYU
2015-10-31 : SEÇİM ANI…
2015-09-12 : İNSANLIQ
2015-08-27 : YADDAŞ YAZISI
2015-08-19 : "AZƏRBAYCAN"
2015-07-10 : İLĞIM
2015-06-18 : DOST GEDİB…
2015-06-17 : "SAAT SƏSİ"
2015-05-06 : "AZƏRBAYCAN"
2015-04-22 : "YADA DÜŞDÜ"
2015-03-18 : "ADİ QƏŞƏM"
2015-02-28 : HAVALANMIŞ ADAM
2015-02-14 : SENSASİYA
2015-02-12 : BACI DOST OLARSA
2015-02-07 : YARPIZ SÖHBƏTİ
2015-01-16 : YAŞAYAN RUH
2015-01-10 : XAŞ + XAŞ
2015-01-09 : "QƏLƏM SƏSİ"
2014-12-27 : SAXTA BABA
2014-12-26 : SAXTA BABA
2014-12-20 : ŞUNURLU ADAMLAR
2014-12-16 : ELNURUN KİTABI
2014-12-11 : RUH ADAMI
2014-11-29 : NAXIŞLI ADAM
2014-11-20 : HƏYATIMDAKI ADAM
2014-11-15 : DİQQƏT TALONU
2014-11-14 : "QUM SAATI"
2014-11-12 : STATUS - KVO
2014-11-08 : BİR ƏTƏK DAŞ
2014-11-04 : PAMBIQLI QULAQLAR
2014-10-29 : "ƏDƏBİ HƏYAT"
2014-10-11 : AŞ QARASI
2014-10-04 : ZİNDAN UŞAQLARI
2014-09-03 : "YADA DÜŞDÜ"
2014-08-23 : İÇİMDƏKİ TOY
2014-07-18 : Kimsə yoxdu...
2014-07-05 : KİŞİ
2014-06-21 : ÜZ SUYU
2014-06-14 : TANISAM UTANACAQ
2014-05-24 : DİŞ ÇÖPÜ
2014-04-26 : QURU ADAM
2014-03-20 : İynə boyu yazı
2014-03-15 : LƏNƏTLƏNMİŞ
2014-01-25 : ÖZGƏ PALTARI
2013-12-21 : İSİNİŞMƏ...
2013-11-09 : QANADLI GÜNLƏR
2013-07-27 : DOST GEDİB...
2013-07-20 : PALAZA BÜRÜN...
2013-07-13 : YARIMÇIQ YAZI...
2013-05-08 : RUHUMUZUN ÜNVANI
2013-05-04 : "MAYOVKASIZ" MAY
2013-01-19 : DİRƏDÖYMƏ...
2012-12-20 : ATILAN İLK ADDIM
2012-12-08 : ÖGEY ANA
2012-12-07 : ŞAD XƏBƏR:
2012-11-27 : CANLI TARİX
2012-11-24 : SƏNSİZ
2012-11-16 : ÜMİD VERMƏK
2012-11-14 : SƏNSİZ
2012-10-13 : "BİZİM DÜNYA"
2012-08-18 : ADSIZ GÜNAHLAR
2012-06-23 : DON JUAN
2012-06-15 : ONDAN HAMIYA
2012-06-14 : RÜSTƏM KAMAL
2012-02-25 : DOLABDAKI ÜRƏK
2012-02-04 : BİR QIŞ NAĞILI
2012-01-07 : DİQQƏT QITLIĞI
2011-12-31 : SOVQAT
2011-12-17 : NƏFƏSLİK...
2011-11-12 : DOLAB
2011-08-27 : BİR SEVGİ DRAMI
2011-07-22 : SÖZÜN GÜNÜ
2011-07-16 : SİRLİ ZƏNG
2011-07-02 : İLİN YARISI
2011-06-11 : GÖRÜŞ YERİ
2011-05-28 : KÜT BIÇAQ
2011-04-30 : SATILIR
2011-04-23 : QAÇIRILAN QIZ
2011-04-16 : TƏNHA KİŞİ
2011-04-09 : GÖYDƏNDÜŞMƏ
2011-03-19 : AYDINLIQ
2011-03-15 : FRANSIZCA
2011-02-23 : 55-ə ÇATMADIN
2011-02-19 : Bu da bir il
2011-01-29 : GÖZMUNCUĞU
2011-01-22 : HƏYATIN BİR ANI
2011-01-08 : BAŞLANĞIC
2010-12-31 : BU DA İLİN SONU
2010-12-25 : CAN AĞRISI
2010-11-06 : SEÇİLƏN
2010-10-30 : YARALI DURNA
2010-09-18 : PƏRAKƏNDƏ YAZI
2010-07-31 : Axtarış
2010-07-02 : ÜMİD SORAĞINDA
2010-05-01 : DÜYÜNÇƏ
2010-04-17 : CƏRRAH BIÇAĞI
2010-02-20 : DÖZÜM MƏQAMI
2010-01-30 : AYRILIQ ANI
2010-01-16 : SEÇİM ANI
2009-12-12 : SÜKUTLA SÖHBƏT
2009-11-27 : BƏRAƏT KAĞIZI
2009-11-21 : KÖLGƏLƏR...
2009-10-31 : YARPAQ TÖKÜMÜ
2009-10-10 : CAVABSIZ SUALLAR
2009-09-12 : BİR AN
2009-08-22 : HƏFTƏMİN ACISI
2009-06-20 : XOCALI TOYU
2009-06-06 : UZUN BİR GÜN...
2009-05-23 : VAXTINDA
2009-05-02 : AĞLAYAN BULUDLAR
2009-03-14 : "BƏXTƏVƏRLİK"
2009-03-07 : ANAMA MƏKTUB...
2009-02-28 : ADİ RİYAZİYYAT
2009-01-31 : CAN AĞRISI
2009-01-24 : "ƏZABSIZ ANLAR
2009-01-10 : BƏHANƏ
2008-12-31 : Bazarlıq
2008-12-13 : DƏLİ ADAM
2008-12-06 : FAYDASIZ QAZINTI
2008-11-22 : PULUN VAR?
2008-11-15 : QALXANIN ENMƏSİ
2008-10-18 : ÖMRÜN BİR ANI
2008-10-11 : PAYIZ YAĞIŞLARI
2008-09-28 : MƏKTUBLAŞMA
2008-09-06 : QAYNAR QAZAN
2008-08-30 : ERA
2008-08-23 : OVCUMDA YANAN OD
2008-08-02 : QARIŞIQ YAZI
2008-07-12 : QƏFLƏT YUXUSU
2008-06-28 : ƏRKƏSÖYÜN
2008-06-07 : BAŞ AĞRISI
2008-05-17 : QURUMUŞ GÜLLƏR
2008-04-19 : DAŞ
2008-03-20 : ATHAAT
2008-02-02 : PASİBAN
2008-01-12 : AMERİKA AYISI
2007-12-06 : XƏBƏRDARLIQ
2007-11-24 : QALMAQAL
2007-11-23 : ÇÖKHAÇÖK
2007-11-22 : QIZDIRICI...
SON XƏBƏRLƏR
2020-07-12


VİDEOƏDALƏT BU GÜN
Redaktor seçimi
FOTOREPORTAJ
GÜNÜN SİTATI
SORĞU
Dövlət xəstəxanaları pulludu, yoxsa pulsuz?

Pullu (88.89%)
Pullsuz (11.11%)

ÇOX OXUNAN
GÜNÜN LƏTİFƏSİ

Siyasətçi ilə dolu bir avtobus seçki kampaniyası üçün kənd-kənd gəzirlərmiş. Avtobus böyük bir fermanın yanından keçərkən avtobus sürücünün diqqətsizliyindən dərəyə aşır.

Fermer qaçaraq gəlir və gecə qurda-quşa yem olmasın deyə cəsədləri basdırmağa başlayır.

Ertəsi gün polis sorğu üçün fermaya gəlir.

Fermerdən soruşur:

- Deməli, avtobusdakı bütün siyasətçiləri basdırdın. Hamısının ölü olduğundan əminsən?

Fermer cavab verir:

- Bəziləri yaşadıqlarını iddia elədilər, amma siyasətçiləri bilirsiniz də, necə yalan danışırlar. Amma məni aldada bilmədilər.
digər lətifələr
ARXİV
FACEBOOK