ANA SƏHİFƏ / YAZARLAR

"İKİMİZ DARIXSAQ..."

Mənə elə gəlir ki, onda...

19250    |   2012-05-26 07:12
Şriftin ölçüsü:
A+ Böyütmək
A+ Balacalaşdır

Çoxdandı Yazıçılar Birliyinə tərəf yolum düşmürdü. Bir təsadüf nəticəsində Birliyə baş çəkdim. Tanışlarla, dostlarla görüşdüm. Həmişə olduğu kimi "Ulduz" və "Azərbaycan" jurnallarında da oldum, hal-əhval tutdum. "Ulduz" jurnalının baş redaktoru Elçin Hüseynbəyli ilə söhbət əsnasında öyrəndim ki, həmkarımız, şairə xanım Fərqanənin kitabının təqdimatı keçiriləcək. Doğrusu, yaranmış fürsətdən istifadə etməmək namərdlik olardı. Mən də namərd olmamaq üçün Fərqanə xanımla atüstü də olsa söhbətləşdim, yeni kitabı münasibəti ilə onu təbrik etdim. Bir az da ərklə kitabını mənə bağışlamasını istədim.
   
   "...Əbülfət Mədətoğluna müəllifdən xoş arzularla 15.05.2012". Aftoqraf ilə mənə hədiyyə olunan kitabın tərtibatı mənə müəyyən məqamları xatırlatdı. Çünki kitabın üz qabığındakı rəng çalarları bir az dan yerini, bir az qürubu, bir az da sözün dünyaya gəlişi məqamını pıçıldadı mənə. Mən də o pıçıltıların içərisində bir bənövşə xəfifliyi, bir xalı lalənin utancaqlığını hiss etdim və bu duyğuların içərisində kitabı vərəqləməyə başladım. İlk şeir parçası, ilk dörd misra elə bil ki, bu kitabın qapısı idi üzümə açılırdı. Həmin açılan qapının önündə isə Fərqanə xanımın mənə, yəni oxucusuna söylədikləri bir növ kitabın təqdimatı idi.
   
   
   
   Misra göyərdirəm ətim, qanımla
   
   Payız buludu tək boşallam, dollam.
   
   Şeirin ucbatından ölən canımla
   
   Özüm öz evimdə kirayə qallam.
   
   
   
   Bəli, bu təqdimat mənə elə gəlir ki, artıq müəyyən təəssürata yol açdı. Anladım ki, misra göyərdən Fərqanə xanım özü öz evində, yəni öz poetik məkanında kirayə qalır və bundan da təəssüflənmir. Çünki biz böyük mənada anamız Yerin, yəni öz oxu ətrafında fırlanan bu kürənin kirayişinləriyik. Amma bu kirayəşinlik "həm olum-ölümdü, həm də qalıb qalmamaq". Çünki haqq etdiyimiz kirayəşinliyin fərqini oxucular ödəyir öz diqqətləriylə və sevgiləriylə ayırdıqları zaman kəsiyi ilə yaddaşlarında yaşatmalarıyla. Bax, bu mənada söz dünyasında kirayənişin olmaq həm xoşdu, həm də məsuliyyətli. Ona görə ki, bizim o dünyadakı haqqımızı ödəyənlər bizdən haqq-hesab da tələb edərlər. Bunu çox yüksək dəyərləndirən şairə Fərqanə xanım özünəməxsus şəkildə yazır:
   
   
   
   İlahi, şamını özün vermisən
   
   Yandırım dam altda bu işıq ömrü
   
   Macalım yox idi salım sahmana
   
   Durum yığışdırım qarışıq ömrü.
   
   
   
   Doğrudan da bu dünya kimi ömrümüz də qarışıqdı, bir az xeyirə, bir az şərə, bir az yaxşıya, bir az pisə, bir az da özümüzə. Ona görə özümüzə deyirəm ki, biz bəzən ya özümüzü görmürük, ya da özümüzü o qədər böyük görürük ki, gözümüz qamaşır, yol seçə bilmirik. Yaxşı ki, şairə Fərqanə xanımın kirayişin olduğu söz dünyasında gözü qamaşmır. Özü öz yoluyla başını aşağı salıb gedir, şeirlərini yazır, övladlarının, aləsinin qayğısını çəkir və ən vacibi bacardığı qədər sözün keşiyində durur və ömrü də beləcə əridir.
   
   
   
   Ömür dəmirdi, əyirəm
   
   Acdım içimi yeyirəm
   
   Haçan ki, haqqı deyirəm
   
   Deyirlər duzsuz adamam.
   
   
   
   Və yaxud:
   
   
   
   Mənə çox şey vermisən
   
   İki göz, iki qulaq.
   
   Kor gördüm, kar eşitdim
   
   Keç günahımdan Allah.
   
   
   
   Düşünürəm ki, Fərqanə xanımın mənə bağışladığı və səhifələrindən hələ mətbəə qoxusu çəkilməmiş bu kitabından təqdim etdiyim nümunələr artıq oxucuya müəyyən fikirləri çatdıra bilir. Yəni sözün, şeirin həvəskarı olan oxucu poeziya aləminə təzə bir toplunun daxil olduğunu anlayır. Şəxsən mən bu nəfis kitabın misraları arasında bir rahatlıq tapdım. Elə bir rahatlıq ki, həm duyğularımı bölüşdüm, həm də yeni duyğuların qapısını döymək imkanı qazandım.
   
   Ümumiyyətlə, insan doğulduğu gündən özündən asılı olmadan müəyyən bir istiqamətə səmtlənir. Bunu bəzən tale, bəzən də alın yazısı adlandırırlar. Hər halda, bu tale də, bu alın yazısı da bizim səmtləndiyimiz istiqamətdə həm bizimlə yanaşı olur, həm də bizdən qabaqda gedir. Amma nədənsə söz adamları digərlərindən fərqli olaraq həmin o talenin əlində əməlli-başlı sağa-sola az qala təsbeh daşı kimi oynadılır. Olsun ki, bu söz adamının Tanrıya yaxınlığı ilə bağlıdır, mələklərə könül verməsi ilə əlaqədardır. Belə olan halda, söz adamı düşüncədə, məntiqdə, dünya görüşündə, ziyalılıqda, bir sözlə, işıqlı adam olması anlamında necə deyərlər, çoxlarından çəkidə zəif olsa da, ruhda, əvvəldə saydığım digər parametrlərdə daha ağırdı. Elə o çəki yüngüllüyü də söz adamını "oynatmağa" rahatca imkan verir. Onu külək də əyir, meh də, hələ yersiz söz də. Görünür, elə bu mənada düşüncələrini şeirə çevirən Fərqanə xanım yazır ki:
   
   
   
   Dünyanın düz adamıya,
   
   Tanrının öz adamıyam,
   
   Bilirsən söz adamıyam,
   
   Sən məni sözlə aldatma.
   
   
   
   Bu şairənin onu aldatmaq istəyənlərə, aldadanlara, bu niyyətə könül verənlərə həm ismarıcıdı, həm təvəqqisi, həm də özünün bu dünyada nəyin necə olduğuna yaxşı anladığına bir işarədi. Təbii ki, Fərqanə xanım da bu dünyanın adamıdı, bu dünyanın insandı. O da həyatın iqtisadi-siyasi burulğanlarını, eləcə də cəmiyyətdə baş verənləri bütün mənalarda görür, izləyir, bəzən onun iştirakçısına da çevrilir. Hətta maddiyyat baxımından insanların üzləşdiyi problem onun da həyatının gündəmi olur. Amma bu ehtiyacları, bu problemləri şair təmkini ilə qarşılayıb şair dözümü ilə yola verir. Ona görə də yazır:
   
   
   
   Tükənib evimdə nə desən elə,
   
   Gəl ha dediyim su kimi axmır.
   
   Bükülüb bir küncə utandığından,
   
   Çörək qazanım da üzümə baxmır.
   
   
   
   Arzular, istəklər çəkilib dara
   
   Ürək hər çəkdiyin açıb-bələmir
   
   Maaş gözləyirəm mən üzü qara
   
   Maaşsa bir kisə un da eləmir.
   
   
   
   Bəli, ədəbiyyatımızda, xüsusilə xalq yaradıcılığımızda güzəranın, iqtisadi problemləri poetik dillə ifadə etmək ənənəsi var. Hətta çoxlarımız məşhur: "Bayram oldu heç bilmirəm neyləyim" misralarını bayram öncələri tez-tez xatırlayıram. Bax, bu mənada Fərqanə xanımın da çoxlarımızın qarşılaşdığı problemi poetikləşdirməsi zənnimcə ənənəyə bağlılıqla yanaşı, həm də yaşamı uğurlu ifadə etməkdi. Bu mövzunun ardı kimi onu da xatırladım ki, bu gün zorla qatıldığımız müharibə, onun ən ağır faciələrindən olan qaçqınlıq, evsizlik Fərqanə xanımın şair baxışında çox kövrək tərənnüm olunur. Yəni uşaq bağçasından gəlin köçən qızın təkcə duyğularını göz önünə gətirmək, onu bir anlıq yaşamaq kifayət edər ki, dünyamızın ən ağrılı dərdinə etinasız qalmayasan. Fərqanə yazır:
   
   
   
   Tale yaddaşına salsın izini,
   
   Baxıb ağ donuna saralsın payız.
   
   Maşınlar daşımır cer-cehizini,
   
   Uşaq bağçasından gəlin köçən qız.
   
   
   
   Doğrudan da sn 20 ildə uşaq bağçasından, sinif otağından, idarə, müəssisə binasından, çadırlardan, daha nə bilim neçə-neçə sığınacaqdan gəlin köçənləriimz də olub, həmin ünvanlara gəlin gələnlərimiz də. Bunu poetik dillə ifadə edən Fərqanə təbiəti də günahkar çıxarır, payızı da qınayır, günü-güzəranı da ittiham edir və bütün bunlar da təbii və səmimi olduğu üçün rahatca anlaşırılr.
   
   Mən Fərqanə xanımın "İkimiz darıxsaq..." kitabını oxuduqca müxtəlif insanlara, doğmalarına, dostlarına, eləcə də məmləkətin işıqlı insanlarına, qəhrəmanlarına ünvanlanmış poetik nümunələrlə də rastlaşdım. Açığını deyim ki, mən ittihaf şeirlərini o qədər də rahat həzm edə bilmirəm. Özüm də çalışıram ki, bu qəbildən olan yazılara az yeri ayırım. Amma söz ürəkdən, duyğulardan qaynaqlananda onun kimə ittihaf olunması ol qədər də byöük əhəmiyyət kəsb etmir. Çünki yaxşı şeir, uğurlu misra hamıya aiddir. Onu hər kəsin adına bağışlamaq olar. Məsələn:
   
   Çəkdiyin əzab ki, var
   
   Axşam sabaha çatar.
   
   O qədər ah çəkirsən,
   
   Bir gün Allaha çatar
   
   Qayıt özünə, Şəfəq.
   
   
   
   Sən durru su kimiydin
   
   Axıb dolanma belə
   
   Nadan dönüb daş atsa
   
   Baxıb bulanma belə
   
   Qayıt özünə Şəfəq.
   
   
   
   Doğrudan da hər kəsin su kimi dupduru, göy üzü kimi işıqlı və dünyası əl çatmaz, duyğuları ipə-sapa yatmaz olması bir ilahi qismət, bir insanlıq haqqıdır. Amma nə yazıqlar ki, bəzən bizlər ya bilərəkdən, ya da laqeydlikdən həmin o suları da bulandırırıq, göy üzünə də daş atırıq, hələ gələ də qururuq. Bu da bir gerçəklikdi və bütün bu gersəkliklərin bir anlamı da təbii ki, hər kəsi duymaq, hər kəsə yanaşmaq qabiliyyətidi. Sevindirici haldı ki, Fərqanə xanımın müxtəlif mövzularda yazdığı şeirlərin böyük əksəriyyətində səmimi, uğurlu fikirlər poetikləşib. Məsələn:
   
   
   
   Yenə düyünləyib qaş-qabağını,
   
   Şimşək dəli kimi çaxıb ağlayır.
   
   Yuxudan ayılan körpə uşaq tək,
   
   Bulud gözlərini sıxıb ağlayır.
   
   
   
   Bu misralardakı təsvir və tərənnüm, həmçinin bənzətmələr zənnimcə çox uğurludur. Bu da onu göstərir ki, Fərqanə xanım hər şeyin fərqini və oxşarını, təkrarını, ilkini rahatca görüb, seçib, muncuq kimi bir-birinin ardınca ustalıqla düzməyi bacarır. Bu bacarıq da onun poeziya uğurlarının təsdiqinə hökm kimi səslənir.
   
   Sonda... Kitabın adı mənə çox məqamları xatırlatdı. Öz həyatımı, öz yazı-pozumu göz önünə gətirdi. Öz-özümə düşündüm ki, hər kəs özünün bir hissəsi saydığı ilə, özünə doğma bildiyi ilə, özünün güzgüdə əksi hesab etdiyi ilə bir dünyada yaşayıb və ikisi də eyni anda darıxsa görəsən nə baş verər? Sizi deyə bilmərəm, məncə ən azı göy özü oxu ətrafında fırlanmaqdan dayanar, dünya darıxdığından, yəni bizim ikimizin darıxmağımızdan dağıla bilər. Odur ki, ikimiz eyni anda darıxmaqdansa, ikimiz eyni anda bir-birimizi düşünüb, bir-birimizi yaşatsaq hər şey hamı üçün də yaxşı olar. Necə ki, bu kitabdakı misralar şəxsən mənim üçün uğurludu, yaxşıdı. Uğurlar olsun, Fərqanə xanım!


YAZARIN ARXİVİ

2018-11-18 : DOYMUŞ MƏHLUL
2018-10-23 : YARIMÇIQ MƏKTUB
2018-09-21 : ÜMİD KƏNDİRİ
2018-09-14 : ÖMÜR YARPAQLARI
2018-09-08 : ŞUNURLULAR
2018-09-06 : Təzyiq yazısı
2018-09-05 : AYLI BİR GECƏ
2018-07-31 : HAVALI YAZI
2018-02-01 : "O SÖZƏCƏN..."
2017-12-15 : İLĞIM
2017-11-27 : «QABİL»
2017-11-24 : VAXT GÜNAHKARI
2017-09-27 : "BAYILDAN BAYIRA"
2017-08-29 : KİŞİ TİTULU
2017-08-11 : OVQAT YARADAN…
2017-07-29 : İSTƏK...
2017-07-28 : SÖZ HEYKƏLİ
2017-07-25 : BU DA 27–di!
2017-07-14 : "QALIN" ADAMLAR
2017-06-09 : GÜNAHIM NƏDİ?
2017-06-06 : "SNAYPER QIZ"
2017-05-26 : HAVADAKI ADAM
2017-05-05 : BAKI KÖÇKÜNÜ
2017-03-31 : SOY… QIRIM…
2017-03-01 : MÜŞFİQ TUFANI
2017-02-14 : "YADA DÜŞDÜ"
2017-02-10 : ÖMÜR QIRIQLARI
2017-02-03 : YAŞ HƏDDİ
2017-01-27 : NEKROLOQ
2017-01-19 : BİTMƏYƏN AĞRI
2017-01-06 : SON XƏBƏRDARLIQ
2016-12-16 : ALLAHIN İŞİ
2016-09-09 : BİR HECALI SÖZ
2016-08-13 : MƏKTUB
2016-08-12 : HAVA
2016-08-12 : MƏKTUB…
2016-07-01 : CƏNAB NAZİR
2016-06-17 : ÜMİD KƏNDİRİ
2016-04-29 : NİŞANÇI
2016-04-09 : ŞUŞANIN YOLU...
2016-04-08 : ŞUŞANIN YOLU...
2016-03-11 : MART OVQATI
2015-12-19 : MÜQƏDDƏS AMAL
2015-12-12 : YANIQ SƏS
2015-11-13 : Tofiq Abdinlə
2015-11-13 : ÜZ SUYU
2015-10-31 : SEÇİM ANI…
2015-09-12 : İNSANLIQ
2015-08-27 : YADDAŞ YAZISI
2015-08-19 : "AZƏRBAYCAN"
2015-07-10 : İLĞIM
2015-06-18 : DOST GEDİB…
2015-06-17 : "SAAT SƏSİ"
2015-05-06 : "AZƏRBAYCAN"
2015-04-22 : "YADA DÜŞDÜ"
2015-03-18 : "ADİ QƏŞƏM"
2015-02-28 : HAVALANMIŞ ADAM
2015-02-14 : SENSASİYA
2015-02-12 : BACI DOST OLARSA
2015-02-07 : YARPIZ SÖHBƏTİ
2015-01-16 : YAŞAYAN RUH
2015-01-10 : XAŞ + XAŞ
2015-01-09 : "QƏLƏM SƏSİ"
2014-12-27 : SAXTA BABA
2014-12-26 : SAXTA BABA
2014-12-20 : ŞUNURLU ADAMLAR
2014-12-16 : ELNURUN KİTABI
2014-12-11 : RUH ADAMI
2014-11-29 : NAXIŞLI ADAM
2014-11-20 : HƏYATIMDAKI ADAM
2014-11-15 : DİQQƏT TALONU
2014-11-14 : "QUM SAATI"
2014-11-12 : STATUS - KVO
2014-11-08 : BİR ƏTƏK DAŞ
2014-11-04 : PAMBIQLI QULAQLAR
2014-10-29 : "ƏDƏBİ HƏYAT"
2014-10-11 : AŞ QARASI
2014-10-04 : ZİNDAN UŞAQLARI
2014-09-03 : "YADA DÜŞDÜ"
2014-08-23 : İÇİMDƏKİ TOY
2014-07-18 : Kimsə yoxdu...
2014-07-05 : KİŞİ
2014-06-21 : ÜZ SUYU
2014-06-14 : TANISAM UTANACAQ
2014-05-24 : DİŞ ÇÖPÜ
2014-04-26 : QURU ADAM
2014-03-20 : İynə boyu yazı
2014-03-15 : LƏNƏTLƏNMİŞ
2014-01-25 : ÖZGƏ PALTARI
2013-12-21 : İSİNİŞMƏ...
2013-11-09 : QANADLI GÜNLƏR
2013-07-27 : DOST GEDİB...
2013-07-20 : PALAZA BÜRÜN...
2013-07-13 : YARIMÇIQ YAZI...
2013-05-08 : RUHUMUZUN ÜNVANI
2013-05-04 : "MAYOVKASIZ" MAY
2013-01-19 : DİRƏDÖYMƏ...
2012-12-20 : ATILAN İLK ADDIM
2012-12-08 : ÖGEY ANA
2012-12-07 : ŞAD XƏBƏR:
2012-11-27 : CANLI TARİX
2012-11-24 : SƏNSİZ
2012-11-16 : ÜMİD VERMƏK
2012-11-14 : SƏNSİZ
2012-10-13 : "BİZİM DÜNYA"
2012-08-18 : ADSIZ GÜNAHLAR
2012-06-23 : DON JUAN
2012-06-15 : ONDAN HAMIYA
2012-06-14 : RÜSTƏM KAMAL
2012-02-25 : DOLABDAKI ÜRƏK
2012-02-04 : BİR QIŞ NAĞILI
2012-01-07 : DİQQƏT QITLIĞI
2011-12-31 : SOVQAT
2011-12-17 : NƏFƏSLİK...
2011-11-12 : DOLAB
2011-08-27 : BİR SEVGİ DRAMI
2011-07-22 : SÖZÜN GÜNÜ
2011-07-16 : SİRLİ ZƏNG
2011-07-02 : İLİN YARISI
2011-06-11 : GÖRÜŞ YERİ
2011-05-28 : KÜT BIÇAQ
2011-04-30 : SATILIR
2011-04-23 : QAÇIRILAN QIZ
2011-04-16 : TƏNHA KİŞİ
2011-04-09 : GÖYDƏNDÜŞMƏ
2011-03-19 : AYDINLIQ
2011-03-15 : FRANSIZCA
2011-02-23 : 55-ə ÇATMADIN
2011-02-19 : Bu da bir il
2011-01-29 : GÖZMUNCUĞU
2011-01-22 : HƏYATIN BİR ANI
2011-01-08 : BAŞLANĞIC
2010-12-31 : BU DA İLİN SONU
2010-12-25 : CAN AĞRISI
2010-11-06 : SEÇİLƏN
2010-10-30 : YARALI DURNA
2010-09-18 : PƏRAKƏNDƏ YAZI
2010-07-31 : Axtarış
2010-07-02 : ÜMİD SORAĞINDA
2010-05-01 : DÜYÜNÇƏ
2010-04-17 : CƏRRAH BIÇAĞI
2010-02-20 : DÖZÜM MƏQAMI
2010-01-30 : AYRILIQ ANI
2010-01-16 : SEÇİM ANI
2009-12-12 : SÜKUTLA SÖHBƏT
2009-11-27 : BƏRAƏT KAĞIZI
2009-11-21 : KÖLGƏLƏR...
2009-10-31 : YARPAQ TÖKÜMÜ
2009-10-10 : CAVABSIZ SUALLAR
2009-09-12 : BİR AN
2009-08-22 : HƏFTƏMİN ACISI
2009-06-20 : XOCALI TOYU
2009-06-06 : UZUN BİR GÜN...
2009-05-23 : VAXTINDA
2009-05-02 : AĞLAYAN BULUDLAR
2009-03-14 : "BƏXTƏVƏRLİK"
2009-03-07 : ANAMA MƏKTUB...
2009-02-28 : ADİ RİYAZİYYAT
2009-01-31 : CAN AĞRISI
2009-01-24 : "ƏZABSIZ ANLAR
2009-01-10 : BƏHANƏ
2008-12-31 : Bazarlıq
2008-12-13 : DƏLİ ADAM
2008-12-06 : FAYDASIZ QAZINTI
2008-11-22 : PULUN VAR?
2008-11-15 : QALXANIN ENMƏSİ
2008-10-18 : ÖMRÜN BİR ANI
2008-10-11 : PAYIZ YAĞIŞLARI
2008-09-28 : MƏKTUBLAŞMA
2008-09-06 : QAYNAR QAZAN
2008-08-30 : ERA
2008-08-23 : OVCUMDA YANAN OD
2008-08-02 : QARIŞIQ YAZI
2008-07-12 : QƏFLƏT YUXUSU
2008-06-28 : ƏRKƏSÖYÜN
2008-06-07 : BAŞ AĞRISI
2008-05-17 : QURUMUŞ GÜLLƏR
2008-04-19 : DAŞ
2008-03-20 : ATHAAT
2008-02-02 : PASİBAN
2008-01-12 : AMERİKA AYISI
2007-12-06 : XƏBƏRDARLIQ
2007-11-24 : QALMAQAL
2007-11-23 : ÇÖKHAÇÖK
2007-11-22 : QIZDIRICI...
2007-11-03 : QOYUN BƏXTİ...
SON XƏBƏRLƏR
2020-05-29


VİDEOƏDALƏT BU GÜN
Redaktor seçimi
FOTOREPORTAJ
GÜNÜN SİTATI
SORĞU
Dövlət xəstəxanaları pulludu, yoxsa pulsuz?

Pullu (89.23%)
Pullsuz (10.77%)

ÇOX OXUNAN
GÜNÜN LƏTİFƏSİ

İki qonşu olur: biri hamıya pislik edən, bir neçə villanın sahibi, gününü eyş-işrətdə keçirən, Allahı, peyğəmbəri tanımayan bir məmur. O birisi də Allahı, peyğəmbəri tanıyan, xoş xasiyyətli müəllim.

Bir gün Allahı, peyğəmbəri tanımayan məmur ölür. İki-üç aydan sonra müəllim də ölür.

İnkir-minkir müəllimi sorğulayır, görürlər yaxşı adamdı, amma onun da günahları var. Deyirlər:

- Davay, cəhənnəmə.

Bir söz demədən gedir girir cəhənnəmə.

Bir az fırlanmış görür ki, məmur qonşusu oturub stolun başında, böyür-başında da əyanları. Məmurun başında da dəfnə çələngi. Yaxınlaşıb deyir:

- Qonşu, o dünyanı qatıb-qarışdırdın, min günaha batdın, cəhənnəmdə də stolun başında oturmusan, yanında da əyanların, başında da dəfnə çələngi.

Məmur deyir:

- Ə, yaxşı bax, məni ağaca keçiriblər, başımda çiçəkləyib.

digər lətifələr
ARXİV
FACEBOOK