ANA SƏHİFƏ / YAZARLAR

GÖYDƏNDÜŞMƏ

Mən bir alma gözləyirəm...

27129    |   2011-04-09 07:02
Şriftin ölçüsü:
A+ Böyütmək
A+ Balacalaşdır

Uzun illərin vərdişidi, hər gecə, hər səhər ilk olaraq Allahın adını çəkib dua edirəm. Gecədən səhərə çıxdığım üçün, səhərdən axşama doğmaların, dostların, ailəmin yanında olduğum üçün. Və bir də hər yerdə özüm olduğum üçün. Yəqin elə bu dualar məni başqalaşmağa, ikiləşməyə qoymur. Özüm olduğum kimi qalıram, özüm bildiyim kimi yaşayıram, özüm bildiyim kimi yazıram, özüm istədiyim kimi dünyanı seyr edirəm. Təbii ki, bunlar mənə asan başa gəlmir. Çünki bir istək ya başqa birisini tapdalayır, ya baş-başa gəlir, ya də ən yaxşı halda qarışıb şaxələnir...
   
   Bax, bütün bunlar həyata baxışımı da, insanlara münasibətimi də müəyyən qədər formalaşdırır. Özümdən asılı olmadan saf-çürük etməyə çalışıram. Nəyin pis, nəyin yaxşı olduğunu araşdırmaq, ortaq məxrəc tapmaq istəyirəm. Ancaq buna həmişə müəssər olmaq mümkün deyil. Ən azı ona görə ki, dünyanın gərdişi, zamanın olayları, insanın durmadan artan tələbat və problemləri özü-özlüyündə anbaan yeni suallar ortaya qoyur. Təbii ki, suallar da cavab istəyir. Göyə də çıxsan, yerin dərinliyinə də baş vursan dəxli yoxdur. Bütün bu suallar doğulduğu andan cavabını gözləyir, özü də dəqiq cavabını. Burda nəyisə uyğunlaşdırmaq, nəyisə uzlaşdırmaq mümkün deyil. Çünki ikini, istər bərk, istər yavaş təkrar ikiyə vuranda mütləq dörd edəcək. Özü də bu cavab nə vurandan, nə vurulandan asılı deyil. Konkret nəticədir, dünyanın hər yerində qəbul edilən nəticə.
   
   Doğrudur, indi elə nəticələr var ki, onu dünyanın hər yerində qəbul etmirlər. Məsələn, Azərbaycanın bəzi ali məktəblərinin diplomları kimi. Bu diplomlar da nəticədir, təhsildə əldə edilən nəticə. Ancaq o nəticə sərhədləri keçə bilmir. Bunun çoxlu səbəbləri var. Həmin o çox səbəblərin içərisində biri xüsusilə önəmlidi. O da həmin diplomu verən elmi müəssisəni dünyanın tanımamasıdı. Burda yadıma bir hikmətli deyim düşür...
   
   Aqillər belə söyləyir ki, bir gün şah gəzməyə çıxmaq arzusuna düşür və əmr verir ki, toplardan yaylım atəşləri açsınlar. Təbii ki, əmr icra edilməlidir. Ancaq şah gözləyib görür ki, atəş açılmadı. Dərhal topçunu və cəlladı çağırır. Cəlladı görən topçunun dili dolaşsa da, ağlı başında dürüst olur. Ona görə şahın qarşısında təzim edib nə deyəcəyini gözləyir. Şah əsəbi şəkildə soruşur:
   
   - Sənə mənim əmrim çatmayıb, niyə toplardan atəş açmamısan? - deyib cəllada tərəf baxır.
   
   Vəziyyəti anlayan topçu sonuncu cəsarətini toplayıb deyir:
   
   - Şah sağ olsun, bunun on səbəbi var.
   
   Şah soruşur:
   
   - Nədi o səbəblər?
   
   - Şah sağ olsun, birinci barıtımız yoxdu. İkinci...
   
   Şah dərhal onun sözünü kəsir:
   
   - Məlumdu, o birilərini deməsən də olar.
   
   Bəli, bu müdrik kəlamı elə-belə xatırlatmadım. Sadəcə söz sözü çəkdi, diplom məsələsi düşdü ortaya və mən də sözümün canını sübut etmək üçün həmin o məqama üz tutdum.
   
   Deməli, bütün hallarda insanın özünün-özünə hesabat verməsi və nəyi necə edəcəyini bilməsi çox zəruridir. Əgər bu zərurət dərk olunursa, onda istənilən məqamda, istənilən yerdə sualın cavabını vermək mümkündü. Amma təəssüf ki, biz bəzən o qədər çılğınlıqlara, qeyri-ciddi məsələlərə, hətta nəfsimizə o qədər meydan veririk ki, gerçəkliyi, mənəviyyatı unuduruq. Bax, onda da suallardan qaça bilmirik. Daha doğrusu, qaçmağa yer tapmırıq. Dünya nə qədər böyük olsa da həmin məqamda bizə çox dar, çox kiçik görünür.
   
   İndi yuxarıda yazdıqlarımın ip ucundan yapışıb öz-özümə təkrarlayıram.
   
   
   
   minalanmış
   
   sahədən
   
   keçən arzularımın
   
   ölüm hökmü əlində...
   
   mənsə
   
   bunu bilə-bilə
   
   hər gündə
   
   boyun sevib
   
   nazın çəkib
   
   bir az
   
   ümid
   
   gəzirəm
   
   patlayışla
   
   ətrafa səpilmiş
   
   arzularımın
   
   kiçik qəlpələrində...
   
   
   
   ***
   
   Deyirlər ki, alın yazısı var... deyirlər ki, bəxt alınmır, verilir...deyirlər ki, alın yazısından qaçmaq olmaz...deyirlər ki, bəxti yenidən yazdırmaq mümkün deyil...deyirlər ki, hər kəsin alın yazısı, hər kəsin bəxti özü ilə birlikdə doğulur və özü ilə birlikdə də yaşayır ... ölüb gedir. Mən burda "ölüb-getməklə" razılaşa bilmirəm. Çünki ölüb, amma zaman-zaman yaşayan insanlar da var. Bəs onların bəxti, onların tale yazısı?.. Yəqin deyəcəksiniz ki, bu cür yaşamaq da həmin alın yazısında, həmin bəxtdə öz əksini tapıbmış... Olsun, mübahisə etmirəm. Çünki bu elə bir sualdır ki, onun istənilən formada cavabını ortaya qoymaq hər kəsin öz ixtiyarındadır və dünyaya baxışla bu suala cavab kifayət qədər uyğun gəlir. Nə isə...
   
   Bizim həyat boyu qazandıqlarımız alın təri, əl qabarı olanda o bizə daha şirin, daha ləzzətli, daha əziz görünür. Şəxsən mən ilk dəfə əmək fəaliyyətinə başlayanda orta məktəbdə oxuyurdum. Bu əslində əmək fəaliyyəti deyil. Onda bizi məktəbdən kolxozçulara kömək etməyə, üzüm yığmağa aparmışdılar. 6-cı sinifdə oxuyurdum. Bir həftə məktəb üzüm yığımı ilə məşğul oldu. O bir həftəlik əməyimin müqabilində 32 rubl pula aldım!!! İnanın ki, sevincimdən yerə-göyə sığmırdım. Pulların da çoxu bir manatlıq olduğundan cibim şişib nə boyda olmuşdu. Loru dildə desək, əməlli-başlı şeşəllənirdim. Özümü dərhal mağazaya verdim. Xoşladığım "şüşə" konfetdən aldım. Sonra da kəndimizdəki kitab, qəzet satılan balaca köşkə tərəf qaçdım, ordan da qələm-dəftər və bir də xalq şairi Səməd Vurğunun müttəfiq respublikaların dövlət dilində, yəni 15 dildə nəşr edilmiş "Azərbaycan" şeirindən ibarət kitabını aldım. Evə gəldim, konfeti qoydum stolun üstünə, kitabı da yanına, qalan pulları da çıxarıb düz stolun ortasındakı külqabının içərisinə qoydum. Evdəkilər mənə baxırdı. Mən isə heç bu dünya ilə danışmırdım, kefim buludlarda idi. Sanki evimizin bir illik xərcini qazanıb gətirmişdim. Uşaq ki, uşaq... Amma bu uşaqlığın da şirinliyi hələ də yaddaşımdadı. Bunu da elə-belə xatırlatmıram, çünki sözümün canı var...
   
   Söhbət qazancdan və bir də hökumətin dediyi kimi, zəhmətsiz gəlirdən gedir. Düzdü, zəhmətsiz gəlir fikrini daha çox sovet hökuməti şüar eləmişdi və az qala bütün qəzetlərin - mətbuatın baş mövzusuna çevrilmişdi. Bu gün də dolayısı ilə olsa da bu mövzu qabardılır. Kimlərsə bunu müasir terminlərlə ifadə edirlər, adına korrupsiya deyirlər və guya bununla da zəhmətsiz hansısa bir gəlirin donunu biçirlər... Özləri bilər. Onsuz da mənim və mənim kimi həyat tərzi olanların o məsələyə iynə ucu boyda olsa da dəxli yoxdur. Olsa-olsa bizim payımıza hansısa bir ərmağan, hansısa bir hədiyyə, hansısa bir pay düşə bilər, bu da olar göydən düşmə. Yəni Allahın qisməti.
   
   İndi həmin o qismət məsələsini vərəqləyəndə payıma düşənlərin boysırası canlanır gözümün qarışısında. Və baxıb görürəm ki, kədər, qəm, maşallah olsun, elə gözəl, elə boylu-buxunludu ki, adamın ürəyini əsdirir. Zarafat deyil e, bu gözəllikdə kədər, bu boy-buxunda qəm hər adamın payına düşmür. Allah məni sevdiyindən kədərin gözəlini, boy-buxunlusunu adıma yazıb. Doğrudur, bəzən bu kədər donunu dəyişir, haldan-hala düşür ki, onu tanımayım, ancaq mümkün deyil. Duyğularımla, hisslərimlə dərhal onu min kədərin, min qəmin içərisindən seçib tanıyıram. Bax, elə bu misralarda dediyim kimi:
   
   
   
   dəyişməsin donunu
   
   üzünü bəzəməsin...
   
   mən dərdi tanıyıram-
   
   özün ha təzələsin...
   
   
   
   zamanın buludları
   
   səpir üstümə qarı
   
   bir anlıq unutmağı
   
   öyrətmədi o, barı...
   
   
   
   dizin-dizin yeridim
   
   üzdüm əldən ətəyin
   
   axır tapıb kiridim-
   
   dərd göstərdi pətəyin!
   
   
   
   mən suçəkən misallı
   
   dərd də payız yağışı...
   
   gəzirəm buludları -
   
   yaran isti baxışı!..
   
   
   
   ***
   
   Hə, həyatın bütün mənzərələri ya rəssam fırçası ilə, ya şair sözü ilə kətana, kağıza köçürülür. Doğrudu, indi videolentə köçürmələr də çoxalıbdı. Bu sonuncu daha çox üzünü çıxarmağa bənzəyir. Ona aralıqda "kapirovka" da deyirlər. Amma rəssam, şair üzünü çıxarımır, əksinə, içini, bütün varlığını çıxarıb qoyur ortaya, canlandırıb danışdırır. Və biz də o tabloları, o poetik fikir yükünü təkcə gözümüzə, yaddaşımıza deyil, həm də ruhumuza, qanımıza hopdururuq, özümüzlə gəzdirib, özümüzdə yaşadırıq və onu da heç kim bizdən ala bilmir. Zənnimcə, bu çətin və daha vacib, daha önəmli, daha təbii bir köçürmədi...
   
   Bu günlər bir-birinin ardınca sarsıntılar yaşamalı oldum. Təkcə doğmaların itkisi deyil, həm də tanıdığım insanların həyatında baş verən xaotik mənzərə istər-istəməz mənə də öz mənfi ionlarını yüklədi. Bu yüklərin ağırlığı içərisində çabalaya-çabalaya bütün bunların alın yazısımı, bəxtmi, talemi olduğunu ayırd etməyə çalışıram. Amma neyləyim ki, istədiyim nəticəyə gəlib çata bilmirəm. Çünki bunların göydəndüşmə olduğuna şübhəm var. Ən azı ona görə ki, mən inanclı adamam. Yazıya da, qismətə də zərrəcə də olsun şübhəm yoxdu. Hətta sevginin də kədərlə eyni bir mərtəbədə dayanıb, alın yazısı olduğuna inandığım qədər inanıram, bütün yazılanlara.
   
   Həyatımda müxtəlif zamanlarda, müxtəlif məqamlarda baş vermiş hadisələrin təkcə mahiyyətini sıralayanda onların bir-birinə nə qədər bağlı və yaxud da bir-birinin zəncirvari davamı olduğuna tam əmin oluram. Görürəm ki, bir hadisə başqa birisinin köynəyindən çıxır, yəni davamı olur. Mənim davamlı kədərim və davamlı sevincim dediklərimin sübutudu. Elə indi oxuyacağınız şeirdə də mən o sevinclə kədərin bir-birinə necə sarıldığını pıçıldamaq istəmişəm.
   
   
   
   Saralan yuxularım
   
   ovulub tökülür...
   
   nimdaş köynəyim kimi...
   
   onun da
   
   ilmələri sökülür
   
   kipriyimin ucundan
   
   səhərə kimi...
   
   mənsə
   
   yük daşıyıram
   
   özümdən
   
   çəkimdən
   
   yaşımdan
   
   görkəmimdən
   
   bir sözlə
   
   bəndəliyimdən
   
   min dəfə
   
   ağır...
   
   qəribə olsa da
   
   mən dərdə
   
   dərd də mənə
   
   elə gözəl
   
   biçilib ki,
   
   çox rahat sığır...
   
   xəşəm olan yuxular
   
   daşıdığım yüklə
   
   ələ-ələ verib
   
   boy-boya durub
   
   hər cür pozada
   
   xatirə
   
   şəkil çəkdirir
   
   birlikdə
   
   müftə...
   
   mənim hesabıma!
   
   
   
   ... Hə, deməli, həyatın bir məqamı olan alın yazısı ilə göydən düşmənin arasındakı məsafədə dayanıb sağa-sola baxıram. Bir növ hesablama aparıram. Alnıma yazılıb, bəxtimə düşənlər həm çoxdu, həm şirindi, həm də göydəndüşmələrdən daha etibarlı, daha dəyanətlidi. Kaş göydən üç yox, bircə alma düşəydi və mən də onu sənə bağışlayaydım. Çünki bu alma bir çox qaranlıqların işığa olan ipucudu. Axı nağıllarda almanı yeyib arzulara qovuşanlar çox olub. Bizim isə öz arzularımız var...
   
   


YAZARIN ARXİVİ

2018-11-18 : DOYMUŞ MƏHLUL
2018-10-23 : YARIMÇIQ MƏKTUB
2018-09-21 : ÜMİD KƏNDİRİ
2018-09-14 : ÖMÜR YARPAQLARI
2018-09-08 : ŞUNURLULAR
2018-09-06 : Təzyiq yazısı
2018-09-05 : AYLI BİR GECƏ
2018-07-31 : HAVALI YAZI
2018-02-01 : "O SÖZƏCƏN..."
2017-12-15 : İLĞIM
2017-11-27 : «QABİL»
2017-11-24 : VAXT GÜNAHKARI
2017-09-27 : "BAYILDAN BAYIRA"
2017-08-29 : KİŞİ TİTULU
2017-08-11 : OVQAT YARADAN…
2017-07-29 : İSTƏK...
2017-07-28 : SÖZ HEYKƏLİ
2017-07-25 : BU DA 27–di!
2017-07-14 : "QALIN" ADAMLAR
2017-06-09 : GÜNAHIM NƏDİ?
2017-06-06 : "SNAYPER QIZ"
2017-05-26 : HAVADAKI ADAM
2017-05-05 : BAKI KÖÇKÜNÜ
2017-03-31 : SOY… QIRIM…
2017-03-01 : MÜŞFİQ TUFANI
2017-02-14 : "YADA DÜŞDÜ"
2017-02-10 : ÖMÜR QIRIQLARI
2017-02-03 : YAŞ HƏDDİ
2017-01-27 : NEKROLOQ
2017-01-19 : BİTMƏYƏN AĞRI
2017-01-06 : SON XƏBƏRDARLIQ
2016-12-16 : ALLAHIN İŞİ
2016-09-09 : BİR HECALI SÖZ
2016-08-13 : MƏKTUB
2016-08-12 : HAVA
2016-08-12 : MƏKTUB…
2016-07-01 : CƏNAB NAZİR
2016-06-17 : ÜMİD KƏNDİRİ
2016-04-29 : NİŞANÇI
2016-04-09 : ŞUŞANIN YOLU...
2016-04-08 : ŞUŞANIN YOLU...
2016-03-11 : MART OVQATI
2015-12-19 : MÜQƏDDƏS AMAL
2015-12-12 : YANIQ SƏS
2015-11-13 : Tofiq Abdinlə
2015-11-13 : ÜZ SUYU
2015-10-31 : SEÇİM ANI…
2015-09-12 : İNSANLIQ
2015-08-27 : YADDAŞ YAZISI
2015-08-19 : "AZƏRBAYCAN"
2015-07-10 : İLĞIM
2015-06-18 : DOST GEDİB…
2015-06-17 : "SAAT SƏSİ"
2015-05-06 : "AZƏRBAYCAN"
2015-04-22 : "YADA DÜŞDÜ"
2015-03-18 : "ADİ QƏŞƏM"
2015-02-28 : HAVALANMIŞ ADAM
2015-02-14 : SENSASİYA
2015-02-12 : BACI DOST OLARSA
2015-02-07 : YARPIZ SÖHBƏTİ
2015-01-16 : YAŞAYAN RUH
2015-01-10 : XAŞ + XAŞ
2015-01-09 : "QƏLƏM SƏSİ"
2014-12-27 : SAXTA BABA
2014-12-26 : SAXTA BABA
2014-12-20 : ŞUNURLU ADAMLAR
2014-12-16 : ELNURUN KİTABI
2014-12-11 : RUH ADAMI
2014-11-29 : NAXIŞLI ADAM
2014-11-20 : HƏYATIMDAKI ADAM
2014-11-15 : DİQQƏT TALONU
2014-11-14 : "QUM SAATI"
2014-11-12 : STATUS - KVO
2014-11-08 : BİR ƏTƏK DAŞ
2014-11-04 : PAMBIQLI QULAQLAR
2014-10-29 : "ƏDƏBİ HƏYAT"
2014-10-11 : AŞ QARASI
2014-10-04 : ZİNDAN UŞAQLARI
2014-09-03 : "YADA DÜŞDÜ"
2014-08-23 : İÇİMDƏKİ TOY
2014-07-18 : Kimsə yoxdu...
2014-07-05 : KİŞİ
2014-06-21 : ÜZ SUYU
2014-06-14 : TANISAM UTANACAQ
2014-05-24 : DİŞ ÇÖPÜ
2014-04-26 : QURU ADAM
2014-03-20 : İynə boyu yazı
2014-03-15 : LƏNƏTLƏNMİŞ
2014-01-25 : ÖZGƏ PALTARI
2013-12-21 : İSİNİŞMƏ...
2013-11-09 : QANADLI GÜNLƏR
2013-07-27 : DOST GEDİB...
2013-07-20 : PALAZA BÜRÜN...
2013-07-13 : YARIMÇIQ YAZI...
2013-05-08 : RUHUMUZUN ÜNVANI
2013-05-04 : "MAYOVKASIZ" MAY
2013-01-19 : DİRƏDÖYMƏ...
2012-12-20 : ATILAN İLK ADDIM
2012-12-08 : ÖGEY ANA
2012-12-07 : ŞAD XƏBƏR:
2012-11-27 : CANLI TARİX
2012-11-24 : SƏNSİZ
2012-11-16 : ÜMİD VERMƏK
2012-11-14 : SƏNSİZ
2012-10-13 : "BİZİM DÜNYA"
2012-08-18 : ADSIZ GÜNAHLAR
2012-06-23 : DON JUAN
2012-06-15 : ONDAN HAMIYA
2012-06-14 : RÜSTƏM KAMAL
2012-02-25 : DOLABDAKI ÜRƏK
2012-02-04 : BİR QIŞ NAĞILI
2012-01-07 : DİQQƏT QITLIĞI
2011-12-31 : SOVQAT
2011-12-17 : NƏFƏSLİK...
2011-11-12 : DOLAB
2011-08-27 : BİR SEVGİ DRAMI
2011-07-22 : SÖZÜN GÜNÜ
2011-07-16 : SİRLİ ZƏNG
2011-07-02 : İLİN YARISI
2011-06-11 : GÖRÜŞ YERİ
2011-05-28 : KÜT BIÇAQ
2011-04-30 : SATILIR
2011-04-23 : QAÇIRILAN QIZ
2011-04-16 : TƏNHA KİŞİ
2011-04-09 : GÖYDƏNDÜŞMƏ
2011-03-19 : AYDINLIQ
2011-03-15 : FRANSIZCA
2011-02-23 : 55-ə ÇATMADIN
2011-02-19 : Bu da bir il
2011-01-29 : GÖZMUNCUĞU
2011-01-22 : HƏYATIN BİR ANI
2011-01-08 : BAŞLANĞIC
2010-12-31 : BU DA İLİN SONU
2010-12-25 : CAN AĞRISI
2010-11-06 : SEÇİLƏN
2010-10-30 : YARALI DURNA
2010-09-18 : PƏRAKƏNDƏ YAZI
2010-07-31 : Axtarış
2010-07-02 : ÜMİD SORAĞINDA
2010-05-01 : DÜYÜNÇƏ
2010-04-17 : CƏRRAH BIÇAĞI
2010-02-20 : DÖZÜM MƏQAMI
2010-01-30 : AYRILIQ ANI
2010-01-16 : SEÇİM ANI
2009-12-12 : SÜKUTLA SÖHBƏT
2009-11-27 : BƏRAƏT KAĞIZI
2009-11-21 : KÖLGƏLƏR...
2009-10-31 : YARPAQ TÖKÜMÜ
2009-10-10 : CAVABSIZ SUALLAR
2009-09-12 : BİR AN
2009-08-22 : HƏFTƏMİN ACISI
2009-06-20 : XOCALI TOYU
2009-06-06 : UZUN BİR GÜN...
2009-05-23 : VAXTINDA
2009-05-02 : AĞLAYAN BULUDLAR
2009-03-14 : "BƏXTƏVƏRLİK"
2009-03-07 : ANAMA MƏKTUB...
2009-02-28 : ADİ RİYAZİYYAT
2009-01-31 : CAN AĞRISI
2009-01-24 : "ƏZABSIZ ANLAR
2009-01-10 : BƏHANƏ
2008-12-31 : Bazarlıq
2008-12-13 : DƏLİ ADAM
2008-12-06 : FAYDASIZ QAZINTI
2008-11-22 : PULUN VAR?
2008-11-15 : QALXANIN ENMƏSİ
2008-10-18 : ÖMRÜN BİR ANI
2008-10-11 : PAYIZ YAĞIŞLARI
2008-09-28 : MƏKTUBLAŞMA
2008-09-06 : QAYNAR QAZAN
2008-08-30 : ERA
2008-08-23 : OVCUMDA YANAN OD
2008-08-02 : QARIŞIQ YAZI
2008-07-12 : QƏFLƏT YUXUSU
2008-06-28 : ƏRKƏSÖYÜN
2008-06-07 : BAŞ AĞRISI
2008-05-17 : QURUMUŞ GÜLLƏR
2008-04-19 : DAŞ
2008-03-20 : ATHAAT
2008-02-02 : PASİBAN
2008-01-12 : AMERİKA AYISI
2007-12-06 : XƏBƏRDARLIQ
2007-11-24 : QALMAQAL
2007-11-23 : ÇÖKHAÇÖK
2007-11-22 : QIZDIRICI...
2007-11-03 : QOYUN BƏXTİ...
SON XƏBƏRLƏR
2020-05-28


VİDEOƏDALƏT BU GÜN
Redaktor seçimi
FOTOREPORTAJ
GÜNÜN SİTATI
SORĞU
Dövlət xəstəxanaları pulludu, yoxsa pulsuz?

Pullu (89.23%)
Pullsuz (10.77%)

ÇOX OXUNAN
GÜNÜN LƏTİFƏSİ

İki qonşu olur: biri hamıya pislik edən, bir neçə villanın sahibi, gününü eyş-işrətdə keçirən, Allahı, peyğəmbəri tanımayan bir məmur. O birisi də Allahı, peyğəmbəri tanıyan, xoş xasiyyətli müəllim.

Bir gün Allahı, peyğəmbəri tanımayan məmur ölür. İki-üç aydan sonra müəllim də ölür.

İnkir-minkir müəllimi sorğulayır, görürlər yaxşı adamdı, amma onun da günahları var. Deyirlər:

- Davay, cəhənnəmə.

Bir söz demədən gedir girir cəhənnəmə.

Bir az fırlanmış görür ki, məmur qonşusu oturub stolun başında, böyür-başında da əyanları. Məmurun başında da dəfnə çələngi. Yaxınlaşıb deyir:

- Qonşu, o dünyanı qatıb-qarışdırdın, min günaha batdın, cəhənnəmdə də stolun başında oturmusan, yanında da əyanların, başında da dəfnə çələngi.

Məmur deyir:

- Ə, yaxşı bax, məni ağaca keçiriblər, başımda çiçəkləyib.

digər lətifələr
ARXİV
FACEBOOK