ANA SƏHİFƏ / YAZARLAR

MƏLƏKLƏR DUYMASIN

Onsuz da Allah hər şeyi bilir

55779    |   2015-01-17 11:57
Şriftin ölçüsü:
A+ Böyütmək
A+ Balacalaşdır

Bir qəribə film var. Mən onu hər dəfə seyr edəndə nostalji hisslər yaşayıram. Yəqin siz də baxmısınız o filmə, adı da maraqlıdı. Deyim, daha doğrusu yazım, bəlkə xatırladınız: "Alma almaya bənzər".
Bu filmdə milli mentalitetdən gələn, koloritimizi göstərən kifayət qədər məqamlar var. Mən o məqamların heç birindən söz açmayacam. Sadəcə, bənzəyişdən, bənzəmələrdən danışacam. Özü də o bənzəyişdən ki, adamı bəzən çaş-baş salır...
Yəqin sizlər də qarşılaşmısınız. Mən isə hətta canlı şahidiyəm. Oxuduğum orta məktəbdə iki bacı təhsil alırdı. İkisi də bir sinifdə, özü də əkiz idilər. Bir-birlərindən heç kim, müəllimlər də fərqləndirə bilmirdi bu əkizləri. Lap sonda, yəni orta məktəbi bitirəndən sonra məlum oldu ki, sən demə qızlardan biri daha yaxşı oxuduğundan bacısının əvəzinə də həmişə o suallara cavab verib, o imtahanlara giribdi. Və həmişə də bu iki bacı yaxşı oxuyanlar kimi digərlərinə, yəni bizlərə nümunə göstərilirdi. Deməli, bu Allahın yaratdığı bənzəyiş, yəni bir almanın digərinə bənzəməsi kimi bir şey idi. Təbii ki, coğrafi ərazilər də insanlar kimi bir-birinə bənzəyir. Mən həyatımda bir-birinə bənzəyən yerlərə çox az rast gəlmişəm, xüsusilə Azərbaycan coğrafiyasında.
Müstəqillik əldə etdiyimiz tarixdən bu günə qədər iki dəfə sərhəddi keçmək, ölkə hüdudlarından kənara çıxmaq mənə nəsib olub. Və ikinci səfərimdə mən qarşılaşdığım mənzərələr önündə susub lal qaldım. İnana bilmədim ki, doğulduğum bölgədən, gəzib gördüyüm yerlərdən uzaq düşmüşəm. Çünki burda hər şey, hər bir ağac, hər bir dağ, hər bir çeşmə Qarabağı, Kəlbəcəri, Laçını, gəzib dolaşdığım, gördüyüm yerləri mənə xatırladırdı.
Elə bilirdim ki, Ağdərə yolu ilə Kəlbəcərə gedirəm... elə bilirdim ki, Cıdır düzünün ayağından axan çay boyunca üzü dağlara tərəf gedirəm...
Və boylanıb baxıram ki, görüm Cıdır düzündən bu mənzərəni seyr edənlərdən kimisə görəcəmmi... Amma neyləyim ki, bütün bunlar bənzəyiş idi. Mən Trabzonda Uzungöl boyunca, Yaşıl Vadi boyunca gəzib dolaşanda məhz Qarabağı ziyarət elədim, məhz Qarabağı gördüm və necə ağladığımı yəqin ki, söyləmək artıqdı. Çünki içimə axan göz yaşlaramı ancaq Allah görürdü və bir də mənim sonradan kağıza köçürdüyüm misralarda o yaşantıları ifadə etməyə cəhd göstərdim. Kimsə, nə vaxtsa o misraları oxusa, yəqin ki, həmin duyğulara qiymət verə biləcəkdi...
Hə, həyat boyu hər şeyin gözəlinə, hər şeyin yaxşısına can atan bütün insanlar kimi mən də şahidi olduğum, seyr etdiyim o gözəlliyin içərisində təkrar-təkrar nəyi, haranı itirdiyimin fərqinə vardım... Təkrar-təkrar Şuşanın, Qarabağın, Kəlbəcərin dəyərini, möcüzəsini, əzəmətini, bir sözlə, qeyri-adiliyini yaşadım mən orda. Əslində yaşamadım, əslində onlar üçün topsuz-tüfəngsiz, xəncər-bıçaqsız ölüb dirildim.
Və bu ölüb-dirilmə prosesində bircə ümid yerim var idi, o da güvəndiyim böyük Yaradan, böyük Allahım idi. Məni heç vaxt darda qoymayan Allahımın etdiyim duaları eşidib məni mütləq o yerlərə qaytaracağına, bənzərini gördüyüm bu yerləri gözlərimdə o yerlərə köçürəcəyimə imkan vercəyinə, yol açacağına inanıram. Çünki mənim Allahım ədalətin, haqqın Allahıdı!
Hə, deməli, yaşadığım o hisslərin içərisində məni təsəlli hisslərinə bürüyən bir məqam da var idi. O da içimdə olanların, içimdə yaşayan insanların çevrəmdə dayananların məni az-çox duymaları, məni başa düşmələri və duyğularıma qiymət vermələr idi. Məhz onlara görə, məhz sənə görə həmin duyğuları şeirə çevirdim.

Kirpiyimi suvarır
duman mənim, çən mənim
Göyərən dərdimə bax -
ay bəxtəvər, sən mənim!

Əllərimin içində
qabar yeri - dən mənim
üzümdə qırışa bax
ay bəxtəvər, sən mənim!
Ürəyimin kökündə
həm "və" var, həm "tən" mənim
Bəxtəvərəm, var sən tək -
Sevgimə Vətən mənim!

***
Oxuduqlarımdan, eştidikldərimdən bilirəm ki, həyatda tale oxaşarlıqları da var. Və bu oxşar talelər bəzən o qədər bir-biriylə eynilik təşkil edir ki, onun da fərqinə vara bilmirsən. Digər tərəfdən tarixin və talelərin də təkrarı bəllidi. Şəxsən mən artıq tarixin və talelərin təkrarına inanmağa başlamışam. Təkcə doğulduğum kəndin timsalında artıq neçə nəslin qaçqınlıq, köçkünlük taleyini yaşadığı hər kəsə bəllidi. Hətta böyük Cəfər Cabbarlının "1905-ci ildə" əsəri tarix və tale baxımından bugünün hadisələriylə, yəni Qarabağın və onun sakinlərinin həyat hadisələriylə yüzdə doxsan doqquz eynilik deməkdi!
Bax, bu gerçəkliyin içində insan çaşıb qalmaya bilmir və həmin o çaşqınlığın mənə görə əsas səbəbi də zaman-zaman baş verənlərdən gerçəyi dərk edə bilməməyimiz, hadisənin kökünü bir yolluq qazıb atmağa cəhd göstərməməyimizdi. Elə bil ki, biz xəstəliyi, yaranı müalicə etmək əvəzinə, onu yalnız ovutmaqla, sakitləşdirməklə müxtəlif məlhəmlərlə unutdurmağa daha çox vaxt, güc, ağıl sərf edirik. Şəxsən mənim üçün bu, doğrudan-doğruya anlaşılmazdı. Nə isə...
Deməli, biz özümüz öz ağlımızın, düşüncəmzin, bəzən də məntiqimizin girovuna çevrilirik. Fikrimi bir az da açıq söyləsəm, qəti addım atmaq məqamında ətrafın, dünyanın nə deyəcəyini, hansı reaksiyalar verəcəyini düşünüb tərəddüd içində qalırıq. Necə deyərlər, ağıllı düşənən qədər dəli vurub çay keçir. Bax, bu atalar sözündəki məntiq zənnimcə günümüzün reallığıdı. Və həmin o reallığın bir tərəfi də bizim arzulara, xəyallara daha çox könül verməyimizdi. Şəxsən mən elə bir qaçqın, köçkün tanımıram ki, o daha çox qarabağlı günlərinin xatirlərini və bir də o yerlərə dönmək arzularını dilə gətirməsin. Özü də daha çox xeyir və şər məclislərində bu xatirə və arzular dilə gəlir. Görünür, bu da bizim bir özünəməxsusluğumuzdu. Nə isə...
Amma bütün hallarda bir etiraf da var. O da hər şeyin Allaha, onun mələklərinə bəlli olmasıdı. Əks halda... Yaxşısı budu bu şeiri oxuyaq:

Bütün
səhərlər
xoşbəxtliyə açılsaydı
nə vardı-
onda
bütün dünyada
mələklər kimi
bütün insanlar da
xoşbəxt olardı...
Amma
bütün səhərlər
xoşbəxtliyə
açılmadığı kimi
bütün dünyada
bütün insanlar da
xoşbəxt deyil!..

heç mələklər də
bu günə kimi
açmağa çalışmayıb
həmin tilsimi...
Odur ki,
milyon illərdi
insanlar
hansısa ümidlərlə
kiridir içini!..

***
Yazının əvvəlində, elə davamında da qarma-qarışıq olsa da, bənzərliyi, oxşarlığı qaratmağa çalışdım. Bu da təsadüf deyil. Çünki mən hərdən öz taleyimə özüm-özümə güzgüdə baxan kimi tamaşa edirəm. Mənə elə gəlir ki, baxdığım. Müşahidə etdiyim taleyimin oxşarı mənim içimdədi, mənimlə birlikdə hər yerə gedir, hər yerdə olur və heç kim də onu görmür. O hansısa nağıldadı bilmirəm, yoxsa filmdə, bir papaq məsələsi var... Papağı başına qoyursan, səni heç kim görmür. Mənim tale oxşarım da, tale bənzərim də məhz həmin papağın içindədi, papağın altındadı. Ona görə də özümdən başqa onu heç kəs görmür. Mən onunla danışıram, onunla mübahisə edirəm, hətta bəzən onun xətrinə də dəyirəm. O da qaş-qabağını sallaıyır, o da kövrəlir. Amma...
Amma elə həmin anda güzgüyə baxanda gördüm ki, qaş-qabaq sallayan da mənəm, kövrələn də mənəm, ürəyi ağrıyan da, necə deyərlər, özüm-özümlə danışmışam, özüm-özümün xətrinə dəymişəm...
Yəqin ki, sizdə də belə olur. Amma etiraf etmirsiniz. Mən isə yaşadıqlarımı, düşündüklərimi etiraf etməkdən, yazmaqdan çəkinmirəm. Ona görə ki, bu düşüncələrim, bu yaşadıqlarım ömür payımdı, tale yazımdı. Onu yalnız Yaradanım əlimdən ala bilər. Bəndələr isə olsa-olsa müvəqqəti maneələr, sədlər çəkə bilərlər. Məşhur aşıqlarımızın birinin dediyi kimi, haqqdan gələnin qarşısını kəsmək mümkün deyil.
Hə, bax, bütün bunların yekunu olaraq yenə üzümü sənə tuturam və yenə də həmin o yaşadıqlarımın hamısının sənə də aid olduğunu açıq şəkildə bəyan edirəm. Və sənə demək istəyirəm ki:

Kimsə desə,
hətta
hansısa üsulla
sübut da etsə
heç cür inanma-
bil ki,
adama
ürəyindən doğma
bir kimsə yoxdu!

onu da unutma ki,
doğulan gündən
SƏN-
ürəyimsən!
bu qədər
sadə gerçəkliyə
şübhən varsa
ürəyindən soruş
onun cavabından sonra
görüm nə deyəcəksən...

... Bütün hallarda hər şeyi Allah bilir və hər şeydən onun xəbəri var. Yenilikləri də, ziddiyyətləri də nizamlayan, yaradan Onun özüdü. Məncə, doğulduğum yerləri təkrar mənə göstərən həmin o Trabzon bölgəsi əslində Yaradanın mənə həm xatırlatması idi, həm də bir növü cəzası. Necə deyərlər, gerçəklikdən aldığım dərs! Bu dərsin həyatıma necə təsir edəcəyini isə artıq duymağa başlamışam. Siz də bu həyat dərslərindən vaxtında və düzgün nəticə çıxarmağa çalışın. Çünki o bizə bir dəfə verilir!


YAZARIN ARXİVİ

2018-11-18 : DOYMUŞ MƏHLUL
2018-10-23 : YARIMÇIQ MƏKTUB
2018-09-21 : ÜMİD KƏNDİRİ
2018-09-14 : ÖMÜR YARPAQLARI
2018-09-08 : ŞUNURLULAR
2018-09-06 : Təzyiq yazısı
2018-09-05 : AYLI BİR GECƏ
2018-07-31 : HAVALI YAZI
2018-02-01 : "O SÖZƏCƏN..."
2017-12-15 : İLĞIM
2017-11-27 : «QABİL»
2017-11-24 : VAXT GÜNAHKARI
2017-09-27 : "BAYILDAN BAYIRA"
2017-08-29 : KİŞİ TİTULU
2017-08-11 : OVQAT YARADAN…
2017-07-29 : İSTƏK...
2017-07-28 : SÖZ HEYKƏLİ
2017-07-25 : BU DA 27–di!
2017-07-14 : "QALIN" ADAMLAR
2017-06-09 : GÜNAHIM NƏDİ?
2017-06-06 : "SNAYPER QIZ"
2017-05-26 : HAVADAKI ADAM
2017-05-05 : BAKI KÖÇKÜNÜ
2017-03-31 : SOY… QIRIM…
2017-03-01 : MÜŞFİQ TUFANI
2017-02-14 : "YADA DÜŞDÜ"
2017-02-10 : ÖMÜR QIRIQLARI
2017-02-03 : YAŞ HƏDDİ
2017-01-27 : NEKROLOQ
2017-01-19 : BİTMƏYƏN AĞRI
2017-01-06 : SON XƏBƏRDARLIQ
2016-12-16 : ALLAHIN İŞİ
2016-09-09 : BİR HECALI SÖZ
2016-08-13 : MƏKTUB
2016-08-12 : HAVA
2016-08-12 : MƏKTUB…
2016-07-01 : CƏNAB NAZİR
2016-06-17 : ÜMİD KƏNDİRİ
2016-04-29 : NİŞANÇI
2016-04-09 : ŞUŞANIN YOLU...
2016-04-08 : ŞUŞANIN YOLU...
2016-03-11 : MART OVQATI
2015-12-19 : MÜQƏDDƏS AMAL
2015-12-12 : YANIQ SƏS
2015-11-13 : Tofiq Abdinlə
2015-11-13 : ÜZ SUYU
2015-10-31 : SEÇİM ANI…
2015-09-12 : İNSANLIQ
2015-08-27 : YADDAŞ YAZISI
2015-08-19 : "AZƏRBAYCAN"
2015-07-10 : İLĞIM
2015-06-18 : DOST GEDİB…
2015-06-17 : "SAAT SƏSİ"
2015-05-06 : "AZƏRBAYCAN"
2015-04-22 : "YADA DÜŞDÜ"
2015-03-18 : "ADİ QƏŞƏM"
2015-02-28 : HAVALANMIŞ ADAM
2015-02-14 : SENSASİYA
2015-02-12 : BACI DOST OLARSA
2015-02-07 : YARPIZ SÖHBƏTİ
2015-01-16 : YAŞAYAN RUH
2015-01-10 : XAŞ + XAŞ
2015-01-09 : "QƏLƏM SƏSİ"
2014-12-27 : SAXTA BABA
2014-12-26 : SAXTA BABA
2014-12-20 : ŞUNURLU ADAMLAR
2014-12-16 : ELNURUN KİTABI
2014-12-11 : RUH ADAMI
2014-11-29 : NAXIŞLI ADAM
2014-11-20 : HƏYATIMDAKI ADAM
2014-11-15 : DİQQƏT TALONU
2014-11-14 : "QUM SAATI"
2014-11-12 : STATUS - KVO
2014-11-08 : BİR ƏTƏK DAŞ
2014-11-04 : PAMBIQLI QULAQLAR
2014-10-29 : "ƏDƏBİ HƏYAT"
2014-10-11 : AŞ QARASI
2014-10-04 : ZİNDAN UŞAQLARI
2014-09-03 : "YADA DÜŞDÜ"
2014-08-23 : İÇİMDƏKİ TOY
2014-07-18 : Kimsə yoxdu...
2014-07-05 : KİŞİ
2014-06-21 : ÜZ SUYU
2014-06-14 : TANISAM UTANACAQ
2014-05-24 : DİŞ ÇÖPÜ
2014-04-26 : QURU ADAM
2014-03-20 : İynə boyu yazı
2014-03-15 : LƏNƏTLƏNMİŞ
2014-01-25 : ÖZGƏ PALTARI
2013-12-21 : İSİNİŞMƏ...
2013-11-09 : QANADLI GÜNLƏR
2013-07-27 : DOST GEDİB...
2013-07-20 : PALAZA BÜRÜN...
2013-07-13 : YARIMÇIQ YAZI...
2013-05-08 : RUHUMUZUN ÜNVANI
2013-05-04 : "MAYOVKASIZ" MAY
2013-01-19 : DİRƏDÖYMƏ...
2012-12-20 : ATILAN İLK ADDIM
2012-12-08 : ÖGEY ANA
2012-12-07 : ŞAD XƏBƏR:
2012-11-27 : CANLI TARİX
2012-11-24 : SƏNSİZ
2012-11-16 : ÜMİD VERMƏK
2012-11-14 : SƏNSİZ
2012-10-13 : "BİZİM DÜNYA"
2012-08-18 : ADSIZ GÜNAHLAR
2012-06-23 : DON JUAN
2012-06-15 : ONDAN HAMIYA
2012-06-14 : RÜSTƏM KAMAL
2012-02-25 : DOLABDAKI ÜRƏK
2012-02-04 : BİR QIŞ NAĞILI
2012-01-07 : DİQQƏT QITLIĞI
2011-12-31 : SOVQAT
2011-12-17 : NƏFƏSLİK...
2011-11-12 : DOLAB
2011-08-27 : BİR SEVGİ DRAMI
2011-07-22 : SÖZÜN GÜNÜ
2011-07-16 : SİRLİ ZƏNG
2011-07-02 : İLİN YARISI
2011-06-11 : GÖRÜŞ YERİ
2011-05-28 : KÜT BIÇAQ
2011-04-30 : SATILIR
2011-04-23 : QAÇIRILAN QIZ
2011-04-16 : TƏNHA KİŞİ
2011-04-09 : GÖYDƏNDÜŞMƏ
2011-03-19 : AYDINLIQ
2011-03-15 : FRANSIZCA
2011-02-23 : 55-ə ÇATMADIN
2011-02-19 : Bu da bir il
2011-01-29 : GÖZMUNCUĞU
2011-01-22 : HƏYATIN BİR ANI
2011-01-08 : BAŞLANĞIC
2010-12-31 : BU DA İLİN SONU
2010-12-25 : CAN AĞRISI
2010-11-06 : SEÇİLƏN
2010-10-30 : YARALI DURNA
2010-09-18 : PƏRAKƏNDƏ YAZI
2010-07-31 : Axtarış
2010-07-02 : ÜMİD SORAĞINDA
2010-05-01 : DÜYÜNÇƏ
2010-04-17 : CƏRRAH BIÇAĞI
2010-02-20 : DÖZÜM MƏQAMI
2010-01-30 : AYRILIQ ANI
2010-01-16 : SEÇİM ANI
2009-12-12 : SÜKUTLA SÖHBƏT
2009-11-27 : BƏRAƏT KAĞIZI
2009-11-21 : KÖLGƏLƏR...
2009-10-31 : YARPAQ TÖKÜMÜ
2009-10-10 : CAVABSIZ SUALLAR
2009-09-12 : BİR AN
2009-08-22 : HƏFTƏMİN ACISI
2009-06-20 : XOCALI TOYU
2009-06-06 : UZUN BİR GÜN...
2009-05-23 : VAXTINDA
2009-05-02 : AĞLAYAN BULUDLAR
2009-03-14 : "BƏXTƏVƏRLİK"
2009-03-07 : ANAMA MƏKTUB...
2009-02-28 : ADİ RİYAZİYYAT
2009-01-31 : CAN AĞRISI
2009-01-24 : "ƏZABSIZ ANLAR
2009-01-10 : BƏHANƏ
2008-12-31 : Bazarlıq
2008-12-13 : DƏLİ ADAM
2008-12-06 : FAYDASIZ QAZINTI
2008-11-22 : PULUN VAR?
2008-11-15 : QALXANIN ENMƏSİ
2008-10-18 : ÖMRÜN BİR ANI
2008-10-11 : PAYIZ YAĞIŞLARI
2008-09-28 : MƏKTUBLAŞMA
2008-09-06 : QAYNAR QAZAN
2008-08-30 : ERA
2008-08-23 : OVCUMDA YANAN OD
2008-08-02 : QARIŞIQ YAZI
2008-07-12 : QƏFLƏT YUXUSU
2008-06-28 : ƏRKƏSÖYÜN
2008-06-07 : BAŞ AĞRISI
2008-05-17 : QURUMUŞ GÜLLƏR
2008-04-19 : DAŞ
2008-03-20 : ATHAAT
2008-02-02 : PASİBAN
2008-01-12 : AMERİKA AYISI
2007-12-06 : XƏBƏRDARLIQ
2007-11-24 : QALMAQAL
2007-11-23 : ÇÖKHAÇÖK
2007-11-22 : QIZDIRICI...
SON XƏBƏRLƏR
2020-07-03


VİDEOƏDALƏT BU GÜN
Redaktor seçimi
FOTOREPORTAJ
GÜNÜN SİTATI
SORĞU
Dövlət xəstəxanaları pulludu, yoxsa pulsuz?

Pullu (88.57%)
Pullsuz (11.43%)

ÇOX OXUNAN
GÜNÜN LƏTİFƏSİ

İki qonşu olur: biri hamıya pislik edən, bir neçə villanın sahibi, gününü eyş-işrətdə keçirən, Allahı, peyğəmbəri tanımayan bir məmur. O birisi də Allahı, peyğəmbəri tanıyan, xoş xasiyyətli müəllim.

Bir gün Allahı, peyğəmbəri tanımayan məmur ölür. İki-üç aydan sonra müəllim də ölür.

İnkir-minkir müəllimi sorğulayır, görürlər yaxşı adamdı, amma onun da günahları var. Deyirlər:

- Davay, cəhənnəmə.

Bir söz demədən gedir girir cəhənnəmə.

Bir az fırlanmış görür ki, məmur qonşusu oturub stolun başında, böyür-başında da əyanları. Məmurun başında da dəfnə çələngi. Yaxınlaşıb deyir:

- Qonşu, o dünyanı qatıb-qarışdırdın, min günaha batdın, cəhənnəmdə də stolun başında oturmusan, yanında da əyanların, başında da dəfnə çələngi.

Məmur deyir:

- Ə, yaxşı bax, məni ağaca keçiriblər, başımda çiçəkləyib.

digər lətifələr
ARXİV
FACEBOOK