ANA SƏHİFƏ / YAZARLAR

SONUMUZA ÇIXMASINLAR

Sona çıxan biz olaq...

39135    |   2013-12-28 00:34
Şriftin ölçüsü:
A+ Böyütmək
A+ Balacalaşdır

İlin son günü... Təqvimlə baxanda həftənin də son iş günü... Qəbul edilmiş günlərin yerdəyişməsini bir kənara qoysaq, elə bizim üçün də bu il oxucularla son görüşümüz... Bir anlıq fikirləşirəm, artıq üç dəfə "son" sözünü işlətdim. Elə həmin o sözü işlədə-işlədə yadıma "Qulp" verilişinin aparıcısı Mübariz müəllimin hər dəfə işlətdiyi söz düşdü:
- Bu da son! Çalışın sona çıxan siz olun!
Bəli, maraqlı və orijinal deyimdi. Həm də bir xeyir-duadı, arzudu. Mən də elə məhz həmin arzuya, duaya söykənib yazımı məhz "son" sözünü işlətməklə başladım. Zarafat deyil, axı bir də bir ildən sonra, yəni 2014-cü ilin birinci ongünlüyündə görüşəcəyik. Əgər Allah möhlət versə, əcəl aman bəxş etsə, bir il də arxada qalan 2013-ü əvəz edəcək 2014-ün "Ədalət"ində sizinlə qarşılaşacaq, sizinlə dərdləşəcək, sizinlə bölüşəcəyik. Bölüşmək demişkən, bizim bölüşəcəyimiz sözdü, fikirdi, sizin bölüşəcəyiniz isə bizimlə həmfikir, həmsöhbət olmaqdır. Yəqin ki, bu razılaşma necə deyərlər, ilin sonunda bağladığımız bu əhd-peyman 2014-ün sonuna qədər öz qüvvəsində qalacaq. Mən buna şübhə etmirəm. Amma...
Bəli, bütün işlərin əmması var, həm yaxşı mənada, həm pis mənada... Yaxşı mənada əmma ondan ibarətdir ki, biz bəzən yaxşıları görmürük, qiymətləndirmirik, təbliğ etmirik. Bir az da çılpaqlasam, ona biganəlik göstəririk. Elə belə də olmalıdır deyib çox adi qəbul edirik. Bu da həmin o yaxşı işin, o yaxşı işi görənin könlünə toxunur. Deməli, bu etinasızlığımız bir əmma olur...
O ki, qaldı pis işə əmma olmağa... bax, burda da həmin o pis işi yaxşıya çevirmək, yaxşıya səmtləşdirmək əvəzinə, onun üstünə gedirik, onu dilə-dişə salırıq, onu üfürüb dağ boyda edirik və hər dəfə də ona o qədər qulplar qoyuruq ki, bu əmmalar bizi özümüzü də hörmətdən salır, gülünc vəziyyətə qoyur...
Deməli, bütün işlərin əmması olduğu kimi, 2013-ün mənim həyatımdakı əmması iki 5-in yanaşı düşməsidi. Və mən də dostların tez-tez vuruğulaması, qeyd etmək arzularını dilə gətirməsinə həm səmimi, həm də bir az loyal münasibət bəsləməklə yaxamı əldən qurtarıram. Bilirəm ki, gücüm hara qədərdi və bu yorğan ayağımı örtə bilər, yoxsa yox. Axı ayağını yorğanına görə uzatmayan sonda ya yorğanından olur, ya da ayağından. Mən də bunların heç birini istəmirəm. Ona görə də elə qoşalaşan həmin o iki 5-in şərəfinə yazdığım misraları sizin üçün də pıçıldayıram. İnanıram ki, onu səmimi qəbul edəcəksiniz.

iki beş
bir-birindən
çıxanda
bax onda
yaşamamışam -
demək heç
izlər silinib gedir...

iki beş
toplananda
on edir
yol
üzü sabaha gedir...

iki beş
bir-birinə vurulanda
olur iyirmi beş
gənclik sürətlə ötür...

amma
iki beş
əsgər tək
bir sırada duranda
möhtəşəm görünür
vallah əlli beş!
gülüm, badələri gətir...

***

Bu gün hər kəs öz ovqatına köklənib. Amma hər kəsin kökləndiyi ovqatın bir orta məxrəci var. Yəni təkcə məmləkətimiz deyil, elə ilin son gününü yaşayan dünyanın bütün imkanları məhz "ayrılıq və xoş gördük!" arasında birləşiblər. Hamı arxada qalana baxmaqla yanaşı, öndən gələnə də bir nigaranlıqla, təlaşla göz qoyur. Çünki qarşıdan gələn At ilidir. Doğrudur, at muraddır demişlər və hətta gözləri yolda, qulağı səsdə, yuxusu perik düşmüş qızlar da ağ atlı oğlanlar gözləyib həmişə...
İndi At ilinin dörd nala çapıb gələcəyi və ömrümüzü muradlarımızın dalınca bir çaparaq şəkildə alıb aparacağını düşünə-düşünə xəyal qururam. Elə istəyirəm ki, qızların gözlədiyi ağatlı oğlanlar həm də özləri ilə bir cəngavərlik, bir döyüşkənlik, bir cəngi də gətirsinlər. Həmin o cəngavərlik də, o cəngi də bizlərin mürgüləyən qeyrət damarını tarıma çəksin, ayağa qaldırsın, atlandırsın, silahlara, döyüşlərə doğru haraylasın... və biz də öz atlarımıza minib Şuşaya doğru çapaq...
İlin sonu olduğundan redaksiyanın da, özəl həyatımın da işləri demək olar ki, qaçhaqaçdadır. Telefon zəngləri, sifairşlər, istəklər, tapşırıqlar bu yazını diktə etməyə, bilgisayara köçürməyə imkan vermir. Ona görə də yazı bir az Güney, bir az Quzey təsiri bağışlayır. Sanki qışın sazağını yaran günəşin şüaları Güneyin, Quzeyin qarını tala-tala, adda-budda əridir. Dağ döşündə həm qar var, həm yaşıllıq, həm də bir topa sürünən duman... Bax, belə bir qarmaqarışığın içərisində Şuşanı da göz önünə gətirirəm, doğulduğum kəndi də, bugünkü gecəqondunu da və üstəlik bu gün mənim doğum günümlə bağlı ölkə mətbuatında dostların yazdıqları yazıları oxumağa da, onların xoş arzularını bölüşməyə də vaxt ayırmaq istəyirəm. Lakin demək olarki, heç nəyi ürəyimcə, istəyimcə sona qədər yerinə yetirmək mümkün olmur. Çünki qaçhaqaçdı, əvvəldə dediyim kimi "Ədalət"in bu il üçün sizinlə son görüşüdü...
Bütün bu deyilənlərin hamısını yaşaya-yaşaya, hamısını götür-qoy edə-edə həmfikirlərimi, həmdərdlərimi də unutmuram. Axı, gələn At ili bizi muradımıza, Şuşamıza aparıb qovuşduracaq. Ona görə də...

Başımdan üzü aşağı
Ələndi bumbuz kimi su...
İçimdən üzü yuxarı
Od püskürdü, od,
Nədi bu?-
Bilirsənmi, de, həmdərdim?!

Gözümdə zülmət qaranlıq
Ovcumun içində işıq.
Hər şey donubdu bir anlıq-
Əlimdə qan dolu qaşıq -
Gəlirsənmi, de, həmdərdim?..

Qulaqlarımda bir nalə
Külü soyumuş yurd yerləri...
Zülm çəkir bizsiz hələ
Gülü solmuş yurd yerləri -
Bilirsənmi, de həmdərdim?..

Üz-üzəsən səngərinlə
Yəhərlə kar-kor atını
Pas bağlamış xəncərinlə
Öz içində gözgörəti-
Ölürsənmi, de, həmdərdim?..

Oduna su səpə-səpə
Bu gününə nazirsənmi
Yoxsa nərə çəkə-çəkə
Püskürməyə hazırsanmı-
Gəlirsənmi, de, həmdərdim?..

***
Mən bütün il boyu bütün şənbə yazılarımda duyğularımı, hisslərimi, düşündüklərimi daha çox yazmışam. Bu yazdıqlarımın içərisində sevgi ilə həsrət, işıqla qaranlıq həmişə ana xətt olub. Yəni həsrəti, kədəri sevgiyə çevirməyə çalışmışam, qaranlığı işığa. Amma buna nə qədər gücüm çatıb onu bilməmişəm. Təbii ki, bunu bilmək də mümkün deyil. Bütün bu yazılar duyğulardı və duyğunu da, duyğuları da hər kəs bacardığı kimi ifadə edir, elə mən də...
Bəli, istənilən duyğu yazısı mütləq hardansa bir qığılcıma bənd olur. Bir söz, bir işarə, hətta bir musiqi və yaxud bir yuxu da adamı duyğulandırır. Bir şəkil də adamın əlindən tutub uzaqlara aparır. Ona görə də mən həmişə getdiyim, daldığım xatirələrin, xəyalların izini sözə, misraya çevirəndə yalnız özümü düşünürəm, özüm üçün yazıram. Və elə bilirəm ki, özüm üçün yazdığım yazılar da, misralar da həm də sənin üçün, sizin üçündü. Çünki duyğuların oxşarlığı, eyniliyi həmişə olub, bu gün də var, sabah da olacaq...
O ki, qaldı arxada qalana, dününə doğru gedənə və yaxud bizdən ayrılıb gedənlərə, bunları da təbii qəbul edirəm. Çünki yazdığım misralar da, yazılar da məndən qopub, ayrılıb gedənlərdən birdir. Mən onları yazmaya bilmərəm. Həmçinin mən onlara getmə! - də deyə bilmərəm. Buna ixtiyarım da çatmır, buna haqqım da yoxdu. Elə getmə demişkən, artıq çap olunmasını gözləyən yeni kitabımın adı "Ürəyimin havası"dı. O kitabda bir "Getmə" şeiri də var. Mən o şeiri ilin son günündə "Ədalət"in bugünkü son sayında sizlərə bir şair hədiyyəsi edirəm. Düşünürəm ki, varını verən utanmadığı kimi, bu misralara görə yanınızda xəcalətli olmayacam.

Bu ömrümün səması
Ulduz-ulduz əkilib
Ürəyimin havası
Duman kimi çəkilir-
Getmə!

Ümidimin gülləri
Ləçək-ləçək tökülür
Ömrün şirin günləri
İlmə-ilmə sökülür-
Getmə!

Açıq-aşkar işığı
Sıxıb boğur qaranlıq
İsitdiyin ocağı
Xatırlayır bir anlıq-
Getmə!

Dünya boyda sevgini
Dünya boyda həsrəti...
Düşün sənin olanı -
Düşünmə Əbülfəti-
Getmə!

Bəli, biz istəsək də istəməsək də günlər aylara, aylar illərə çevrilir. Və deməli, artıq 2013-də ayların toplumundan öz ömrünü yekunlaşdırmağa, öz son mənzilinə, son dayanacağına gəlib çatamağa məhkum idi və belə də oldu. İndi o ayrılıq gedir. Amma mən ona getmə - deyə bilmərəm...

P.S. Hər kəsə, bütün xalqıma, sevdiklərimə və sevənlərimə isə xoşbəxtliyə, səadətə bütöv və əbədi məhəbbətə doğru getməyi arzu edirəm. Və bu arzu ilə yanaşı, onlara həm də bir ərk ilə ürəyimdən getməyin! - deyirəm, nə qədər ki, ürəyim döyünür.

Əbülfət MƏDƏTOĞLU
[email protected]


İmza:

YAZARIN ARXİVİ

2018-11-18 : DOYMUŞ MƏHLUL
2018-10-23 : YARIMÇIQ MƏKTUB
2018-09-21 : ÜMİD KƏNDİRİ
2018-09-14 : ÖMÜR YARPAQLARI
2018-09-08 : ŞUNURLULAR
2018-09-06 : Təzyiq yazısı
2018-09-05 : AYLI BİR GECƏ
2018-07-31 : HAVALI YAZI
2018-02-01 : "O SÖZƏCƏN..."
2017-12-15 : İLĞIM
2017-11-27 : «QABİL»
2017-11-24 : VAXT GÜNAHKARI
2017-09-27 : "BAYILDAN BAYIRA"
2017-08-29 : KİŞİ TİTULU
2017-08-11 : OVQAT YARADAN…
2017-07-29 : İSTƏK...
2017-07-28 : SÖZ HEYKƏLİ
2017-07-25 : BU DA 27–di!
2017-07-14 : "QALIN" ADAMLAR
2017-06-09 : GÜNAHIM NƏDİ?
2017-06-06 : "SNAYPER QIZ"
2017-05-26 : HAVADAKI ADAM
2017-05-05 : BAKI KÖÇKÜNÜ
2017-03-31 : SOY… QIRIM…
2017-03-01 : MÜŞFİQ TUFANI
2017-02-14 : "YADA DÜŞDÜ"
2017-02-10 : ÖMÜR QIRIQLARI
2017-02-03 : YAŞ HƏDDİ
2017-01-27 : NEKROLOQ
2017-01-19 : BİTMƏYƏN AĞRI
2017-01-06 : SON XƏBƏRDARLIQ
2016-12-16 : ALLAHIN İŞİ
2016-09-09 : BİR HECALI SÖZ
2016-08-13 : MƏKTUB
2016-08-12 : HAVA
2016-08-12 : MƏKTUB…
2016-07-01 : CƏNAB NAZİR
2016-06-17 : ÜMİD KƏNDİRİ
2016-04-29 : NİŞANÇI
2016-04-09 : ŞUŞANIN YOLU...
2016-04-08 : ŞUŞANIN YOLU...
2016-03-11 : MART OVQATI
2015-12-19 : MÜQƏDDƏS AMAL
2015-12-12 : YANIQ SƏS
2015-11-13 : Tofiq Abdinlə
2015-11-13 : ÜZ SUYU
2015-10-31 : SEÇİM ANI…
2015-09-12 : İNSANLIQ
2015-08-27 : YADDAŞ YAZISI
2015-08-19 : "AZƏRBAYCAN"
2015-07-10 : İLĞIM
2015-06-18 : DOST GEDİB…
2015-06-17 : "SAAT SƏSİ"
2015-05-06 : "AZƏRBAYCAN"
2015-04-22 : "YADA DÜŞDÜ"
2015-03-18 : "ADİ QƏŞƏM"
2015-02-28 : HAVALANMIŞ ADAM
2015-02-14 : SENSASİYA
2015-02-12 : BACI DOST OLARSA
2015-02-07 : YARPIZ SÖHBƏTİ
2015-01-16 : YAŞAYAN RUH
2015-01-10 : XAŞ + XAŞ
2015-01-09 : "QƏLƏM SƏSİ"
2014-12-27 : SAXTA BABA
2014-12-26 : SAXTA BABA
2014-12-20 : ŞUNURLU ADAMLAR
2014-12-16 : ELNURUN KİTABI
2014-12-11 : RUH ADAMI
2014-11-29 : NAXIŞLI ADAM
2014-11-20 : HƏYATIMDAKI ADAM
2014-11-15 : DİQQƏT TALONU
2014-11-14 : "QUM SAATI"
2014-11-12 : STATUS - KVO
2014-11-08 : BİR ƏTƏK DAŞ
2014-11-04 : PAMBIQLI QULAQLAR
2014-10-29 : "ƏDƏBİ HƏYAT"
2014-10-11 : AŞ QARASI
2014-10-04 : ZİNDAN UŞAQLARI
2014-09-03 : "YADA DÜŞDÜ"
2014-08-23 : İÇİMDƏKİ TOY
2014-07-18 : Kimsə yoxdu...
2014-07-05 : KİŞİ
2014-06-21 : ÜZ SUYU
2014-06-14 : TANISAM UTANACAQ
2014-05-24 : DİŞ ÇÖPÜ
2014-04-26 : QURU ADAM
2014-03-20 : İynə boyu yazı
2014-03-15 : LƏNƏTLƏNMİŞ
2014-01-25 : ÖZGƏ PALTARI
2013-12-21 : İSİNİŞMƏ...
2013-11-09 : QANADLI GÜNLƏR
2013-07-27 : DOST GEDİB...
2013-07-20 : PALAZA BÜRÜN...
2013-07-13 : YARIMÇIQ YAZI...
2013-05-08 : RUHUMUZUN ÜNVANI
2013-05-04 : "MAYOVKASIZ" MAY
2013-01-19 : DİRƏDÖYMƏ...
2012-12-20 : ATILAN İLK ADDIM
2012-12-08 : ÖGEY ANA
2012-12-07 : ŞAD XƏBƏR:
2012-11-27 : CANLI TARİX
2012-11-24 : SƏNSİZ
2012-11-16 : ÜMİD VERMƏK
2012-11-14 : SƏNSİZ
2012-10-13 : "BİZİM DÜNYA"
2012-08-18 : ADSIZ GÜNAHLAR
2012-06-23 : DON JUAN
2012-06-15 : ONDAN HAMIYA
2012-06-14 : RÜSTƏM KAMAL
2012-02-25 : DOLABDAKI ÜRƏK
2012-02-04 : BİR QIŞ NAĞILI
2012-01-07 : DİQQƏT QITLIĞI
2011-12-31 : SOVQAT
2011-12-17 : NƏFƏSLİK...
2011-11-12 : DOLAB
2011-08-27 : BİR SEVGİ DRAMI
2011-07-22 : SÖZÜN GÜNÜ
2011-07-16 : SİRLİ ZƏNG
2011-07-02 : İLİN YARISI
2011-06-11 : GÖRÜŞ YERİ
2011-05-28 : KÜT BIÇAQ
2011-04-30 : SATILIR
2011-04-23 : QAÇIRILAN QIZ
2011-04-16 : TƏNHA KİŞİ
2011-04-09 : GÖYDƏNDÜŞMƏ
2011-03-19 : AYDINLIQ
2011-03-15 : FRANSIZCA
2011-02-23 : 55-ə ÇATMADIN
2011-02-19 : Bu da bir il
2011-01-29 : GÖZMUNCUĞU
2011-01-22 : HƏYATIN BİR ANI
2011-01-08 : BAŞLANĞIC
2010-12-31 : BU DA İLİN SONU
2010-12-25 : CAN AĞRISI
2010-11-06 : SEÇİLƏN
2010-10-30 : YARALI DURNA
2010-09-18 : PƏRAKƏNDƏ YAZI
2010-07-31 : Axtarış
2010-07-02 : ÜMİD SORAĞINDA
2010-05-01 : DÜYÜNÇƏ
2010-04-17 : CƏRRAH BIÇAĞI
2010-02-20 : DÖZÜM MƏQAMI
2010-01-30 : AYRILIQ ANI
2010-01-16 : SEÇİM ANI
2009-12-12 : SÜKUTLA SÖHBƏT
2009-11-27 : BƏRAƏT KAĞIZI
2009-11-21 : KÖLGƏLƏR...
2009-10-31 : YARPAQ TÖKÜMÜ
2009-10-10 : CAVABSIZ SUALLAR
2009-09-12 : BİR AN
2009-08-22 : HƏFTƏMİN ACISI
2009-06-20 : XOCALI TOYU
2009-06-06 : UZUN BİR GÜN...
2009-05-23 : VAXTINDA
2009-05-02 : AĞLAYAN BULUDLAR
2009-03-14 : "BƏXTƏVƏRLİK"
2009-03-07 : ANAMA MƏKTUB...
2009-02-28 : ADİ RİYAZİYYAT
2009-01-31 : CAN AĞRISI
2009-01-24 : "ƏZABSIZ ANLAR
2009-01-10 : BƏHANƏ
2008-12-31 : Bazarlıq
2008-12-13 : DƏLİ ADAM
2008-12-06 : FAYDASIZ QAZINTI
2008-11-22 : PULUN VAR?
2008-11-15 : QALXANIN ENMƏSİ
2008-10-18 : ÖMRÜN BİR ANI
2008-10-11 : PAYIZ YAĞIŞLARI
2008-09-28 : MƏKTUBLAŞMA
2008-09-06 : QAYNAR QAZAN
2008-08-30 : ERA
2008-08-23 : OVCUMDA YANAN OD
2008-08-02 : QARIŞIQ YAZI
2008-07-12 : QƏFLƏT YUXUSU
2008-06-28 : ƏRKƏSÖYÜN
2008-06-07 : BAŞ AĞRISI
2008-05-17 : QURUMUŞ GÜLLƏR
2008-04-19 : DAŞ
2008-03-20 : ATHAAT
2008-02-02 : PASİBAN
2008-01-12 : AMERİKA AYISI
2007-12-06 : XƏBƏRDARLIQ
SON XƏBƏRLƏR
2020-08-10


VİDEOƏDALƏT BU GÜN
Redaktor seçimi
FOTOREPORTAJ
GÜNÜN SİTATI
SORĞU
Dövlət xəstəxanaları pulludu, yoxsa pulsuz?

Pullu (87.95%)
Pullsuz (12.05%)

ÇOX OXUNAN
GÜNÜN LƏTİFƏSİ
Vəli Xramçaylını dostlardan biri qonaq çağırır.

Qonaqlığa tez gəlmiş şair süfrə düzələnə kimi dostunun dərs hazırlayan oğlu ilə başını qatmağa çalışır.

Əlini uşağın telinə çəkib qabağındakı riyaziyyat dəftərinə baxır.

-Nağayrersan?

Uşaq:

-Vəli əmi,ən kiçik ortaq böləni axtarıram..

Şair təəccüblə:

-Ayə,hələ onu tapbeflarmı,mən uşaq olanda da onu axtarerdılar)

Paylaşdı: Ayaz Arabaçıdigər lətifələr
ARXİV
FACEBOOK