ANA SƏHİFƏ / YAZARLAR

ÜRƏK DÖZSƏ...

67912    |   2013-03-16 11:31
Şriftin ölçüsü:
A+ Böyütmək
A+ Balacalaşdır

...Dan yeri söküləndə Əli kişi yuxudan oyandı. Onsuz da həmişə səhər saatlarında yuxudan qalxardı. Gözünə də yuxu çox gec gələrdi. Bəzən elə olurdu ki, saatlarla yerində eşələnər, elə bil ki, yorğan-döşəyə qor tökülərdi. Amma bu dəfə nədənsə Əli kişi axşamdan rahat yatmışdı. Dan yeri söküləndə birbaşa ata minib örüşə getməliydi. Örüşün yaxınlığında onların pambıq sahəsi vardı. Pambıq sahəsində görüləsi işlər o qədər idi ki, onu başa çatdırmaq, yoluna qoymaq üçün gərək səhər saatlarından tər tökməli idin...g
Əvvəl özü  o sahəyə gedərdi. Gün çıxmamışdan pambıq sahəsinin yaxınlığındakı otlaq yerində dəryazla ot çalırdı. Otu da o qədər gözəl, o qədər səliqəli çalırdı ki, çoxları Əli kişinin ot biçməyinə məəttəl qalırdı. Çünki onlar da ot çalırdı, amma Əli kişi kimi səliqəli çala bilmirdi. Dəryazın ağzına otu elə verirdi ki, elə bil zərgər dəqiqliyi ilə hər şeyi bir göz qırpımında biçilib yerə tökülürdü. Yenidən dəryazı əlinə götürdü. Onun ağzını əlindəki bülövlə möhkəm-möhkən itilədi. Sonra da dayandığı yerdən dəryazla ot çalmağa başaldı...
...Bir neçə cərgə çalıb qurtarandan sonra həyat yoldaşı Bilqeys arvad və oğlu Süleyman gəldi. Gün hələ çıxmasa da, hava çox isti idi. İsti havada ot çalmaq o qədər ağır idi ki, bunu hər adam başa düşmürdü. Heç cavanlar yay vaxtı ot çalmaqda çətinlik çəkirdilər. Amma Əli kişi dəryaza necə öyrəşmişdisə, bir anın içində otu çalır və cərgə ilə kənara atırdı...
Arvadı Bilqeys dilləndi:
- A kişi, cumculuq tərin içindəsən, heç olmasa paltarını dəyiş, təzəsini gey! Belə ot çalmaqla sətəlcəm olarsan ha...
Əli kişi dəryazı yaxınlıqdakı ağaca söykədi. Sonra da dedi:
-    Ciyərim susundan yanır, bir qab su ver içim! Sonra paltarımı dəyişərəm!..
Bilqeys arvad:
-    Bulaqdan buz kimi su gətirmişəm. Amma tərli-tərli içəcəksən, sonra da deyəcəksən ki, arvad məni xəstələndirdi. Bəlkə çay verim içəsən, - deyib termosu göstərdi.
Əli kişi:
-    Mənə çay-zad lazım deyil! Bulaqdan gətirdiyin suyu ver mənə, yoxsa dodağım susuzluqdan çat-çat olub!
Bilqeys arvad bulaqdan gətirdiyi suyu ömür-gün yoldaşına verdi. O da bir qab suyu başına necə çəkdisə, arvadın gözləri bərələ qaldı. Çünki buz kimi suyu bir nəfəsə içmək hər adamın işi deyildi. Amma Əli kişi ot çalanda həmişə neçə qab su içərdi. İçdikcə də buz kimi sudan doymurdu...
Böyük  oğlu Süleyman dədəsinə yaxınlaşaraq dedi:
- Ay dədə, indi də dəryazı ver, mən ot çalım!
Əli kişi əsəbi görkəm alıb diqqətlə oğlunun çöhrəsinə baxdı:
- Ay oğul, sən mənim kimi ot çala bilməzsən. Get, ananla pambıq sahəsinə alağını elə! Sahənizi alaq basıb! Briqadir Nəsib kişi deyir ki, uşaqlar yaxşı işləmir. Kolxoz sədri də pambığı alaq basdığına görə, məni çox danlayır. Ona görə də tez kətməni götürüb pambıq alağı eləyin! - dedi.
Böyük oğlu Süleyman və anası Bilqeys pambıq sahəsində kətmənlə alaq eləməyə başladılar. Elə bu vaxt da kolxoz sədri Məhərrəm kişi atın belində göründü və sonra da onlara tərəf gəldi. Atdan düşüb Bilqeys arvada dedi:
- Sabahınız xeyr, işiniz avand olsun!
Bilqeys arvad:
-    Çox saq olun, a Məhərrəm qardaş! Bəlkə də bizdən narazısan ki, pambığı alaq basıb, amma çox yox, üç gündən sonra görəcəksən, burda hər şey tər-təmizdi: sahədə pambıqdan başqa bir dənə də alaq yoxdur!
Məhərrəm kişi:
-    Elə mən də onu istəyirəm. Əgər  pambıq sahəsi alaqdan vaxtında təmizlənməsə, biz çox şeyi itirə bilərik. Mən də istəyirəm k, siz yaxşı dolanasınız və qazancınız da çox olsun!
Bilqeys arvad:
- Məhərrəm qardaş, hər şey yaxşı olacaq. Bircə pambıq sahəsi vaxtında suvarılsın, gübrə verilsin, onda görəcəksən ki, Allah qoysa, avqustda nə qədər bol pambıq yetişəcək...
Kolxoz sədri Məhərrəm kişi onlara bir neçə də söz dedi. Yadda qalan o oldu ki, əziyyət çəkən, tər tökən adam heç vaxt çörəksiz qalmaz. Bu sözləri Bilqeys arvada və uşaqlarına çatdırandan sonra Məhərrəm kişi yenidən atın belinə qalxıb, əlindəki şallaqla atın arxasına bir şallaq vurdu. At yerindən necə götürüldüsə, bir də gördülər ki, Məhərrəm kişi gözdən itib...
...Günorta vaxtı olanda ailənin bütün üzvləri pambıq sahəsində olardı: Əli kişi, arvadı Bilqeys, oğlanları Süleyman, Mehman, Bəhmən, Şirvan və qızları. Bir işləyəridlər, sonra da günorta çağı ağacın kölgəsində əyləşib süfrə açardılar. Evdən gətirdikləri pendiri, şoru, qatığı, doşabı, pomidoru, xiyarı elə şirin-şirin yeyərdilər ki, hər şey onların canına yatardı.
Bu ailə bir tikə çörəyi həmişə rahatlıqla qazanıb yeyərdi. Zəhmət çəkdikləri kimi, onun bəhrəsini də görərdilər. Düzdür, Əli kişinin bir çətən uşaqları vardı. Onları yedirtmək, içirtmək, geyindirmək elə də asan deyildi. Hələ oxumaqları, məktəbə gedəndə hər uşağa təzə paltar almaq, kitab, dəftər, qələm əldə eləmək çətin idi. Bu çətinliyə baxmayaraq, o, həyat yoldaşı Bilqeys arvadla hər cür əziyyətə dözər, yayda tarlada, pambıq sahəsində işləməkdən yorulmaz, baramaqurdu saxlayar, mal-qoyun bəsləyərdilər. Elə bu təsərrüfatla da onlar uşaqları boya-başa çatdırardılar.
Çoxları da o ailəyə paxıllıq eləyərdi. Deyərdilər ki, filankəsin var-dövləti var, amma uşaqları çox fərsizdir. Üstəlik də hər gün bu varlı adamın evində dava-dalaşdı, yeyib-içdikləri zəhərdir. Əli kişi isə hər səhər atını minib sahəyə gedəndə, ona çoxları qibtəylə baxardı. Deyərdilər ki, bu kişi çox bəxtəvərdir. Maşallah olsun, ağıllı uşaqları, övladları ona başucalığı gətirib. Əli kişi nə qazanardı, nə əldə eləyərdi, hamısını əlinin qabarı hesabına qazanardı. Ev tikərdi, həyət əkərdi, məhsul becərədi və hamısını da halal yolla düzüb-qoşardı. Alıntəri ilə, zəhmətlə böyütmüşdü uşaqların hamısını. Uşaqlar da bunu yaxşı bilirdi. Bilirdi ki, başqaları kimi onların dədəsinin var-dövləti yoxdur. Bu uşaqlar halal zəhmətə necə alışmışdılarsa, özləri də bunu başa düşmürdü. Başa düşdükləri o idi ki, dədələri Əli kişi onları zəhmətə alışdırmışdı.
Böyük oğlu Süleyman orta məktəbi bitirib həkim oldu. Sonra Bəhmən də böyüdü və ali məktəbə qəbul oldu. O, da yaxşı həkim kimi yetişdi. Elə bil ki, bu ocağa Allah-Təala hər şeyi vermişdi. Allah-Təala hər şeyi verdiyi üçün də bu ocağın bərəkəti vardı, ruzusu boluydu. Uşaqlar böyümüşdü, Əli kişi isə get-gedə qocalırdı. Üçüncü oğlu da Tibb İnstitutuna qəbul olanda yenə çoxları Əli kişiyə bəxtəvərlik oxudu. Dedilər ki, filankəsin, bir meşoq pulu var, oğlunu bir tərəfə, bir ali məktəbə qoya bilmir. Amma Əli kişi bir dəryazla, bir kətmənlə nə qədər işlər görüb. Uşaqlarına ali təhsil verib!
Hamı da yaxşı bilirdi ki, Əli kişinin bir Allahdan başqa heç kimi yox idi. Əli kişinin arxasında bir Allah vardı, bir də getdiyi yol. O yol ki, Əli kişini və onun övladlarını üzü işığa və üzü günəşə aparırdı. Əli kişi uşaqlarının xoş sədasını və yaxşı səsini eşidəndə ürəyi dağa dönürdü. Ürəyi dağa dönən Əli kişini dünya malında gözü yox idi. Elə həyat yoldaşı Bilqeys arvadla söhbət eləyəndə də iki əlini yuxarı qaldırıb Allaha razılığını bildirirdi və deyirdi:
-    İlahi, sənə min şükür! Bu uşaqları vermisən, onların bəxtini də göndərmisən. Zəhmət çəkmək bizdəndir, ruzi səndən!
Bilqeys arvad:
-    A kişi, xəbərin var, kənddə hamı bizim uşaqlardan danışır?! Deyirlər ki, Əli kişinin uşaqları çox fərasətli çıxdı. Nə yaxşı bu uşaqları balaca yaşlarından zəhmətə öyrətdin. Uşaqlar harınlayıb, yolunu azmadılar.
Əli  kişi:
- Mənim başım həmişə iş-gücə qatışıb, ay arvad! Uşaqların tərbiyəsi ilə sən məşğul olmusan. Allah üzünü ağ eləsin! Məni üzü qara qoymadın bu kənd camaatı qarşısında.
Əli kişinin uşaqları böyümüşdü. Ailə sahibi olmuşdu. Allah-Təala hər şeyi verdiyi kimi, bir-bir də ondan çox şeyi almaq istəyirdi. Günlərin bir günündə qəflətən Süleyman həkim dünyasını dəyişdi. Əli kişi dözdü. İki-üç ildən sonra o biri oğlu Mehman Bakıda metroda partlayış olarkən həlak oldu. Ondan üç-dörd il sonra oğlu Bəhmən həkim avtomobil qəzasına düşərək dünyasını dəyişdi. Əli   kişi onlara da dözdü.
Onun yaşı 90-a çatmışdı. Yaşı 90-na çatan Əli kişinin Allahdan savayı, heç kimi  yox idi. Kənddə ona  bəxtəvərlik oxuyan adamların indi yazığı gəlirdi. Amma Əli kişi heç vaxt özünü yazıq kimi aparmırdı. Yenə dəryazını götürüb otlaq sahəsinə gedər və ot biçərdi. 90 yaşda da cavanlığında olduğu kimi, otu elə biçərdi ki, çoxları ona qibtə edərdi. Əli kişini ölməyə qoymayan Süleymanın oğlu idi... Əli kişini ölməyə qoymayan Bəhmənin oğlu Şaiq idi... Əli kişinin ölməyə qoymayan bir də rəhmətlik həyat yoldaşı Bilqeys arvadın ruhu idi... O, ruh heç vaxt Əli kişini sınmağa, əyilməyə və əzilməyə qoymurdu...
Süleymanın oğlu həkim oldu. Bəhmənin oğlu həkim oldu. Oğlu Natiq həkim olaraq atasına arxa durdu. Çətin anlarda və çətin günlərdə o biri oğlanları və nəvələri Əli kişini sevindirdi. Süleymanın oğlunu görəndə Əli kişi nəvəsindən Süleymanın iyisini duyurdu... Bəhmənin oğlun görəndə Bəhməndən oğlunun ətrini hiss eləyirdi... Əli kişinin tay ürəyi da ağrımırdı. Əli kişinin dərdi də azalmışdı və Allahına şükür eləyirdi ki, ilahi, nə yaxşı, aldığının əvəzinə, başqa mükafat vermisən!..
Sübh namazına qalxanda Əli kişi əl-üzünü yudu. Yaxınlıqdakı artezandan evinə qayıdanda özünü quş kimi yüngül hiss eləyirdi. Hiss eləyirdi ki, bu artezanın, bu bulağın  suyu ona bu yaz günündə yeni bir nəfəs və yeni bir hava gətirib. Elə yeni bir nəfəs, yeni bir hava ilə səhər namazını qıldı və yenidən dəryazını götürüb örüşə getdi...
FAİQ QİSMƏTOĞLU
[email protected]


İmza:

YAZARIN ARXİVİ

2018-11-24 : ONLUQ QIZIL
2017-12-15 : O BİR QAYA
2017-12-13 : PARTAPART...
2017-12-05 : UNA NƏ QATAQ?
2017-11-28 : O BALACA UŞAQ
2017-11-22 : QALXIN, OTURAQ!
2017-11-08 : O, BİR NUR İDİ
2017-08-31 : DUZSUZ ADAMLAR
2017-08-28 : İSRAFÇILIQ
2017-08-18 : MÜBARƏK ÖLÜM
2017-08-11 : AY İŞIĞI
2017-07-07 : NƏNƏ VƏ NƏVƏ
2017-06-23 : MÖCÜZƏ
2017-06-06 : ÖLDÜR MƏNİ...
2017-05-23 : ÖLMƏYƏN ÜMİD
2017-05-12 : QARA QOÇ
2017-03-30 : NANKOR OĞUL
2017-03-17 : TUT QURUSU…
2017-02-03 : ÖLÜ XORTLADI…
2017-01-06 : BU ÜRƏKLƏ…
2016-12-09 : SÖZÜN ƏTRİ
2016-11-05 : O YAZ YAĞIŞI...
2016-11-04 : O YAZ YAĞIŞI…
2016-10-15 : AĞ YUXU
2016-07-09 : ÇİNAR AĞACI
2016-04-23 : ŞEYTAN AĞACI
2016-03-08 : BALACA PADŞAHLAR
2016-02-20 : KÖPƏYƏ EHSAN
2016-01-16 : DÜNYA MALI...
2015-11-14 : EŞŞƏK SÜDÜ
2015-08-22 : ZƏRBƏ
2015-07-04 : AĞACLAR QURUYUR
2015-06-13 : QORXMA, OĞUL!
2015-06-02 : ALAÇATI...
2015-05-16 : BİR KƏLMƏ...
2015-05-15 : ARXAYA BAXANDA...
2015-05-01 : ENDİRİMLƏR...
2015-04-11 : YAZ YAĞIŞI
2015-04-03 : BOLLUQ OLACAQ?
2015-03-20 : ELÇİLİK
2015-03-14 : DƏYİRMAN DAŞI
2015-03-05 : "BARI NAXÇIVAN"
2015-02-14 : FALA BAXIRAM
2015-01-24 : GÖZƏL ÖLÜM
2015-01-16 : QARA ÇÖRƏK
2015-01-15 : QARA ÇÖRƏK
2014-12-31 : SƏBRLİ OLSAN...
2014-12-20 : KİRVƏ
2014-12-13 : DİLİN BƏLASI
2014-12-06 : CƏHALƏT QUYUSU
2014-11-29 : LOTU
2014-09-27 : SƏBR ELƏ
2014-09-25 : BELƏ TOY OLAR?!
2014-09-20 : BÖYÜK GÜNAHLAR
2014-09-13 : KÜPƏ
2014-09-06 : BEŞ CANAVAR
2014-09-03 : SU QITLIĞI...
2014-08-16 : BÖYÜK DAYAQ
2014-08-12 : LAQEYDLİK
2014-08-09 : SOYUQ ADAMLAR...
2014-08-02 : TÖHMƏT
2014-07-19 : YALAN...
2014-06-07 : ÇƏTİN GÜN
2014-05-28 : EHSAN
2014-05-17 : ƏLDƏN QALAN...
2014-03-08 : Təmiz adam
2014-03-01 : Qarınotaranlar
2014-02-28 : Yağmurlu hava...
2014-02-22 : GÜN KEÇDİ...
2014-02-08 : TOY GECƏSİ...
2014-01-25 : TAMAH
2014-01-18 : XƏCALƏT TƏRİ
2014-01-11 : YAĞIŞ...
2013-12-28 : DÖNÜŞ
2013-11-23 : SƏDR ATI
2013-11-16 : YURD YERİ...
2013-11-02 : PAXIL
2013-09-07 : BAŞ REDAKTOR
2013-08-31 : CADUGƏR
2013-08-17 : KOBRA
2013-08-03 : POÇTALYON
2013-07-27 : AYRILIQ...
2013-07-20 : SÖZGƏZDİRƏN
2013-07-13 : SƏNGƏR
2013-07-06 : QUDURĞAN
2013-06-22 : DƏMİRÇİ
2013-06-15 : GOPÇU KİŞİ
2013-05-25 : QOHUMLUQ
2013-05-18 : HƏSRƏT YAĞIŞI
2013-05-11 : ƏRİK AĞACI
2013-05-04 : AYRILIQ
2013-04-27 : ELÇİLİK
2013-04-20 : İLDIRIM
2013-04-13 : GÜN İŞIĞI
2013-04-06 : DÖYÜŞ
2013-03-30 : EHSAN
2013-03-20 : YARMARKA OYUNU...
2013-03-16 : ÜRƏK DÖZSƏ...
2013-03-08 : KOR ARVAD
2013-03-02 : YALTAQ
2013-02-23 : ZƏHRİMAR
2013-02-16 : SÖNƏN OCAQ
2013-02-02 : DÜYÜN
2013-01-26 : VƏZİFƏ
2013-01-19 : MƏRDİMAZAR
2012-12-22 : QORXU
2012-12-15 : TƏNHA QOCA...
2012-12-08 : ÜZÜK
2012-11-27 : GÖZ DƏYİB...
2012-11-27 : QAN DAVASI...
2012-09-15 : GECƏYARISI QƏTL
2012-08-18 : GÖZ YAŞI...
2012-08-04 : DAŞ HASARLAR...
2012-06-15 : TOY...
2012-06-02 : DURULAN DÜNYA...
2012-05-12 : KÖÇ...
2012-04-28 : POÇT QUTUSU...
2012-04-07 : ÜNVANSIZ EŞQ
2012-03-03 : ZƏHƏR TULUĞU
2012-02-18 : POLKOVNİK...
2012-02-11 : YALANÇININ...
2011-12-31 : Bir ovuc torpaq
2011-12-24 : DÜZ SÖZ...
2011-12-17 : O DÜNYALIQ...
2011-12-10 : QUTUDA İLAN...
2011-12-03 : ARTIQ TAMAH...
2011-10-22 : DƏRİN QUYU...
2011-08-13 : PARTLAYIŞ...
2011-08-06 : OD İÇİNDƏ...
2011-07-23 : AĞ DÜNYA...
2011-05-07 : QARA EYNƏK...
2011-04-30 : HAQSIZLIQ
2011-04-23 : MÜBARİZƏ...
2011-04-16 : GÜNAH...
2011-02-12 : HARINLIQ...
2010-12-31 : ATƏŞFƏŞANLIQ
2010-11-06 : BAHALIQ
2010-08-28 : DƏLƏDUZLUQ...
2010-07-10 : BƏDNƏZƏR
2010-06-12 : ÇƏTİN GÜN
2010-03-13 : YOLUNU AZANLAR...
2010-02-27 : YASİN PULU
2010-02-20 : ÇİY SÜD
2010-02-13 : YANAR ÜRƏK...
2010-01-09 : YAD QIZI
2009-12-31 : DÜNYA QOPUR
2009-12-19 : UZUN GECƏ...
2009-11-07 : ADAM OL...
2009-10-24 : QURDUN PAYI...
2009-08-15 : DƏLİXANA
2009-06-06 : NADAN
2009-05-09 : BUZ BALTASI
2009-05-02 : PULSUZLUQ
2008-10-30 : ÇİY SÜD
SON XƏBƏRLƏR
2020-06-02


VİDEOƏDALƏT BU GÜN
Redaktor seçimi
FOTOREPORTAJ
GÜNÜN SİTATI
SORĞU
Dövlət xəstəxanaları pulludu, yoxsa pulsuz?

Pullu (89.39%)
Pullsuz (10.61%)

ÇOX OXUNAN
GÜNÜN LƏTİFƏSİ

İki qonşu olur: biri hamıya pislik edən, bir neçə villanın sahibi, gününü eyş-işrətdə keçirən, Allahı, peyğəmbəri tanımayan bir məmur. O birisi də Allahı, peyğəmbəri tanıyan, xoş xasiyyətli müəllim.

Bir gün Allahı, peyğəmbəri tanımayan məmur ölür. İki-üç aydan sonra müəllim də ölür.

İnkir-minkir müəllimi sorğulayır, görürlər yaxşı adamdı, amma onun da günahları var. Deyirlər:

- Davay, cəhənnəmə.

Bir söz demədən gedir girir cəhənnəmə.

Bir az fırlanmış görür ki, məmur qonşusu oturub stolun başında, böyür-başında da əyanları. Məmurun başında da dəfnə çələngi. Yaxınlaşıb deyir:

- Qonşu, o dünyanı qatıb-qarışdırdın, min günaha batdın, cəhənnəmdə də stolun başında oturmusan, yanında da əyanların, başında da dəfnə çələngi.

Məmur deyir:

- Ə, yaxşı bax, məni ağaca keçiriblər, başımda çiçəkləyib.

digər lətifələr
ARXİV
FACEBOOK