SON DƏQİQƏ:

Əbülfət MƏDƏTOĞLU: DÜNYA KƏDƏRƏ QALIB

  13559   |  
Şriftin ölçüsü  

Yazını başlamamışdan öncə bir xeyli «dərs aldım». Necə deyərlər, sevimli Gülər xanım bir balaca özünəməxsus tonda iradlarını bildirdi. Gülər xanımı tanıyanlar da onun iradlarının kəsərindən yəqin ki, xəbərdardı. Tanımayanlara isə xatırladım ki, onlar da öz yaxınlarına pıçıldasınlar. Deməli, Gülər xanım «Ədalət» qəzetində ədalət carçısıdı, ədalətsizliklə barışmır, susmur və hətta özünə ən doğma hesab etdiyi adamların da özü demişkən, «aşının suyunu verir». Bax, bunu bildiyimizdən şəxsən mən və elə bizim çox hörmətli dizaynerimiz də həmişə çalışırıq ki, onun «gülləsinə» tuş gəlməyək. Və özümüzü nə qədər qorusaq da hərdən havayı güllə olur. Onun da günahkarı özümüzük, başqalarına görə sinəmizi qabağa veririk. Bu da bizim qismətimiz, taleyimizdi. Yanırıq özgə oduna! Nə isə…

Bəli, payızın çox üzücü, necə deyərlər, zəhlə tökən havası var bu gün. Mənimlə razılaşmaya bilərsiniz. Elə çevrəmdəkilər də razılaşmırlar. Vurğulayırlar ki, cibində babat pulun, rahat şəraitin olandan sonra bütün havalar gözəldi. Rəhmətlik Rüfət Zəbioğlu demişkən, «Ələti də Yalta hesab etmək olar!». Təəssüf ki, bizim nə durumumuz, nə də ovqatımız Yaltalıq deyil. Ona görə də havanı qınayırıq, zamanın yaxasını sökürük və bir az da bir-birimizin üstünə gedirik, xətrinə dəyirik əsəblərimizi sakitləşdirmək üçün…

Təəssüf ki, bunlar hamısı qəlbə toxunur… ürəyə dəyir… qanqaraçılıq yaradır… əsəb üstünə əsəb gəlir. Necə deyərlər, dərd dərd gətirir. Təəssüf ki, gələn dərdi bölüşməyə həmdərd gəlmir. Onu da başa düşürəm. Çünki həmdərdin özü də öz dərdini çözməklə məşğuldur. Deməli, belə bir məqamda ümid yenə Allaha qalır. Yaxşı ki, ümid kəndirimiz kəsilməyib.

Bu yerdə yadıma rəhmətlik Vahid Əlifoğlu düşür. Onun xalq nağıllarımızın qəhrəmanlarından olan Məlikməmmədə ünvanladığı şeirin adı belə idi: Qaldı Məlikməmməd, qaldı quyuda… İndi biz quyunun dibindəyik. Amma ora iynə ucu boyda işıq da düşür, kəndir də sallanır. Faciə onda baş verəcək ki, həmin iynə ucu boyda işıq qeybə çəkiləcək, kəndirdə ki, lap dəhnədən, kötükdən doğranacaq.

Hə, mən bax belə bir ovqatla sözümün ucunu tapmağa çalışıram. İstəyirəm ki, dediklərimi, yazdıqlarımı tam səmimi qəbul edəsiniz. Düşünməyəsiniz ki, ruh düşkünlüyünün, həyat sıxıntılarının, iqtisadi zərbələrin təsiri altında olan-qalan ağlımı da itirmişəm. Bu dünyanın durumu elə bir nöqtəyə gəlib çıxıb ki, indi ağıllıların da fikirləşməsinə zaman qalmayıb. Dəlilərin çapdığı at, daha doğrusu, idarə etdikləri ən sürətli aparatlar, maşınlar heç tozlarını da görməyə imkan vermir. Ona görə də indi deyəsən ağıllıların da erası bitmək üzrədir. Və mən də bunu bir vəhylə hiss etməkdəyəm. Həmin hisslərin diqtəsiylə də adını çəkmədiyim və heç çəkmək də istəmədiyim bir ünvana yazdığım misraları ürəyimdə təkrarlayıram.


İndi bəxtəvər vaxtındı,

Dərdin nübar dişi çıxıb.

Hamı gülür – demək bu gün

Hamının da işi çıxıb.


İnsanın da bölgüsü var

Oturağı, çölçüsü var.

Hərənin öz ölçüsü var –

Dünya arvad, kişi çıxıb…


Ox yoxdusa, kaman nədi

Həyat nədi, zaman nədi?!

Tüpürməli zəmanədi –

Erkək olan dişi çıxıb.


***

Həyatın bütün özəlliklərinə baxmayaraq, insanın da fərd olaraq özünəməxsusluqları yetərincədir. Və həmin özəlliklə özünəməxsusluq bir yolda, rizdə qarşılaşanda və yaxud yolları paralel düşəndə baxıb görürsən ki, bu rəngarəngliyin içərisində bir xaos da var. Elə bir xaos ki, onu ipə-sapa düzmək, onu sıralamaq, yerli-yerinə gətirmək və sonra da «FƏRƏQƏT!» komandası vermək o qədər asan olmur. Lakin bir məcburiyyət olduğundan insan o yükün altına da çiyin verir. Çünki şəraitdən çıxmağa məcburdu, bəlkə də məhkumdu. Ona görə də mən sözümün ucunda artıq deməyə çalışdığım fikirlərin ətrafında kol-kos doğramağı, necə deyərlər, qab-qaşığı bir-birinə vurmağı artıq bir kənara atmaq niyyətindəyəm. İstəyirəm ki, yolu bir az kəsə salım. Bu fırlanmaları, bu dolayları qatlayıb qoyum dizimin altına. Axı kəsə yol mənzilbaşına tez çatmaq deməkdir. Doğrudur, dünyada bir mənzil var ki, ora yolun ölçüsü məlum deyil. Başlanğıc nöqtəsi məlum olsa da, son dayanacaq elə doğum anında taleyə yazılsa da, amma neçə illik, neçə aylıq, neçə günlük bir məsafəni keçib gedəcəyimiz öncədən nə yazılı şəkildə, nə də şifahi halda bizə bəyan edilir. Bunun özü hardasa insanın xoşbəxtliyidi. Yəni biz sonuncu günümüzü bilsək, bəlkə də bu dünyanı çoxdan zəlil günə qoymuşduq. İndi hələ heç nə bilməyə-bilməyə dünyanın başında türp əkirik, gününü göy əskiyə bükürük, sinəsini müxtəlif sınaqların meydanına çeviririk. Ona görə də təbii fəlakətlərin, müxtəlif xəstəliklərin sayı və çeşidi də artır. Qalırıq dava-dərman axtara-axtara…

Doğrudur, dünyanın müxtəlif nöqtələrində insanlar üçüncü növü təmsil edirlər. Onlar eksperimentlərin, sınaqların qurbanlarıdılar. «Ağ» insanlar, yəni dünyanı idarə edənlər pullarını artırmaq, imkanlarını daha da genişləndirmək üçün məhz həmin o qurbanlıqlardan yararlanıblar. Və mən də özümü bəzən həmin o eksperimentlərin ən alisinin, ən vacibinin, ən dəyərlisinin, ən önəmlisinin qurbanı sayıram. Çünki həmin eksperiment bir dənə, bir buğdaya nəfsini güdaza verənlərin, yəni Adəmlə Həvvanın zamanından başlayır. Cənnətdə kef içində yaşayan Adəm babamızla Həvva nənəmiz günlərin bir günü guya bir buğdaya görə qəzəbə tuş gəliblər. Amma mənə elə gəlir ki, onlar sevgi qurbanlarıdılar. Çünki Adəmlə Həvva o boyda sevgidən sonra bir buğdaya tamah salmazdı. Bu, biz insanların uydurmasıdı. Deməli, bu dünyanın ən böyük aşiq-məşuqu elə Adəmlə Həvva olubdu. Bizim sevgimiz isə onların sevgisinin yanında bir şeh damcısıdı. Ona görə də öz-özümə hərdən təsəlli verərək yazıram:


Nə yaşıma, nə başıma uyğundu

Bir dəlilik nişanıdı bu sevgi…

Həm müqəddəs, həm də həzin duyğudu –

Torpaq, hava, od və mənə su, sevgi!..


Gözlərinə uzaqdan, həm yaxından

Baxa-baxa asılanda yaxandan…

Olub məni yandırandan, yaxandan –

Son nəğməsin səsləndirən Qu, sevgi..


Xəyal qurmaq, gün keçirmək nağıl tək

Sona qalır ortalıqda ağıl - tək…

Aç tilsimin, bağladığım daxıl tək –

Ürəyini ürəyimdə yu, sevgi!..


***

Ömrün fəsillərə bölünməsi yəqin ki, ağıllıların ağlına gəlib. Daha çox da bu fikir yəqin ki şairlərə məxsusdu. Çünki yeri gələndə az-az uydurmaq onların işidi. Bax, bu mənada indi təkcə təbiətin deyil, həm də aid olduğun nəslin ömür payına düşən payızı yaşayırıq. Kim çıxacaq bu payızdan… kim çıxacaq bu qışdan… Onları düşünmək belə istəmirəm. Çünki düşünsəm də dəqiq bir qərar verə bilməyəcəm, dəqiq bir nəticə ortaya qoymaq mümkün olmayacaq. Bu, özü-özünü yormaqdan, özü-özünü fikirlərin burulğanında batırmaqdan başqa bir şey deyil. Doğrudur, bəzən insan özü istəmədən də fikir onun yaxasından tutur. Çünk tökülən, saralan yarpaqlar özü pıçıldayır bu dediklərimi. Və biz də reallığın qarşısında susuruq, o məqama kimi gözləyirik ki, ordan sonra fəsilin yazı başlayır, yayı başlayır. Amma qışdan, payızdan çıxdığımız unudulur. Elə bil ki, heç ömrümüzdə olmayıblar…

İnsana məxsus olan bu qəribəlik, zənnimcə, elə insanın öz yaradıcılığıdı. Ayaqda qalmaq, sabaha inamla getmək yaradıcılığı. Bax, mən də dünyanın (yazımın əvvəlində söylədiyim kimi – Ə.M.) bu qarışıq, bu xaotik məqamında özüm üçün bir qərar qəbul etmişəm. Daha doğrusu, bunu öz kəşfim hesab edirəm. Biz azaldıqca dünyada kədərin meydanı genişlənir. Yəni dünya kədərə qalır… kədər sahib olur dünyaya…

Bir az ağrılı, bir az nostalji olsa da, mən indi dünyanın daha çox kədər ünvanı olduğuna, dünyanın daha çox kədərin caynaqlarına keçməsinə şübhə etmirəm. Elə o şübhələ qalib gəlmək, özümü dözümlü göstərmək üçün yazmışam:


Bir tənhalıq, bir sükut

Hamilə qara bulud…

Güllələnmiş son umud –

Dünya kədərə qalıb…


Bir nişangah, bir nişan

Nişangahdı pir, nişan…

Yer də, göy də pərişan –

Dünya kədərə qalıb…


Gündüz qan-tər, gecə qor

Bir ağac var o da dor!

İçim, çölüm ancaq gor –

Dünya kədərə qalıb…


Səsim yetim, sözüm nəm

Güləşirəm özümnən

Dünya düşüb gözümdən –

Dünya kədərə qalıb.


Heyrət, diqqət calaqdı

Üst-üstədi, qalaqdı…

Hər halıyla alaqdı –

Dünya kədərə qalıb.


Bəli, indi sevincdən çox kədərin at oynatdığı, təbəssümdən çox göz yaşımın bəzədiyi bu dünya mənə görə kədərə qalıb. Sizə görə isə?.. Onu özünüz müəyyənləşdirin. Sonra deməyin ki, haqqınıza şərik çıxdım.


Dosta Göndər :

  

SON XƏBƏRLƏR

2020-09-27

Video

Yazarlar

MARAQLI

DÜNYA

ƏDALƏT BU GÜN
September: 1 03 5, 6, 10, 12, 15, 17, 19, 22,

Redaktor seçimi

FOTOREPORTAJ

GÜNÜN SİTATI

SORĞU

Ramiz Mehdiyev istefa versin?

ÇOX OXUNAN

GÜNÜN LƏTİFƏSİ

Ermənilərin etnopsixologiyasına dair lətifə: İkinci Dünya müharibəsi. Erməni və gürcü mühasirəyə düşürlər. Gürcü su quyusunda gizlənir. Erməni isə ağaca çıxır. Almanlar ermənini görüb əsir götürürlər. Əl-qolunu bağlayıb özləri ilə aparırlar. Su quyusunun yanına çatanda erməni ayaq saxlayır. Quyuya yaxınlaşıb qışqırır: "Valiko, çıx ordan, bizi tapdılar".

ARXİV

TƏQVİM

FACEBOOK