ANA SƏHİFƏ / YAZARLAR

EHSAN

28509    |   2013-03-30 07:30
Şriftin ölçüsü:
A+ Böyütmək
A+ Balacalaşdır

... Xurşud nənənin vəziyyəti çox ağır idi. Hətta o qədər ağır idi ki, böyük oğlu İsrafil molla dalınca getmişdi. Adətən Xurşud nənənin səhhəti pisləşəndə kəndin həkimi Mənsum kişini axtarardılar. Mənsum həkim də gəlib Xurşud nənəyə baxar və sonra da deyərdi ki, bu arvadın canı çox möhkəmdi. Ürəyinizi buz kimi saxlayın: Xurşud nənə 90-nı vurub, sonra bu dünyadan gedəcək...

Bu sözləri eşidəndən sonra Xurşud nənənin oğlanları razılaşar və sakitləşərdilər...

Amma bu dəfə deyəsən, hər şey başqa cür idi: Xurşud nənənin taqəti azalmış və heyi qalmamışdı. Düzdü, Xurşud nənə yatağa düşdüyü günə qədər həyət-bacada işlər görür və lazım gələndə inəyi də sağırdı. Axırıncı dəfə nə qədər çalışsa da boz inəyi sağa bilmədi. Vedrəni əlinə götürdü, inəyə yaxınlaşdı, əllərini onun əmcəyinə toxundurdu. Gördü ki, gücü çatıb inəyi sağa bilmir. Bax onda Xurşud nənə hiss elədi ki, vəziyyət heç də yaxşı deyil. Evə qayıtdı və uşaqlarına dedi:

- Ay Akif, deyəsən, Əzrayıl mənə yaxınlaşır. Yerimi salın, özü də qorxub eləməyin!

Oğlu Akifin rəngi avazıdı. İstədi böyük qardaşı İsrafili çağırsın. Çünki ürəyinə dammışdı ki, anasının vəziyyəti heç də ürəkaçan deyil. Mənsum həkimin də gözü xəstədən su içmirdi. Bunların hamısını onun övladları yaxşı bilirdi. Akif də Bakıdan ona görə tez gəlmişdi ki, nənəsinin vəziyyəti yaxşı deyildi...

Xurşud nənə yatağına uzandı, əllərini qoşaladı və gözlərini qapadı. Uşaqları elə bildilər ki, arvad rəhmətə gedib. Amma Xurşud nənə rəhmətə getməmişdi, sadəcə olaraq, heyi azalıb və gücdən düşmüşdü. Özü də Xurşud nənə yaxşı bilirdi ki, uşaqları onu həddindən artıq çox istəyir. Əgər çox istəməsəydilər onun başı ağrayan kimi, Bakıdan tökülüb kəndə gəlməzdilər...

Xurşud nənənin çox qəribə xasiyyəti vardı. Yaşının 90-nı keçməsinə baxmayaraq, heç kimin minnətini götürməzdi. Hətta oğlu Akifin Bakıdan göndərdiyi pula yiyə durmaz və deyərdi ki, o pulu digər qardaşlarına versin! Onsuz da mən bu iki əlimlə və təqaüdümlə özümü dolandırıram. Qapıda da nə qədər toyuq-cücəm, mal-qaram var. Bir balaca əlim aşağı olan kimi həmin mal-qaradan birini satıb çörəkpulu eləyirəm. Ürəyim istədiyini alıram və qəlbim istədiyini yeyirəm!..

...Böyük oğlu İsrafil molla dalınca getmişdi. Tərs kimi kəndin mollası Fəxrəddin müəllim də evdə yox idi. Amma onu tapmaq o qədər də çətin deyildi. İsrafil Fəxrəddin müəllimin mobil telefon nömrəsini tapdı və ona zəng vurdu:

- Fəxrəddin müəllim, nənəmin vəziyyəti ağırlaşıb. Tez özünü bizə çatdır!..

Onlar analarına nənə deyirdilər. Adətən Qarabağ zonasında çoxları anasına nənə deyir. Elə Xurşud nənə də belə insanlardan biriydi...

Kəndin mollası Fəxrəddin müəllim özünü tələsik Xurşud nənəgilin həyətinə çatdırdı. Gördü ki, həyətdə çoxlu adam toplaşıb. Fəxrəddin müəllimin ürəyinə damdı ki, birdən arvad keçinmiş olar, qulağı Quran səsi eşitməz. Fəxrəddin müəllim həyətə girəndə oğlu Akif ona yaxınlaşdı və dedi:

- Nənəmin vəziyyəti lap ağırlaşıb. Keç ona bir Quran oxu, qoy rahat canını tapşırsın! Cinlər, şeytanlar ona dinclik vermir və arvad çox çətinliklə can verir...

Fəxrəddin müəllim otağa keçdi və Xurşud arvadı uzanan gördü. Ancaq Xurşud arvad uzansa da son nəfəsində də danışırdı. Mollanın gəldiyini eşidən Xurşud arvad gözlərini açdı və ətrafa diqqətlə baxdı:

-Qadan alım, Fəxrəddin müəllim, Quran oxu, qoy canım dincəlsin! Ölə bilmirəm. Gözümə cinlər, şeytanlar görünür! Uşaqlara vəsiyyət eləmişəm ki, mən öləndən sonra qapıdakı o iki dananın hər ikisini kəsib ehsan versinlər. Qoy camaat ehsanımı yesin, mənə rəhmət oxusun! Elə bilməyin ki, o heyvanları uşaqlar saxlayıb. İkisini də özüm saxlamışam!

Mollanın gözləri doldu. Çünki o da yaxşı bilirdi ki, Xurşud nənə nə qədər əzabkeş, zəhmətkeş və halal bir adam olub. Uzun illər pambıq alağı eləyib, bostan becərib, heyvan saxlayıb və çoxlu sayda övladını əzab-əziyyətlə boya-başa çatdırıb. Heç kimdən minnət götürməyib. Hər gün səhər saat 6-da durub tarlaya gedib və axşam da qaş qaralanda evə qayıdıb. Xurşud nənə o qədər zəhmətkeş adamdır ki, onun çöhrəsindəki cizgilər bu zəhmətkeş insanın keçmişindən xəbər verirdi. Son günə qədər çox gümrah və qıvraq idi.

Fəxrəddin müəllim Quranı oxudu, sonra da geri çəkildi. Quran başa çatan kimi Xurşud nənə gözlərini yumdu və Allahın dərgahına qovuşdu. Elə bil ki, Xurşud nənə Quranın oxunmasını gözləyirdi. Çünki Qurandan savayı gözlədiyi heç bir şey yox idi. Övladlarının hamısı onun yanındaydı və heç birinin xiffətini çəkmirdi.

Xurşud nənənin o qədər böyük ürəyi, qəlbi var idi ki, kənddə hamı onun nə qədər halal adam olmağından danışırdı. Anasının dünyasını dəyişdiyini görən oğlu Akif çox kövrəlmişdi. Ayrı vaxtı zarafatından qalmayan Xurşud nənənin bacısı oğlu Əbdürrəhim, Akifin dostu Kamran müəllim, sinif yoldaşı Elxan da bərk kövrəlmişdilər. Çünki həmişə onlar Xurşud arvadın nə qədər səmimi insan olduğunu görmüşdülər.

Onlar Xurşud arvadı görəndə rəhmətlik anaları yadına düşürdü. Yadına düşürdü ki, anaları da onun kimi halal və zəhmətkeş adam olub. Heç kimin toyuğuna kiş deməyib. Akifin dostları analarının iyisini və ətrini Xurşud arvaddan alırdılar. Əgər Xurşud arvad dünyasını dəyişsəydi elə bil ki, həmin dostların anaları da elə həmin gün rəhmətə gedirdi!..

Elə birinci günü kəndin adamları hamısı qapıya gəldi və Xurşud nənəni son mənzilə yola saldı. Amma ehsan verilən zamanı heç də Xurşud nənənin vəsiyyətinə əməl eləmək mümkün olmadı. Çünki kəndin mollaları dəbdəbəli yas mərasiminin verilməyini qadağan eləmişdilər. Hətta ən varlı adamlar belə rəhmətə gedənin üçündə, yeddisində və qırxında bir cür yemək verirdi: o da plov idi. Belə bir qayda qoyulmuşdu ki, yas məclislərində day əvvəlki kimi iki cür yemək, mer-meyvə və şiriniyyat məhsulları olmasın; ancaq plov, halva, limon və xurma verilsin!

Bununla oğlu Akif razılaşmaq istəmirdi. Deyirdi ki, nənəm vəsiyyət edib: qapıdakı iki cöngəni kəsəjəm və ehsan verəjəm!

Onun sözlərini eşidən Fəxrəddin müəllimin qaşları çatıldı:

- Sən elin adətini poza bilməzsən! Kəndin ən sayılıb, seçilən və imkanlı adamlarından ola Süleyman müəllim qızının yasında bir cür yemək verib - özü də plov! Sən də üçdə, yeddidə və qırxda plov verməlisən! Əgər qoyulan qaydanı pozsan, mən gəlib yas məclisini aparmayacam...

Kəndin ağsaqqalı Seyidəli kişi də dilləndi:

- Əgər kənddə belə bir qayda qoyulubsa, ona Xurşud arvadın uşaqları da əməl eləməlidi. Amma plov məsələsinə gələndə bu işə birmənalı yanaşmaq olmur. Heç kimə zorla demək olmaz ki, sən yas mərasimində plov verməlisən. Qoy ürəyi istəyən plov versin, ürəyi istəməyən sovuz, dolma bişirsin...

Seyidəli kişinin böyük oğlu Əbdürrəhim dedi:

-Bizim mollalar çox şeyə normal yanaşmır. Yas mərasimində əlbəttə, adət-ənənələrə hörmət eləmək lazımdır. Amma kiməsə məcburi diktə eləmək olmaz ki, sən mütləq ya plov ver, ya da sovuz! Qoy bu seçimi rəhmətə gedən adamın əzizləri eləsinlər!

Xurşud arvadın üçündə də, yeddisində də plov verildi. Amma adi günlərdə oğlanlarının ürəkləri nə istəyirdi onu bişitdirib camaatın qarşısına qoydurudu. Səhərlər isə kimin ürəyi nə istəyirdi onu yeyirdi. Oğlu Akif zarafatla deyirdi:

- Nənəmin vəsiyyəti var. Düzdü, mollalar bunu qoymur eləyim, ancaq ara günlərdə ürəyimiz nə istəyir onu bişitdirib camaata veririk. Bakıdan dostlarım 3 qoyun göndərib. Onu da ara günlərdə bişirtdirib ehsan kimi camaata verdirəjəyəm...

Kəndin mollası Fəxrəddin müəllim dilləndi:

-Ara günləri nə eləyirsiniz özünüz bilərsiniz, amma camaatın gur vaxtı qoyduğumuz adəti heç kim pozmağa cəhd eləməsin! Bunu pozmaq istəyən adam camaatın qəzəbinə düçar olacaq. Əgər doğrudan da ehsan vermək istəyisinizsə, Qurban bayramında hər hansı bir heyvanı kəsib kasıblara paylayın! Bax, bundan gözəl ehsan yoxdu! Və heç kim yas məclisinə yeməyə gəlmir. Yas məclisinə gələnlər kiminsə dərdinə və qəminə şərik olmaq istəyir. Onun da qarşısına nə qoysan, bir tikə dadıb rəhmətə gedənə dua oxuyur...

Bakıdan oğlu Akifin çoxlu qonağı gəlmişdi. Elə oğlu Akif də onları fikirləşib ən bahalı ağ çadırı həyətdə qurdurmuşdu. Bakıdan gələn dostları Akifə təsəlli verirdilər. Akif isə deyirdi ki, boş təsəllidən bir şey çıxmaz. Heç olmasa həyətə girəndə boynumu qucaqlayıb ağlayardınız. Odey, Kamran müəllim boynumu qucaqlayıb ağladı! Amma sinif yoldaşım Elxan boynumu qucaqlayıb ağlamadı. Noulsun ki, nənəmin 90-dan yuxarı yaşı var. Axı mən ana itirmişəm?!

Xurşud nənəgilə kəndin baş yolundan ayrılıb gedən yol çox pis gündəydi. Elə oğlu Akif də kəndə gələndə fikirləşdi ki, birinci onlara ayrılıb gedən o yolu düzəltdirsin. Dedi ki, arvad rəhmətə gedib-eləyər Bakıdan gələn dostları Akifdən inciyər. Deyər ki, bu qədər imkanın var, yolunuz yaman gündədir. Xurşud nənə rəhmətə getməmişdən bir neçə gün əvvəl Akif o yolun hamısını düzəltdirdi. Çala-çuxur yerlər hamarlandı və həmin yerə daş-çınqıl töküldü. Buldozer də gəlib tökülmüş daşı, çınqılı hamarladı və yolu rahat bir səviyyəyə saldı. Yağış yağanda, palçıq olanda bu yolu getmək mümkün deyildi. Heç xoşbəxtlikdən Xurşud nənə rəhmətə gedəndə nə yağış yağdı, nə də palçıq oldu. Bir gün çıxmışdı ki, elə bil yay idi. Martın 8-də kənddə 25 dərəcə isti vardı. Hamı da deyirdi ki, bu isti Xurşud nənənin üzünədi. Çünki o, əməli-saleh və halal adam idi. Rəhmətə gedəndə də hava yaz havasıydı...

Yolun yenidən çəkilməsini görən molla Fəxrəddin sevindi. Gördü ki, əsas yoldan Xurşud nənəgilə yer yenidən düzəldilib. Hətta yağış yağsa belə palçıq olmayacaq. Çünki çala-çuxurlar elə doldurulub ki, sanki yol bir asfalt kimi görünür. Həyətə girəndə Akiflə görüşdü və sonra da dedi:

- Akif, bundan gözəl ehsan olmaz! Ən yaxşı yeməyi belə versən bu heç də ehsan sayılmır. Ehsan o sayılır ki, yol çəkdirirsən, bulaq çəkdirirsən, körpü saldırırsan! Bax bu yolu gedən adamlar həmişə Xurşud nənəyə rəhmət oxuyacaqlar. Allah sənin köməyin olsun! Bəlkə də arvad rəhmətə getməsəydi, sən bu yolu düzəltdirən deyildin...

Doğrudan da belə oldu. Yol təmir ediləndən və düzəldiləndən sonra həmin istiqamətdə avtomobillərin və piyadaların gediş-gəlişi daha da asanlaşdı. Kim o yolla gedirdi deyirdi ki, Allah Xurşud nənəyə rəhmət eləsin! Xurşud nənənin həyatda qoyduğu çox yaxşı şeyləri vardı. O, bu həyatda yaxşılıq qoymuşdu, mehribanlıq qoymuşdu və ən nəhayət ağbirçəklik qoymuşdu. Elə bu xüsusiyyətlər də həmişə Xurşud nənəni yada salır, xatırladır və kənd camaatının yadına salırdı. Çünki Xurşud nənə də bu kəndin ən sevilən, ən zəhmətkeş xanımlarından biri olmuşdu...

FAİQ QİSMƏTOĞLU

[email protected]İmza:

YAZARIN ARXİVİ

2018-11-24 : ONLUQ QIZIL
2017-12-15 : O BİR QAYA
2017-12-13 : PARTAPART...
2017-12-05 : UNA NƏ QATAQ?
2017-11-28 : O BALACA UŞAQ
2017-11-22 : QALXIN, OTURAQ!
2017-11-08 : O, BİR NUR İDİ
2017-08-31 : DUZSUZ ADAMLAR
2017-08-28 : İSRAFÇILIQ
2017-08-18 : MÜBARƏK ÖLÜM
2017-08-11 : AY İŞIĞI
2017-07-07 : NƏNƏ VƏ NƏVƏ
2017-06-23 : MÖCÜZƏ
2017-06-06 : ÖLDÜR MƏNİ...
2017-05-23 : ÖLMƏYƏN ÜMİD
2017-05-12 : QARA QOÇ
2017-03-30 : NANKOR OĞUL
2017-03-17 : TUT QURUSU…
2017-02-03 : ÖLÜ XORTLADI…
2017-01-06 : BU ÜRƏKLƏ…
2016-12-09 : SÖZÜN ƏTRİ
2016-11-05 : O YAZ YAĞIŞI...
2016-11-04 : O YAZ YAĞIŞI…
2016-10-15 : AĞ YUXU
2016-07-09 : ÇİNAR AĞACI
2016-04-23 : ŞEYTAN AĞACI
2016-03-08 : BALACA PADŞAHLAR
2016-02-20 : KÖPƏYƏ EHSAN
2016-01-16 : DÜNYA MALI...
2015-11-14 : EŞŞƏK SÜDÜ
2015-08-22 : ZƏRBƏ
2015-07-04 : AĞACLAR QURUYUR
2015-06-13 : QORXMA, OĞUL!
2015-06-02 : ALAÇATI...
2015-05-16 : BİR KƏLMƏ...
2015-05-15 : ARXAYA BAXANDA...
2015-05-01 : ENDİRİMLƏR...
2015-04-11 : YAZ YAĞIŞI
2015-04-03 : BOLLUQ OLACAQ?
2015-03-20 : ELÇİLİK
2015-03-14 : DƏYİRMAN DAŞI
2015-03-05 : "BARI NAXÇIVAN"
2015-02-14 : FALA BAXIRAM
2015-01-24 : GÖZƏL ÖLÜM
2015-01-16 : QARA ÇÖRƏK
2015-01-15 : QARA ÇÖRƏK
2014-12-31 : SƏBRLİ OLSAN...
2014-12-20 : KİRVƏ
2014-12-13 : DİLİN BƏLASI
2014-12-06 : CƏHALƏT QUYUSU
2014-11-29 : LOTU
2014-09-27 : SƏBR ELƏ
2014-09-25 : BELƏ TOY OLAR?!
2014-09-20 : BÖYÜK GÜNAHLAR
2014-09-13 : KÜPƏ
2014-09-06 : BEŞ CANAVAR
2014-09-03 : SU QITLIĞI...
2014-08-16 : BÖYÜK DAYAQ
2014-08-12 : LAQEYDLİK
2014-08-09 : SOYUQ ADAMLAR...
2014-08-02 : TÖHMƏT
2014-07-19 : YALAN...
2014-06-07 : ÇƏTİN GÜN
2014-05-28 : EHSAN
2014-05-17 : ƏLDƏN QALAN...
2014-03-08 : Təmiz adam
2014-03-01 : Qarınotaranlar
2014-02-28 : Yağmurlu hava...
2014-02-22 : GÜN KEÇDİ...
2014-02-08 : TOY GECƏSİ...
2014-01-25 : TAMAH
2014-01-18 : XƏCALƏT TƏRİ
2014-01-11 : YAĞIŞ...
2013-12-28 : DÖNÜŞ
2013-11-23 : SƏDR ATI
2013-11-16 : YURD YERİ...
2013-11-02 : PAXIL
2013-09-07 : BAŞ REDAKTOR
2013-08-31 : CADUGƏR
2013-08-17 : KOBRA
2013-08-03 : POÇTALYON
2013-07-27 : AYRILIQ...
2013-07-20 : SÖZGƏZDİRƏN
2013-07-13 : SƏNGƏR
2013-07-06 : QUDURĞAN
2013-06-22 : DƏMİRÇİ
2013-06-15 : GOPÇU KİŞİ
2013-05-25 : QOHUMLUQ
2013-05-18 : HƏSRƏT YAĞIŞI
2013-05-11 : ƏRİK AĞACI
2013-05-04 : AYRILIQ
2013-04-27 : ELÇİLİK
2013-04-20 : İLDIRIM
2013-04-13 : GÜN İŞIĞI
2013-04-06 : DÖYÜŞ
2013-03-30 : EHSAN
2013-03-20 : YARMARKA OYUNU...
2013-03-16 : ÜRƏK DÖZSƏ...
2013-03-08 : KOR ARVAD
2013-03-02 : YALTAQ
2013-02-23 : ZƏHRİMAR
2013-02-16 : SÖNƏN OCAQ
2013-02-02 : DÜYÜN
2013-01-26 : VƏZİFƏ
2013-01-19 : MƏRDİMAZAR
2012-12-22 : QORXU
2012-12-15 : TƏNHA QOCA...
2012-12-08 : ÜZÜK
2012-11-27 : GÖZ DƏYİB...
2012-11-27 : QAN DAVASI...
2012-09-15 : GECƏYARISI QƏTL
2012-08-18 : GÖZ YAŞI...
2012-08-04 : DAŞ HASARLAR...
2012-06-15 : TOY...
2012-06-02 : DURULAN DÜNYA...
2012-05-12 : KÖÇ...
2012-04-28 : POÇT QUTUSU...
2012-04-07 : ÜNVANSIZ EŞQ
2012-03-03 : ZƏHƏR TULUĞU
2012-02-18 : POLKOVNİK...
2012-02-11 : YALANÇININ...
2011-12-31 : Bir ovuc torpaq
2011-12-24 : DÜZ SÖZ...
2011-12-17 : O DÜNYALIQ...
2011-12-10 : QUTUDA İLAN...
2011-12-03 : ARTIQ TAMAH...
2011-10-22 : DƏRİN QUYU...
2011-08-13 : PARTLAYIŞ...
2011-08-06 : OD İÇİNDƏ...
2011-07-23 : AĞ DÜNYA...
2011-05-07 : QARA EYNƏK...
2011-04-30 : HAQSIZLIQ
2011-04-23 : MÜBARİZƏ...
2011-04-16 : GÜNAH...
2011-02-12 : HARINLIQ...
2010-12-31 : ATƏŞFƏŞANLIQ
2010-11-06 : BAHALIQ
2010-08-28 : DƏLƏDUZLUQ...
2010-07-10 : BƏDNƏZƏR
2010-06-12 : ÇƏTİN GÜN
2010-03-13 : YOLUNU AZANLAR...
2010-02-27 : YASİN PULU
2010-02-20 : ÇİY SÜD
2010-02-13 : YANAR ÜRƏK...
2010-01-09 : YAD QIZI
2009-12-31 : DÜNYA QOPUR
2009-12-19 : UZUN GECƏ...
2009-11-07 : ADAM OL...
2009-10-24 : QURDUN PAYI...
2009-08-15 : DƏLİXANA
2009-06-06 : NADAN
2009-05-09 : BUZ BALTASI
2009-05-02 : PULSUZLUQ
2008-10-30 : ÇİY SÜD
SON XƏBƏRLƏR
2020-06-02


VİDEOƏDALƏT BU GÜN
Redaktor seçimi
FOTOREPORTAJ
GÜNÜN SİTATI
SORĞU
Dövlət xəstəxanaları pulludu, yoxsa pulsuz?

Pullu (89.39%)
Pullsuz (10.61%)

ÇOX OXUNAN
GÜNÜN LƏTİFƏSİ

İki qonşu olur: biri hamıya pislik edən, bir neçə villanın sahibi, gününü eyş-işrətdə keçirən, Allahı, peyğəmbəri tanımayan bir məmur. O birisi də Allahı, peyğəmbəri tanıyan, xoş xasiyyətli müəllim.

Bir gün Allahı, peyğəmbəri tanımayan məmur ölür. İki-üç aydan sonra müəllim də ölür.

İnkir-minkir müəllimi sorğulayır, görürlər yaxşı adamdı, amma onun da günahları var. Deyirlər:

- Davay, cəhənnəmə.

Bir söz demədən gedir girir cəhənnəmə.

Bir az fırlanmış görür ki, məmur qonşusu oturub stolun başında, böyür-başında da əyanları. Məmurun başında da dəfnə çələngi. Yaxınlaşıb deyir:

- Qonşu, o dünyanı qatıb-qarışdırdın, min günaha batdın, cəhənnəmdə də stolun başında oturmusan, yanında da əyanların, başında da dəfnə çələngi.

Məmur deyir:

- Ə, yaxşı bax, məni ağaca keçiriblər, başımda çiçəkləyib.

digər lətifələr
ARXİV
FACEBOOK