ANA SƏHİFƏ / YAZARLAR

BU ZALIM DÜNYADA...

O, həyata ürəyi ilə baxırdı

22145    |   2012-05-05 06:07
Şriftin ölçüsü:
A+ Böyütmək
A+ Balacalaşdır

Söz adamları istedadlı qələm sahiblərindən biri olan Givini yaxşı tanıyır. Öz dünyası, öz ətrafı olan bu söz adamını tanıdığım gündən onun ətrafında həmişə bir yaradıcı, işgüzar mühitin də formalaşdığını görmək mənə nəsib olub. Hiss etmişəm ki, o daha çox dostlarını, ətrafında olan adamları, istedadları arayıb-axtarır, onları təqdim edir, onlara bir növ yaradıcılıq körpüsü rolunu oynayır. Çünki gürcü dilini elə mənimlə danışdığı Azərbaycan dili qədər sevən və bilən (mən qəsdən Azərbaycan dilini öncə yazdım - Ə.M.) bu qələm adamı özünün tərcümələri ilə də Azərbaycan sözünü qonşu məmləkətin oxucu dünyasına bir növ transfer edir, çatdırır. Ona görə də səmimi, xeyirxah, yaradıcı bir insan kimi hamıya və hamının da ona isti bir münasibəti var.
   
   Mən Givi haqqında bu sözləri təsadüfdən demirəm və yazmıram. Əksinə, onunla hər görüşümdə etdiyim zarafatlardan tutmuş, yaradıcılıq söhbətlərinə qədər hər birində bir müsbət enerji qazanıram. Bu enerjini hər adamdan almaq indiki zamanda nə mümkün deyil, nə də bu mümkün olmayan hər adamda da yoxdur. Elə bu günlərdə iş otağımın qapısı döyüldü... gələn Givi idi... əlində də bir çanta, həmişə özü ilə gəzdirdiyi çanta...barmaqlarının arasında da tüstülənən siqareti...görüşdük, hal-əhval tutduq. Sonra çantasını açdı və mənə bir kitab bağışladı. Elə bildim ki, özünün kitabıdı. Sonra gördüm ki, yox, şair dostum Həzi Həsənlinin kitabını gətirib mənə. Düzü, onun bu cür jestlərini çox görmüşdüm. Bu dəfə isə onun Həzi ilə yaxın münasibətlərinin olduğunu anladım. Amma yenə soruşdum:
   
   - Givi, Həzi Həsənlini yaxından tanıyırsan?
   
   Gülümsəyib dedi:
   
   - Köhnə dostlardandı,bizim adamdı.
   
   Artıq hər şey məlum idi. Bircə mənim üçün qaranlıq qalan bir məqam qalırdı. Onu da gedəndə Givi dedi:
   
   - Fikrət haqqında yazıbdı. Yadına düşür, kitabını sənə bağışlamışdım. Sən də o kitab haqqında yazdın...
   
   Givi getdi. Mən bir xeyli müddət fikirləşib Fikrəti xatırlamaq istədim. Açığı yaddaşım köməyimə çatmadı. Ona görə də Həzi Həsənlinin kitabını götürüb vərəqləməyə başladım. Və...
   
   Hər şey mənə aydın oldu. Bu, dünyadan nakam köçmüş, böyük ürəyi, böyük insanlığı olan, dünyanı gözləri ilə görən, əlləri ilə duyan nakam şairimiz Fikrət Mursaqulov idi. Yəni Həzi Həsənlinin onun barəsində yazdığı "İşıq əlifbası" adlı portret-povesti indi stolumun üstündə, bir az da dəqiq desək, gözlərimin önündə, əlimin içində.
   
   Həzi Həsənli şair-publisist kimi imzasını çoxdan təsdiqləyib. Onun şeirləri barəsində oxucularla da, özü ilə də fikirlərimi zaman-zaman bölüşmüşəm və ona görə də Həzi müəllimin "İşıq əlifbası" məndə bir qəribə maraq yaratdı. Şairin nəsrə keçməsi zaman-zaman olub, bu gün də var, yəqin sabah da olacaqdı. Burda qeyri-adi heç nə axtarmaq lazım deyil. İnanmıram ki, poeziyadan nəsrə üz tutanlar şairliyin daşını atmış olsunlar. Çünki bu insanlar bir bulaqdılar - qaynayırlar, çağlayırlar, şeirə sığa bilməyəndə nəsrə keçirlər. Nəsrdə də özlərinin ilham pərilərini istədikləri kimi təqdim etməkdə bir az çətinlik duyanda yenə şeirin meydanına dönürlər. Bax, bu mənada qəribə hesab etmədiyim bu yaradıcılıq aləmində Həzi Həsənlinin nəsrə könül verməsinin səbəbləri povesti oxuyub başa çıxandan sonra mənə məlum oldu. Gördüm ki, Fikrət haqqında nəzmlə hər şeyi ifadə etmək o qədər də asan deyil. Çünki şeirin tələbləri burada müəyyən çətinliklər yaradır. Amma nəsr geniş bir üfüqdü, orda hər şeyi nəqş etmək mümkündü.
   
   Həzi Həsənlinin kitabının redaktoru və ön sözünün müəllifi yaxından tanıdığım İlham Abbasovdur. Mən İlham müəllimin ön sözünü oxuyub xeyli xəyala daldım. İnanın ki, bu ön sözdə mən Fikrət Mursaqulovu yenidən gördüm. Onun şeir kitabını sanki yenidən oxudum, Givinin mənə verdiyi şeir kitabını. Mənə ilk cümlə xüsusilə təsir etdi. İlham Abbasov yazır ki, "bu yazının adını "Qaranlıq dünyanın işıqlı adamı" qoymaq istədim... Sonra gördüm, düz alınmır...". Bəli, doğrudan da alınmır qardaş. Çünki ürəyi ilə dünyaya baxan, dünyanı görən Fikrətin qaranlıq dünyası olmayıb. O bəlkə də bu dünyaya gözləri ilə baxan çox-çox insandan daha yaxşı görüb günəşi də, ayı da, otu da, ələfi də, gülü də, çiçəyi də, daşı da, suyu da. Əgər görməsəydi, o yaza bilməzdi axı?.. Şeiri deyirəm, lap elə bu şeiri.
   
   
   
   Gələn payız, gedən yaz
   
   İndi kimə kədərsən?
   
   Mən sənə yaz deməzdim,
   
   Bilsəydim, bu qədərsən...
   
   
   
   Dünyada bütün yollar kəsişir, bu birmənalıdır. Dünyada tale yaxınlığı, duyğu oxşarlığı, düşüncə paralelliyi olanlar da üz-üzə gəlməsələr də, qarşılaşmasalar da eyni karvanın, eyni əqidənin yolçusu, daşıyıcısı olurlar. Onların ruhu bir-biri ilə təmas qurur, bir-birinə söykənir, bir-birinə güvənir. Mən kitabı oxuduqca buna bir daha inandım. Təsəvvür edin ki, müxtəlif ünvanlarda doğulub, müxtəlif məktəblərdə təhsil alıb, bir-birinin üzünü görməyən, amma sözünü görüb, sözünü tanıyan insanlar günlərin birində üz-üzə də gəlirlər, yolları da kəsişir. Bax elə Fikrətlə Həzi Həsənli də müxtəlif ünvanlarda doğulub müxtəlif orta məktəblərdə oxuyublar. Aralarında az qala bir günlük məsafə olub. Amma sözləri, imzaları eyni qəzetdə, eyni səhifədə yanaşı, qoşa çap olunub. Bir-birlərini tanımayanlar bir-birlərinin sözünü tanıyıb. Həyat onları bir ali məktəbin auditoriyasında qarşılaşdırıb. Bu qarşılaşma dostluğa, unudulmaz bir ömür parçasına çevrilib. Həzi Həsənli yazır: "Mən Fikrəti ilk dəfə özündən kiçik qardaşı Musa ilə qol-qola gedəndə görüb tanımışam...O zaman Universitetə sənədlərin qəbulu başlanmışdı...Sonralar Givi ilə qol-qola gedəndə Fikrət elə nikbin görünürdü ki...Fikrətin yolları Givinin qollarından başlanırdı..."
   
   Doğrudan da taleh iki yaşında dünyanı görmək imkanını əlindən alan Fikrət Givinin qollarından başlayan yolun işığında jurnalistika fakültəsini müvəffəqiyyətlə başa vurdu və o,universiteti bitirdikdən sonra ömrünün sonunadək Azərbaycan Gözdən Əlillər Cəmiyyətinin nəşriyyatında baş redaktor vəzifəsində çalışdı. Amma heç vaxt nə vəzifəsindən, nə ətrafında olan dostlarından umacaqlı olmadı, istifadə etmədi. Həzi Həsənli yazır ki: "Fikrət yeriyəndə də qaranlıqları nur topası kimi yarıb keçirdi". Bu təbiidir və belə də olmalı idi. Çünki əvvəldə dediyim kimi, o, dünyaya ürəyi ilə baxırdı. Elə ona görə də bütün yük işıqla bərabər onun ürəyinə hopmuşdu. Amma bu işıqlı ürəyin elə nisgilləri var idi ki, onu bu kitabı oxuyanda təzədən yaşamaq, təzədən xatırlamağın özü də səmimi deyim ki, müsibətdi. Dünyaya ürəyi ilə baxan Fikrət ürəyinin bir parçası olan Yılmazını çox erkən itirdi və onun adına yazdığı misralarda dedi:
   
   
   
   Güllər könülsüz açılmaz,
   
   Yılmaz, başına dönüm.
   
   Yaşıl otlar yaz gecəsi,
   
   Solmaz, başına dönüm,
   
   Oğul atasından qabaq,
   
   Ölməz, başına dönüm.
   
   
   
   ...Nə boyunu öyəmmirəm,
   
   Nə nağıllar deyəmmirəm,
   
   Nə ağılar deyəmmirəm,
   
   Lalam başına dönüm,
   
   Balam, başına dönüm...
   
   
   
   İndi gördünüz də Fikrətin ürəyinin işığını və o işığın üstündəki dərdi!
   
   Həzi Həsənli, üzümü sənə tuturam. Etiraf edim ki, mən xatirə-povestlər oxumuşam və hərəsi də məndə bir ovqat yaradıb. Amma sən bu kitabınla sözün bütün mənalarında mərhum şairimiz Fikrət Musaqulova bir söz abidəsi yapmısan. Özü də təkcə ona yox, bu kitabda adı çəkilən, dünyadan nakam köçmüş söz adamı Məmməd Nazimoğlunun da, üstəlik qolları Fikrətə yol olan Giviyə də! Fikrətlə bağlı fikirlərini ürəklə, amma nisgillə dilə gətirən digər ziyalılarımızı da yenidən işıqlı məqamdan, işıqlı nöqtədən oxucuya göstərmisən.
   
   Bu kitab məni elə kövrəltdi, elə təsirləndirdi ki, nəyi necə yazdığımı və ümumiyyətlə yaza bilib bilmədiyimin fərqində deyiləm. Bircə onu bilirəm ki, bu kitab məni də 80-ci illərə qaytarıb apardı. Mənə də tələbə yataqxanasının, universitet auditoriyalarının, o illərin xatirələrini yenidən kino lenti kimi göz önündən keçirmək imkanını verdi. Mən də dünyasını dəyişən tələbə dostlarımı andım... ruhlarına salvat çevirdim. Mən bu kitabı yazanı da, onu mənə gətirəni də içimdə yaxşı mənada qınadım. Qınadım ki, biz dünyada, həyatımızda haqqı olanlara qarşı bir az deyəsən laqeyd olmuşuq, bir az biganəlik göstərmişik. Görünür başımız özümüzə, öz işlərimizə çox qarışıb. İndi-indi o işlərdən vaxt tapıb dünənə boylanırıq. Deyəsən budəfə Həzi Həsənli qabağa düşüb. O, arxada qalan illəri və o illərin dünyaya ürəyi ilə baxan işıqlı adamın "İşıq əlifbası"nın səhifələrində bu günün, sabahın insanlarına təqdim edib. Uğurlu təqdimatdı...
   
   ...Sevindim. Doğrudan-doğruya Həzi Həsənli bir savab iş görüb, bir abidə ucaldıb, sözün, işığın abidəsini. Zaman-zaman hər yerdən görünəcək bir abidə. Sahibinin və Yaradanın, eləcə də o ünvanın işığı bizlərdən əskik olmasın!


YAZARIN ARXİVİ

2018-11-18 : DOYMUŞ MƏHLUL
2018-10-23 : YARIMÇIQ MƏKTUB
2018-09-21 : ÜMİD KƏNDİRİ
2018-09-14 : ÖMÜR YARPAQLARI
2018-09-08 : ŞUNURLULAR
2018-09-06 : Təzyiq yazısı
2018-09-05 : AYLI BİR GECƏ
2018-07-31 : HAVALI YAZI
2018-02-01 : "O SÖZƏCƏN..."
2017-12-15 : İLĞIM
2017-11-27 : «QABİL»
2017-11-24 : VAXT GÜNAHKARI
2017-09-27 : "BAYILDAN BAYIRA"
2017-08-29 : KİŞİ TİTULU
2017-08-11 : OVQAT YARADAN…
2017-07-29 : İSTƏK...
2017-07-28 : SÖZ HEYKƏLİ
2017-07-25 : BU DA 27–di!
2017-07-14 : "QALIN" ADAMLAR
2017-06-09 : GÜNAHIM NƏDİ?
2017-06-06 : "SNAYPER QIZ"
2017-05-26 : HAVADAKI ADAM
2017-05-05 : BAKI KÖÇKÜNÜ
2017-03-31 : SOY… QIRIM…
2017-03-01 : MÜŞFİQ TUFANI
2017-02-14 : "YADA DÜŞDÜ"
2017-02-10 : ÖMÜR QIRIQLARI
2017-02-03 : YAŞ HƏDDİ
2017-01-27 : NEKROLOQ
2017-01-19 : BİTMƏYƏN AĞRI
2017-01-06 : SON XƏBƏRDARLIQ
2016-12-16 : ALLAHIN İŞİ
2016-09-09 : BİR HECALI SÖZ
2016-08-13 : MƏKTUB
2016-08-12 : HAVA
2016-08-12 : MƏKTUB…
2016-07-01 : CƏNAB NAZİR
2016-06-17 : ÜMİD KƏNDİRİ
2016-04-29 : NİŞANÇI
2016-04-09 : ŞUŞANIN YOLU...
2016-04-08 : ŞUŞANIN YOLU...
2016-03-11 : MART OVQATI
2015-12-19 : MÜQƏDDƏS AMAL
2015-12-12 : YANIQ SƏS
2015-11-13 : Tofiq Abdinlə
2015-11-13 : ÜZ SUYU
2015-10-31 : SEÇİM ANI…
2015-09-12 : İNSANLIQ
2015-08-27 : YADDAŞ YAZISI
2015-08-19 : "AZƏRBAYCAN"
2015-07-10 : İLĞIM
2015-06-18 : DOST GEDİB…
2015-06-17 : "SAAT SƏSİ"
2015-05-06 : "AZƏRBAYCAN"
2015-04-22 : "YADA DÜŞDÜ"
2015-03-18 : "ADİ QƏŞƏM"
2015-02-28 : HAVALANMIŞ ADAM
2015-02-14 : SENSASİYA
2015-02-12 : BACI DOST OLARSA
2015-02-07 : YARPIZ SÖHBƏTİ
2015-01-16 : YAŞAYAN RUH
2015-01-10 : XAŞ + XAŞ
2015-01-09 : "QƏLƏM SƏSİ"
2014-12-27 : SAXTA BABA
2014-12-26 : SAXTA BABA
2014-12-20 : ŞUNURLU ADAMLAR
2014-12-16 : ELNURUN KİTABI
2014-12-11 : RUH ADAMI
2014-11-29 : NAXIŞLI ADAM
2014-11-20 : HƏYATIMDAKI ADAM
2014-11-15 : DİQQƏT TALONU
2014-11-14 : "QUM SAATI"
2014-11-12 : STATUS - KVO
2014-11-08 : BİR ƏTƏK DAŞ
2014-11-04 : PAMBIQLI QULAQLAR
2014-10-29 : "ƏDƏBİ HƏYAT"
2014-10-11 : AŞ QARASI
2014-10-04 : ZİNDAN UŞAQLARI
2014-09-03 : "YADA DÜŞDÜ"
2014-08-23 : İÇİMDƏKİ TOY
2014-07-18 : Kimsə yoxdu...
2014-07-05 : KİŞİ
2014-06-21 : ÜZ SUYU
2014-06-14 : TANISAM UTANACAQ
2014-05-24 : DİŞ ÇÖPÜ
2014-04-26 : QURU ADAM
2014-03-20 : İynə boyu yazı
2014-03-15 : LƏNƏTLƏNMİŞ
2014-01-25 : ÖZGƏ PALTARI
2013-12-21 : İSİNİŞMƏ...
2013-11-09 : QANADLI GÜNLƏR
2013-07-27 : DOST GEDİB...
2013-07-20 : PALAZA BÜRÜN...
2013-07-13 : YARIMÇIQ YAZI...
2013-05-08 : RUHUMUZUN ÜNVANI
2013-05-04 : "MAYOVKASIZ" MAY
2013-01-19 : DİRƏDÖYMƏ...
2012-12-20 : ATILAN İLK ADDIM
2012-12-08 : ÖGEY ANA
2012-12-07 : ŞAD XƏBƏR:
2012-11-27 : CANLI TARİX
2012-11-24 : SƏNSİZ
2012-11-16 : ÜMİD VERMƏK
2012-11-14 : SƏNSİZ
2012-10-13 : "BİZİM DÜNYA"
2012-08-18 : ADSIZ GÜNAHLAR
2012-06-23 : DON JUAN
2012-06-15 : ONDAN HAMIYA
2012-06-14 : RÜSTƏM KAMAL
2012-02-25 : DOLABDAKI ÜRƏK
2012-02-04 : BİR QIŞ NAĞILI
2012-01-07 : DİQQƏT QITLIĞI
2011-12-31 : SOVQAT
2011-12-17 : NƏFƏSLİK...
2011-11-12 : DOLAB
2011-08-27 : BİR SEVGİ DRAMI
2011-07-22 : SÖZÜN GÜNÜ
2011-07-16 : SİRLİ ZƏNG
2011-07-02 : İLİN YARISI
2011-06-11 : GÖRÜŞ YERİ
2011-05-28 : KÜT BIÇAQ
2011-04-30 : SATILIR
2011-04-23 : QAÇIRILAN QIZ
2011-04-16 : TƏNHA KİŞİ
2011-04-09 : GÖYDƏNDÜŞMƏ
2011-03-19 : AYDINLIQ
2011-03-15 : FRANSIZCA
2011-02-23 : 55-ə ÇATMADIN
2011-02-19 : Bu da bir il
2011-01-29 : GÖZMUNCUĞU
2011-01-22 : HƏYATIN BİR ANI
2011-01-08 : BAŞLANĞIC
2010-12-31 : BU DA İLİN SONU
2010-12-25 : CAN AĞRISI
2010-11-06 : SEÇİLƏN
2010-10-30 : YARALI DURNA
2010-09-18 : PƏRAKƏNDƏ YAZI
2010-07-31 : Axtarış
2010-07-02 : ÜMİD SORAĞINDA
2010-05-01 : DÜYÜNÇƏ
2010-04-17 : CƏRRAH BIÇAĞI
2010-02-20 : DÖZÜM MƏQAMI
2010-01-30 : AYRILIQ ANI
2010-01-16 : SEÇİM ANI
2009-12-12 : SÜKUTLA SÖHBƏT
2009-11-27 : BƏRAƏT KAĞIZI
2009-11-21 : KÖLGƏLƏR...
2009-10-31 : YARPAQ TÖKÜMÜ
2009-10-10 : CAVABSIZ SUALLAR
2009-09-12 : BİR AN
2009-08-22 : HƏFTƏMİN ACISI
2009-06-20 : XOCALI TOYU
2009-06-06 : UZUN BİR GÜN...
2009-05-23 : VAXTINDA
2009-05-02 : AĞLAYAN BULUDLAR
2009-03-14 : "BƏXTƏVƏRLİK"
2009-03-07 : ANAMA MƏKTUB...
2009-02-28 : ADİ RİYAZİYYAT
2009-01-31 : CAN AĞRISI
2009-01-24 : "ƏZABSIZ ANLAR
2009-01-10 : BƏHANƏ
2008-12-31 : Bazarlıq
2008-12-13 : DƏLİ ADAM
2008-12-06 : FAYDASIZ QAZINTI
2008-11-22 : PULUN VAR?
2008-11-15 : QALXANIN ENMƏSİ
2008-10-18 : ÖMRÜN BİR ANI
2008-10-11 : PAYIZ YAĞIŞLARI
2008-09-28 : MƏKTUBLAŞMA
2008-09-06 : QAYNAR QAZAN
2008-08-30 : ERA
2008-08-23 : OVCUMDA YANAN OD
2008-08-02 : QARIŞIQ YAZI
2008-07-12 : QƏFLƏT YUXUSU
2008-06-28 : ƏRKƏSÖYÜN
2008-06-07 : BAŞ AĞRISI
2008-05-17 : QURUMUŞ GÜLLƏR
2008-04-19 : DAŞ
2008-03-20 : ATHAAT
2008-02-02 : PASİBAN
2008-01-12 : AMERİKA AYISI
2007-12-06 : XƏBƏRDARLIQ
2007-11-24 : QALMAQAL
2007-11-23 : ÇÖKHAÇÖK
2007-11-22 : QIZDIRICI...
2007-11-03 : QOYUN BƏXTİ...
SON XƏBƏRLƏR
2020-05-26
2020-05-25


VİDEOƏDALƏT BU GÜN
Redaktor seçimi
FOTOREPORTAJ
GÜNÜN SİTATI
SORĞU
Dövlət xəstəxanaları pulludu, yoxsa pulsuz?

Pullu (89.23%)
Pullsuz (10.77%)

ÇOX OXUNAN
GÜNÜN LƏTİFƏSİ

İki qonşu olur: biri hamıya pislik edən, bir neçə villanın sahibi, gününü eyş-işrətdə keçirən, Allahı, peyğəmbəri tanımayan bir məmur. O birisi də Allahı, peyğəmbəri tanıyan, xoş xasiyyətli müəllim.

Bir gün Allahı, peyğəmbəri tanımayan məmur ölür. İki-üç aydan sonra müəllim də ölür.

İnkir-minkir müəllimi sorğulayır, görürlər yaxşı adamdı, amma onun da günahları var. Deyirlər:

- Davay, cəhənnəmə.

Bir söz demədən gedir girir cəhənnəmə.

Bir az fırlanmış görür ki, məmur qonşusu oturub stolun başında, böyür-başında da əyanları. Məmurun başında da dəfnə çələngi. Yaxınlaşıb deyir:

- Qonşu, o dünyanı qatıb-qarışdırdın, min günaha batdın, cəhənnəmdə də stolun başında oturmusan, yanında da əyanların, başında da dəfnə çələngi.

Məmur deyir:

- Ə, yaxşı bax, məni ağaca keçiriblər, başımda çiçəkləyib.

digər lətifələr
ARXİV
FACEBOOK