adalet.az header logo
  • Bakı 24°C
30 Iyun 2022 13:41
695
MƏMLƏKƏT

QARABAĞLILAR QARABAĞA QAYIDACAQMI?!

Hər gün mənə müxtəlif  kütləvi informasiya vasitələri və  saytlar zəng edib sual verirlər. Mən onları  qınamıram, bəlkə də torpaq həsrətinin nə olduğunubilmirlər, ocaq  həsrətinin  nə olduğunu  bilmirlər.

Təbii ki, mən də hamısına  eyni cavablar verirəm. İnsanlar  öz doğma yurd-yuvalarına  qayıtmaq üçün təşnədilər.  Hətta gedib  alaçıq qurmağa da razıdılar, təki  öz  əzizlərinin  yatdığı torpağa qayıtsınlar.

Təbii ki, qayıtmayanlar da ola bilər, amma onlar bizdən deyil.