24 May 2024 11:00
2065
ƏDƏBİYYAT

Əbülfət Mədətoğlu: Anama CÜMƏ ŞERİM

Heç vaxt  şəkilinlə danışmadım mən 
Yadıma  düşəndə telefon açdım...
Sənin yoxluğunla barışmadım mən-
Yuxuda , bu  gecə , üstünə qaçdım -
Mənim çiçəklərdən, ay çiçək, anam!

Evdə  gün sayırlar, məndən xəlvətdə
Deyirlər , az qaldı qırx  tamamına...
Gizlin söhbət  gedir səndən əlbətdə -
Mən girib -çıxıram dərd  hamamına -
Gücüm də tükənir, tay çiçək anam!..

Vaxtın sürətinə  sübhəm çoxalıb
24 Aprel...və  bəlli də  il...
Mənim ürəyimdə qırıq ox qalıb -
Ananda o günü - sızıldayır  dil -
Mənim qaçqın bəxtli. ağ birçək anam!

İndi albomları açıb baxıram
Səninlə şəklim çıxmır önümə...
Yersiz öz-özümdən coşub çıxıram -
Yazıq, bu  şəkilsiz, yazıq  günümə -
Qəlbi şəhid  dağlı, ağ  çiçək anam!

Nə ola  bilər ki, mənə təsəlli -
Ancaq  xatirələr, bir də ki, dua...
Hərdən yuxuma gəl, qoy  nəfəsinlə
Yenə də isinsin  sən quran yuva -
Mənim çiçəklərdən,ay çiçək anam!