27 Noyabr 2023 10:00
1037
ƏDƏBİYYAT

Əbülfət Mədətoğlu: 65-im qapıdadı...

Gəlmir...

Çəkilməz  bir  "ah"  borcum  var,
Edilməz  günah  borcum  var...
Q!əlb deşən  silah  borcum  var -
Ödəməyə  əlim  gəlmir...

Mən  dinləyən  nağıl  hanı?!
Məndə  həmən  ağıl  hanı?!
Əvvəl  hanı, axır  hanı  -
Çoxdan deyib "gəlim?" - gəlmir...

Hər  anıma  yetən özü,
Məni  qoyub gedən, özü!..
Məni  dəli  edən  özü -
Olub  dəli,- dəlim gəlmir!..

Bu  yaşamın tamı, dadı
İtib. qalıb  quru  adı!
65-im qapıdadı - 
Dönüb geri, əllim gəlmir...