26 Sentyabr 2023 11:25
583
ƏDƏBİYYAT

Dünya Qarabağlı: Şəhidlər olmasaydı

Düşmənlərim gülərdilər
Bağrımızı dələrdilər
Burda yallı gedərdilər
Qazi,şəhid olmasaydı
    

Ahlar,nalələr artardı
Dərdlər Allaha çatardı
İnan ki,vətən batardı
Qazi,şəhid olmasaydı
        

Gedərdi qız,gəlin bada
Düşərdilər qaynar oda
Biz heç olardıq dünyada 
Qazi,şəhid olmasaydı
  

Qoca,cavan bilməz idi
Daş üstə daş qalmaz idi
Onlar rəhmə gəlməz idi 
Qazi,şəhid olmasaydı
     

Əzərdilər bu milləti
Götürərdik bu qeyrəti?
Çəkərdik biz bu zilləti
Qazi,Şəhid olmasaydı.

Şeirin müəllifi:Dünya Qarabağlı-Texniki Universitetin İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsinin tələbəsi.