adalet.az header logo
  • Bakı 28°C
  • USD 1.7
20 Iyun 2022 11:43
527
MARAQLI

ÇİN MƏKRLİ İBLİSDİR - İlhami Cəfərsoy yazır

Hər millətin bir xoş üzü, beş bəd üzü varsa, Çinin yüz xoş üzü, min bəd üzü var. Çin ən qəddar cəza üsullarını kəşf edən millətdir. Onların kişiləri qadınların qarnını xəncərlə yarır, uşaqları çıxardırdılar.

Qadınları başqa xalqların kişilərini özlərinə məftun edir, doğduqları uşaqları atalarına düşmən kimi böyüdürdülər. Çin qızları şəhvətin ən şirin yerində oğlanın dilini dilçəyinə qədər sümürür, qəfildən dişləyib dibindən qopardırdılar. İki-üç dəqiqə çəkmirdi ki, oğlan ölürdü. Çinin həkimləri zəhərin çoxlu növlərini kəşf ediblər. Onların zəhərləri çox dadlı və ətirli olurdu, şərbətdən fərqlənmirdi. Ən güclü pəhləvanlar zəhəri şərbət bilib içə-içə ölürdü. Qadınlar xüsusi üsullarla öz .... daraldırdılar. Aşnaları heyran olub başqa qadınlara yaxınlaşmırdılar. Türk xanlarının çoxunu Çin qızları zəhərləyib öldürüblər.

Tarixən çoxlu virusları onlar kəşf ediblər və indi də kəşf edirlər. Çinlilər ruslar və ingilislər kimi çox da müstəmləkəçiliyə meyilli deyillər. Onlar nə qədər qəddar olsalar da, həmişə tabe etdikləri xalqlara açıq zülm eləmirlər. Zövqlərini dəyişir, beyinlərini yuyur, bir milləti başqa bir millətə, bir irqi başqa bir irqə çevirirlər. Vaxtında tədbir görülməsə, dünyanın yumru gözlü xalqları qıyıq gözlü adamlara çevriləcəkdir. Dünya xalqları öz dilini unudub, Çin dilində danışacaqdır. Dövlətlər dağılacaq, mədəniyyətlər məhv olacaqdır. Çingiz xan tarixdə yeganə adamdır ki, Çini ən zəif yerindən, tamah dişindən tələyə sala bilmişdir.

Dünyaya yeni Çingiz xanlar gərəkdir. Amerikanın, Rusiyanın prezidentləri Avropanı zəiflədib Çini dünya ağalığına tərəf aparırlar. Yeganə ümid Roma papasınadır. Papa üçüncü dünya müharibəsini, nəticədə Çinin dünya ağalığını istəmir.