31 Iyul 2023 11:05
18156
MARAQLI

İradə Tuncaydan maraqlı status

Allen Dalles deyirmiş : "Biz əlimizdə olan bütün qızılı, maddi gücü dünya xalqlarının kütləşdirilməsinə və axmaqlaşdırılmasına sərf edəcəyik. Hər yerdə xaos yaymaqla biz hiss olunmadan onların dəyərlərini saxtalıqlarla əvəzləyəcəyik. Biz ölkələrin özündə öz həmfikirlərimizi tapacayıq. Yer üzünün ən əyilməz xalqlarının məhv edilməsinin əzəmətli faciəsi oynanılacaq. Ədəbiyyat, teatr, kino- hamısı ən alçaq insan hisslərini təcəssüm və tərənnüm edəcək. Biz insan şüuruna seks, zorakılıq, sadizm kultu yeridən, hər cür pozğunluq yayan saxta “sənətkarları” hərtərəfli dəstəkləyəcəyik. Biz insanlara uşaqlıq, yeniyetməlik çağlarından girişəcəyik. Əsas diqqətimizi gəncliyin yoldan çıxarılmasına verəcəyik. Gəncləri pozğunlaşdıracaq, əxlaqsızlaşdıracaq və mənəviyyatsızlaşdıracayıq. Biz gənclərdən abırsız, heyvərə və kosmopolitlər yaradacayıq" Voot. Tanış söhbətlərdir...